الف

چگونه سوابق بیمه خود را به موسسات و سازمان های دیگر اعلام کنیم؟


23 تیر 1400 - 18:06
ee82e4f5ff
در دوران کرونا انجام کار‌های اداری از خانه می‌تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این گزارش دریافت یکی از خدمات تامین اجتماعی آموزش داده شده است.

به گزارش مشهد فوری، در دوران کرونا انجام کار‌های اداری به صورت غیر حضور می‌تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این گزارش راهنمای اعلام سوابق به موسسات و سازمان ها به صورت غیر حضوری آموزش داده شده است.

 برای ارائه خدمات غیر حضـوری (الکترونیکی) به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امکان ثبت درخواست و اعلام سوابق جهت ارائه به موسسـات، سازمان ها و... را فراهم کرده است لذا بیمـه شدگان و موسسات می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمـان به آدرس es.tamin.ir به شرح ذیل اقدام کنید:

الف ) اقدامات بیمه شدگان

بیمه شدگانی که قبلاً در سامانه مشاهده سوابق و یا درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری فعال هستند می توانند با انتخاب گزینه ورود به سامانه (شکل زیر) و با استفاده از کد ملی بعنوان نام کاربـری و گـذرواژه ( رمز عبور ) به درگاه الکترونیکی سازمان وارد شوند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

روی گزینه "ورود به سامانه" کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

توجـه :بیمه شدگانی که ثبت نام نکرده اند می بایست با استفاده از گزینه ثبت نام و یا پیگیری ثبت نام و راهنمای مربوطه جهت ایجاد و فعالسازی حساب کاربری اقدام کنند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

نحوه ایجاد حساب کاربری :

با انتخاب دکمه پیگیری ثبت نام، مطابق شکل زیر به صفحه ثبت نام در سامانه وارد شده که کافیست با استفاده از گزینه مشاهده راهنمای ثبت نام، فایل راهنمای ثبت نام را دریافت و با دقت مراحل ثبت نام را طی کنند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

اعلام سابقه به موسسات :

جهت اعلام سـابقه به موسسات، همانطـور کـه در شکل زیر مشخص است، کافیست از منـوی بیمه شـدگان / خدمات سـابقه گزینـه اعلام سابقه به موسسات را انتخاب کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

توجه داشته باشید !

قبل از انتخاب گزینه اعلام سابقه به موسسات با استفاده از بخش خدمات سابقه، سوابق خود را مشاهده ، بررسی و کنترل کرده، از صحت آن اطمینان حاصل کنید. (درصورت نقص در سوابق مطابق شکل زیر، از گزینه های اعتراض به سوابق و راهنمای مربوطه استفاده کنید.)

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

تعیین نوع درخواست اعلام سابقه به موسسات :

برای این منظـور همانطور که در شکل زیر مشخص است، میتوانید پس از مشخص کردن نوع درخواست بر روی دکمه ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

نوع درخواست را تعیین و روی گزینه ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

پس از مطالعه موافقتنامه جهت تایید آن بر روی دکمه موافقم کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

اکنون جهت مشاهده درخواست ثبت شده، کافی است مطابق شکل زیر از صفحه نخست بر روی گزینه تامین اجتماعی من کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

در قسمت تامین اجتماعی من، بیمه شده می تواند از تمامی تعاملات خود با سازمان مطلع شده و می تواند درخواست های ثبت شده خود را رویت و وضعیت آنها را پیگیری کند.

در قسمت صندوق شخصی من، لیست درخواست های ثبت شده مشاهده می شود، جهت مشاهده اعلام سابقه ارسال شده،کافی است بر روی گزینه عملیات کلیک کرده و از منوی باز شده بر روی گزینه رویت مکاتبه کلیک کند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

سپس می توانید فایل سابقه خود را بصورت PDF مشاهده و در صورت تمایل آن را ذخیره کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

صدور مجوز دسترسی مشاهده سوابق بیمه شده :

جهت ایجـاد دسترسی مشـاهده سـوابق توسط سازمـان مـورد نظر، همانطور که در شکـل زیـر مشخص است مجدداً به قسمت صندوق شخصی من بازگشته بر روی گزینه عملیات کلیک کرده و  از منوی باز شده بر روی گزینه صدور مجوز استعلام کلیک کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

از پنجره باز شده، مدت اعتبار دسترسی به سابقه را در کادر مربوطه مشخص کرده (ترجیحاً یک ماه) و دکمه صدور مجوز استعلام را انتخاب کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

با زدن دکمه صدور مجوز استعلام، کد رمزی ایجاد شده که بیمه شدگان میتوانند با یادداشت آن و ارائه به سازمان مورد نظر جهت استعلام سوابق استفاده کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

کد رمز را یادداشت کنید.

ب) اقدامات موسسـات

نحوه مشاهده سوابق (استفاده از کد رمز) توسط سازمان‌ها و موسسات:

برای این منظور، سازمان‌ها و موسسات میتوانند با استفاده از آدرس es.tamin.ir از قسمت پایین صفحه بر روی لینک پنل مخصوص دستگاه‌های دولتی و مرجع استعلامات رسمی کلیک کنید. (مطابق شکل زیر)

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

سپس مطابق شکل ، بر روی گزینه استعلام سند کلیک کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویردر این صورت فرمی مطابق شکل بعدی مشاهده می‌شود:

فرم استعلام از طریق ارائه کد پیگیری (کد رمز) متقاضی :

در این فرم سازمان‌ها و موسسات می‌‌توانند با وارد کردن کد ملی در قسمت شناسه و کد رمز مربوطه سوابق بیمه شده را مشاهده و یا فایل آن را در سیستم خود ذخیره کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

 

چگونه سوابق بیمه خود را به موسسات و سازمان ها دیگر اعلام کنیم؟

در دوران کرونا انجام کار‌های اداری از خانه می‌تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این گزارش دریافت یکی از خدمات تامین اجتماعی آموزش داده شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ee82e4f5ff
23 تیر 1400 - 18:06

به گزارش مشهد فوری، در دوران کرونا انجام کار‌های اداری به صورت غیر حضور می‌تواند جلوی گسترش این بیماری را بگیرد در این گزارش راهنمای اعلام سوابق به موسسات و سازمان ها به صورت غیر حضوری آموزش داده شده است.

 برای ارائه خدمات غیر حضـوری (الکترونیکی) به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امکان ثبت درخواست و اعلام سوابق جهت ارائه به موسسـات، سازمان ها و... را فراهم کرده است لذا بیمـه شدگان و موسسات می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمـان به آدرس es.tamin.ir به شرح ذیل اقدام کنید:

الف ) اقدامات بیمه شدگان

بیمه شدگانی که قبلاً در سامانه مشاهده سوابق و یا درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری فعال هستند می توانند با انتخاب گزینه ورود به سامانه (شکل زیر) و با استفاده از کد ملی بعنوان نام کاربـری و گـذرواژه ( رمز عبور ) به درگاه الکترونیکی سازمان وارد شوند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

روی گزینه "ورود به سامانه" کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

توجـه :بیمه شدگانی که ثبت نام نکرده اند می بایست با استفاده از گزینه ثبت نام و یا پیگیری ثبت نام و راهنمای مربوطه جهت ایجاد و فعالسازی حساب کاربری اقدام کنند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

نحوه ایجاد حساب کاربری :

با انتخاب دکمه پیگیری ثبت نام، مطابق شکل زیر به صفحه ثبت نام در سامانه وارد شده که کافیست با استفاده از گزینه مشاهده راهنمای ثبت نام، فایل راهنمای ثبت نام را دریافت و با دقت مراحل ثبت نام را طی کنند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

اعلام سابقه به موسسات :

جهت اعلام سـابقه به موسسات، همانطـور کـه در شکل زیر مشخص است، کافیست از منـوی بیمه شـدگان / خدمات سـابقه گزینـه اعلام سابقه به موسسات را انتخاب کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

توجه داشته باشید !

قبل از انتخاب گزینه اعلام سابقه به موسسات با استفاده از بخش خدمات سابقه، سوابق خود را مشاهده ، بررسی و کنترل کرده، از صحت آن اطمینان حاصل کنید. (درصورت نقص در سوابق مطابق شکل زیر، از گزینه های اعتراض به سوابق و راهنمای مربوطه استفاده کنید.)

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

تعیین نوع درخواست اعلام سابقه به موسسات :

برای این منظـور همانطور که در شکل زیر مشخص است، میتوانید پس از مشخص کردن نوع درخواست بر روی دکمه ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

نوع درخواست را تعیین و روی گزینه ارسال به صندوق شخصی کلیک کنید.

پس از مطالعه موافقتنامه جهت تایید آن بر روی دکمه موافقم کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

اکنون جهت مشاهده درخواست ثبت شده، کافی است مطابق شکل زیر از صفحه نخست بر روی گزینه تامین اجتماعی من کلیک کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

در قسمت تامین اجتماعی من، بیمه شده می تواند از تمامی تعاملات خود با سازمان مطلع شده و می تواند درخواست های ثبت شده خود را رویت و وضعیت آنها را پیگیری کند.

در قسمت صندوق شخصی من، لیست درخواست های ثبت شده مشاهده می شود، جهت مشاهده اعلام سابقه ارسال شده،کافی است بر روی گزینه عملیات کلیک کرده و از منوی باز شده بر روی گزینه رویت مکاتبه کلیک کند.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

سپس می توانید فایل سابقه خود را بصورت PDF مشاهده و در صورت تمایل آن را ذخیره کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

صدور مجوز دسترسی مشاهده سوابق بیمه شده :

جهت ایجـاد دسترسی مشـاهده سـوابق توسط سازمـان مـورد نظر، همانطور که در شکـل زیـر مشخص است مجدداً به قسمت صندوق شخصی من بازگشته بر روی گزینه عملیات کلیک کرده و  از منوی باز شده بر روی گزینه صدور مجوز استعلام کلیک کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

از پنجره باز شده، مدت اعتبار دسترسی به سابقه را در کادر مربوطه مشخص کرده (ترجیحاً یک ماه) و دکمه صدور مجوز استعلام را انتخاب کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

با زدن دکمه صدور مجوز استعلام، کد رمزی ایجاد شده که بیمه شدگان میتوانند با یادداشت آن و ارائه به سازمان مورد نظر جهت استعلام سوابق استفاده کنید.

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

کد رمز را یادداشت کنید.

ب) اقدامات موسسـات

نحوه مشاهده سوابق (استفاده از کد رمز) توسط سازمان‌ها و موسسات:

برای این منظور، سازمان‌ها و موسسات میتوانند با استفاده از آدرس es.tamin.ir از قسمت پایین صفحه بر روی لینک پنل مخصوص دستگاه‌های دولتی و مرجع استعلامات رسمی کلیک کنید. (مطابق شکل زیر)

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

سپس مطابق شکل ، بر روی گزینه استعلام سند کلیک کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویردر این صورت فرمی مطابق شکل بعدی مشاهده می‌شود:

فرم استعلام از طریق ارائه کد پیگیری (کد رمز) متقاضی :

در این فرم سازمان‌ها و موسسات می‌‌توانند با وارد کردن کد ملی در قسمت شناسه و کد رمز مربوطه سوابق بیمه شده را مشاهده و یا فایل آن را در سیستم خود ذخیره کنید. 

راهنمای اعلام سوابق به به موسسات و سازمان ها+ تصاویر

 

چگونه سوابق بیمه خود را به موسسات و سازمان ها دیگر اعلام کنیم؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان