الف

پیش بینی 45 درصد درآمد عمومی شهرداری از تخلف فروشی


19 بهمن 1396 - 08:47
5a7bdd8007e24_5a7bdd8007e62
شهرداری مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران و نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال گذشته دارای اهمیت ریل گذاری توسعه بوده و برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند بودجه ریزی بسیار قدرتمند و قوی است

به گزارش مشهد فوری، شهرداری مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران و نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال گذشته دارای اهمیت ریل گذاری توسعه بوده و برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند بودجه ریزی بسیار قدرتمند و قوی است.

بودجه ای که تخصیص منابع مشخص و محدودی را برای نیازهای نامحدود شهری رقم می زند. شورای شهر جدید که با تفاوت ساختار سیاسی برای اولین بار بودجه شهرداری مشهد مقدس را پی ریزی می کند، برای سال آینده حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان منابع برای بودجه عمومی و اقتصادی شهرداری پیش بینی کرده است.

بودجه پیشنهادی سال 97 با تقسیم بندی جدید دوگانه، شامل ردیف های بودجه شهرداری مشهد و حوزه اقتصادی است. بررسی بودجه شهرداری نشانگر منابع 3203میلیاردی حاصل از درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری است. از سوی دیگر حدود 1400 میلیارد درآمد از جرایم مختلف ساختمانی و تغییر کاربری ها پیش بینی شده است که باید منتظر بررسی آن در کمیسیون تلفیق شورای شهر باشیم.

درآمدهای عمومی شهرداری
درآمدهای عمومی شهرداری شامل سرفصل های درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و اعانات ، هدایا و دارایی هاست.

در مجموع درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای سال آینده با افزایش حدود 28 درصدی نسبت به متمم بودجه سال گذشته برنامه ریزی شده اند. این افزایش 700 میلیاردی ، درآمدی حدود 3133 میلیارد تومان برای شهرداری مشهد در سال 97 رقم خواهد زد.

پیش بینی افزایش 300میلیاردی ردیف اعانات و دارایی ها
شاید بتوان گفت حاشیه ای ترین بخش بودجه سالانه شهرداری ردیف اعانات، هدایا و دارایی هاست؛ ردیفی که در واقع معنی اصلی آن به جز هدایا که عدد بسیار ناچیزی در حدود 250میلیون تومان است، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی هایی است ﻛﻪ به طور ﺍﺗﻔﺎقی ﻳﺎ به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻌﻠﻖ می‌ﮔﻴﺮﺩ.

این بخش تخلفاتی را شامل می شود که به صورت های متعددی مانند جریمه های ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻭ ﺷﻬﺮی و ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ به دست آمده است. شهرداری برای سال آینده از این ردیف بیش از 1415 میلیارد تومان عایدی پیش بینی کرده است. این مبلغ با توجه به بودجه پیشنهادی سال گذشته حدود 300 میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد 1415 میلیاردی حاصل از ردیف ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ها، شامل 668 میلیارد تخلفات ساختمانی، 580میلیارد درآمد حاصل از تغییر کاربری ها، 95 میلیارد کمیسیون ماده 100 و 68میلیارد مزایای ورود به محدوده است.

درآمد حاصل از این ردیف نشان می دهد حدود 45درصد درآمد های عمومی وابسته به این گونه جرایم شهری است.در بخش عوارض عمومی که شامل عوارض معمول شهری است، شهرداری امسال بیش از 1000میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که عمده آن را عوارض ساختمان ها و اراضی مانند پروانه های ساختمانی تشکیل می دهد.

در بخش عوارض اختصاصی نیز که غالب آن را عوارض وصولی متمرکز توسط شهرداری تشکیل می دهد، 165 میلیارد عاید شهرداری خواهد شد.
بودجه پیشنهادی شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت.


از سوی دیگر منابع حاصل از بودجه در حوزه شهرداری مشهد از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سال آینده که شامل 55 درصد درآمدهای شهرداری خواهد بود نیز قابل توجه است. درحوزه واگذاری دارایی های مالی، بر اساس این بودجه پیشنهادی، شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت.

درآمد این بخش از بودجه شهرداری که در حیطه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری است، صرفا براساس مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک است. این عدد حدود 1200 میلیارد تومان است.اما بخش واگذاری های سرمایه ای که شامل منابع سرمایه ای، منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط و منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول است، حدود 2600 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری مشهد خواهد داشت.

مصارف هم افزایش خواهد داشت!
هزینه های مصرفی شهرداری شامل بخش های هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. در بخش هزینه های عمومی که مربوط به بودجه حوزه شهرداری مشهد است، با رشد 9 درصدی نسبت به متمم مواجه هستیم.

رشدی که در مجموع مبلغ 1271 میلیارد تومان برای شهرداری آب خواهد خورد. این هزینه ها که بیشتر از همه متوجه استفاده از کالا و خدمات است، شامل موارد دیگری مانند یارانه، پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری، هزینه اموال و دارایی، رفاه اجتماعی و کمک بلا عوض است.

افزایش 820درصدی بازپرداخت تسهیلات
در بخش تملک دارایی های مالی پیوست اقتصادی بودجه که خود شامل بازپرداخت اوراق مشارکت، بازپرداخت تسهیلات بانکی و تعهدات گذشته است، با وجود افزایش 820درصدی در بخش بازپرداخت تسهیلات، بار تسهیلات سال های نه چندان دور برگردن بودجه امسال افتاده است.

این بازپرداخت برای سال آینده حدود 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است، علاوه بر آن 600میلیارد تومان نیز تعهدات باقی مانده سال های قبل شهرداری است که پیش بینی شده در سال آینده به طلبکاران پرداخت شود.

در بخش تملک دارایی های سرمایه ای در مجموع شهرداری در سال آینده بیش از 3000میلیارد تومان صرف ساختمان و مستحدثات خواهد کرد که رقم قابل توجهی است و باید توجه داشت که بخش عمده آن برای ساخت پروژه های مختلف شهری است.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:بودجه هنوز در مرحله کارشناسی است
موضوع افزایش حدود 300 میلیارد تومانی دارایی شهرداری حاصل از تخلفات و جرایم ساختمانی را از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد پیگیری می کنیم که گندمی در پاسخ به این سوال که علت افزایش 20 درصدی این مبلغ نسبت به بودجه سال گذشته چیست؟ می گوید: آلبوم بودجه در مرحله کارشناسی در کمیسیون های مختلف است. ما از هفته آینده در کمیسیون تلفیق با دریافت تمام نظرات کمیسیون ها وارد بررسی بودجه می شویم.

وی می افزاید: این که به ردیف اعانات و دارایی ها اشاره کردید، در بودجه به علت التزام های قالب و فرمت، ممکن است برخی ردیف ها با معنای ظاهری آن همخوانی نداشته باشد. پیش بینی ما این است که با عملیاتی شدن ضوابط طرح های تفصیلی، کسب درآمدهای شهرداری از این طریق حاصل شود.

طرح های تفصیلی در هفت حوزه شهرداری در حال تدوین است که احتمالا بخشی از آن تا پایان سال و بخش دیگر تا شش ماه سال 97 آماده شود. گندمی تصریح می کند: اگر این اتفاق بیفتد، این طرح ها به صورت قانونمند سند بالادستی خواهد بود و شاید به برخی از این موارد دیگر نتوان اسم تخلف ساختمانی اطلاق کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد می گوید: در این مدت سعی ما براین بوده که از فروش این گونه تخلف ها همانند تراکم پرهیز کنیم در نتیجه با وجود ضوابط طرح های تفصیلی که بر اساس طرح جامع ابلاغ شده، قوانین شهری دقیق تر و مشخص تر خواهد شد.


 

شهرداری مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران و نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال گذشته دارای اهمیت ریل گذاری توسعه بوده و برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند بودجه ریزی بسیار قدرتمند و قوی است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5a7bdd8007e24_5a7bdd8007e62
19 بهمن 1396 - 08:47

به گزارش مشهد فوری، شهرداری مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران و نیز پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال گذشته دارای اهمیت ریل گذاری توسعه بوده و برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند بودجه ریزی بسیار قدرتمند و قوی است.

بودجه ای که تخصیص منابع مشخص و محدودی را برای نیازهای نامحدود شهری رقم می زند. شورای شهر جدید که با تفاوت ساختار سیاسی برای اولین بار بودجه شهرداری مشهد مقدس را پی ریزی می کند، برای سال آینده حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان منابع برای بودجه عمومی و اقتصادی شهرداری پیش بینی کرده است.

بودجه پیشنهادی سال 97 با تقسیم بندی جدید دوگانه، شامل ردیف های بودجه شهرداری مشهد و حوزه اقتصادی است. بررسی بودجه شهرداری نشانگر منابع 3203میلیاردی حاصل از درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری است. از سوی دیگر حدود 1400 میلیارد درآمد از جرایم مختلف ساختمانی و تغییر کاربری ها پیش بینی شده است که باید منتظر بررسی آن در کمیسیون تلفیق شورای شهر باشیم.

درآمدهای عمومی شهرداری
درآمدهای عمومی شهرداری شامل سرفصل های درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و اعانات ، هدایا و دارایی هاست.

در مجموع درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای سال آینده با افزایش حدود 28 درصدی نسبت به متمم بودجه سال گذشته برنامه ریزی شده اند. این افزایش 700 میلیاردی ، درآمدی حدود 3133 میلیارد تومان برای شهرداری مشهد در سال 97 رقم خواهد زد.

پیش بینی افزایش 300میلیاردی ردیف اعانات و دارایی ها
شاید بتوان گفت حاشیه ای ترین بخش بودجه سالانه شهرداری ردیف اعانات، هدایا و دارایی هاست؛ ردیفی که در واقع معنی اصلی آن به جز هدایا که عدد بسیار ناچیزی در حدود 250میلیون تومان است، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی هایی است ﻛﻪ به طور ﺍﺗﻔﺎقی ﻳﺎ به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻌﻠﻖ می‌ﮔﻴﺮﺩ.

این بخش تخلفاتی را شامل می شود که به صورت های متعددی مانند جریمه های ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻭ ﺷﻬﺮی و ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ به دست آمده است. شهرداری برای سال آینده از این ردیف بیش از 1415 میلیارد تومان عایدی پیش بینی کرده است. این مبلغ با توجه به بودجه پیشنهادی سال گذشته حدود 300 میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد 1415 میلیاردی حاصل از ردیف ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ها، شامل 668 میلیارد تخلفات ساختمانی، 580میلیارد درآمد حاصل از تغییر کاربری ها، 95 میلیارد کمیسیون ماده 100 و 68میلیارد مزایای ورود به محدوده است.

درآمد حاصل از این ردیف نشان می دهد حدود 45درصد درآمد های عمومی وابسته به این گونه جرایم شهری است.در بخش عوارض عمومی که شامل عوارض معمول شهری است، شهرداری امسال بیش از 1000میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که عمده آن را عوارض ساختمان ها و اراضی مانند پروانه های ساختمانی تشکیل می دهد.

در بخش عوارض اختصاصی نیز که غالب آن را عوارض وصولی متمرکز توسط شهرداری تشکیل می دهد، 165 میلیارد عاید شهرداری خواهد شد.
بودجه پیشنهادی شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت.


از سوی دیگر منابع حاصل از بودجه در حوزه شهرداری مشهد از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سال آینده که شامل 55 درصد درآمدهای شهرداری خواهد بود نیز قابل توجه است. درحوزه واگذاری دارایی های مالی، بر اساس این بودجه پیشنهادی، شهرداری درآمدی از تسهیلات نخواهد داشت.

