الف

اجرای طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی به دیگر استان‌های کشور تسری یافت


24 بهمن 1399 - 09:39
61b9e16d7a
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی گفت: این طرح که ابتکار وزیر صنعت برای اجرا در خراسان رضوی در زمان تصدی سمت استانداری این استان بود اکنون به دیگر استان‌های کشور تسری یافته است.

به گزارش مشهد فوری، علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی هم‌اینک علاوه بر خراسان رضوی در ۶ استان دیگر کشور در حال اجراست.

وی این الگوی توسعه را مبتنی بر اجرای بندهای یک، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: اهداف سه‌گانه طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی با احیای مسوولیتهای شرکتی و نهادی در پی "بهبود سرانه درآمدی مردم، ایجاد شغل و تثبیت اشتغال" است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: اجرایالگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی با ایجاد نهادمردمی اقتصاد مقاومتی از اردیبهشت ماه سالگذشته آغاز شد و سیاستهای استاندار سابق خراسان رضوی و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را در راستای اداره کردن کشور توسط شرکتهای خصوصی و کار برای مردم با مشارکت مردم و حمایت ارکان حاکمیت دنبال می‌کرد.

لبافی افزود: از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون ۱۷۱ معین اقتصادی شامل شرکتهای بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پهنه خراسان رضوی مسوولیت اشتغالزایی با ارایه طرحهای کسب و کار و بهره گیری از درآمدهای مردمی و استفاده از آنها برای خود مردم را برعهده گرفتند.

وی تصریح کرد: در این راستا برای ۷۰ درصد از روستاهای خراسان رضوی طرح کسب و کار یا سند توسعه روستایی و برای ۳۰ درصد از روستاهای استان "کارت اهداف" شامل شرح وضعیت کنونی هر روستا و وضعیت مطلوب آن نوشته شد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی عنوان کرد: در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی ۳۰۰ نفر آموزشهای تسهیلگری و منطقه‌ای کسب و کار را فراگرفتند و فعالیتهای معینهای اقتصادی در قالب سامانه رصد معین‌های اقتصادی ثبت شد و فرماندار هر شهرستان و عوامل آن ادعای هر معین مبنی بر ایجاد کسب و کار را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

لبافی اضافه کرد: تاکنون بیش از پنج هزار کسب و کار توسط معین های اقتصادی خراسان رضوی در سامانه مزبور به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ کسب و کار تایید شده و ۲ هزار و ۴۰۰ کسب و کار نیز اجرایی و کامل شده است.

وی گفت: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تحکمی نیست و از منابع درآمدی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی نیز بهره نمی‌گیرد و کاملا نیکوکارانه و خیرانه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی متذکر شد: در راستای اعتقاد وزیر صنعت مبنی بر اینکه کشور را باید با شرکتهای بخش خصوصی آن ساخت وی بعد از ترک استان خراسان رضوی و تصدی پست وزارت، عقیده خود را به کل کشور تسری داد.

لبافی افزود: تاکنون اجرای این مدل در استانهای خراسان شمالی، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری در حد امضای تفاهم نامه‌های معین اقتصادی و فراهم کردن بستر ایجاد کسب و کار پیش رفته است.

وی بیان کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در کل کشور در حال پیگیری است و می‌تواند به حاکمیت، دولت و سایر قوا کمک کند تا در کنار هم قرار گرفته و با همکاری بخش خصوصی اقتصاد روستا را در کشور به راه بیندازند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خاطر نشان کرد: این الگو با احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها و نهادها برای آبادی و توانمندسازی منطقه‌ای که در آن طرح خود را به اجرا رسانیده‌اند و همچنین جلب حمایت و همراهی ارکان حاکمیت، مردمی کردن اقتصاد را دنبال می‌کند طرحی که اجرای موفقیت آمیز آن در دنیا به اثبات رسیده است.

لبافی ادامه داد: در راستای الگوی مثلث توسعه اقتصادی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی به عنوان شورای سیاستگذاری این الگو شکل خواهد گرفت و با نسخه برداری عینی از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، در استانهای مختلف برای پیشبرد الگوی مزبور ایجاد خواهد شد. 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی گفت: این طرح که ابتکار وزیر صنعت برای اجرا در خراسان رضوی در زمان تصدی سمت استانداری این استان بود اکنون به دیگر استان‌های کشور تسری یافته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

61b9e16d7a
24 بهمن 1399 - 09:39

به گزارش مشهد فوری، علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی هم‌اینک علاوه بر خراسان رضوی در ۶ استان دیگر کشور در حال اجراست.

وی این الگوی توسعه را مبتنی بر اجرای بندهای یک، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: اهداف سه‌گانه طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی با احیای مسوولیتهای شرکتی و نهادی در پی "بهبود سرانه درآمدی مردم، ایجاد شغل و تثبیت اشتغال" است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: اجرایالگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی با ایجاد نهادمردمی اقتصاد مقاومتی از اردیبهشت ماه سالگذشته آغاز شد و سیاستهای استاندار سابق خراسان رضوی و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را در راستای اداره کردن کشور توسط شرکتهای خصوصی و کار برای مردم با مشارکت مردم و حمایت ارکان حاکمیت دنبال می‌کرد.

لبافی افزود: از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون ۱۷۱ معین اقتصادی شامل شرکتهای بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پهنه خراسان رضوی مسوولیت اشتغالزایی با ارایه طرحهای کسب و کار و بهره گیری از درآمدهای مردمی و استفاده از آنها برای خود مردم را برعهده گرفتند.

وی تصریح کرد: در این راستا برای ۷۰ درصد از روستاهای خراسان رضوی طرح کسب و کار یا سند توسعه روستایی و برای ۳۰ درصد از روستاهای استان "کارت اهداف" شامل شرح وضعیت کنونی هر روستا و وضعیت مطلوب آن نوشته شد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی عنوان کرد: در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی ۳۰۰ نفر آموزشهای تسهیلگری و منطقه‌ای کسب و کار را فراگرفتند و فعالیتهای معینهای اقتصادی در قالب سامانه رصد معین‌های اقتصادی ثبت شد و فرماندار هر شهرستان و عوامل آن ادعای هر معین مبنی بر ایجاد کسب و کار را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

لبافی اضافه کرد: تاکنون بیش از پنج هزار کسب و کار توسط معین های اقتصادی خراسان رضوی در سامانه مزبور به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ کسب و کار تایید شده و ۲ هزار و ۴۰۰ کسب و کار نیز اجرایی و کامل شده است.

وی گفت: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تحکمی نیست و از منابع درآمدی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی نیز بهره نمی‌گیرد و کاملا نیکوکارانه و خیرانه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی متذکر شد: در راستای اعتقاد وزیر صنعت مبنی بر اینکه کشور را باید با شرکتهای بخش خصوصی آن ساخت وی بعد از ترک استان خراسان رضوی و تصدی پست وزارت، عقیده خود را به کل کشور تسری داد.

لبافی افزود: تاکنون اجرای این مدل در استانهای خراسان شمالی، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری در حد امضای تفاهم نامه‌های معین اقتصادی و فراهم کردن بستر ایجاد کسب و کار پیش رفته است.

وی بیان کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در کل کشور در حال پیگیری است و می‌تواند به حاکمیت، دولت و سایر قوا کمک کند تا در کنار هم قرار گرفته و با همکاری بخش خصوصی اقتصاد روستا را در کشور به راه بیندازند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خاطر نشان کرد: این الگو با احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها و نهادها برای آبادی و توانمندسازی منطقه‌ای که در آن طرح خود را به اجرا رسانیده‌اند و همچنین جلب حمایت و همراهی ارکان حاکمیت، مردمی کردن اقتصاد را دنبال می‌کند طرحی که اجرای موفقیت آمیز آن در دنیا به اثبات رسیده است.

لبافی ادامه داد: در راستای الگوی مثلث توسعه اقتصادی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی به عنوان شورای سیاستگذاری این الگو شکل خواهد گرفت و با نسخه برداری عینی از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، در استانهای مختلف برای پیشبرد الگوی مزبور ایجاد خواهد شد. 

منبع: ایرنا

326

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان