پاندمی کرونا باعث برهم خوردن زنجیره تولید غذا در جهان شده است


28 مهر 1399 - 22:35
d88c2f21e8
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارتباط نزدیک شعار امسال سازمان فائو با پاندمی کرونا در جهان خبر داد.

به گزارش مشهدفوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد: شعار امسال سازمان فائو ارتباط نزدیکی با پاندمی کرونا در جهان دارد زیرا باعث برهم خوردن زنجیره تولید غذا در جهان شده است.

دکتر عبدالرضا نورزوی افزود: یکی از مشکلات در پاندمی کرونا برهم خوردن زنجیره تولید غذا بوده؛ به طوری که در قسمت های مختلف این زنجیره مانند مزرعه، کارخانه ها ، محل‌های توزیع غذا مثل مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها به دلیل کاهش نیروی انسانی و بحث مربوط به قرنطینه تولید، توزیع و امکان تهیه مواد غذایی در تمام دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته با مشکل عمده‌ای مواجه شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در گزارش فائو در مورد کشور انگلستان تولید سبزیجات تازه در موج اول بیماری کرونا 70 درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: علاوه براین دور ریز بسیار زیاد محصولات کشاورزی به دلیل عدم امکان برداشت و بسته بندی آنها به وجود آمد.

وی ادامه داد: بهرحال امسال روز جهانی غذا براین تاکید دارد که کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که تولید مواد غذایی به صورت متنوع برای تغذیه افراد جامعه ادامه یابد و در این مسیر حفظ محیط زیست نیز مدنظر قرار گیرد البته با توجه به تغییرات چند سال اخیر در تولید غذا در سال 2017 برای اولین بار تولید غذا از میزان نیاز به غذا پیشی گرفت.

دکتر نوروزی بیان کرد: این مسئله برای اولین باردر تاریخ سازمان جهانی غذا از زمان تاسیس تا بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار شد؛ البته با وجود پیشی گرفتن تولید مواد غذایی این موضوع هنوز تکرار نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد:  توزیع نامناسب غذا، گرسنگی، چاقی، فرسایش شدید محیط زیست به دلیل کشاورزی و دور ریز مواد غذایی در مرحله تولید و توزیع و مصرف یکی از مهم ترین مشکلات اخیر از بین رفتن تنوع گیاهی کشاورزی در دنیا می‌باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنوع ناحیه‌ای در زمینه یک ماده غذایی یا گیاهی در دنیا به دلیل استفاده از بذرهای پرمحصول در دنیا به سمت یکسان شدن پیش می‌رود، گفت: این مسئله یکی از آسیب‌های احتمالی محیط زیست و تنوع کشاورزی را به وجود خواهد آورد .

دکتر نوروزی  تاکید کرد: امسال هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان غذای جهانی فائو است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارتباط نزدیک شعار امسال سازمان فائو با پاندمی کرونا در جهان خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d88c2f21e8
28 مهر 1399 - 22:35

به گزارش مشهدفوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد: شعار امسال سازمان فائو ارتباط نزدیکی با پاندمی کرونا در جهان دارد زیرا باعث برهم خوردن زنجیره تولید غذا در جهان شده است.

دکتر عبدالرضا نورزوی افزود: یکی از مشکلات در پاندمی کرونا برهم خوردن زنجیره تولید غذا بوده؛ به طوری که در قسمت های مختلف این زنجیره مانند مزرعه، کارخانه ها ، محل‌های توزیع غذا مثل مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها به دلیل کاهش نیروی انسانی و بحث مربوط به قرنطینه تولید، توزیع و امکان تهیه مواد غذایی در تمام دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته با مشکل عمده‌ای مواجه شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در گزارش فائو در مورد کشور انگلستان تولید سبزیجات تازه در موج اول بیماری کرونا 70 درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: علاوه براین دور ریز بسیار زیاد محصولات کشاورزی به دلیل عدم امکان برداشت و بسته بندی آنها به وجود آمد.

وی ادامه داد: بهرحال امسال روز جهانی غذا براین تاکید دارد که کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که تولید مواد غذایی به صورت متنوع برای تغذیه افراد جامعه ادامه یابد و در این مسیر حفظ محیط زیست نیز مدنظر قرار گیرد البته با توجه به تغییرات چند سال اخیر در تولید غذا در سال 2017 برای اولین بار تولید غذا از میزان نیاز به غذا پیشی گرفت.

دکتر نوروزی بیان کرد: این مسئله برای اولین باردر تاریخ سازمان جهانی غذا از زمان تاسیس تا بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار شد؛ البته با وجود پیشی گرفتن تولید مواد غذایی این موضوع هنوز تکرار نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد:  توزیع نامناسب غذا، گرسنگی، چاقی، فرسایش شدید محیط زیست به دلیل کشاورزی و دور ریز مواد غذایی در مرحله تولید و توزیع و مصرف یکی از مهم ترین مشکلات اخیر از بین رفتن تنوع گیاهی کشاورزی در دنیا می‌باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنوع ناحیه‌ای در زمینه یک ماده غذایی یا گیاهی در دنیا به دلیل استفاده از بذرهای پرمحصول در دنیا به سمت یکسان شدن پیش می‌رود، گفت: این مسئله یکی از آسیب‌های احتمالی محیط زیست و تنوع کشاورزی را به وجود خواهد آورد .

دکتر نوروزی  تاکید کرد: امسال هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان غذای جهانی فائو است.

اخبار ایران و جهان