الف

قاتلی که به قتل اعتراف کرد


27 خرداد 1400 - 11:36
af4cf96b92
عامل جنایت در بولوار حر پس از 2هفته فرار خودش را معرفی کردند.

به گزارش مشهد فوری، بدهی قدیمی را عامل این اتفاق شوم می دانست و می گفت که از مدت ها پیش، 2میلیون تومان از نعمت، دوست چندین ساله اش می خواسته است.

بارها برای این موضوع با هم صحبت کرده بودند و حتی گاهی کارشان به مشاجره لفظی کشیده بود، اما نعمت هربار دلیلی برای این موضوع می آورد و پولش را پس نمی داد تا دو هفته قبل که دست به گریبان شدن این 2رفیق قدیمی در حالت مستی، ماجرای بدهی را به یک جنایت کشاند.

ماجرا نیمه شب رخ می دهد. اما چند ساعت قبل از این جنایت تعدادی از دوستان در خیابان حر ساعت 11شب تصمیم می گیرند که گرد هم جمع شوند و بساط شیطانی مشروب را پهن کنند.

با آغاز این بزم شوم، آرام آرام سرهای همه شان گرم شده و با همین وضعیت پا به خیابان می گذارند. ساعت حدود 3بامداد صدای قهقهه مستانه این افراد محله را پر می کند.

رو شدن تسویه حساب های شخصی
«کریم. ر» و «حامد.ر» 2برادر بودند که نقش فعالی در این عربده کشی های بامدادی داشتند. در این میان ناگهان چشم کریم به «نعمت.ز» می افتد که ناگهان یاد پول دستی ای می افتد که چند وقت قبل به او داده بود.

کریم در همان حالت مستی به سمت نعمت می رود و طلب پولش را می کند. اما نعمت هم که حال و روز بهتری نداشته است، جواب سربالایی به او می دهد و موجب می شود آن ها دست به یقه شوند.


آغاز یک نزاع جمعی
ورود حامد به درگیری، به شدت نزاع می افزاید و عده ای هم به پشتیبانی از نعمت پا به میدان می گذارند و در چشم برهم زدنی، ماجرای یک مطالبه نابجا تبدیل به نزاعی جمعی می شود.
صدای هراسناک این افراد که هیچ کدام حال مناسبی نداشتند، خواب را به اهالی محل حرام می کند و افراد زیادی که خواب از سرشان پریده، به عنوان شاهد به کوچه می آیند.

در میان این نزاع پرحرارت، ناگهان تیغه فلزی یک چاقو در آسمان به رقص درآمده و بر پیکر یکی از این افراد فرود می آید. با زمین افتادن فردی که چاقو خورده بود و شتک خون به اطراف، انگار که مستی از سر این افراد پریده باشد، ناگهان همه چیز آرام می شود و تنها صدای ناله نعمت مصدوم به گوش می رسد.


فرار متهمان از صحنه
هنوز لحظاتی بیشتر نگذشته که کریم و رضا از صحنه می گریزند. پس از فرار متهمان تلاش برای رساندن نعمت به بیمارستان نیز بی ثمر می ماند و این مرد جوان جان می بازد.
با گزارش حادثه به نیروهای انتظامی و اعلام حادثه به بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2مشهد، قاضی حسن زرقانی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر می شوند.
با آغاز تحقیقات و شناسایی هویت 2برادر که از عاملان این نزاع مرگبار بودند، تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری متهمان آغاز می شود.


متهم اصلی خود را معرفی کرد
کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی تحقیقات گسترده ای را به منظور شناسایی مخفیگاه متهمان و دستگیری آن ها آغاز می کنند. تکمیل دامنه تحقیقات، کارآگاهان را به یک قدمی این افراد رسانده و هر لحظه این محاصره با اطلاعات و مشخصات بیشتری که به دست می آید تنگ تر می شود.

در این میان «کریم.ر» که حضور مأموران در یک قدمی اش را احساس کرده، در اقدامی مناسب با حضور در یکی از کلانتری های مشهد خودش را معرفی می کند.

قصد کشتن نعمت را نداشتم
با هماهنگی صورت گرفته میان نیروهای انتظامی مشهد و مقام قضایی، متهم به قتل تحویل دادسرا می شود.

در بازجویی های تخصصی از سوی قاضی زرقانی، متهم مسئولیت استفاده از چاقو که به شاهرگ گردن مقتول خورده بود را پذیرفته و انگیزه اش را صرفا مسائل مالی اعلام می کند.

در حالی که متهم جرمش را پذیرفته و اعلام کرده قصد کشتن نعمت را نداشته است ، متهم دیگر پرونده «حامد.ر» که با اتهام معاونت در قتل روبه روست، همچنان متواری و هنوز خودش را معرفی نکرده است.

عامل جنایت در بولوار حر پس از 2هفته فرار خودش را معرفی کردند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

af4cf96b92
27 خرداد 1400 - 11:36

به گزارش مشهد فوری، بدهی قدیمی را عامل این اتفاق شوم می دانست و می گفت که از مدت ها پیش، 2میلیون تومان از نعمت، دوست چندین ساله اش می خواسته است.

بارها برای این موضوع با هم صحبت کرده بودند و حتی گاهی کارشان به مشاجره لفظی کشیده بود، اما نعمت هربار دلیلی برای این موضوع می آورد و پولش را پس نمی داد تا دو هفته قبل که دست به گریبان شدن این 2رفیق قدیمی در حالت مستی، ماجرای بدهی را به یک جنایت کشاند.

ماجرا نیمه شب رخ می دهد. اما چند ساعت قبل از این جنایت تعدادی از دوستان در خیابان حر ساعت 11شب تصمیم می گیرند که گرد هم جمع شوند و بساط شیطانی مشروب را پهن کنند.

با آغاز این بزم شوم، آرام آرام سرهای همه شان گرم شده و با همین وضعیت پا به خیابان می گذارند. ساعت حدود 3بامداد صدای قهقهه مستانه این افراد محله را پر می کند.

رو شدن تسویه حساب های شخصی
«کریم. ر» و «حامد.ر» 2برادر بودند که نقش فعالی در این عربده کشی های بامدادی داشتند. در این میان ناگهان چشم کریم به «نعمت.ز» می افتد که ناگهان یاد پول دستی ای می افتد که چند وقت قبل به او داده بود.

کریم در همان حالت مستی به سمت نعمت می رود و طلب پولش را می کند. اما نعمت هم که حال و روز بهتری نداشته است، جواب سربالایی به او می دهد و موجب می شود آن ها دست به یقه شوند.


آغاز یک نزاع جمعی
ورود حامد به درگیری، به شدت نزاع می افزاید و عده ای هم به پشتیبانی از نعمت پا به میدان می گذارند و در چشم برهم زدنی، ماجرای یک مطالبه نابجا تبدیل به نزاعی جمعی می شود.
صدای هراسناک این افراد که هیچ کدام حال مناسبی نداشتند، خواب را به اهالی محل حرام می کند و افراد زیادی که خواب از سرشان پریده، به عنوان شاهد به کوچه می آیند.

در میان این نزاع پرحرارت، ناگهان تیغه فلزی یک چاقو در آسمان به رقص درآمده و بر پیکر یکی از این افراد فرود می آید. با زمین افتادن فردی که چاقو خورده بود و شتک خون به اطراف، انگار که مستی از سر این افراد پریده باشد، ناگهان همه چیز آرام می شود و تنها صدای ناله نعمت مصدوم به گوش می رسد.


فرار متهمان از صحنه
هنوز لحظاتی بیشتر نگذشته که کریم و رضا از صحنه می گریزند. پس از فرار متهمان تلاش برای رساندن نعمت به بیمارستان نیز بی ثمر می ماند و این مرد جوان جان می بازد.
با گزارش حادثه به نیروهای انتظامی و اعلام حادثه به بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2مشهد، قاضی حسن زرقانی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر می شوند.
با آغاز تحقیقات و شناسایی هویت 2برادر که از عاملان این نزاع مرگبار بودند، تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری متهمان آغاز می شود.


متهم اصلی خود را معرفی کرد
کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی تحقیقات گسترده ای را به منظور شناسایی مخفیگاه متهمان و دستگیری آن ها آغاز می کنند. تکمیل دامنه تحقیقات، کارآگاهان را به یک قدمی این افراد رسانده و هر لحظه این محاصره با اطلاعات و مشخصات بیشتری که به دست می آید تنگ تر می شود.

در این میان «کریم.ر» که حضور مأموران در یک قدمی اش را احساس کرده، در اقدامی مناسب با حضور در یکی از کلانتری های مشهد خودش را معرفی می کند.

قصد کشتن نعمت را نداشتم
با هماهنگی صورت گرفته میان نیروهای انتظامی مشهد و مقام قضایی، متهم به قتل تحویل دادسرا می شود.

در بازجویی های تخصصی از سوی قاضی زرقانی، متهم مسئولیت استفاده از چاقو که به شاهرگ گردن مقتول خورده بود را پذیرفته و انگیزه اش را صرفا مسائل مالی اعلام می کند.

در حالی که متهم جرمش را پذیرفته و اعلام کرده قصد کشتن نعمت را نداشته است ، متهم دیگر پرونده «حامد.ر» که با اتهام معاونت در قتل روبه روست، همچنان متواری و هنوز خودش را معرفی نکرده است.

منبع: شهرآرا

325

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
محسن حسینی 1 0 پاسخ 1400/4/4-00:58

اینجور افراد اصلأ نباید ازاد باشن ،ازاد بودن اینا،خیانت بزرگی به ادمهایی محترم و شاغل و خانواده دار هست،که با عدم مجازات و ازادی این بی پدر مادر ها ظلم بزرگی در حق مردم زحمت کش میکنن

اخبار ایران و جهان