بیماران کرونایی بستری در مشهد 2 برابر شدند


18 فروردین 1400 - 14:44
d85b2e749c
طی یک هفته اخیر تعداد بیماران بستری کرونایی در مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش مشهد فوری، دکتر شاپور بدیعی در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا از برنامه ریزی حوزه درمان دانشگاه برای مقابله با پیک چهارم کرونا و خدمات رسانی مطلوب به بیماران خبر داد و اظهار کرد: از نیمه فروردین به طور مجدد تعداد بیماران بستری و سرپایی افزایش یافته است و درحال حاضر تعداد بیماران در بخش سرپایی ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و در حوزه بستری‌ها نیز متاسفانه روند صعودی است.
 جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه با توجه به ورود به موج چهارم کرونا و بر اساس تجربیات گذشته برنامه ریزی‌های لازم برای خدمات رسانی به بیماران در سطوح مختلف انجام شده است اظهار کرد: بر این اساس در حوزه نظارت و مدیریت بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها بازدید از تمامی بیمارستان‌هایی که ظرفیت پذیرش بیماران را دارند و در گذشته هم داشتند در حال انجام است و وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و فضای بیمارستانی برای بیماران کرونایی در حال بررسی است تا ضمن رفع مشکلات، تمامی بیمارستان‌ها آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه به منظور جلوگیری از مراجعه مستقیم بیماران به بیمارستان‌ها و احتمال ابتلا به ویروس کرونا و یا سایر عفونت‌ها باید سطوح یک و دو خدمات رسانی تقویت شود خاطر نشان کرد: بدین منظور برنامه بازدید از درمانگاه‌های سطح یک و دو کرونا در حال انجام است تا مردم در نزدیکترین محل سکونت خود خدمات سطح یک و دو را دریافت و در صورت نیاز به خدمات بستری به بیمارستان‌ها ارجاع شوند.
 
دکتر بدیعی با تاکید بر اینکه در موج چهارم کرونا نیز برنامه سطح بندی بیماران و نظام ارجاع به طور کامل اجرا می‌شود تصریح کرد: با اجرای این برنامه ضمن گسترش خدمات رسانی از ایجاد ازدحام و حضور بیماران در مراکز اورژانس نیز جلوگیری می‌شود.
 
مسئول کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در حوزه واکسیناسیون تا چند روز آینده تمامی افراد شاغل در بخش‌های کرونایی واکسینه خواهند شد اظهار کرد: با انجام واکسیناسیون باید همچنان مراقب سلامتی خود باشند و نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توجه لازم را داشته با شند. 
 
دکتر بدیعی با بیان اینکه ویروس کرونا به شدت در حال گسترش است و این نشان می‌دهد که روز‌های سختی در پیش است اظهار کرد:در حال حاضر ظرفیت تخت مراقبت ویژه در حال تکمیل است و تعداد بیماران بستری نیز طی یک هفته اخیر از ۳۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است.
 
وی با بیان اینکه در این دوره نیز از ظرفیت سایر بیمارستان‌های غیر دانشگاهی برای خدمات رسانی به بیماران استفاده می‌شود اظهار کرد: تمامی اورژانس بیمارستان‌های مجهز به دستگاه سی تی اسکن فعال شدند و علاوه براین تمامی بیمارستان‌ها نیز موظف به پذیرش بیماران هستند.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تمامی بیمارستان‌های نظامی، انتظامی، شامل امام حسین (ع)، شمس الشموس و ثامن الائمه (ع) و همچنین رضوی برای خدمات رسانی به بیماران آماده است تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان فارابی در حال حاضر یکی از مراکز اصلی خدمات رسانی در حوزه کرونا محسوب می‌شود و در حال حاضر ۱۰۰ بیمار کرونایی در این مرکز درمانی بستری است.
 
دکتر بدیعی با بیان اینکه سطح بندی برای پذیرش و بستری بیماران کرونایی برنامه ریزی شده است اظهار کرد: در مرحله نخست یک هزار و ۱۰۰ تخت بستری آماده پذیرش بیماران کرونایی است ضمن اینکه برنامه ریزی برای خدمات رسانی به بیماران غیر کرونایی نیز انجام شده است.

طی یک هفته اخیر تعداد بیماران بستری کرونایی در مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو برابر افزایش یافته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d85b2e749c
18 فروردین 1400 - 14:44

به گزارش مشهد فوری، دکتر شاپور بدیعی در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا از برنامه ریزی حوزه درمان دانشگاه برای مقابله با پیک چهارم کرونا و خدمات رسانی مطلوب به بیماران خبر داد و اظهار کرد: از نیمه فروردین به طور مجدد تعداد بیماران بستری و سرپایی افزایش یافته است و درحال حاضر تعداد بیماران در بخش سرپایی ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و در حوزه بستری‌ها نیز متاسفانه روند صعودی است.
 جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه با توجه به ورود به موج چهارم کرونا و بر اساس تجربیات گذشته برنامه ریزی‌های لازم برای خدمات رسانی به بیماران در سطوح مختلف انجام شده است اظهار کرد: بر این اساس در حوزه نظارت و مدیریت بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها بازدید از تمامی بیمارستان‌هایی که ظرفیت پذیرش بیماران را دارند و در گذشته هم داشتند در حال انجام است و وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و فضای بیمارستانی برای بیماران کرونایی در حال بررسی است تا ضمن رفع مشکلات، تمامی بیمارستان‌ها آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه به منظور جلوگیری از مراجعه مستقیم بیماران به بیمارستان‌ها و احتمال ابتلا به ویروس کرونا و یا سایر عفونت‌ها باید سطوح یک و دو خدمات رسانی تقویت شود خاطر نشان کرد: بدین منظور برنامه بازدید از درمانگاه‌های سطح یک و دو کرونا در حال انجام است تا مردم در نزدیکترین محل سکونت خود خدمات سطح یک و دو را دریافت و در صورت نیاز به خدمات بستری به بیمارستان‌ها ارجاع شوند.
 
دکتر بدیعی با تاکید بر اینکه در موج چهارم کرونا نیز برنامه سطح بندی بیماران و نظام ارجاع به طور کامل اجرا می‌شود تصریح کرد: با اجرای این برنامه ضمن گسترش خدمات رسانی از ایجاد ازدحام و حضور بیماران در مراکز اورژانس نیز جلوگیری می‌شود.
 
مسئول کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در حوزه واکسیناسیون تا چند روز آینده تمامی افراد شاغل در بخش‌های کرونایی واکسینه خواهند شد اظهار کرد: با انجام واکسیناسیون باید همچنان مراقب سلامتی خود باشند و نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توجه لازم را داشته با شند. 
 
دکتر بدیعی با بیان اینکه ویروس کرونا به شدت در حال گسترش است و این نشان می‌دهد که روز‌های سختی در پیش است اظهار کرد:در حال حاضر ظرفیت تخت مراقبت ویژه در حال تکمیل است و تعداد بیماران بستری نیز طی یک هفته اخیر از ۳۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است.
 
وی با بیان اینکه در این دوره نیز از ظرفیت سایر بیمارستان‌های غیر دانشگاهی برای خدمات رسانی به بیماران استفاده می‌شود اظهار کرد: تمامی اورژانس بیمارستان‌های مجهز به دستگاه سی تی اسکن فعال شدند و علاوه براین تمامی بیمارستان‌ها نیز موظف به پذیرش بیماران هستند.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تمامی بیمارستان‌های نظامی، انتظامی، شامل امام حسین (ع)، شمس الشموس و ثامن الائمه (ع) و همچنین رضوی برای خدمات رسانی به بیماران آماده است تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان فارابی در حال حاضر یکی از مراکز اصلی خدمات رسانی در حوزه کرونا محسوب می‌شود و در حال حاضر ۱۰۰ بیمار کرونایی در این مرکز درمانی بستری است.
 
دکتر بدیعی با بیان اینکه سطح بندی برای پذیرش و بستری بیماران کرونایی برنامه ریزی شده است اظهار کرد: در مرحله نخست یک هزار و ۱۰۰ تخت بستری آماده پذیرش بیماران کرونایی است ضمن اینکه برنامه ریزی برای خدمات رسانی به بیماران غیر کرونایی نیز انجام شده است.

منبع: صداسیما

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان