نتایج جستجو : ظروف مسی

  • هنر مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران است. استفاده از اشیا و ظروف مسی دست‌ساز از زمان‌های دور در بین ایرانیان رواج…

  • رئیس اتحادیه صنف آبکاران مشهد گفت:وقتی ما در صنعت مس در دنیا حرف برای گفتن داریم حتی ورق اش را داریم چرا باید تولیدات…

۱