الف

۸ سال حبس برای سارق خودرو حامل کودک صادر شد/مصرف شیشه هنگام سرقت


15 شهریور 1400 - 13:41
5db143399c
سارق بی‌رحمی که پس از سرقت خودرو سواری پی برد وسیله نقلیه را به همراه کودک خردسالی سرقت کرده و از ترس دستگیر شدن کودک را در بیابان رها کرده و متواری شده بود از جهت آدم‌ربایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت سرقت خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش مشهد فوری، چند ماه پیش حدود ساعت ۴ صبح بود که پدر کودک خردسال برای تهیه دارو از خانه بیرون آمد. هوا نسبتاً سرد بود و او همراه فرزندش سوار بر خودرو پژو۲۰۶ به سمت بولوار پیروزی حرکت و لحظاتی بعد پدر خودرو را مقابل یک داروخانه متوقف کرد.

پدر کودک به دلیل وضعیت جسمی کودکش، او را از خودرو پیاده نمی‌کند، از سوی دیگر کودک که سردش بود از پدر می‌خواهد بخاری خودرو را زیاد کند.

او ۲۰۶ را روشن رها می‌کند و از خودرو دور و برای تهیه دارو وارد داروخانه می‌شود. پدر سرگرم خرید دارو برای کودک بود که در یک لحظه متوجه می‌شود فردی پشت فرمان خودرو نشسته و قصد سرقت خودرو را دارد، او به سمت خودرو می‌دود اما این اقدام هیچ فایده‌ای ندارد و سارق خودرو را همراه با کودک خردسال سرقت می‌کند.

پدرکودک که شوکه شده بود موضوع سرقت خودرو به همراه کودک را به پلیس اطلاع می‌دهد. او در توضیحاتش می‌گوید خودرو دارای سیستم ردیاب است. بررسی مسیر حرکت خودرو نشان داد سارق پس از سرقت ۲۰۶ به سمت شهر فریمان متواری شده‌است.

اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفت و لحظاتی بعد هویت سارق هم مشخص شد. از سویی، پدر کودک از طریق گوشی تلفن همراه جامانده داخل خودرو با سارق در ارتباط بود، سارق هم با جسارت تمام آزادی کودک را در ازای پرداخت وجه عملی می‌دانست.

سرانجام با هماهنگی قضایی محل توقف خودرو در حوالی شهر فریمان به محاصره پلیس درآمد، اما وقتی پلیس خودرو را کشف کرد خبری از کودک و سارق خودرو نبود. کار کمی دشوار شد، باوجود اینکه احتمال دور شدن عامل ربودن کودک از محل متصور بود، نیروهای کمکی هم به محل رسیدند و پس از ساعاتی تلاش کودک خردسال را در حالی که تنها در بیابان رها شده بود، یافتند.

بازهم از سارق سنگدل ردی نبود، اما باتوجه به لو رفتن هویت او، محل اختفایش در حوالی خیابان امام خمینی(ره) شناسایی و در مسیر بازگشت به آنجا دستگیر شد.

متهم پس از دستگیری مدعی شد: در زمان سرقت شیشه مصرف کرده بودم، اول نمی‌دانستم ۲۰۶ را با کودک برده‌ام، پس از طی مسافتی با صدای گریه کودک پی به ماجرا بردم. وقتی هم خودرو روشن کنار خیابان رها شده بود فکر این کار به سرم زد. از شهر مشهد فرار کردم، خودرو در میان راه جوش آورد و همان‌جا رهایش کردم، کمی دورتر هم کودک را رها و از محل فرار کردم. باتوجه به اظهارات سارقی که آدم‌ربایی هم به پرونده‌اش افزوده شد، مراحل قضایی ماجرا در دادسرای مشهد طی و برای سارق کیفرخواست صادر می‌شود.

از همین رو براساس قانون، پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع می‌شود.

در ادامه قاضی مهدی ترابیان که در رسیدگی موشکافانه به این دست پرونده‌ها مهارت ویژه‌ای دارد، دستور داد متهم در شعبه حاضر و برای چندمین بار تمامی آنچه رخ داده را بازگو کند.

هر بارکه متهم قصد داشت با اظهارات متناقض مسیر رسیدگی به پرونده را منحرف کند با تیزبینی مقام قضایی همه چیز لو می‌رفت. سرانجام رئیس شعبه مذکور پس از دریافت آخرین دفاع، رأی نهایی را صادر و اعلام کرد: درخصوص اتهام آقای «امید.ق» دائر بر آدم‌ربایی طفل همراه با سرقت خودرو سواری در شب، باتوجه به گزارش مرجع انتظامی، دفاعیات اقرار گونه متهم و... دادگاه بزهکار بودن متهم را ثابت شده تشخیص می‌دهد. همچنین باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیانبار آن در جامعه با رعایت قانون تعدد جرم (اجرای اشد مجازات اعلامی) متهم را از جهت آدم‌ربایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت سرقت خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌نماید.

سارق بی‌رحمی که پس از سرقت خودرو سواری پی برد وسیله نقلیه را به همراه کودک خردسالی سرقت کرده و از ترس دستگیر شدن کودک را در بیابان رها کرده و متواری شده بود از جهت آدم‌ربایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت سرقت خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5db143399c
15 شهریور 1400 - 13:41

به گزارش مشهد فوری، چند ماه پیش حدود ساعت ۴ صبح بود که پدر کودک خردسال برای تهیه دارو از خانه بیرون آمد. هوا نسبتاً سرد بود و او همراه فرزندش سوار بر خودرو پژو۲۰۶ به سمت بولوار پیروزی حرکت و لحظاتی بعد پدر خودرو را مقابل یک داروخانه متوقف کرد.

پدر کودک به دلیل وضعیت جسمی کودکش، او را از خودرو پیاده نمی‌کند، از سوی دیگر کودک که سردش بود از پدر می‌خواهد بخاری خودرو را زیاد کند.

او ۲۰۶ را روشن رها می‌کند و از خودرو دور و برای تهیه دارو وارد داروخانه می‌شود. پدر سرگرم خرید دارو برای کودک بود که در یک لحظه متوجه می‌شود فردی پشت فرمان خودرو نشسته و قصد سرقت خودرو را دارد، او به سمت خودرو می‌دود اما این اقدام هیچ فایده‌ای ندارد و سارق خودرو را همراه با کودک خردسال سرقت می‌کند.

پدرکودک که شوکه شده بود موضوع سرقت خودرو به همراه کودک را به پلیس اطلاع می‌دهد. او در توضیحاتش می‌گوید خودرو دارای سیستم ردیاب است. بررسی مسیر حرکت خودرو نشان داد سارق پس از سرقت ۲۰۶ به سمت شهر فریمان متواری شده‌است.

اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفت و لحظاتی بعد هویت سارق هم مشخص شد. از سویی، پدر کودک از طریق گوشی تلفن همراه جامانده داخل خودرو با سارق در ارتباط بود، سارق هم با جسارت تمام آزادی کودک را در ازای پرداخت وجه عملی می‌دانست.

سرانجام با هماهنگی قضایی محل توقف خودرو در حوالی شهر فریمان به محاصره پلیس درآمد، اما وقتی پلیس خودرو را کشف کرد خبری از کودک و سارق خودرو نبود. کار کمی دشوار شد، باوجود اینکه احتمال دور شدن عامل ربودن کودک از محل متصور بود، نیروهای کمکی هم به محل رسیدند و پس از ساعاتی تلاش کودک خردسال را در حالی که تنها در بیابان رها شده بود، یافتند.

بازهم از سارق سنگدل ردی نبود، اما باتوجه به لو رفتن هویت او، محل اختفایش در حوالی خیابان امام خمینی(ره) شناسایی و در مسیر بازگشت به آنجا دستگیر شد.

متهم پس از دستگیری مدعی شد: در زمان سرقت شیشه مصرف کرده بودم، اول نمی‌دانستم ۲۰۶ را با کودک برده‌ام، پس از طی مسافتی با صدای گریه کودک پی به ماجرا بردم. وقتی هم خودرو روشن کنار خیابان رها شده بود فکر این کار به سرم زد. از شهر مشهد فرار کردم، خودرو در میان راه جوش آورد و همان‌جا رهایش کردم، کمی دورتر هم کودک را رها و از محل فرار کردم. باتوجه به اظهارات سارقی که آدم‌ربایی هم به پرونده‌اش افزوده شد، مراحل قضایی ماجرا در دادسرای مشهد طی و برای سارق کیفرخواست صادر می‌شود.

از همین رو براساس قانون، پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع می‌شود.

در ادامه قاضی مهدی ترابیان که در رسیدگی موشکافانه به این دست پرونده‌ها مهارت ویژه‌ای دارد، دستور داد متهم در شعبه حاضر و برای چندمین بار تمامی آنچه رخ داده را بازگو کند.

هر بارکه متهم قصد داشت با اظهارات متناقض مسیر رسیدگی به پرونده را منحرف کند با تیزبینی مقام قضایی همه چیز لو می‌رفت. سرانجام رئیس شعبه مذکور پس از دریافت آخرین دفاع، رأی نهایی را صادر و اعلام کرد: درخصوص اتهام آقای «امید.ق» دائر بر آدم‌ربایی طفل همراه با سرقت خودرو سواری در شب، باتوجه به گزارش مرجع انتظامی، دفاعیات اقرار گونه متهم و... دادگاه بزهکار بودن متهم را ثابت شده تشخیص می‌دهد. همچنین باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیانبار آن در جامعه با رعایت قانون تعدد جرم (اجرای اشد مجازات اعلامی) متهم را از جهت آدم‌ربایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت سرقت خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌نماید.

منبع: قدس آنلاین

345

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ابوالفضل آقاخانی 0 0 پاسخ 1400/6/15-13:44

باعرض سلام باتشکر ازپرسنل زحمتکش نیروی انتظامی وهمچنین ازقضات فهیم وعالیقدر حال کلیه متهمین بانرفندی خاص که شیشه مصرف نمودند درمواقع جرمی که انجام داده اندلذا باعنایت به که قضات محترم برای آنهای که میخاهند بااین ترفند ازجرم انجام داده فرار کنند چنانچه مصلحت بدانند برای مصرف شیشه هم حکم سنگینی رابرای مصرف شیشه هم درنظر بگیرند تا هرکس مرتکب جرمی میشد ازاین ترفند استفاده نکنند وبدانند که مصرف شزه خودش هم حکم سنگینی دارد باآرزوی سلامت وموقیت روز افزون برای قضات محترم ودلسوزوهمچنینی پرسنل زحمتکش نیروزانتظامی اجراکم عندالله

اخبار ایران و جهان