الف

قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است


18 دی 1400 - 22:28
9deb425f51
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می‌توانند بسیار موثر عمل کنند، قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

به گزارش مشهد فوری، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در دوره آموزشی هیئت امنای امامزادگان و بقاع متبرکه کشور در مشهد اظهار کرد: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می‌توانند بسیار موثر عمل کنند، قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: امروز انقلاب اسلامی وجه‌هایی از جنبه ولایت را در خود می‌بیند و آن ولایت فقیه است که به صورت نیابت عام حرکتی در جامعه بروز و ظهور داده است.

وی با بیان اینکه دشمن طراحی می‌کند و می‌خواهد نظم ما را برهم بزند و رهبر معظم انقلاب این نظم را سرجای خود بر می‌گرداند؛ افزود: ایران اسلامی با یا زهرا (س) گفتن امروز به داد مظلومان جهان می‌رسد و مرزی برای دفاع از مظلومان قائل نیست و مذهب نقشی برای دفاع از مظلوم ندارد و همه را حمایت می‌کند، یمن، سوریه، خط مقاومت مقابل صهیوینیست‌ها و ... حمایت و کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی گفت: سردار سلیمانی با سربند یا فاطمه الزهرا (س) در جهان پیش می‌رود و امروز ایزدی، مسیحی، اهل سنت و ... همه از رشادت‌ها، شجاعت‌ها، منش و اخلاق، دفاع جانانه او از خط مقاومت و از سینه سپر کردن او در مقابل دشمنی چون داعش و مسلمانی حاج قاسم می‌گویند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: بقاع متبرکه هم از لحاظ حوزه تاثیر و هم از لحاظ برنامه محور بودن و هم منابع و مصالح و هم طرح برنامه سالیانه موثر بوده‌اند.

وی افزود: اگر عدد بیش از 8 هزار بقعه را در نظر بگیریم هیچ سازمان و نهاد فرهنگی این ظرفیت را ندارد، آن هم نهاد فرهنگی دینی که مردم با عشق و علاقه در آنجا بنشینند، دل بدهند، گوش جان بسپارند، مناسک و عباداتشان را انجام دهند، نذورات خود را به آنجا بیاورند، حل مشکلاتشان را در آنجا بخواهند.

حجت الاسلام خاموشی بیان کرد: به دلیل این ظرفیت بسیار بزرگ ما باید رشد مضاعفی را در سال پیش رو مشاهده کنیم لذا اولین تقاضای من این است که هیچ کدام از بقاع متبرکه بدون طرح و برنامه سال نباشند، طرح و برنامه‌ای که با نظر افراد متخصص در این حوزه باشد و این طرح و برنامه اعم از عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و هر چیزی که خود امامزاده به آن نیاز دارد باشد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امسال800 بقعه محوری نیازمند طرح و برنامه هستند و باید داشته باشند؛ گفت: اگر این اتفاق صورت گیرد ثمرات خوبی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: باید به ظرفیت معنایی امام زاده به شدت توجه کرد. محاسبات ما نشان می‌دهد بیش از 85 درصد کمک‌های مردمی در طرح مواسات در امام زاده ها عملیاتی شد و این بدین معنا است که امام زاده‌ها یک قطب قابل اعتماد برای مردم هستند. حال شما می‌توانید با استفاده از این ظرفیت موقوفات را توسعه دهید و در این خصوص می‌توانید از وقف اشتراکی و وقف پول بهره ببرید.

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه از ظرفیت مردمی برای بهینه سازی، پشتیبانی‌ها و منابع پایدار برای بقعه کمک بگیرید؛ گفت: به زیبایی‌های بصری، معماری، صوتی و انواع هنرها توجه کنید و در این خصوص از مردم کمک بگیرید و قطعا مردم کمک کار خواهند بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: امام زاده‌های مدفون شده در ایران به دلیل اینکه ما به عترت و اهل بیت گره خورده‌ایم، به این کیفیت در سایر جهان نیست لذا اگر ما دقت نظر ویژه داشته باشیم قدرت فرهنگی و اجتماعی امامزاده در منطقه برای همه روشن می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ یک جنبه معنایی دارد بدین معنی که حوزه فرهنگ یک فضای تنفسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می توانند بسیار موثر عمل کنند.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می‌توانند بسیار موثر عمل کنند، قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9deb425f51
18 دی 1400 - 22:28

به گزارش مشهد فوری، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در دوره آموزشی هیئت امنای امامزادگان و بقاع متبرکه کشور در مشهد اظهار کرد: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می‌توانند بسیار موثر عمل کنند، قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: امروز انقلاب اسلامی وجه‌هایی از جنبه ولایت را در خود می‌بیند و آن ولایت فقیه است که به صورت نیابت عام حرکتی در جامعه بروز و ظهور داده است.

وی با بیان اینکه دشمن طراحی می‌کند و می‌خواهد نظم ما را برهم بزند و رهبر معظم انقلاب این نظم را سرجای خود بر می‌گرداند؛ افزود: ایران اسلامی با یا زهرا (س) گفتن امروز به داد مظلومان جهان می‌رسد و مرزی برای دفاع از مظلومان قائل نیست و مذهب نقشی برای دفاع از مظلوم ندارد و همه را حمایت می‌کند، یمن، سوریه، خط مقاومت مقابل صهیوینیست‌ها و ... حمایت و کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی گفت: سردار سلیمانی با سربند یا فاطمه الزهرا (س) در جهان پیش می‌رود و امروز ایزدی، مسیحی، اهل سنت و ... همه از رشادت‌ها، شجاعت‌ها، منش و اخلاق، دفاع جانانه او از خط مقاومت و از سینه سپر کردن او در مقابل دشمنی چون داعش و مسلمانی حاج قاسم می‌گویند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: بقاع متبرکه هم از لحاظ حوزه تاثیر و هم از لحاظ برنامه محور بودن و هم منابع و مصالح و هم طرح برنامه سالیانه موثر بوده‌اند.

وی افزود: اگر عدد بیش از 8 هزار بقعه را در نظر بگیریم هیچ سازمان و نهاد فرهنگی این ظرفیت را ندارد، آن هم نهاد فرهنگی دینی که مردم با عشق و علاقه در آنجا بنشینند، دل بدهند، گوش جان بسپارند، مناسک و عباداتشان را انجام دهند، نذورات خود را به آنجا بیاورند، حل مشکلاتشان را در آنجا بخواهند.

حجت الاسلام خاموشی بیان کرد: به دلیل این ظرفیت بسیار بزرگ ما باید رشد مضاعفی را در سال پیش رو مشاهده کنیم لذا اولین تقاضای من این است که هیچ کدام از بقاع متبرکه بدون طرح و برنامه سال نباشند، طرح و برنامه‌ای که با نظر افراد متخصص در این حوزه باشد و این طرح و برنامه اعم از عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و هر چیزی که خود امامزاده به آن نیاز دارد باشد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امسال800 بقعه محوری نیازمند طرح و برنامه هستند و باید داشته باشند؛ گفت: اگر این اتفاق صورت گیرد ثمرات خوبی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: باید به ظرفیت معنایی امام زاده به شدت توجه کرد. محاسبات ما نشان می‌دهد بیش از 85 درصد کمک‌های مردمی در طرح مواسات در امام زاده ها عملیاتی شد و این بدین معنا است که امام زاده‌ها یک قطب قابل اعتماد برای مردم هستند. حال شما می‌توانید با استفاده از این ظرفیت موقوفات را توسعه دهید و در این خصوص می‌توانید از وقف اشتراکی و وقف پول بهره ببرید.

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه از ظرفیت مردمی برای بهینه سازی، پشتیبانی‌ها و منابع پایدار برای بقعه کمک بگیرید؛ گفت: به زیبایی‌های بصری، معماری، صوتی و انواع هنرها توجه کنید و در این خصوص از مردم کمک بگیرید و قطعا مردم کمک کار خواهند بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: امام زاده‌های مدفون شده در ایران به دلیل اینکه ما به عترت و اهل بیت گره خورده‌ایم، به این کیفیت در سایر جهان نیست لذا اگر ما دقت نظر ویژه داشته باشیم قدرت فرهنگی و اجتماعی امامزاده در منطقه برای همه روشن می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ یک جنبه معنایی دارد بدین معنی که حوزه فرهنگ یک فضای تنفسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: بقاع متبرکه در کشور به عنوان نقاط متکثر ما می‌تواند کمک کند فضای تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ جامعه نیز می توانند بسیار موثر عمل کنند.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: قدرت تاثیر گذاری بقاع متبرکه در جورچین نقشه راه جمهوری اسلامی تعیین کننده است.

345

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان