الف

درکمیسیون "حاشیه شهر" شورای اسلامی شهر مشهد برگزارشد: 

آیین رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد 


21 دی 1401 - 16:57
edc51597ba
آیین رونمایی ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد به عنوان المان تخصصی "حاشیه شهر "در جلسه ویژه کمیسیون شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد

به گزارش مشهدفوری: رییس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد گفت: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی با محوریت حاشیه شهر، اقدامی تاثیر گذار در جهت تحقق اهداف تعیین شده برای رسیدگی به این مناطق است.

 غلامحسین صاحبی درآیین رونمایی از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازآفرینی در جمع مدیرعامل سازمان بازآفرینی و مسئولین شهرداری این اقدام را ارزنده خواند و گفت:راه اندازی پایگاه تخصصی برای حاشیه شهر، اقدام خوبی در حوزه شهری است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. 

وی بر لزوم توجه به ظرفیت های حاشیه شهر تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی در این زمینه می‌تواند کمک به حل معضلات حاشیه شهر و دیده شدن بیشتر محلات هدف در برنامه‌ریزی های شهری شود. 

 

راه اندازه پایگاه اطلاع رسانی در حوزه حاشیه شهراقدامی جهادی است 

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد گفت:راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی که با نگاهی تخصصی مسائل مربوط به حاشیه شهر را پوشش می دهد،یک اقدام جهادی است. 

 بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد-علی رضازاده همدانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد صبح امروز در جلسه کمیسیون ویژه "حاشیه شهر"شورای اسلامی و به مناسبت رونمایی از" پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی" در جمع نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین شهرداری بیان کرد:همزمان با ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) توانستیم ،رسانه ای را با محوریت "حاشیه شهر" برای مشهد راه اندازی کنیم . 

وی با اشاره به اینکه این اقدام جزواقدامات جهادی است که در مدت زمان کوتاهی به نتیجه رسید افزود:هدف ما ازراه اندازی پایگاه اطلاع رسانی این بود، تا با توجه به ظرفییت های موجود درحاشیه شهر رسانه کوچکی را فعال کنیم و خدماتی که در این مناطق به صورت جهادی ارائه می شود را به اطلاع عموم برسانیم و از طریق رسانه زبان گویای مردم حاشیه شهر باشیم. 

رضازاده همچنین درخصوص فعالییت های این پایگاه اطلاع رسانی گفت:این رسانه تخصصی ،محلات هدف بازآفرینی ،حاشیه شهر مشهد،بافت های فرسوده،ناهمگون،تاریخی ،مشوق های بازآفرینی و خیرین شهریار راپوشش خبری خواهد داد. 

 

صدای رسای حاشیه شهر خواهیم بود 

مسئول روابط عمومی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد گفت:رساندن صدای مردم به گوش مسئولین مهمترین ویژگی پایگاه اطلاع رسانی حاشیه شهر است. 

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد-یاسر ظریفی مسئول روابط عمومی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد صبح امروز درجلسه کمیسیون ویژه "حاشیه شهر"شورای اسلامی شهر مشهد و به مناسبت رونمایی از" پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی" در جمع نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر وسایر مسئولین شهرداری گفت:مسائل پیرامون "حاشیه شهر" مهمترین دغدغه سازمان بازآفرینی بوده است و ما همگی در تلاش هستیم تا دراین خط مقدم اتفاقات خوبی رقم بخورد. 

وی ادامه داد: درهرخط مقدمی باید یک بیسیم چی حضور داشته باشد تا اقدامات انجام شده را به گوش مقر فرماندهی برساند و پایگاه اطلاع رسانی که امروز ازآن رونمایی گردید،یک رسانه تخصصی در حوزه حاشیه شهر است که نقش همان بیسیم چی خط مقدم را برعهده دارد و از طرفی صدای ساکنان حاشیه شهر مشهد را به گوش مسئولین برساند. 

ظریفی با اشاره به مهمترین هدف ازراه اندازی این رسانه بیان کرد:در شهر مشهد به یک رسانه تخصصی در حوزه حاشیه شهر نیازمند بودیم و تمام تلاش ما این است تا دراین رسانه تریبون مردمی باشیم که قلم آنها فقط در دفاترخودشان چرخیده، مردمانی که هرکارخوب را با ده عمل خیرپاسخ میدهند وهربار که یک اقدام و بذر مثبتی درحاشیه شهر کاشته ایم،ثمره اش را به خوبی دیده ایم و این منطقه مستحق خدمت است. 

وی همچنین گفت:درمورد مسائلی که تاکنون پیرامون حاشیه شهر دررسانه ها مطرح شده، اغلب رسانه ها سعی داشتند تا نقطه سیاهی ازاین مناطق را به افکار عمومی نشان دهند وما قصد داریم تا دراین پایگاه اطلاع رسانی ظرفییت های موجود در فضای حاشیه شهر را به مردم نشان دهیم و فضاهای منفی که نسبت به حاشیه شهر درافکار عمومی نقش بسته را دور کنیم.

آیین رونمایی ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد به عنوان المان تخصصی "حاشیه شهر "در جلسه ویژه کمیسیون شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

edc51597ba

به گزارش مشهدفوری: رییس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد گفت: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی با محوریت حاشیه شهر، اقدامی تاثیر گذار در جهت تحقق اهداف تعیین شده برای رسیدگی به این مناطق است.

 غلامحسین صاحبی درآیین رونمایی از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازآفرینی در جمع مدیرعامل سازمان بازآفرینی و مسئولین شهرداری این اقدام را ارزنده خواند و گفت:راه اندازی پایگاه تخصصی برای حاشیه شهر، اقدام خوبی در حوزه شهری است که می‌تواند تاثیرگذار باشد. 

وی بر لزوم توجه به ظرفیت های حاشیه شهر تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی در این زمینه می‌تواند کمک به حل معضلات حاشیه شهر و دیده شدن بیشتر محلات هدف در برنامه‌ریزی های شهری شود. 

 

راه اندازه پایگاه اطلاع رسانی در حوزه حاشیه شهراقدامی جهادی است 

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد گفت:راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی که با نگاهی تخصصی مسائل مربوط به حاشیه شهر را پوشش می دهد،یک اقدام جهادی است. 

 بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد-علی رضازاده همدانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد صبح امروز در جلسه کمیسیون ویژه "حاشیه شهر"شورای اسلامی و به مناسبت رونمایی از" پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی" در جمع نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین شهرداری بیان کرد:همزمان با ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) توانستیم ،رسانه ای را با محوریت "حاشیه شهر" برای مشهد راه اندازی کنیم . 

وی با اشاره به اینکه این اقدام جزواقدامات جهادی است که در مدت زمان کوتاهی به نتیجه رسید افزود:هدف ما ازراه اندازی پایگاه اطلاع رسانی این بود، تا با توجه به ظرفییت های موجود درحاشیه شهر رسانه کوچکی را فعال کنیم و خدماتی که در این مناطق به صورت جهادی ارائه می شود را به اطلاع عموم برسانیم و از طریق رسانه زبان گویای مردم حاشیه شهر باشیم. 

رضازاده همچنین درخصوص فعالییت های این پایگاه اطلاع رسانی گفت:این رسانه تخصصی ،محلات هدف بازآفرینی ،حاشیه شهر مشهد،بافت های فرسوده،ناهمگون،تاریخی ،مشوق های بازآفرینی و خیرین شهریار راپوشش خبری خواهد داد. 

 

صدای رسای حاشیه شهر خواهیم بود 

مسئول روابط عمومی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد گفت:رساندن صدای مردم به گوش مسئولین مهمترین ویژگی پایگاه اطلاع رسانی حاشیه شهر است. 

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد-یاسر ظریفی مسئول روابط عمومی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد صبح امروز درجلسه کمیسیون ویژه "حاشیه شهر"شورای اسلامی شهر مشهد و به مناسبت رونمایی از" پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازآفرینی" در جمع نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر وسایر مسئولین شهرداری گفت:مسائل پیرامون "حاشیه شهر" مهمترین دغدغه سازمان بازآفرینی بوده است و ما همگی در تلاش هستیم تا دراین خط مقدم اتفاقات خوبی رقم بخورد. 

وی ادامه داد: درهرخط مقدمی باید یک بیسیم چی حضور داشته باشد تا اقدامات انجام شده را به گوش مقر فرماندهی برساند و پایگاه اطلاع رسانی که امروز ازآن رونمایی گردید،یک رسانه تخصصی در حوزه حاشیه شهر است که نقش همان بیسیم چی خط مقدم را برعهده دارد و از طرفی صدای ساکنان حاشیه شهر مشهد را به گوش مسئولین برساند. 

ظریفی با اشاره به مهمترین هدف ازراه اندازی این رسانه بیان کرد:در شهر مشهد به یک رسانه تخصصی در حوزه حاشیه شهر نیازمند بودیم و تمام تلاش ما این است تا دراین رسانه تریبون مردمی باشیم که قلم آنها فقط در دفاترخودشان چرخیده، مردمانی که هرکارخوب را با ده عمل خیرپاسخ میدهند وهربار که یک اقدام و بذر مثبتی درحاشیه شهر کاشته ایم،ثمره اش را به خوبی دیده ایم و این منطقه مستحق خدمت است. 

وی همچنین گفت:درمورد مسائلی که تاکنون پیرامون حاشیه شهر دررسانه ها مطرح شده، اغلب رسانه ها سعی داشتند تا نقطه سیاهی ازاین مناطق را به افکار عمومی نشان دهند وما قصد داریم تا دراین پایگاه اطلاع رسانی ظرفییت های موجود در فضای حاشیه شهر را به مردم نشان دهیم و فضاهای منفی که نسبت به حاشیه شهر درافکار عمومی نقش بسته را دور کنیم.

منبع: مشهد فوری

368

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان