الف

صحنه قتل در خواربارفروشی بازسازی شد


2 آذر 1401 - 09:44
ddd60e1ae4
جنایت مقابل دوربین مداربسته!

به گزارش مشهدفوری، جوان 23 ساله ای که با ضربات وحشتناک قمه، نوجوان 17 ساله ای را مقابل دوربین مداربسته یکی از خواربارفروشی های مشهد به قتل رسانده بود، در حالی صحنه جنایت را بازسازی کرد که مدعی بود قبل از وقوع قتل نیز با وی (مقتول) درگیر شده بود، این حادثه وحشتناک اول خرداد گذشته در خیابان اندیشه 7 منطقه قاسم آباد مشهد هنگامی رخ داد که نوجوان 17 ساله ای برای خرید وارد مغازه خواربارفروشی (سوپرمارکت) شد اما هنوز لحظاتی بیشتر از حضور وی نگذشته بود که ناگهان جوانی 23 ساله با موهای تراشیده وارد فروشگاه شد و در حالی که نگاهش را به نگاه مشتری نوجوان دوخته بود، قمه وحشتناکی را بیرون کشید و درگیری همراه با فحاشی و توهین آغاز شد.
طولی نکشید که ضربه هولناکی شکم نوجوان مذکور را شکافت و خون زیادی بر سنگفرش های فروشگاه ریخت. لحظاتی بعد با فرار ضارب از محل، مراتب به نیروهای انتظامی اعلام شد و مصدوم حادثه نیز به مرکز درمانی انتقال یافت اما تلاش ها برای نجات وی به نتیجه نرسید و این نوجوان 17 ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت قمه جان سپرد. 
به دنبال گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری عازم بیمارستان شد و به تحقیق در این باره پرداخت. با مشخص شدن هویت مقتول که «محمدرضا-ظ» نام داشت، دامنه تحقیقات به خواربار فروشی رسید و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در کنار مقام قضایی قرار گرفتند و به ردیابی اطلاعاتی پرداختند. از سوی دیگر بررسی دوربین های مداربسته خواربارفروشی نشان داد که جوان 17 ساله نیز بعد از هجوم جوان 23 ساله، چاقویی را بیرون آورده و مهاجم را زخمی کرده است. این گونه بود که بی درنگ قاضی صفری دستور داد تا مشخصات قاتل به همه مراکز درمانی گزارش شود چرا که او یقین داشت شدت جراحات متهم به قتل به حدی است که احتمال حضور او در مراکز درمانی وجود دارد. هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که مشخص شد جوانی با مشخصات اعلامی از سوی کارآگاهان، در بیمارستان طالقانی بستری شده است و تحت مداوا قرار دارد. به همین دلیل گروهی از کارآگاهان عازم بیمارستان شدند و با تایید هویت متهم به قتل، او را زیر نظر گرفتند.
پس از چند روز وقتی ضارب فراری، بهبودی نسبی پیدا کرد، به دادسرا منتقل شد و در بازجویی ها ارتکاب قتل را به عهده گرفت.

در پی اعتراف صریح متهم، به قتل نوجوان 17 ساله، بررسی های بیشتر برای ریشه یابی این ماجرا توسط قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه یافت تا این که ضارب مذکور پس از بهبودی کامل و طی مراحل درمانی به بازسازی صحنه جنایت پرداخت. «ابراهیم» که مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفته بود، پس از معرفی کامل خود گفت: قبل از درگیری در خواربارفروشی، با آن نوجوان در خیابان درگیر شده بودم و به همین دلیل عصبانی بودم. وقتی او را دوباره در مسیر دیدم که وارد خواربارفروشی شد، بلافاصله من هم پشت سر او وارد شدم که درگیری بین ما رخ داد و او هم مرا با چاقو زخمی کرد. بعد از آن که ضرباتی را به او زدم با پای پیاده از داخل خواربار فروشی فرار کردم و بعد سوار یک دستگاه تاکسی سمند شدم اما وضعیت وخیمی داشتم، به همین دلیل برای مداوا به بیمارستان طالقانی رفتم. به گزارش خراسان، پس از پایان بازسازی صحنه جنایت، متهم این پرونده جنایی، روانه زندان شد و در حالی که پزشکی قانونی سلامت روانی وی را هنگام وقوع قتل تایید کرده بود، کیفرخواست پرونده صادر شد تا پس از تایید نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی، به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شود.

جنایت مقابل دوربین مداربسته!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ddd60e1ae4
2 آذر 1401 - 09:44

به گزارش مشهدفوری، جوان 23 ساله ای که با ضربات وحشتناک قمه، نوجوان 17 ساله ای را مقابل دوربین مداربسته یکی از خواربارفروشی های مشهد به قتل رسانده بود، در حالی صحنه جنایت را بازسازی کرد که مدعی بود قبل از وقوع قتل نیز با وی (مقتول) درگیر شده بود، این حادثه وحشتناک اول خرداد گذشته در خیابان اندیشه 7 منطقه قاسم آباد مشهد هنگامی رخ داد که نوجوان 17 ساله ای برای خرید وارد مغازه خواربارفروشی (سوپرمارکت) شد اما هنوز لحظاتی بیشتر از حضور وی نگذشته بود که ناگهان جوانی 23 ساله با موهای تراشیده وارد فروشگاه شد و در حالی که نگاهش را به نگاه مشتری نوجوان دوخته بود، قمه وحشتناکی را بیرون کشید و درگیری همراه با فحاشی و توهین آغاز شد.
طولی نکشید که ضربه هولناکی شکم نوجوان مذکور را شکافت و خون زیادی بر سنگفرش های فروشگاه ریخت. لحظاتی بعد با فرار ضارب از محل، مراتب به نیروهای انتظامی اعلام شد و مصدوم حادثه نیز به مرکز درمانی انتقال یافت اما تلاش ها برای نجات وی به نتیجه نرسید و این نوجوان 17 ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت قمه جان سپرد. 
به دنبال گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری عازم بیمارستان شد و به تحقیق در این باره پرداخت. با مشخص شدن هویت مقتول که «محمدرضا-ظ» نام داشت، دامنه تحقیقات به خواربار فروشی رسید و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در کنار مقام قضایی قرار گرفتند و به ردیابی اطلاعاتی پرداختند. از سوی دیگر بررسی دوربین های مداربسته خواربارفروشی نشان داد که جوان 17 ساله نیز بعد از هجوم جوان 23 ساله، چاقویی را بیرون آورده و مهاجم را زخمی کرده است. این گونه بود که بی درنگ قاضی صفری دستور داد تا مشخصات قاتل به همه مراکز درمانی گزارش شود چرا که او یقین داشت شدت جراحات متهم به قتل به حدی است که احتمال حضور او در مراکز درمانی وجود دارد. هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که مشخص شد جوانی با مشخصات اعلامی از سوی کارآگاهان، در بیمارستان طالقانی بستری شده است و تحت مداوا قرار دارد. به همین دلیل گروهی از کارآگاهان عازم بیمارستان شدند و با تایید هویت متهم به قتل، او را زیر نظر گرفتند.
پس از چند روز وقتی ضارب فراری، بهبودی نسبی پیدا کرد، به دادسرا منتقل شد و در بازجویی ها ارتکاب قتل را به عهده گرفت.

در پی اعتراف صریح متهم، به قتل نوجوان 17 ساله، بررسی های بیشتر برای ریشه یابی این ماجرا توسط قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه یافت تا این که ضارب مذکور پس از بهبودی کامل و طی مراحل درمانی به بازسازی صحنه جنایت پرداخت. «ابراهیم» که مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفته بود، پس از معرفی کامل خود گفت: قبل از درگیری در خواربارفروشی، با آن نوجوان در خیابان درگیر شده بودم و به همین دلیل عصبانی بودم. وقتی او را دوباره در مسیر دیدم که وارد خواربارفروشی شد، بلافاصله من هم پشت سر او وارد شدم که درگیری بین ما رخ داد و او هم مرا با چاقو زخمی کرد. بعد از آن که ضرباتی را به او زدم با پای پیاده از داخل خواربار فروشی فرار کردم و بعد سوار یک دستگاه تاکسی سمند شدم اما وضعیت وخیمی داشتم، به همین دلیل برای مداوا به بیمارستان طالقانی رفتم. به گزارش خراسان، پس از پایان بازسازی صحنه جنایت، متهم این پرونده جنایی، روانه زندان شد و در حالی که پزشکی قانونی سلامت روانی وی را هنگام وقوع قتل تایید کرده بود، کیفرخواست پرونده صادر شد تا پس از تایید نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی، به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شود.

منبع: روزنامه خراسان

368

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان