ثبت بیش از 7 هزار شکایت صنفی در مشهد


29 شهریور 1399 - 16:41
5f5794643a
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ظرف شش ماه اخیر هفت هزار و ۴۶۵ مورد شکایت مردمی از عملکرد اصناف در عرضه کالا و خدمات در سطح بازار مشهد ثبت شد.

به گزارش مشهدفوری؛ محمدجواد ساعدی اظهار کرد: ظرف شش ماه اخیر ۹ هزار و ۲۷۹ مورد شکایت مردمی از عملکرد اصناف در عرضه کالا و خدمات در سطح بازار این استان ثبت شد.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: هفت هزار و ۴۶۵ مورد از مجموع این شکایتهای مردمی مربوط به بازار و اصناف کلانشهر مشهد است.

وی ادامه داد: ۱۷۵ میلیارد ریال پس از بررسی این شکایتها به شهروندان شاکی خراسانی در همین مدت برگردانده شده که ۱۶۱ میلیارد ریال آن مربوط به شاکیان در کلانشهر مشهد است.

ساعدی گفت: ظرف همین مدت ۱۹۲ هزار و ۲۶۴ مورد بازرسی از عرضه کالا و خدمات در سطح بازار استان صورت گرفته است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: ۱۲ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش سه هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال پس از این تعداد بازرسی برای متخلفان در سطح خراسان رضوی گشوده شد. 

وی ادامه داد: ۱۲۴ هزار و ۳۴ مورد از این موارد بازرسی در بازار مشهد منجر به تشکیل ۱۰ هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۷۵۴ میلیارد ریال شده است. 

ساعدی بیشترین پرونده‌های تخلف تشکیل شده در این مدت را به ترتیب مربوط به حوزه آرد و نان با هزار و ۵۶ فقره تخلف، مواد پروتئینی با هزار و ۶۷ پرونده تخلف، میوه و تره‌بار با ۸۹۲ فقره ه تخلف، برنج و روغن با ۴۶۷ پرونده تخلف، قند و شکر با ۱۴۸ فقره پرونده، لاستیک و روغن موتور با ۲۶۲ پرونده تخلف، گاز مایع با ۲۰ فقره تخلف و ماسک و الکل با ۳۰۸ فقره پرونده تخلف اعلام کرد.

استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی ۲۶ اتاق اصناف و ۴۳۹ اتحادیه صنفی دارد.

۱۷۶ هزار و ۶۸۸ واحد صنفی فعال در خراسان رضوی دارای پروانه کسب معتبر هستند. 

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ظرف شش ماه اخیر هفت هزار و ۴۶۵ مورد شکایت مردمی از عملکرد اصناف در عرضه کالا و خدمات در سطح بازار مشهد ثبت شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5f5794643a
29 شهریور 1399 - 16:41

به گزارش مشهدفوری؛ محمدجواد ساعدی اظهار کرد: ظرف شش ماه اخیر ۹ هزار و ۲۷۹ مورد شکایت مردمی از عملکرد اصناف در عرضه کالا و خدمات در سطح بازار این استان ثبت شد.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: هفت هزار و ۴۶۵ مورد از مجموع این شکایتهای مردمی مربوط به بازار و اصناف کلانشهر مشهد است.

وی ادامه داد: ۱۷۵ میلیارد ریال پس از بررسی این شکایتها به شهروندان شاکی خراسانی در همین مدت برگردانده شده که ۱۶۱ میلیارد ریال آن مربوط به شاکیان در کلانشهر مشهد است.

ساعدی گفت: ظرف همین مدت ۱۹۲ هزار و ۲۶۴ مورد بازرسی از عرضه کالا و خدمات در سطح بازار استان صورت گرفته است.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: ۱۲ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش سه هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال پس از این تعداد بازرسی برای متخلفان در سطح خراسان رضوی گشوده شد. 

وی ادامه داد: ۱۲۴ هزار و ۳۴ مورد از این موارد بازرسی در بازار مشهد منجر به تشکیل ۱۰ هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۷۵۴ میلیارد ریال شده است. 

ساعدی بیشترین پرونده‌های تخلف تشکیل شده در این مدت را به ترتیب مربوط به حوزه آرد و نان با هزار و ۵۶ فقره تخلف، مواد پروتئینی با هزار و ۶۷ پرونده تخلف، میوه و تره‌بار با ۸۹۲ فقره ه تخلف، برنج و روغن با ۴۶۷ پرونده تخلف، قند و شکر با ۱۴۸ فقره پرونده، لاستیک و روغن موتور با ۲۶۲ پرونده تخلف، گاز مایع با ۲۰ فقره تخلف و ماسک و الکل با ۳۰۸ فقره پرونده تخلف اعلام کرد.

استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی ۲۶ اتاق اصناف و ۴۳۹ اتحادیه صنفی دارد.

۱۷۶ هزار و ۶۸۸ واحد صنفی فعال در خراسان رضوی دارای پروانه کسب معتبر هستند. 

منبع: ایرنا