الف

صدور سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی


25 تیر 1400 - 12:44
13fd01f235
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی شامل سه بیمارستان و ۱۶ درمانگاه و پلی‌کلینیک صادر می‌شود.

به گزارش مشهد فوری، گسترش خدمات غیر حضوری در حوزه تامین اجتماعی به ویژه در بخش درمان و طرح نسخه نویسی الکترونیکی یکی از وعده‌های این نهاد در سراسر کشور بوده است که در سایه کرونا به تحقق رسید.

در همین راستا از چند ماه گذشته طرح نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی خراسان رضوی عملیاتی شده است به طوری که اکنون هیچ دفترچه بیمه سلامتی برای متقاضیان صادر نمی‌شود و بیشتر نسخ پزشکی در استان الکترونیکی صادر می‌شود.

اگرچه به گفته مسوولان تامین اجتماعی خراسان رضوی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی دارای نقص‌ها و چالش‌های خاص خود است اما با تحقق این هدف به مرور نواقص آن رفع خواهد شد.

از سوی دیگر هم اکنون بخش زیادی از خدمات تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیران در خراسان رضوی نیز به صورت غیر حضوری در حال انجام است.

صدور سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی 

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیکی از سال ۱۳۹۵ در خراسان رضوی آغاز شد و در اواخر سال گذشته به طور کامل عملیاتی شده است.

دکتر حمید داستانی افزود: از اول اسفند ماه ۹۹ دیگر هیچ دفترچه تامین اجتماعی در این استان صادر نشده است و تمام نسخ پزشکی به صورت الکترونیکی در خراسان رضوی صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در مراکز ملکی یا درمان مستقیم تامین اجتماعی خراسان رضوی با ارائه خدمات رایگان از سال ۹۵ عملیاتی شد و در مراکز غیر ملکی و خرید خدمات این نهاد نیز از سال ۹۷ آغاز شد و در سال ۹۹ به طور کامل اجرا شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی شامل سه بیمارستان و ۱۶ درمانگاه و پلی‌کلینیک صادر می‌شود.

داستانی افزود: این سازمان با چهار هزار و ۳۰۰ نفر و موسسه در خراسان رضوی قرارداد دارد که سه هزار و ۳۰۰ نفر از این تعداد پزشکان هستند.

وی ادامه داد: اگر سیستم اینترنت دچار اختلال شد و پزشک به هر دلیلی نتوانست نسخه الکترونیکی صادر کند می‌تواند با سربرگ خود و درج کد ملی بیمار نسخه را صادر کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری از خطاهای ناشی از نوشتن اشتباه دارو و قابلیت دریافت دارو با یک نسخه از چندین داروخانه از جمله فواید این طرح به شمار می‌رود.

داستانی افزود: منابع درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ۱۰ هزار میلیارد ریال است که دو سوم آن صرف ارائه خدمات درمان مستقیم در مراکز ملکی و یک سوم در بخش خرید خدمات و موسسات طرف قرارداد تامین اجتماعی هزینه می‌شود.

۸۰ درصد خدمات تامین اجتماعی خراسان رضوی غیر حضوری است

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: در حال حاضر امکان انجام خدمات غیرحضوری حدود ۸۰ درصد خدمات به بیمه‌شدگان در استان خراسان رضوی وجود دارد در حالی که پیش از کرونا، این میزان کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

سید محسن نظام خیرآبادی با اشاره به اجرای طرح تحول دیجیتالی سازمان تأمین اجتماعی به نام ٣٠٧٠ مزین به نام مرحوم دکتر "نوربخش" افزود: براساس این طرح که از آبان سال گذشته آغاز شد ۳۰ خدمت این سازمان غیرحضوری ارائه خواهد شد که کاهش سالانه ۷۰ میلیون مراجعه کننده در کشور را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: پرداخت هزینه ازدواج، حذف مراجعه حضوری فرزندان اناث مستمری‌بگیران، ثبت هوشمند خاتمه کفالت، ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی، استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه ‌شدگان، نام‌نویسی افراد تحت تکفل و درخواست تکمیل سوابق از جمله خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی خراسان رضوی است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: برای اخذ خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران باید به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir مراجعه کنند.