درآمد این بخش از بودجه شهرداری که در حیطه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری است، صرفا براساس مازاد درآمد بر هزینه دوره های قبل و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک است. این عدد حدود 1200 میلیارد تومان است.اما بخش واگذاری های سرمایه ای که شامل منابع سرمایه ای، منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط و منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول است، حدود 2600 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری مشهد خواهد داشت.

مصارف هم افزایش خواهد داشت!
هزینه های مصرفی شهرداری شامل بخش های هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. در بخش هزینه های عمومی که مربوط به بودجه حوزه شهرداری مشهد است، با رشد 9 درصدی نسبت به متمم مواجه هستیم.

رشدی که در مجموع مبلغ 1271 میلیارد تومان برای شهرداری آب خواهد خورد. این هزینه ها که بیشتر از همه متوجه استفاده از کالا و خدمات است، شامل موارد دیگری مانند یارانه، پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری، هزینه اموال و دارایی، رفاه اجتماعی و کمک بلا عوض است.

افزایش 820درصدی بازپرداخت تسهیلات
در بخش تملک دارایی های مالی پیوست اقتصادی بودجه که خود شامل بازپرداخت اوراق مشارکت، بازپرداخت تسهیلات بانکی و تعهدات گذشته است، با وجود افزایش 820درصدی در بخش بازپرداخت تسهیلات، بار تسهیلات سال های نه چندان دور برگردن بودجه امسال افتاده است.

این بازپرداخت برای سال آینده حدود 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است، علاوه بر آن 600میلیارد تومان نیز تعهدات باقی مانده سال های قبل شهرداری است که پیش بینی شده در سال آینده به طلبکاران پرداخت شود.

در بخش تملک دارایی های سرمایه ای در مجموع شهرداری در سال آینده بیش از 3000میلیارد تومان صرف ساختمان و مستحدثات خواهد کرد که رقم قابل توجهی است و باید توجه داشت که بخش عمده آن برای ساخت پروژه های مختلف شهری است.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:بودجه هنوز در مرحله کارشناسی است
موضوع افزایش حدود 300 میلیارد تومانی دارایی شهرداری حاصل از تخلفات و جرایم ساختمانی را از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد پیگیری می کنیم که گندمی در پاسخ به این سوال که علت افزایش 20 درصدی این مبلغ نسبت به بودجه سال گذشته چیست؟ می گوید: آلبوم بودجه در مرحله کارشناسی در کمیسیون های مختلف است. ما از هفته آینده در کمیسیون تلفیق با دریافت تمام نظرات کمیسیون ها وارد بررسی بودجه می شویم.

وی می افزاید: این که به ردیف اعانات و دارایی ها اشاره کردید، در بودجه به علت التزام های قالب و فرمت، ممکن است برخی ردیف ها با معنای ظاهری آن همخوانی نداشته باشد. پیش بینی ما این است که با عملیاتی شدن ضوابط طرح های تفصیلی، کسب درآمدهای شهرداری از این طریق حاصل شود.

طرح های تفصیلی در هفت حوزه شهرداری در حال تدوین است که احتمالا بخشی از آن تا پایان سال و بخش دیگر تا شش ماه سال 97 آماده شود. گندمی تصریح می کند: اگر این اتفاق بیفتد، این طرح ها به صورت قانونمند سند بالادستی خواهد بود و شاید به برخی از این موارد دیگر نتوان اسم تخلف ساختمانی اطلاق کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد می گوید: در این مدت سعی ما براین بوده که از فروش این گونه تخلف ها همانند تراکم پرهیز کنیم در نتیجه با وجود ضوابط طرح های تفصیلی که بر اساس طرح جامع ابلاغ شده، قوانین شهری دقیق تر و مشخص تر خواهد شد.


 

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان