رفع تصرف از ۱۴ مکان محصور در کال اسماعیل آباد مشهد


29 شهریور 1399 - 15:08
5de5d13aa0
معاون امنیتی انتظامی فرمانداری مشهد گفت: مکانهای غیرمسقف دیوارکشی در بستر رودخانه زمانی محل فروش ضایعات و یا حتی تجمع معتادان بود. لذا در گام نخست آزادسازی رفع تصرف شدند.

به گزارش مشهدفوری؛ محمدرضا دانشورنیا اظهار کرد: تاکنون ۱۴ مکان محصور به دیوار واقع در بستر رودخانه اسماعیل‌آباد یکی از مسیلها یا کالهای مشهد، تخریب و رفع تصرف شده است.

معاون امنیتی انتظامی فرمانداری مشهد افزود: این مکانهای غیرمسقف دیوارکشی در بستر رودخانه زمانی محل فروش ضایعات و یا حتی تجمع معتادان بود لذا در گام نخست آزادسازی با اقدام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی رفع تصرف شدند.

وی ادامه داد: همچنین رفع تصرف افزون بر ۱۰۰ واحد مسکونی واقع در بستر رودخانه اسماعیل‌آباد، در گام بعدی و در قالب توافق با شهرداری مشهد و متولی‌گری شرکت آب منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. 

دانشورنیا در ادامه به برنامه رفع تصرف زمین در هشت پهنه واقع در حاشیه این کلانشهر به عنوان مکانهای درگیر معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر اشاره و بیان کرد: کال اسماعیل‌آباد نخستین گام در اجرای این برنامه است.

معاون فرماندار مشهد گفت: اقدام قانونی شرکت آب منطقه‌ای خراسان در همین چارچوب برای رفع تصرف بستر رودخانه اسماعیل‌آباد مدنظر است تا از پیامدهای سیل و صدمات احتمالی ناشی از آن در مناطق مسکونی شهر مشهد پیشگیری شود.

وی جمعیت روستای اسماعیل‌آباد را شش هزار و ۲۰۰ نفر ذکر و بیان کرد: تنها بخشی از جمعیت این روستا با تصرف بستر رودخانه در قالب ۱۰۰ واحد مسکونی در این منطقه ساکن شده‌اند. 

مجموعه ۱۷۲ واحد مسکونی همین روستا که مالکان آنها قابل شناسایی نیستند اما در بستر رودخانه ساخته شده، محل بروز برخی آسیبهای اجتماعی بوده است. 

بر اساس اعلام دادستان مرکز خراسان رضوی، تخریب مناطق مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه منطقه اسماعیل‌آباد مشهد از طریق تملک زمین توسط شهرداری و واگذاری زمین معوض به ساکنان این ناحیه صورت می‌گیرد.

بستر مسیل کال یا رودخانه اسماعیل‌آباد واقع در حاشیه شمال شرقی کلانشهر مشهد بین روستای اسماعیل‌آباد و مجموعه تجاری الماس شرق ظرف سالهای پیش توسط برخی از حاشیه‌نشینان در قالب ساخت غیرمجاز خانه و حتی فعالان بخش صنعت در قالب تاسیسات صنعتی، سوله و سردخانه‌های تجاری تصرف شده است. شرکت آب منطقه‌ای خراسان در اجرای تکالیف قانونی خود عملیات لایروبی، بازگشایی و رفع تصرف بستر کال ۶.۵ کیلومتری اسماعیل‌آباد با مساحت ۴۹ هکتار را از اواخر مرداد ماه آغاز کرده است.

شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومترمربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه است و ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستا دارد.

بخش مرکزی شهرستان مشهد شامل ۲۲۰ روستا با افزون بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و کلانشهر مشهد با مساحت ۳۵۰ کیلومترمربع و سه میلیون نفر جمعیت در محدوده همین بخش جای دارد. 

۱۳۵ روستا از این تعداد چسبیده به کلانشهر مشهد بوده و در حریم آن قرار گرفته‌اند. بیشترین میزان ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مربوط به همین مناطق روستایی چسبیده به کلانشهر مشهد است. 

معاون امنیتی انتظامی فرمانداری مشهد گفت: مکانهای غیرمسقف دیوارکشی در بستر رودخانه زمانی محل فروش ضایعات و یا حتی تجمع معتادان بود. لذا در گام نخست آزادسازی رفع تصرف شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5de5d13aa0
29 شهریور 1399 - 15:08

به گزارش مشهدفوری؛ محمدرضا دانشورنیا اظهار کرد: تاکنون ۱۴ مکان محصور به دیوار واقع در بستر رودخانه اسماعیل‌آباد یکی از مسیلها یا کالهای مشهد، تخریب و رفع تصرف شده است.

معاون امنیتی انتظامی فرمانداری مشهد افزود: این مکانهای غیرمسقف دیوارکشی در بستر رودخانه زمانی محل فروش ضایعات و یا حتی تجمع معتادان بود لذا در گام نخست آزادسازی با اقدام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی رفع تصرف شدند.

وی ادامه داد: همچنین رفع تصرف افزون بر ۱۰۰ واحد مسکونی واقع در بستر رودخانه اسماعیل‌آباد، در گام بعدی و در قالب توافق با شهرداری مشهد و متولی‌گری شرکت آب منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. 

دانشورنیا در ادامه به برنامه رفع تصرف زمین در هشت پهنه واقع در حاشیه این کلانشهر به عنوان مکانهای درگیر معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر اشاره و بیان کرد: کال اسماعیل‌آباد نخستین گام در اجرای این برنامه است.

معاون فرماندار مشهد گفت: اقدام قانونی شرکت آب منطقه‌ای خراسان در همین چارچوب برای رفع تصرف بستر رودخانه اسماعیل‌آباد مدنظر است تا از پیامدهای سیل و صدمات احتمالی ناشی از آن در مناطق مسکونی شهر مشهد پیشگیری شود.

وی جمعیت روستای اسماعیل‌آباد را شش هزار و ۲۰۰ نفر ذکر و بیان کرد: تنها بخشی از جمعیت این روستا با تصرف بستر رودخانه در قالب ۱۰۰ واحد مسکونی در این منطقه ساکن شده‌اند. 

مجموعه ۱۷۲ واحد مسکونی همین روستا که مالکان آنها قابل شناسایی نیستند اما در بستر رودخانه ساخته شده، محل بروز برخی آسیبهای اجتماعی بوده است. 

بر اساس اعلام دادستان مرکز خراسان رضوی، تخریب مناطق مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه منطقه اسماعیل‌آباد مشهد از طریق تملک زمین توسط شهرداری و واگذاری زمین معوض به ساکنان این ناحیه صورت می‌گیرد.

بستر مسیل کال یا رودخانه اسماعیل‌آباد واقع در حاشیه شمال شرقی کلانشهر مشهد بین روستای اسماعیل‌آباد و مجموعه تجاری الماس شرق ظرف سالهای پیش توسط برخی از حاشیه‌نشینان در قالب ساخت غیرمجاز خانه و حتی فعالان بخش صنعت در قالب تاسیسات صنعتی، سوله و سردخانه‌های تجاری تصرف شده است. شرکت آب منطقه‌ای خراسان در اجرای تکالیف قانونی خود عملیات لایروبی، بازگشایی و رفع تصرف بستر کال ۶.۵ کیلومتری اسماعیل‌آباد با مساحت ۴۹ هکتار را از اواخر مرداد ماه آغاز کرده است.

شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومترمربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه است و ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستا دارد.

بخش مرکزی شهرستان مشهد شامل ۲۲۰ روستا با افزون بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و کلانشهر مشهد با مساحت ۳۵۰ کیلومترمربع و سه میلیون نفر جمعیت در محدوده همین بخش جای دارد. 

۱۳۵ روستا از این تعداد چسبیده به کلانشهر مشهد بوده و در حریم آن قرار گرفته‌اند. بیشترین میزان ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مربوط به همین مناطق روستایی چسبیده به کلانشهر مشهد است. 

منبع: ایرنا