هوای مشهد سالم است


22 شهریور 1399 - 09:56
c589f4e014
وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۸ در شرایط سالم قرار دارد.

 
به گزارشمشهدفوری؛ بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۸ در شرایط سالم قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های آوینی، خاقانی و مفتح در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط سالم است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه مفتح با عدد شاخص ۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است

وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۸ در شرایط سالم قرار دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c589f4e014
22 شهریور 1399 - 09:56

 
به گزارشمشهدفوری؛ بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۷۸ در شرایط سالم قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های آوینی، خاقانی و مفتح در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط سالم است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه مفتح با عدد شاخص ۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار ایران و جهان