الف

خودکشی نافرجام دختر جوان با فداکاری نگهبان سد


19 شهریور 1397 - 11:38
5b96185431b28_5b96185431b64
نگهبان سد اکباتان همدان، دختر جوانی را که قصد خودکشی در سد داشت، نجات داد.

به گزارش مشهد فوری، نگهبان سد اکباتان همدان، دختر جوانی را که قصد خودکشی در سد داشت، نجات داد. به گفته فرمانده انتظامی همدان، این دختر 25 ساله ساکن استان‌های غربی، مشکل روحی - روانی دارد که با دستور قضایی به بیمارستان فرشچیان همدان منتقل شد.

دختر جوان کنار سد نشسته بود و برای آخرین‌بار به تصمیمش فکر می‌کرد. نمی‌خواست به این زندگی ادامه دهد. صبح زود با برداشتن کیفش، خانه را ترک کرده و به کنار سد آمده بود. می‌دانست در آن ساعت سد خلوت است و می‌تواند راحت نقشه‌اش را عملی کند. از جایش بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت. کسی در آن حوالی نبود. خودش را به داخل آب پرت کرد. آب سرد، توان دست و پا زدن را از او گرفته بود. به زیر آب رفت و دیگر چیزی نفهمید. وقتی به خودش آمد، کنار سد بود و نگهبان بالای سرش ایستاده بود.

حمید تاروردیان، نگهبان سد، ناجی دختر جوان شد و با به خطر انداختن جان خود، او را از عمق سد بیرون کشید. نگهبان 40ساله در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: با دیدن دختر جوان در داخل آب فقط به نجات جان او فکر کردم. به خاطر لجنزار بودن آن منطقه و سردی آب امکان داشت خودم هم گرفتار شده و جانم را از دست بدهم.

چطور متوجه ماجرا شدی؟
سه‌شنبه شیفت نگهبانی من بود. دختر جوان حدود ساعت 8 و 35 دقیقه با تاکسی مقابل سد آمد و خودش را کنار آب رساند. به سمتش رفتم و تذکر دادم که آن منطقه خطرناک است و فاصله بگیرد. ادعا کرد منتظر خانواده‌اش است. هر روز مسافران از شهرهای دیگر به آنجا می‌آیند و من مشکوک نشدم .
10 دقیقه بعد راننده پرایدی آدرس روستایی در آن حوالی را از من پرسید که او را راهنمایی کردم. بعد از رفتن پراید متوجه شدم که دخترجوان نیست. به داخل آب نگاه کردم. متوجه شیء مشکی رنگی شدم که زیر آب رفت سریع خودم را به او رساندم.

نترسیدی خودت غرق شوی؟
فاصله من تا محل غرق شدن دختر جوان از راه پیاده رو حدود پنج دقیقه بود. هنوز نمی‌دانم چطور خودم را سریع به لب آب رساندم. در آن لحظه فقط به نجات جان دختر جوان فکر می‌کردم. احتمال داشت خودم هم غرق شوم اما به این موضوع فکر نکردم. به خاطر سردی آب، توان دست و پا زدن نداشت. مانتویش را گرفتم و به سمت کنار آب آمده و او را بیرون کشیدم. وقتی از دهانش آب بیرون ریخت خیالم راحت شد که زنده است.

دوره غریق نجات را گذرانده‌ای؟
نه. فقط در حدی که بتوانم خودم را روی آب نگه‌دارم شنا بلد هستم.

برای نجات مقاومت نکرد؟
نه . سردی آب توانش را گرفته بود. فقط می‌گفت سردمه. از شدت سرما دندان‌هایش به هم می‌خورد.

بعد چه کردی؟
موضوع را به حراست اطلاع دادم و 45 دقیقه بعد ماموران کلانتری به آنجا آمدند و کیف دختر 25 ساله را بررسی کردند. فقط لباس داخل کیفش بود و مدارکی همراه نداشت.

نگفت چرا خودکشی کرده؟
من بعدها در خبرها دیدم که قصد خودکشی داشته و فکر می‌کردم داخل آب افتاده است. آن منطقه لجنزار بود و اگر دست و پا می‌زد بیشتر داخل آب می‌رفت.

برای این‌کار از تو قدردانی نشد؟
من دنبال قدردانی نیستم. هر کسی جای من بود این کار را می‌کرد. فقط خدا را شکر که این صحنه را دیدم و توانستم نجاتش دهم. آب سد، سرد شده است و اگر کسی داخل آن خفه شود امکان دارد بعد سه ماه تا دو سال آب جنازه‌اش را برگرداند.

پیش از این سابقه نجات از داخل آب را داشتی؟
نه اولین‌بار بود. شنیده بودم کسی داخل آب سد غرق شده باشد اما شاهد ماجرا نبودم.

حرف آخر...
از مردم می‌خواهم وقتی برای تفریح کنار سد می‌آیند به تابلوهای هشدار توجه کنند. اگر هشدار داده می‌شود برای حفظ جان خودشان است. آب سد سرد است و بعضی مناطق آن بسیار خطرناک است. بی‌توجهی به این هشدار‌ها باعث می‌شود جان خودشان به خطر بیفتد.

نگهبان سد اکباتان همدان، دختر جوانی را که قصد خودکشی در سد داشت، نجات داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5b96185431b28_5b96185431b64
19 شهریور 1397 - 11:38

به گزارش مشهد فوری، نگهبان سد اکباتان همدان، دختر جوانی را که قصد خودکشی در سد داشت، نجات داد. به گفته فرمانده انتظامی همدان، این دختر 25 ساله ساکن استان‌های غربی، مشکل روحی - روانی دارد که با دستور قضایی به بیمارستان فرشچیان همدان منتقل شد.

دختر جوان کنار سد نشسته بود و برای آخرین‌بار به تصمیمش فکر می‌کرد. نمی‌خواست به این زندگی ادامه دهد. صبح زود با برداشتن کیفش، خانه را ترک کرده و به کنار سد آمده بود. می‌دانست در آن ساعت سد خلوت است و می‌تواند راحت نقشه‌اش را عملی کند. از جایش بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت. کسی در آن حوالی نبود. خودش را به داخل آب پرت کرد. آب سرد، توان دست و پا زدن را از او گرفته بود. به زیر آب رفت و دیگر چیزی نفهمید. وقتی به خودش آمد، کنار سد بود و نگهبان بالای سرش ایستاده بود.

حمید تاروردیان، نگهبان سد، ناجی دختر جوان شد و با به خطر انداختن جان خود، او را از عمق سد بیرون کشید. نگهبان 40ساله در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: با دیدن دختر جوان در داخل آب فقط به نجات جان او فکر کردم. به خاطر لجنزار بودن آن منطقه و سردی آب امکان داشت خودم هم گرفتار شده و جانم را از دست بدهم.

چطور متوجه ماجرا شدی؟
سه‌شنبه شیفت نگهبانی من بود. دختر جوان حدود ساعت 8 و 35 دقیقه با تاکسی مقابل سد آمد و خودش را کنار آب رساند. به سمتش رفتم و تذکر دادم که آن منطقه خطرناک است و فاصله بگیرد. ادعا کرد منتظر خانواده‌اش است. هر روز مسافران از شهرهای دیگر به آنجا می‌آیند و من مشکوک نشدم .
10 دقیقه بعد راننده پرایدی آدرس روستایی در آن حوالی را از من پرسید که او را راهنمایی کردم. بعد از رفتن پراید متوجه شدم که دخترجوان نیست. به داخل آب نگاه کردم. متوجه شیء مشکی رنگی شدم که زیر آب رفت سریع خودم را به او رساندم.

نترسیدی خودت غرق شوی؟
فاصله من تا محل غرق شدن دختر جوان از راه پیاده رو حدود پنج دقیقه بود. هنوز نمی‌دانم چطور خودم را سریع به لب آب رساندم. در آن لحظه فقط به نجات جان دختر جوان فکر می‌کردم. احتمال داشت خودم هم غرق شوم اما به این موضوع فکر نکردم. به خاطر سردی آب، توان دست و پا زدن نداشت. مانتویش را گرفتم و به سمت کنار آب آمده و او را بیرون کشیدم. وقتی از دهانش آب بیرون ریخت خیالم راحت شد که زنده است.

دوره غریق نجات را گذرانده‌ای؟
نه. فقط در حدی که بتوانم خودم را روی آب نگه‌دارم شنا بلد هستم.

برای نجات مقاومت نکرد؟
نه . سردی آب توانش را گرفته بود. فقط می‌گفت سردمه. از شدت سرما دندان‌هایش به هم می‌خورد.

بعد چه کردی؟
موضوع را به حراست اطلاع دادم و 45 دقیقه بعد ماموران کلانتری به آنجا آمدند و کیف دختر 25 ساله را بررسی کردند. فقط لباس داخل کیفش بود و مدارکی همراه نداشت.

نگفت چرا خودکشی کرده؟
من بعدها در خبرها دیدم که قصد خودکشی داشته و فکر می‌کردم داخل آب افتاده است. آن منطقه لجنزار بود و اگر دست و پا می‌زد بیشتر داخل آب می‌رفت.

برای این‌کار از تو قدردانی نشد؟
من دنبال قدردانی نیستم. هر کسی جای من بود این کار را می‌کرد. فقط خدا را شکر که این صحنه را دیدم و توانستم نجاتش دهم. آب سد، سرد شده است و اگر کسی داخل آن خفه شود امکان دارد بعد سه ماه تا دو سال آب جنازه‌اش را برگرداند.

پیش از این سابقه نجات از داخل آب را داشتی؟
نه اولین‌بار بود. شنیده بودم کسی داخل آب سد غرق شده باشد اما شاهد ماجرا نبودم.

حرف آخر...
از مردم می‌خواهم وقتی برای تفریح کنار سد می‌آیند به تابلوهای هشدار توجه کنند. اگر هشدار داده می‌شود برای حفظ جان خودشان است. آب سد سرد است و بعضی مناطق آن بسیار خطرناک است. بی‌توجهی به این هشدار‌ها باعث می‌شود جان خودشان به خطر بیفتد.

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان