محرومیت از تسهیلات درصورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی


15 مهر 1399 - 20:22
c2fa88ed4f
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

احمدرضا مدبرنیا با بیان اینکه امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۹۹ است افزود: مودیان محترم می توانند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان۱۳۹۹ خود را حداکثر تا ساعت ۲۴ امشب پانزدهم مهر ماه به صورت الکترونیکی از طریق سایت  www.evat.ir به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

وی یادآور شد: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c2fa88ed4f

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

احمدرضا مدبرنیا با بیان اینکه امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۹۹ است افزود: مودیان محترم می توانند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان۱۳۹۹ خود را حداکثر تا ساعت ۲۴ امشب پانزدهم مهر ماه به صورت الکترونیکی از طریق سایت  www.evat.ir به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

وی یادآور شد: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.