نظام افزود: یکی از مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیکی را حذف دفترچه‌های درمانی بود که تنها در این حوزه طی سال ۹۸ مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

حذف دفترچه‌های درمانی بهره وری خدمات را به همراه دارد

مدیر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به حذف دفترچه در ارائه خدمات به بیمه شدگان اجتماعی  گفت: حذف دفترچه های کاغذی و الکترونیکی شدن نسخ پزشکی کاهش هزینه های هنگفت و بهره وری خدمات را به دنبال داشته است.

دکتر مجید رسولی افزود: انجام هر اقدام بزرگی در ابتدا با چالشهای خاص خود همراه است و به طور یقین اجرای الکترونیکی شدن نسخ پزشکی با نواقصی همراه است اما با همکاری پزشکان همه این چالشها به تدریج رفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیشتر نسخ الکترونیکی پزشکی صادر شده از سوی پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی الکترونیکی صادر می شود و برای پزشکانی که به هر دلیل امکان ویزیت الکترونیکی در یک بازه زمانی را ندارند امکان نوشتن نسخه در سربرگ مطبشان همراه با درج کد ملی بیمه شده میسر شده است و همه داروخانه و آزمایشگاهها موظف به ارائه خدمت بدین طریق هستند.

هم اکنون ۴۲ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی در کشور زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی  قرار دارند و حدود هفت درصد از مجموع بیمه‌شدگان این سازمان متعلق به خراسان رضوی است.

هم‌اکنون ۴۶ درصد از جمعیت استان خراسان رضوی زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند.

تامین اجتماعی  استان خراسان رضوی ۲۵۰ هزار نفر مستمری بگیر و ۹۲۷ هزار نفر بیمه شده دارد که با احتساب  افراد تابعه آنها بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زیر پوشش این بیمه هستند.

۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی شامل سه بیمارستان و ۱۶ درمانگاه و پلی‌کلینیک صادر می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

13fd01f235
25 تیر 1400 - 12:44

به گزارش مشهد فوری، گسترش خدمات غیر حضوری در حوزه تامین اجتماعی به ویژه در بخش درمان و طرح نسخه نویسی الکترونیکی یکی از وعده‌های این نهاد در سراسر کشور بوده است که در سایه کرونا به تحقق رسید.

در همین راستا از چند ماه گذشته طرح نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی خراسان رضوی عملیاتی شده است به طوری که اکنون هیچ دفترچه بیمه سلامتی برای متقاضیان صادر نمی‌شود و بیشتر نسخ پزشکی در استان الکترونیکی صادر می‌شود.

اگرچه به گفته مسوولان تامین اجتماعی خراسان رضوی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی دارای نقص‌ها و چالش‌های خاص خود است اما با تحقق این هدف به مرور نواقص آن رفع خواهد شد.

از سوی دیگر هم اکنون بخش زیادی از خدمات تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیران در خراسان رضوی نیز به صورت غیر حضوری در حال انجام است.

صدور سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی 

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیکی از سال ۱۳۹۵ در خراسان رضوی آغاز شد و در اواخر سال گذشته به طور کامل عملیاتی شده است.

دکتر حمید داستانی افزود: از اول اسفند ماه ۹۹ دیگر هیچ دفترچه تامین اجتماعی در این استان صادر نشده است و تمام نسخ پزشکی به صورت الکترونیکی در خراسان رضوی صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در مراکز ملکی یا درمان مستقیم تامین اجتماعی خراسان رضوی با ارائه خدمات رایگان از سال ۹۵ عملیاتی شد و در مراکز غیر ملکی و خرید خدمات این نهاد نیز از سال ۹۷ آغاز شد و در سال ۹۹ به طور کامل اجرا شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سالانه 3 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی شامل سه بیمارستان و ۱۶ درمانگاه و پلی‌کلینیک صادر می‌شود.

داستانی افزود: این سازمان با چهار هزار و ۳۰۰ نفر و موسسه در خراسان رضوی قرارداد دارد که سه هزار و ۳۰۰ نفر از این تعداد پزشکان هستند.

وی ادامه داد: اگر سیستم اینترنت دچار اختلال شد و پزشک به هر دلیلی نتوانست نسخه الکترونیکی صادر کند می‌تواند با سربرگ خود و درج کد ملی بیمار نسخه را صادر کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری از خطاهای ناشی از نوشتن اشتباه دارو و قابلیت دریافت دارو با یک نسخه از چندین داروخانه از جمله فواید این طرح به شمار می‌رود.

داستانی افزود: منابع درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ۱۰ هزار میلیارد ریال است که دو سوم آن صرف ارائه خدمات درمان مستقیم در مراکز ملکی و یک سوم در بخش خرید خدمات و موسسات طرف قرارداد تامین اجتماعی هزینه می‌شود.

۸۰ درصد خدمات تامین اجتماعی خراسان رضوی غیر حضوری است

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: در حال حاضر امکان انجام خدمات غیرحضوری حدود ۸۰ درصد خدمات به بیمه‌شدگان در استان خراسان رضوی وجود دارد در حالی که پیش از کرونا، این میزان کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

سید محسن نظام خیرآبادی با اشاره به اجرای طرح تحول دیجیتالی سازمان تأمین اجتماعی به نام ٣٠٧٠ مزین به نام مرحوم دکتر "نوربخش" افزود: براساس این طرح که از آبان سال گذشته آغاز شد ۳۰ خدمت این سازمان غیرحضوری ارائه خواهد شد که کاهش سالانه ۷۰ میلیون مراجعه کننده در کشور را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: پرداخت هزینه ازدواج، حذف مراجعه حضوری فرزندان اناث مستمری‌بگیران، ثبت هوشمند خاتمه کفالت، ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی، استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه ‌شدگان، نام‌نویسی افراد تحت تکفل و درخواست تکمیل سوابق از جمله خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی خراسان رضوی است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: برای اخذ خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران باید به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir مراجعه کنند.

نظام افزود: یکی از مهمترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیکی را حذف دفترچه‌های درمانی بود که تنها در این حوزه طی سال ۹۸ مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

حذف دفترچه‌های درمانی بهره وری خدمات را به همراه دارد

مدیر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به حذف دفترچه در ارائه خدمات به بیمه شدگان اجتماعی  گفت: حذف دفترچه های کاغذی و الکترونیکی شدن نسخ پزشکی کاهش هزینه های هنگفت و بهره وری خدمات را به دنبال داشته است.

دکتر مجید رسولی افزود: انجام هر اقدام بزرگی در ابتدا با چالشهای خاص خود همراه است و به طور یقین اجرای الکترونیکی شدن نسخ پزشکی با نواقصی همراه است اما با همکاری پزشکان همه این چالشها به تدریج رفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیشتر نسخ الکترونیکی پزشکی صادر شده از سوی پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی الکترونیکی صادر می شود و برای پزشکانی که به هر دلیل امکان ویزیت الکترونیکی در یک بازه زمانی را ندارند امکان نوشتن نسخه در سربرگ مطبشان همراه با درج کد ملی بیمه شده میسر شده است و همه داروخانه و آزمایشگاهها موظف به ارائه خدمت بدین طریق هستند.

هم اکنون ۴۲ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی در کشور زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی  قرار دارند و حدود هفت درصد از مجموع بیمه‌شدگان این سازمان متعلق به خراسان رضوی است.

هم‌اکنون ۴۶ درصد از جمعیت استان خراسان رضوی زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند.

تامین اجتماعی  استان خراسان رضوی ۲۵۰ هزار نفر مستمری بگیر و ۹۲۷ هزار نفر بیمه شده دارد که با احتساب  افراد تابعه آنها بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زیر پوشش این بیمه هستند.

۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

منبع: ایرنا

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان