الف

خاطرات و تجربیات کادر درمان مشهد در دوران کرونا ثبت شد


18 بهمن 1399 - 22:50
ee0660cc69
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بسیاری از تجربیات و خاطرات پزشکان و کادر درمان ما در این روزهای کرونایی ارزش تاریخی داشته و ثبت آن برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری است، گفت: پزشکان و پرستاران ما در مواجهه با کرونا با فداکاری‌های فراوان و از خودگذشتگی بسیار به بیماران کرونایی ارائه خدمت کردند. ثبت این رویدادها در تاریخ ضرورتی بود که با مشارکت آستان قدس رضوی انجام شد و البته همچنان ادامه دارد.

به گزارش مشهد فوری، با همکاری سازمان نظام پزشکی مشهد و آستان قدس، خاطرات و تجربیات کادر درمان مشهد در دوران کرونا ثبت شد.

علی بیرجندی‌نژاد، امروز ۱۸بهمن ماه، در مراسم تقدیر از شرکت کنندگان در طرح ثبت تاریخ شفاهی با موضوعی پاندمی کرونا، اظهار کرد: ثبت تجربیات و خاطرات کادر بهداشت و درمان در مواجهه با پاندمی کرونا اقدام ارزنده و ماندگاری بود که با مشارکت مرکز اسناد آستان قدس رضوی به انجام رسید.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بسیاری از تجربیات و خاطرات پزشکان و کادر درمان ما در این روزهای کرونایی ارزش تاریخی داشته و ثبت آن برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری است، گفت: پزشکان و پرستاران ما در مواجهه با کرونا با فداکاری‌های فراوان و از خودگذشتگی بسیار به بیماران کرونایی ارائه خدمت کردند. ثبت این رویدادها در تاریخ ضرورتی بود که با مشارکت آستان قدس رضوی انجام شد و البته همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاریخ، ما را قضاوت می‌کند، اما اینکه در آن روز اطلاعات واقعی و درست به دست پژوهشگران و محققان برسد، وظیفه‌ای است که امروز بر عهده ما است.

بیرجندی‌نژاد ضمن دعوت از پزشکان و پرستاران مشهدی که تجربیات و خاطرات ارزشمندی در جریان مواجهه با پاندمی کرونا دارند، بیان کرد: کادر بهداشت و درمان به ویژه پزشکان ما در این بحران با شجاعت و اقتدار ایستادند و با به خطر انداختن جان خود حافظ  سلامت و جان هموطنان‌مان شدند. از این رو ثبت  این فداکاری‌ها و رشادت‌ها در تاریخ وظیفه ما است.

مدیر مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز در ادامه این مراسم  از ادامه یافتن پروژه تاریخ شفاهی با موضوع ثبت خاطرات و تجربیات کادر درمان در مواجهه با پاندمی کرونا خبر داد و افزود: در مرحله یک این طرح موفق شدیم با همراهی و همکاری سازمان نظام پزشکی مشهد، خاطرات پزشکان، پرستاران و خانواده شهدای سلامت مشهد را ثبت و ضبط کنیم و امیدواریم بتوانیم با همت و مشارکت پزشکان و پرستاران ایثارگر در سطح استان کار را ادامه دهیم.

محمدهادی زاهدی، با اشاره به اینکه این طرح نیازمند توسعه بیشتر حتی در سطح کشور است، افزود: مدیریت مرکز اسناد آستان قدس رضوی این آمادگی را دارد که با مشارکت سازمان نظام پزشکی مشهد، خاطرات و تجربیات ارزشمند پزشکان و پرستاران سایر استان‌ها در مواجهه با کرونا را ثبت و ضبط نماید.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ثبت این تجربیات و رویدادها در این روزها گفت: ما همه‌گیری‌های زیادی را در تاریخ تجربه کردیم، اما از بسیاری از آن‌ها اطلاعات روشنی در دست نیست در حالی که همواره رجوع به تاریخ و استفاده از تجربیات گذشتگان می‌تواند چراغ راه برای آینده باشد.

مدیر مرکز اسناد آستان قدس رضوی در پایان ضمن قدردانی از حمایت سازمان نظام پزشکی مشهد، در اجرای این طرح گفت: امیدواریم این همکاری منشأ خیر و برکات برای مردم ، کادر بهداشت، درمان و همچنین محققان و پژوهشگران در آینده باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، در این مراسم به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پرهیز از تجمعات از سه نفر از خانواده شهدای شرکت کننده در طرح ثبت تاریخ شفاهی تقدیر شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بسیاری از تجربیات و خاطرات پزشکان و کادر درمان ما در این روزهای کرونایی ارزش تاریخی داشته و ثبت آن برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری است، گفت: پزشکان و پرستاران ما در مواجهه با کرونا با فداکاری‌های فراوان و از خودگذشتگی بسیار به بیماران کرونایی ارائه خدمت کردند. ثبت این رویدادها در تاریخ ضرورتی بود که با مشارکت آستان قدس رضوی انجام شد و البته همچنان ادامه دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ee0660cc69
18 بهمن 1399 - 22:50

به گزارش مشهد فوری، با همکاری سازمان نظام پزشکی مشهد و آستان قدس، خاطرات و تجربیات کادر درمان مشهد در دوران کرونا ثبت شد.

علی بیرجندی‌نژاد، امروز ۱۸بهمن ماه، در مراسم تقدیر از شرکت کنندگان در طرح ثبت تاریخ شفاهی با موضوعی پاندمی کرونا، اظهار کرد: ثبت تجربیات و خاطرات کادر بهداشت و درمان در مواجهه با پاندمی کرونا اقدام ارزنده و ماندگاری بود که با مشارکت مرکز اسناد آستان قدس رضوی به انجام رسید.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بسیاری از تجربیات و خاطرات پزشکان و کادر درمان ما در این روزهای کرونایی ارزش تاریخی داشته و ثبت آن برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری است، گفت: پزشکان و پرستاران ما در مواجهه با کرونا با فداکاری‌های فراوان و از خودگذشتگی بسیار به بیماران کرونایی ارائه خدمت کردند. ثبت این رویدادها در تاریخ ضرورتی بود که با مشارکت آستان قدس رضوی انجام شد و البته همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاریخ، ما را قضاوت می‌کند، اما اینکه در آن روز اطلاعات واقعی و درست به دست پژوهشگران و محققان برسد، وظیفه‌ای است که امروز بر عهده ما است.

بیرجندی‌نژاد ضمن دعوت از پزشکان و پرستاران مشهدی که تجربیات و خاطرات ارزشمندی در جریان مواجهه با پاندمی کرونا دارند، بیان کرد: کادر بهداشت و درمان به ویژه پزشکان ما در این بحران با شجاعت و اقتدار ایستادند و با به خطر انداختن جان خود حافظ  سلامت و جان هموطنان‌مان شدند. از این رو ثبت  این فداکاری‌ها و رشادت‌ها در تاریخ وظیفه ما است.

مدیر مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز در ادامه این مراسم  از ادامه یافتن پروژه تاریخ شفاهی با موضوع ثبت خاطرات و تجربیات کادر درمان در مواجهه با پاندمی کرونا خبر داد و افزود: در مرحله یک این طرح موفق شدیم با همراهی و همکاری سازمان نظام پزشکی مشهد، خاطرات پزشکان، پرستاران و خانواده شهدای سلامت مشهد را ثبت و ضبط کنیم و امیدواریم بتوانیم با همت و مشارکت پزشکان و پرستاران ایثارگر در سطح استان کار را ادامه دهیم.

محمدهادی زاهدی، با اشاره به اینکه این طرح نیازمند توسعه بیشتر حتی در سطح کشور است، افزود: مدیریت مرکز اسناد آستان قدس رضوی این آمادگی را دارد که با مشارکت سازمان نظام پزشکی مشهد، خاطرات و تجربیات ارزشمند پزشکان و پرستاران سایر استان‌ها در مواجهه با کرونا را ثبت و ضبط نماید.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ثبت این تجربیات و رویدادها در این روزها گفت: ما همه‌گیری‌های زیادی را در تاریخ تجربه کردیم، اما از بسیاری از آن‌ها اطلاعات روشنی در دست نیست در حالی که همواره رجوع به تاریخ و استفاده از تجربیات گذشتگان می‌تواند چراغ راه برای آینده باشد.

مدیر مرکز اسناد آستان قدس رضوی در پایان ضمن قدردانی از حمایت سازمان نظام پزشکی مشهد، در اجرای این طرح گفت: امیدواریم این همکاری منشأ خیر و برکات برای مردم ، کادر بهداشت، درمان و همچنین محققان و پژوهشگران در آینده باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، در این مراسم به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پرهیز از تجمعات از سه نفر از خانواده شهدای شرکت کننده در طرح ثبت تاریخ شفاهی تقدیر شد.

منبع: ایسنا

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان