الف

عضو بنیاد مردمی چهار طبقه مشهد:

تشدید ترافیک و آلودگی با احداث پارکینگ آزادی در مشهد


7 آذر 1397 - 12:56
5bfe60cbd4237_5bfe60cbd4274
فعالان حوزه محیط زیست خواستار توقف اجرای طرح پروژه پارکینگ آزادی شدند چون معتقدند این طرح نه‌تنها سبب کاهش آلودگی هوا نمی‌شود که بر شدت آلودگی خواهد افزود و طرحی خودرومحور است.

شهناز رمارم عضو هیئت رییسه شورای شهر مشهد هفته گذشته موضوع توقف موقت پروژه پارکینگ آزادی مشهد را مطرح کرد و گفت برای تامین نظر نخبگان و رفع ایرادهای احتمالی پروژه می توان یک ماه عملیات احداث را متوقف کرد .

به همین مناسبت مشهدفوری گفت و گویی داشت با عضو بنیاد مردمی چهار طبقه مشهد، آرزو علی‌خانی درباره اقدامات صورت گرفته برای توقف طرح گفت: دو روز قبل از کلنگ زنی پروژۀ پارکینگ آزادی ابهامات و آسیب های موجود را به شورای شهر اعلام کردیم اما متاسفانه مرکز پژوهش‌های شورای شهر در آن زمان جواب ما را نداد و کلنگ پروژه به زمین زده شد.
وی ادامه داد: بعد از کلنگ‌زنی نیز مجدد ابهامات و اشکالات پروژه را به رئیس شورای شهر فرستادیم، آقای حیدری از معاونت حمل و نقل شهرداری درخواست کرد تا پاسخ نامه را بدهند.
این فعال اجتماعی گفت: اما پاسخ‌های سازمان حمل و نقل شهرداری متناسب با سوالات ما نبود و حاوی ایرادات علمی بود بنابراین ما خواستار برگزاری جلسه شدیم.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان این که این موضوع مربوط به تابستان گذشته می شود گفت: پنجم مرداد ماه نخستین جلسه مشترک برگزار شد و مشاور طرح پروژه را ارائه داد؛ در این جلسه اولین هدفی که برای طرح ارائه شد ارتقاع کیفیت های زیست محیطی بود. بنابراین سه سوال تغییرات میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و میزان مصرف انرژی در خصوص این هدف از جانب چهار طبقه مطرح شد.
آرزو علی خانی یادآور شد: مشاور در این جلسه معتقد بود دودی که توسط ۸۰۰ خودرو در پارکینگ و پایانه مسافربری تولید می شود به سطح پنج متری زمین منتقل می شود و معاون حمل و نقل شهرداری مدعی شد که دود مدیریت می‌کنند؛ نه اینکه کم یا زیاد کنند بلکه دود تولیدی را به سطح بالا منتقل می‌کنند. همه ما می دانیم که آلودگی از ذرات هوا سنگین‌تر است و دوباره پایین می‌آید پس چنین توجیهی در ادبیات علمی قابل قبول نیست.
وی خاطر نشان کرد: معاون حمل و نقل مشهد اما در همین رابطه مدعی شد که هدف این پروژه اصلا حل مسئله آلودگی های زیست محیطی نیست بلکه اولویت پروژه، رفع گره ترافیکی است. در نتیجه مقرر شد که در جلسه بعد ابهامات ترافیکی این پروژه مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه علی رغم پیگیری های ما و ارسال نامه به تمام اعضا شورای شهر این جلسه برگزار نشد.

جدول ارائه شده مشاور طرح افزایش آلودگی بوده نه کاهش آلودگی
وی یادآور شد: در جواب هایی که در جلسه ابتدایی مشاور طرح ارائه داد به جدولی با عنوان استانداردهای شهر نیویورک استناد و گفته شد که با اجرای طرح های اینچنینی قرار است به این استانداردها برسیم. مشاور طرح معتقد بود که ما از استانداردها عدول نمی کنیم.
آرزو علی خانی تصریح کرد: ارائه این جدول از سوی مشاور طرح در حالی بود که بررسی های ما نشان داد جدول ارائه داده شده نه تنها استانداردهای شهر نیویورک نبوده بلکه جدول آلودگی های این شهر است؛ این به معنای آن است که ما به آلودگی های شهر نیویورک میرسیم!
علی خانی بیان کرد: در مورد مسائل ترافیکی نیز که بررسی کرده‌ایم نه تنها نتیجه مثبت نمی گیریم بلکه اجرای این پروژه نتیجه عکس خواهد داشت.
وی با اعلام اینکه در برخی از بخش های مطرح شده در طرح مشاور استنادهای غلط علمی وجود دارد اظهار داشت: روش ای اس بی که در این طرح استفاده شده است کاملا نادرست بوده و این روش را به یک دانشجوی کارشناسی هم نشان دهیم متوجه انتخاب غلط گزینه ها خواهد شد.
اولویت های شهرداری از حمل و نقل عمومی به حمل و نقل شخصی تغییر یافته است
عضو بنیاد مردمی چهار طبقه مشهد گفت: اولویت هایی که در برنامه عملیاتی شهرداری مصوب شده است رسیدن به شهر انسان محور بود اما در بودجه تمام هزینه هایی که در مورد پیاده محوری است کاهش یافته و همه هزینه ها به خودرو شخصی اختصاص می یابد.
وی بیان کرد: این موضوع یعنی شورای شهر و شهرداری در خصوص برنامه عملیاتی که ارائه داده است برعکس عمل می کند.

فعالان حوزه محیط زیست خواستار توقف اجرای طرح پروژه پارکینگ آزادی شدند چون معتقدند این طرح نه‌تنها سبب کاهش آلودگی هوا نمی‌شود که بر شدت آلودگی خواهد افزود و طرحی خودرومحور است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5bfe60cbd4237_5bfe60cbd4274
7 آذر 1397 - 12:56

شهناز رمارم عضو هیئت رییسه شورای شهر مشهد هفته گذشته موضوع توقف موقت پروژه پارکینگ آزادی مشهد را مطرح کرد و گفت برای تامین نظر نخبگان و رفع ایرادهای احتمالی پروژه می توان یک ماه عملیات احداث را متوقف کرد .

به همین مناسبت مشهدفوری گفت و گویی داشت با عضو بنیاد مردمی چهار طبقه مشهد، آرزو علی‌خانی درباره اقدامات صورت گرفته برای توقف طرح گفت: دو روز قبل از کلنگ زنی پروژۀ پارکینگ آزادی ابهامات و آسیب های موجود را به شورای شهر اعلام کردیم اما متاسفانه مرکز پژوهش‌های شورای شهر در آن زمان جواب ما را نداد و کلنگ پروژه به زمین زده شد.
وی ادامه داد: بعد از کلنگ‌زنی نیز مجدد ابهامات و اشکالات پروژه را به رئیس شورای شهر فرستادیم، آقای حیدری از معاونت حمل و نقل شهرداری درخواست کرد تا پاسخ نامه را بدهند.
این فعال اجتماعی گفت: اما پاسخ‌های سازمان حمل و نقل شهرداری متناسب با سوالات ما نبود و حاوی ایرادات علمی بود بنابراین ما خواستار برگزاری جلسه شدیم.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان این که این موضوع مربوط به تابستان گذشته می شود گفت: پنجم مرداد ماه نخستین جلسه مشترک برگزار شد و مشاور طرح پروژه را ارائه داد؛ در این جلسه اولین هدفی که برای طرح ارائه شد ارتقاع کیفیت های زیست محیطی بود. بنابراین سه سوال تغییرات میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و میزان مصرف انرژی در خصوص این هدف از جانب چهار طبقه مطرح شد.
آرزو علی خانی یادآور شد: مشاور در این جلسه معتقد بود دودی که توسط ۸۰۰ خودرو در پارکینگ و پایانه مسافربری تولید می شود به سطح پنج متری زمین منتقل می شود و معاون حمل و نقل شهرداری مدعی شد که دود مدیریت می‌کنند؛ نه اینکه کم یا زیاد کنند بلکه دود تولیدی را به سطح بالا منتقل می‌کنند. همه ما می دانیم که آلودگی از ذرات هوا سنگین‌تر است و دوباره پایین می‌آید پس چنین توجیهی در ادبیات علمی قابل قبول نیست.
وی خاطر نشان کرد: معاون حمل و نقل مشهد اما در همین رابطه مدعی شد که هدف این پروژه اصلا حل مسئله آلودگی های زیست محیطی نیست بلکه اولویت پروژه، رفع گره ترافیکی است. در نتیجه مقرر شد که در جلسه بعد ابهامات ترافیکی این پروژه مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه علی رغم پیگیری های ما و ارسال نامه به تمام اعضا شورای شهر این جلسه برگزار نشد.

جدول ارائه شده مشاور طرح افزایش آلودگی بوده نه کاهش آلودگی
وی یادآور شد: در جواب هایی که در جلسه ابتدایی مشاور طرح ارائه داد به جدولی با عنوان استانداردهای شهر نیویورک استناد و گفته شد که با اجرای طرح های اینچنینی قرار است به این استانداردها برسیم. مشاور طرح معتقد بود که ما از استانداردها عدول نمی کنیم.
آرزو علی خانی تصریح کرد: ارائه این جدول از سوی مشاور طرح در حالی بود که بررسی های ما نشان داد جدول ارائه داده شده نه تنها استانداردهای شهر نیویورک نبوده بلکه جدول آلودگی های این شهر است؛ این به معنای آن است که ما به آلودگی های شهر نیویورک میرسیم!
علی خانی بیان کرد: در مورد مسائل ترافیکی نیز که بررسی کرده‌ایم نه تنها نتیجه مثبت نمی گیریم بلکه اجرای این پروژه نتیجه عکس خواهد داشت.
وی با اعلام اینکه در برخی از بخش های مطرح شده در طرح مشاور استنادهای غلط علمی وجود دارد اظهار داشت: روش ای اس بی که در این طرح استفاده شده است کاملا نادرست بوده و این روش را به یک دانشجوی کارشناسی هم نشان دهیم متوجه انتخاب غلط گزینه ها خواهد شد.
اولویت های شهرداری از حمل و نقل عمومی به حمل و نقل شخصی تغییر یافته است
عضو بنیاد مردمی چهار طبقه مشهد گفت: اولویت هایی که در برنامه عملیاتی شهرداری مصوب شده است رسیدن به شهر انسان محور بود اما در بودجه تمام هزینه هایی که در مورد پیاده محوری است کاهش یافته و همه هزینه ها به خودرو شخصی اختصاص می یابد.
وی بیان کرد: این موضوع یعنی شورای شهر و شهرداری در خصوص برنامه عملیاتی که ارائه داده است برعکس عمل می کند.

160

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان