نقشه شوم زن جوان و معشوقه‌اش برای کودک 7 ماهه


9 آبان 1399 - 11:19
bc559210d7
مادر روسیه‌ای به همراه معشوقه خود به اتهام قتل پسر7 ماهه‌اش دستگیر شد.

به گزارش  مشهد فوری، پلیس روسیه در خصوص این جنایت عنوان کرد که زن جوان با کمک معشوقه اش پس از مصرف الکل به سراغ کودکش رفته و پس از ضرب و شتم وحشیانه او را به قتل رساندند و جسد قربانی را در کیسه زباله انداخته و در رودخانه رها کردند.

دو متهم پس از ارتکاب قتل به اداره پلیس مراجعه کردند و گفتند که کودکشان ربوده شده و از او خبری نیست. افسرپلیس که متوجه مست بودن دو مجرم شد فهمید که آن‌ها برای پوشاندن یک جرم این ادعا را کردند به همین خاطر پس از بازداشت آن‌ها و بازجویی متوجه شد که زوج پلید کودک را کشته و جسدش را در رودخانه رها کردند.

قتل+کودک+7+ماهه

در پی تحقیقات پلیس جنازه کودک در حالی که دست و پاهایش بسته بود در کیسه زباله‌ای در رودخانه کشف شد که پس از انتقال به پزشکی قانونی مشخص شد که قربانی به خاطر کوبیدن مشت و لگد به سرش جان داده است.

همچنین در کیسه زباله تعدادی سنگ دیده شد که نشان می‌داد متهمان برای این که راز این جنایتشان فاش نشود و جسد مشخص نشود در کیسه سنگ انداخته که زیر آب بماند.

مادر روسیه‌ای به همراه معشوقه خود به اتهام قتل پسر7 ماهه‌اش دستگیر شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

bc559210d7
9 آبان 1399 - 11:19

به گزارش  مشهد فوری، پلیس روسیه در خصوص این جنایت عنوان کرد که زن جوان با کمک معشوقه اش پس از مصرف الکل به سراغ کودکش رفته و پس از ضرب و شتم وحشیانه او را به قتل رساندند و جسد قربانی را در کیسه زباله انداخته و در رودخانه رها کردند.

دو متهم پس از ارتکاب قتل به اداره پلیس مراجعه کردند و گفتند که کودکشان ربوده شده و از او خبری نیست. افسرپلیس که متوجه مست بودن دو مجرم شد فهمید که آن‌ها برای پوشاندن یک جرم این ادعا را کردند به همین خاطر پس از بازداشت آن‌ها و بازجویی متوجه شد که زوج پلید کودک را کشته و جسدش را در رودخانه رها کردند.

قتل+کودک+7+ماهه

در پی تحقیقات پلیس جنازه کودک در حالی که دست و پاهایش بسته بود در کیسه زباله‌ای در رودخانه کشف شد که پس از انتقال به پزشکی قانونی مشخص شد که قربانی به خاطر کوبیدن مشت و لگد به سرش جان داده است.

همچنین در کیسه زباله تعدادی سنگ دیده شد که نشان می‌داد متهمان برای این که راز این جنایتشان فاش نشود و جسد مشخص نشود در کیسه سنگ انداخته که زیر آب بماند.

منبع: رکنا

اخبار ایران و جهان