الف

تغییر آرام و بی سرصدای فرهنگسراهای مشهد


3 آذر 1396 - 13:30
5a17eda9767ab_5a17eda9767f0
چند روزی است بی سرو صدا و بدون انعکاس خبری، مدیر چند فرهنگسرای مشهد تغییر کرده اند و جزو در چند کانال تلگرامی به این موضوع پرداخته نشد که این امر سوالات بسزایی را در ذهن ایجاد می کند.

به گزارش سایت مشهد فوری به نقل از صبح توس،  چند روزی است بی سرو صدا و بدون انعکاس خبری مدیر چند فرهنگسرای مشهد تغییر کرده است مدیر سه فرهنگ سرای غدیر، انتظار و بهشت  به بهانه تغییرات تقریبا در سکوت خبری تغییر کردن و جزو چند کانال به این موضوع پرداخته نشد  این موضوع درحالی اتفاق افتاده که قبل از این موضوع چند مدیر دیگر هم تغییر کرده است و بعضی از خبرها حاکی از این موضوع بود که قرار است محتوای بعضی از فرهنگسراها تغییر کنند.

با سرکار آمدن یک گروه سیاسی یا یک گروه جدید تغییرات مدیرتی زیاد عجیب به نظر نمی رسد اما اینکه مدیران را تنها به این بهانه که می خواهند فرهنگسراها  ازحالت تخصصی به سمت اجرایی شدن بروند تغییر را مدیریت در این مراکز انجام داده اند این موضوع به قدری با سرعت انجام شده که به جای تعیین مدیر سرپرست انتخاب کردند و حتی یک مدیر را مسئول دو فرهنگسرا قرار دادند.

یک منبع آگاه در این رابطه، عنوان کرد: وقتی علت این تغییر ها در مدیریت فرهنگسراها را جویا شدیم عنوان شد به دلیل  فشار از سمت بالا این تغییرات صورت گرفته است

 وی در ادامه این گفتگو اظهار کرد: این تغییرات درحالی انجام شده هر کدام از این مدیران فعالیتهای خوبی در فرهنگسرای خود داشته اند زمانی یک مدیر تغییر می کنند که در عمل کرد خوبی نداشته باشد درحالی که مدیر فرهنگسرای انتظار طرح مسجدی ها، فرهنگسرای غدیر طرح آهوانه و همایش گوهر شاد برگزار می شد که  این طرح مورد استقبال مقام معظم رهبری هم قرار گرفت.

این منبع آگاه افزود: سال گذشته در این زمان برنامه همایش گوهرشاد  در حال آماده سازی بود اما درحال حاضر زیاد به این موضوع توجه نشده است.

 در ادامه برای صحت گفته های این منبع آگاه و اطلاع از جزئیات این اتفاق به سراغ حسین نخعی شریف سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد رفتیم

سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد  در این رابطه گفت:  تغییر و تحول در فرهنگسراها و شهرداری چیز عجیبی نیست با توجه  اینکه مردم تغییراتی در سیاست های شورای شهر خواسته اند و باید این تغییرات در فرهنگسراها انجام می شد.

حسین نخعی شریف ادامه داد:  تا کنون فرهنگسرهای ما تخصصی فعالیت می کردند ما به دنبال  فعالیت بیشتر در فرهنگسراها هستیم. یعنی اینکه اگر قبلا فرهنگسراهای ما اداری بدون به سمت اجرای شدن سو گیری کنند به این معنا  که از فعالیتهای خاص به سمت اوقات فراغت بهینه سازی آن، هویتهای شهر مشهد و فرهنگ شهروندی به طوری که تبدیل به مکانی برای حضور تمام شهروند ان تبدیل شوند.

وی افزود:  بحث های خاصی پشت این جابه جای ها مدیریتی وجود ندارد و یک چیز طبیعی درحال انجام گرفته آن است و بعد از این هم این بازهم شما شاهد این تغییر تحولات خواهید بود.

سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال آیا عمل کردن مدیران سابق در جهت اهداف شما یعنی تبدیل فرهنگسراها از اداری و به اجرایئات نبوده اند؟ عنوان کرد: خیر اینگونه نیست بلکه  اگر قبلا فرهنگسراها در زمینه فکری و تخصصی فعالیت می کردند و یا ستادی صورت می گرفته اکنون می خواهیم اجرایی را بیشتری کنیم رفتن این مدیران به معنی نا توانایی آنها نیست.

نخعی شریف  گفت: ما افرادی می خواهیم که تنها به یک بُعد از فرهنگسرا نپردازند بلکه همه ابعاد پرداخته شود مثلا فرهنگسرای بهشت تنها به موضوع گوهر شاد پرداخته است و بقیه بخش های هویتی مشهد را خیلی کم رنگ شده است.

وی بیان کرد: طرحهای خوبی مدیران سابق اجرا می کردند همچنان به قوت خود ادامه دارد و قرار نیست با رفتن یک مدیر طرح خوبش ادامه نداشته باشد

چند روزی است بی سرو صدا و بدون انعکاس خبری، مدیر چند فرهنگسرای مشهد تغییر کرده اند و جزو در چند کانال تلگرامی به این موضوع پرداخته نشد که این امر سوالات بسزایی را در ذهن ایجاد می کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5a17eda9767ab_5a17eda9767f0
3 آذر 1396 - 13:30

به گزارش سایت مشهد فوری به نقل از صبح توس،  چند روزی است بی سرو صدا و بدون انعکاس خبری مدیر چند فرهنگسرای مشهد تغییر کرده است مدیر سه فرهنگ سرای غدیر، انتظار و بهشت  به بهانه تغییرات تقریبا در سکوت خبری تغییر کردن و جزو چند کانال به این موضوع پرداخته نشد  این موضوع درحالی اتفاق افتاده که قبل از این موضوع چند مدیر دیگر هم تغییر کرده است و بعضی از خبرها حاکی از این موضوع بود که قرار است محتوای بعضی از فرهنگسراها تغییر کنند.

با سرکار آمدن یک گروه سیاسی یا یک گروه جدید تغییرات مدیرتی زیاد عجیب به نظر نمی رسد اما اینکه مدیران را تنها به این بهانه که می خواهند فرهنگسراها  ازحالت تخصصی به سمت اجرایی شدن بروند تغییر را مدیریت در این مراکز انجام داده اند این موضوع به قدری با سرعت انجام شده که به جای تعیین مدیر سرپرست انتخاب کردند و حتی یک مدیر را مسئول دو فرهنگسرا قرار دادند.

یک منبع آگاه در این رابطه، عنوان کرد: وقتی علت این تغییر ها در مدیریت فرهنگسراها را جویا شدیم عنوان شد به دلیل  فشار از سمت بالا این تغییرات صورت گرفته است

 وی در ادامه این گفتگو اظهار کرد: این تغییرات درحالی انجام شده هر کدام از این مدیران فعالیتهای خوبی در فرهنگسرای خود داشته اند زمانی یک مدیر تغییر می کنند که در عمل کرد خوبی نداشته باشد درحالی که مدیر فرهنگسرای انتظار طرح مسجدی ها، فرهنگسرای غدیر طرح آهوانه و همایش گوهر شاد برگزار می شد که  این طرح مورد استقبال مقام معظم رهبری هم قرار گرفت.

این منبع آگاه افزود: سال گذشته در این زمان برنامه همایش گوهرشاد  در حال آماده سازی بود اما درحال حاضر زیاد به این موضوع توجه نشده است.

 در ادامه برای صحت گفته های این منبع آگاه و اطلاع از جزئیات این اتفاق به سراغ حسین نخعی شریف سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد رفتیم

سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد  در این رابطه گفت:  تغییر و تحول در فرهنگسراها و شهرداری چیز عجیبی نیست با توجه  اینکه مردم تغییراتی در سیاست های شورای شهر خواسته اند و باید این تغییرات در فرهنگسراها انجام می شد.

حسین نخعی شریف ادامه داد:  تا کنون فرهنگسرهای ما تخصصی فعالیت می کردند ما به دنبال  فعالیت بیشتر در فرهنگسراها هستیم. یعنی اینکه اگر قبلا فرهنگسراهای ما اداری بدون به سمت اجرای شدن سو گیری کنند به این معنا  که از فعالیتهای خاص به سمت اوقات فراغت بهینه سازی آن، هویتهای شهر مشهد و فرهنگ شهروندی به طوری که تبدیل به مکانی برای حضور تمام شهروند ان تبدیل شوند.

وی افزود:  بحث های خاصی پشت این جابه جای ها مدیریتی وجود ندارد و یک چیز طبیعی درحال انجام گرفته آن است و بعد از این هم این بازهم شما شاهد این تغییر تحولات خواهید بود.

سرپرست سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال آیا عمل کردن مدیران سابق در جهت اهداف شما یعنی تبدیل فرهنگسراها از اداری و به اجرایئات نبوده اند؟ عنوان کرد: خیر اینگونه نیست بلکه  اگر قبلا فرهنگسراها در زمینه فکری و تخصصی فعالیت می کردند و یا ستادی صورت می گرفته اکنون می خواهیم اجرایی را بیشتری کنیم رفتن این مدیران به معنی نا توانایی آنها نیست.

نخعی شریف  گفت: ما افرادی می خواهیم که تنها به یک بُعد از فرهنگسرا نپردازند بلکه همه ابعاد پرداخته شود مثلا فرهنگسرای بهشت تنها به موضوع گوهر شاد پرداخته است و بقیه بخش های هویتی مشهد را خیلی کم رنگ شده است.

وی بیان کرد: طرحهای خوبی مدیران سابق اجرا می کردند همچنان به قوت خود ادامه دارد و قرار نیست با رفتن یک مدیر طرح خوبش ادامه نداشته باشد

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان