ازدواج سفید حاصل افزایش خودخواهی‌های فردی است


6 آذر 1399 - 18:43
fbd2e949db
عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: وقتی خودخواهی فردی افزایش والزامات اجتماعی کاهش پیدا کند؛ چنین پدیده‌ای شکل می‌گیرد که همه این‌ها جلوه‌های غلبه آنومی بر تسلط هنجاری است.

حمیده رمضانی_حجت الاسلام غلامرضا صدیق اورعی در گفت‌وگو با مشهد فوری درخصوص پدیده ازدواج سفید در مشهد، با بیان اینکه تحقیقات جدیدی در این زمینه ندارم که بتوان میزان آن را مشخص کرد، اظهار کرد: در مورد چنین مسائلی باید هر 6 ماه یا یک سال تحقیقی میدانی صورت بگیرد که کسی روی میزان این مسئله تحقیقی نکرده است.

عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ازدواج سفید در واقع ازدواجی است که قاعده‌های رایج را نمی‌پذیرد. در این پدیده طرفین بدون اینکه هنجارهای رایج را قبول کنند به طور مثال بدون عقد کردن و ثبت کردن در کنار هم هستند.

به گفته وی پدیده ازدواج سفید، تعهدی است که در مرز عدم تعهد قرار دارد.

این پدیده اصلا به معنای ازدواج نیست

اورعی با طرح این سوال که آدم‌ها برای تعاملی که تعهدش در مرز عدم تعهد است حاضرند چقدر سرمایه گذاری کنند، گفت: این مسئله بسیار مهمی است که آدم ها در تعاملات اجتماعی چقدر تعهد قرار می‌دهند و به تناسب مقدار تعهد، حاضر می‌شوند از لحاظ عاطفی، وقت، سبک زندگی، پول و کار، روی اقدامات آینده مثل فرزندآوری سرمایه گذاری کنند.

این جامعه شناس با لرزان خواندن تعامل در ازدواج سفید که تعهد آن در مرز عدم تعهد قرار دارد، تصریح کرد: در این نوع ازدواج هر لحظه ممکن است طرفین بروند. در مقابل کسانی که تعهد مادام العمر به هم می‌دهند بدقولی، دعوا و طلاق دارند. اگر زنی با یک مرد ازدواج کند و مرد بگوید من 6 ماه هستم آیا این زن حاضر است فرزند بیاورد؟ حالا اگر دقت کنید که این چه معنایی دارد می‌بینید این پدیده اصلا به یک معنا ازدواج نیست.

وی خاطرنشان کرد: ازدواج در طول تاریخ به معنای تعهد بسیار جدی و مادام العمر بوده بنابراین همه چیز را در این تعهد می‌آوردند.

خودخواهی فردی عامل شکل گیری ازدواج سفید

اورعی در خصوص علل پیدایش این پدیده نیز گفت: آدم را اگر به حال اولیه خود رها کنی دلش می‌خواهد هیچ تعهدی به کسی ندهد خودخواهی انسان به صورتی است که همه چیز را یک طرفه برای خودش می‌خواهد این یک جوربازگشت به بدویت است که من هیچ تعهدی به طرف مقابل نمی‌دهم، اگر در هر کاری انسان بگوید هیچ تعهدی نمی‌دهم اصلا نمی‌شود زندگی اجتماعی داشت. وقتی خودخواهی فردی افزایش والزامات اجتماعی کاهش پیدا کند؛ این طور می‌شود که همه این‌ها جلوه‌های غلبه آنومی بر تسلط هنجاری است.

عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نقش شرزایط اقتصادی در روی آوردن جوانان به این پدیده گفت: این مسئله اصلا ارتباطی به اقتصاد ندارد اینکه انسان عاطفه داشته باشد نیازی به پول ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بحث این است که طرف آرزوهای خودش یک جلوه دیگر آنومی است چون اگر سامان هنجاری جامعه سالم باشد، آرزو و آرمان خودش را در حدی نگه می‌دارد. اگر یکی فرضش بر این است که اگر چنین و چنان بشود آن گاه فلان کار را می‌کنم این یک جلوه دیگر از همان نابسامانی اجتماعی است.

نیاز به توافق عمیق همگانی بر قاعده رفتار

اورعی که اصل در ازدواج را بر همراهی طرفین می‌داند، گفت: باید گفت‌وگوی عمومی در مسئله هنجارها و هنجارپذیری در جامعه رخ دهد. این کاری نیست که فردی انجام دهد بلکه باید کل مردم بفهمند که این مشکل آنها ریشه در آنومی دارد. به همین دلیل باید بنشینند با هم به توافق تازه برسند که توافق متقابل چقدر است.

این جامعه شناس متذکر شد: کسانی که این همه آیین نامه می‌نویسند باز هم تخلف می‌کنند. این درد، درمانش این است که بپذیرند زندگی با هم به شرط توافق بر قاعده ها است. این درد بنیادینی است که هزاران جلوه دارد و دوای آن هم توافق عمیق همگانی بر سر قاعده رفتار با هم است.

عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: وقتی خودخواهی فردی افزایش والزامات اجتماعی کاهش پیدا کند؛ چنین پدیده‌ای شکل می‌گیرد که همه این‌ها جلوه‌های غلبه آنومی بر تسلط هنجاری است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

fbd2e949db
6 آذر 1399 - 18:43

حمیده رمضانی_حجت الاسلام غلامرضا صدیق اورعی در گفت‌وگو با مشهد فوری درخصوص پدیده ازدواج سفید در مشهد، با بیان اینکه تحقیقات جدیدی در این زمینه ندارم که بتوان میزان آن را مشخص کرد، اظهار کرد: در مورد چنین مسائلی باید هر 6 ماه یا یک سال تحقیقی میدانی صورت بگیرد که کسی روی میزان این مسئله تحقیقی نکرده است.

عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ازدواج سفید در واقع ازدواجی است که قاعده‌های رایج را نمی‌پذیرد. در این پدیده طرفین بدون اینکه هنجارهای رایج را قبول کنند به طور مثال بدون عقد کردن و ثبت کردن در کنار هم هستند.

به گفته وی پدیده ازدواج سفید، تعهدی است که در مرز عدم تعهد قرار دارد.

این پدیده اصلا به معنای ازدواج نیست

اورعی با طرح این سوال که آدم‌ها برای تعاملی که تعهدش در مرز عدم تعهد است حاضرند چقدر سرمایه گذاری کنند، گفت: این مسئله بسیار مهمی است که آدم ها در تعاملات اجتماعی چقدر تعهد قرار می‌دهند و به تناسب مقدار تعهد، حاضر می‌شوند از لحاظ عاطفی، وقت، سبک زندگی، پول و کار، روی اقدامات آینده مثل فرزندآوری سرمایه گذاری کنند.

این جامعه شناس با لرزان خواندن تعامل در ازدواج سفید که تعهد آن در مرز عدم تعهد قرار دارد، تصریح کرد: در این نوع ازدواج هر لحظه ممکن است طرفین بروند. در مقابل کسانی که تعهد مادام العمر به هم می‌دهند بدقولی، دعوا و طلاق دارند. اگر زنی با یک مرد ازدواج کند و مرد بگوید من 6 ماه هستم آیا این زن حاضر است فرزند بیاورد؟ حالا اگر دقت کنید که این چه معنایی دارد می‌بینید این پدیده اصلا به یک معنا ازدواج نیست.

وی خاطرنشان کرد: ازدواج در طول تاریخ به معنای تعهد بسیار جدی و مادام العمر بوده بنابراین همه چیز را در این تعهد می‌آوردند.

خودخواهی فردی عامل شکل گیری ازدواج سفید

اورعی در خصوص علل پیدایش این پدیده نیز گفت: آدم را اگر به حال اولیه خود رها کنی دلش می‌خواهد هیچ تعهدی به کسی ندهد خودخواهی انسان به صورتی است که همه چیز را یک طرفه برای خودش می‌خواهد این یک جوربازگشت به بدویت است که من هیچ تعهدی به طرف مقابل نمی‌دهم، اگر در هر کاری انسان بگوید هیچ تعهدی نمی‌دهم اصلا نمی‌شود زندگی اجتماعی داشت. وقتی خودخواهی فردی افزایش والزامات اجتماعی کاهش پیدا کند؛ این طور می‌شود که همه این‌ها جلوه‌های غلبه آنومی بر تسلط هنجاری است.

عضو هیات‌ علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نقش شرزایط اقتصادی در روی آوردن جوانان به این پدیده گفت: این مسئله اصلا ارتباطی به اقتصاد ندارد اینکه انسان عاطفه داشته باشد نیازی به پول ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بحث این است که طرف آرزوهای خودش یک جلوه دیگر آنومی است چون اگر سامان هنجاری جامعه سالم باشد، آرزو و آرمان خودش را در حدی نگه می‌دارد. اگر یکی فرضش بر این است که اگر چنین و چنان بشود آن گاه فلان کار را می‌کنم این یک جلوه دیگر از همان نابسامانی اجتماعی است.

نیاز به توافق عمیق همگانی بر قاعده رفتار

اورعی که اصل در ازدواج را بر همراهی طرفین می‌داند، گفت: باید گفت‌وگوی عمومی در مسئله هنجارها و هنجارپذیری در جامعه رخ دهد. این کاری نیست که فردی انجام دهد بلکه باید کل مردم بفهمند که این مشکل آنها ریشه در آنومی دارد. به همین دلیل باید بنشینند با هم به توافق تازه برسند که توافق متقابل چقدر است.

این جامعه شناس متذکر شد: کسانی که این همه آیین نامه می‌نویسند باز هم تخلف می‌کنند. این درد، درمانش این است که بپذیرند زندگی با هم به شرط توافق بر قاعده ها است. این درد بنیادینی است که هزاران جلوه دارد و دوای آن هم توافق عمیق همگانی بر سر قاعده رفتار با هم است.

منبع: مشهد فوری

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان