• مدیر حج و زیارت خراسان رضوی اظهار کرد: به محض آماده سازی زیر ساخت‌های لازم برای اعزام حج عمره، فراخوان سازمان حج و زیارت از واجدین شرایط ثبت نام خواهد کرد.