طراحی سامانه‌ی ارزیابی شاخص‌های رتبه بندی کارآفرینان


20 شهریور 1399 - 16:42
a16e882fe0
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: صفر تا صد موضوع تعیین شاخص‌های رتبه بندی کارآفرینان خراسان رضوی در کارگروهی کارشناسی و مقرر شد تا سامانه‌ای برای انجام ارزیابی‌های لازم در تعیین آن طراحی شود.

به گزارش مشهدفوری؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نوزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی گفت: صفر تا صد موضوع تعیین شاخص‌های رتبه بندی کارآفرینان خراسان رضوی در کارگروهی کارشناسی و مقرر شد تا سامانه‌ای برای انجام ارزیابی‌های لازم در تعیین آن طراحی شود.

او افزود: در بخشی از کار در چند ماه قبل، به شاخص‌هایی برای این سامانه دست یافتیم و بخشی از آن‌ها ارائه و نقطه نظراتی مطرح شد و امروز تغییر و تحولات جدید این شاخص‌ها از سوی کارشناسان ایران خودرو مطرح خواهد شد تا بار دیگر نقطه نظرات مسئولان تشکل‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط را جویا شویم.

 رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه در کار نواقص و اشکالاتی خواهد داشت، اما سعی می‌کنیم برای هر بن‌بستی راه عبوری بیابیم. رتبه‌بندی کارآفرینان و تعیین شاخص‌ها برای این موضوع کار بزرگی است برای قریب به یک دهه، استان خراسان رضوی به دنبال اجرایی کردن آن بوده است. بر همین اساس، باید با رویکردی اصلاحی و توامان تاکید بر همدلی‌ها، این موضوع را پیگیری کنیم.

لبافی با بیان اینکه در تعیین و تببین شاخص‌های ابتدایی، از مولفه‌های ارزیابی وزارت کار و اتاق ایران در تعیین کارآفرینان برتر بهره جستیم، بیان کرد: آن شاخص‌ها دارای مولفه‌های مختلفی بود و نتوانستیم به برخی اطلاعات لازم در خصوص آن‌ها دست پیدا کنیم و به همین دلیل آن بخش از اطلاعات که دست یافتنی نیست، در این سامانه باید اصلاح یا حذف شوند.

او تصریح کرد: ما به دنبال بر زمین گذاشتن کار نیستیم و معتقدیم کار ایجاد سامانه برای رتبه بندی کارآفرینان باید صورت پذیرد و در آینده و در صورت لزوم، اصلاحاتی روی آن انجام خواهیم داد. رتبه بندی کارآفرینان استان کار بزرگی است و باید با همدلی به شاخص‌های لازم برای این مهم دست یابیم؛ انتقاد کردن بسیار ساده است، اما پیشنهاد اصلاحی ارزنده‌تر خواهد بود و باید با نگاه جمعی و اصلاحی موضوع را دنبال کنیم، زیرا چاره‌ای جز این نداریم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت این سامانه بدون اشکال است، اما به مرور باید آن را اصلاح نمود تا ارزیابی مطلوبی صورت بگیرد. 

رتبه بندی کارآفرینان در سامانه و به دور از اعمال سلیقه شخصی

در ادامه نشست، رضا جوانشیر مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان گفت: رتبه بندی کارآفرینان موضوعی بسیار حساس و پیچیده است. مدل‌های زیادی برای ارزیابی کارآفرینان وجود دارد که از جمله آن‌ها میتوان به فرآیند تعیین دارندگان جایزه ملی تعالی سازمانی (EFQM)، جایزه ملی مدیریت مالی ایران، جایزه تعالی منابع انسانی، رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI- ۱۰۰ سازمان مدیریت صنعتی) و... اشاره کرد.

او افزود:، اما شاخص‌های مدنظر ما در این ارزیابی‌های مذکور وجود نداشت. هدف این است که رتبه بندی کارآفرینان استان به صورت سیستمی و براساس سامانه صورت بگیرد تا سلیقه اشخاص در این رتبه بندی دخیل نباشد.

مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان ادامه داد: براین اساس مدلی را طراحی کردیم و سعی ما بر این بود تا نیاز‌ها را در این مدل تعریف شوند. نخستین گام در این مدل این است که سازمان‌هایی که قرار است وارد این فرآیند شوند، براساس گروه بندی از هم مجزا شوند.

جوانشیر بیان کرد: پیشنهاد ما برگرفته این است که گروه‌ها را براساس نوع کسب و کار خود دسته بندی کنیم و سازمان‌ها را نیز از نظر ابعاد در دو مدل کوچک و متوسط، و بزرگ تعریف می‌کنیم. منظور از سازمان‌های کوچک و متوسط در این دسته بندی، سازمان‌هایی با تعداد کارکنان کمتر از ۱۵۰ نفر و سازمان‌های بزرگ با تعداد کارکنان ۱۵۰ نفر یا بیشتر است. گروه‌های کسب و کار نیز شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که کسب و کار‌های گوناگون را در خود جای می‌دهد.

تعیین شاخص‌های ارزیابی، پُرچالش‌ترین موضوع در ایجاد سامانه است

او از تعیین شاخص‌های ارزیابی به عنوان وقت‌گیرترین و پُرچالش‌ترین موضوع در ایجاد سامانه نام برد و تصریح کرد: اینکه چه شاخص‌هایی را در این رتبه‌بندی لحاظ کنیم مهم است؛ در این نرم افزار فرمی را تعریف خواهیم کرد که می‌تواند مشخص کند شاخص‌ها با چه تعریفی در ارزیابی استفاده شوند و کمّی یا کیفی بودن آن شاخص نیز مشخص باشد.

مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان به مولفه‌های «کمّی و قابل محاسبه» و «کیفی و توصیفی» به عنوان دو دسته از شاخص‌های این ارزیابی اشاره و تاکید کرد: می‌توانیم برای محاسبه شاخص‌ها فرمول و پارامتر‌هایی تعریف کنیم تا برای ارزیابی، تبدیل به مقدار شود و یا از همان ابتدا مقدار هر شاخص تعیین گردد.

جوانشیر اظهار کرد: در این میان، یکی از بحث‌های پایه‌ای بحث رقم شاخص است؛ این ارقام باید تعیین گردد و تعیین اینکه این اعداد باید توسط یک سازمان تعریف شود یا خیر، مدنظر ماست.

او با بیان اینکه شروع این مدل با خوداظهاری خواهد بود، افزود: اولین گام در ارزیابی سازمان‌ها با خوداظهاری است؛ بنابراین فرآیند ارزیابی کارآفرینان نیز از هنگام وصول اظهارنامه به دست ارزیابان آغاز می‌شود و در این زمان، فرد و سازمان تعیین کننده امتیاز شاخص‌ها، باید تایید لازم را انجام دهد.

 مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان در تعریف فرآیند ثبت و ارزیابی این نرم افزار ادامه داد: در فرآیند ثبت نرم‌افزار مذکور، ۱۰ گام وجود دارد و این قدم‌ها شامل ثبت نام اولیه و انجام کنترل‌های لازم، ورود متقاضی، ثبت اطلاعات شاخص‌های تعیین شده با توجه به گروه بندی، انجام کنترل‌های سیستمی و تعیین شاخص‌های نیازمند تایید، ارجاع به نماینده فرد یا سازمان تایید شده، جمع بندی امتیازات و رتبه بندی متقاضیان، ارجاع اطلاعات متقاضیان برتر به مراجع خاص و اخذ و ثبت نظرات، بازدید از محل متقاضی و ثبت تاییدیه و نتایج در صورت نیاز، رتبه بندی نهایی متقاضیان و ارجاع به کمیته راهبری و اجماع در خصوص متقاضیان برتر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: صفر تا صد موضوع تعیین شاخص‌های رتبه بندی کارآفرینان خراسان رضوی در کارگروهی کارشناسی و مقرر شد تا سامانه‌ای برای انجام ارزیابی‌های لازم در تعیین آن طراحی شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a16e882fe0
20 شهریور 1399 - 16:42

به گزارش مشهدفوری؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نوزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی گفت: صفر تا صد موضوع تعیین شاخص‌های رتبه بندی کارآفرینان خراسان رضوی در کارگروهی کارشناسی و مقرر شد تا سامانه‌ای برای انجام ارزیابی‌های لازم در تعیین آن طراحی شود.

او افزود: در بخشی از کار در چند ماه قبل، به شاخص‌هایی برای این سامانه دست یافتیم و بخشی از آن‌ها ارائه و نقطه نظراتی مطرح شد و امروز تغییر و تحولات جدید این شاخص‌ها از سوی کارشناسان ایران خودرو مطرح خواهد شد تا بار دیگر نقطه نظرات مسئولان تشکل‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط را جویا شویم.

 رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه در کار نواقص و اشکالاتی خواهد داشت، اما سعی می‌کنیم برای هر بن‌بستی راه عبوری بیابیم. رتبه‌بندی کارآفرینان و تعیین شاخص‌ها برای این موضوع کار بزرگی است برای قریب به یک دهه، استان خراسان رضوی به دنبال اجرایی کردن آن بوده است. بر همین اساس، باید با رویکردی اصلاحی و توامان تاکید بر همدلی‌ها، این موضوع را پیگیری کنیم.

لبافی با بیان اینکه در تعیین و تببین شاخص‌های ابتدایی، از مولفه‌های ارزیابی وزارت کار و اتاق ایران در تعیین کارآفرینان برتر بهره جستیم، بیان کرد: آن شاخص‌ها دارای مولفه‌های مختلفی بود و نتوانستیم به برخی اطلاعات لازم در خصوص آن‌ها دست پیدا کنیم و به همین دلیل آن بخش از اطلاعات که دست یافتنی نیست، در این سامانه باید اصلاح یا حذف شوند.

او تصریح کرد: ما به دنبال بر زمین گذاشتن کار نیستیم و معتقدیم کار ایجاد سامانه برای رتبه بندی کارآفرینان باید صورت پذیرد و در آینده و در صورت لزوم، اصلاحاتی روی آن انجام خواهیم داد. رتبه بندی کارآفرینان استان کار بزرگی است و باید با همدلی به شاخص‌های لازم برای این مهم دست یابیم؛ انتقاد کردن بسیار ساده است، اما پیشنهاد اصلاحی ارزنده‌تر خواهد بود و باید با نگاه جمعی و اصلاحی موضوع را دنبال کنیم، زیرا چاره‌ای جز این نداریم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت این سامانه بدون اشکال است، اما به مرور باید آن را اصلاح نمود تا ارزیابی مطلوبی صورت بگیرد. 

رتبه بندی کارآفرینان در سامانه و به دور از اعمال سلیقه شخصی

در ادامه نشست، رضا جوانشیر مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان گفت: رتبه بندی کارآفرینان موضوعی بسیار حساس و پیچیده است. مدل‌های زیادی برای ارزیابی کارآفرینان وجود دارد که از جمله آن‌ها میتوان به فرآیند تعیین دارندگان جایزه ملی تعالی سازمانی (EFQM)، جایزه ملی مدیریت مالی ایران، جایزه تعالی منابع انسانی، رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI- ۱۰۰ سازمان مدیریت صنعتی) و... اشاره کرد.

او افزود:، اما شاخص‌های مدنظر ما در این ارزیابی‌های مذکور وجود نداشت. هدف این است که رتبه بندی کارآفرینان استان به صورت سیستمی و براساس سامانه صورت بگیرد تا سلیقه اشخاص در این رتبه بندی دخیل نباشد.

مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان ادامه داد: براین اساس مدلی را طراحی کردیم و سعی ما بر این بود تا نیاز‌ها را در این مدل تعریف شوند. نخستین گام در این مدل این است که سازمان‌هایی که قرار است وارد این فرآیند شوند، براساس گروه بندی از هم مجزا شوند.

جوانشیر بیان کرد: پیشنهاد ما برگرفته این است که گروه‌ها را براساس نوع کسب و کار خود دسته بندی کنیم و سازمان‌ها را نیز از نظر ابعاد در دو مدل کوچک و متوسط، و بزرگ تعریف می‌کنیم. منظور از سازمان‌های کوچک و متوسط در این دسته بندی، سازمان‌هایی با تعداد کارکنان کمتر از ۱۵۰ نفر و سازمان‌های بزرگ با تعداد کارکنان ۱۵۰ نفر یا بیشتر است. گروه‌های کسب و کار نیز شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که کسب و کار‌های گوناگون را در خود جای می‌دهد.

تعیین شاخص‌های ارزیابی، پُرچالش‌ترین موضوع در ایجاد سامانه است

او از تعیین شاخص‌های ارزیابی به عنوان وقت‌گیرترین و پُرچالش‌ترین موضوع در ایجاد سامانه نام برد و تصریح کرد: اینکه چه شاخص‌هایی را در این رتبه‌بندی لحاظ کنیم مهم است؛ در این نرم افزار فرمی را تعریف خواهیم کرد که می‌تواند مشخص کند شاخص‌ها با چه تعریفی در ارزیابی استفاده شوند و کمّی یا کیفی بودن آن شاخص نیز مشخص باشد.

مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان به مولفه‌های «کمّی و قابل محاسبه» و «کیفی و توصیفی» به عنوان دو دسته از شاخص‌های این ارزیابی اشاره و تاکید کرد: می‌توانیم برای محاسبه شاخص‌ها فرمول و پارامتر‌هایی تعریف کنیم تا برای ارزیابی، تبدیل به مقدار شود و یا از همان ابتدا مقدار هر شاخص تعیین گردد.

جوانشیر اظهار کرد: در این میان، یکی از بحث‌های پایه‌ای بحث رقم شاخص است؛ این ارقام باید تعیین گردد و تعیین اینکه این اعداد باید توسط یک سازمان تعریف شود یا خیر، مدنظر ماست.

او با بیان اینکه شروع این مدل با خوداظهاری خواهد بود، افزود: اولین گام در ارزیابی سازمان‌ها با خوداظهاری است؛ بنابراین فرآیند ارزیابی کارآفرینان نیز از هنگام وصول اظهارنامه به دست ارزیابان آغاز می‌شود و در این زمان، فرد و سازمان تعیین کننده امتیاز شاخص‌ها، باید تایید لازم را انجام دهد.

 مسئول تحول و تعالی ایران خودرو خراسان در تعریف فرآیند ثبت و ارزیابی این نرم افزار ادامه داد: در فرآیند ثبت نرم‌افزار مذکور، ۱۰ گام وجود دارد و این قدم‌ها شامل ثبت نام اولیه و انجام کنترل‌های لازم، ورود متقاضی، ثبت اطلاعات شاخص‌های تعیین شده با توجه به گروه بندی، انجام کنترل‌های سیستمی و تعیین شاخص‌های نیازمند تایید، ارجاع به نماینده فرد یا سازمان تایید شده، جمع بندی امتیازات و رتبه بندی متقاضیان، ارجاع اطلاعات متقاضیان برتر به مراجع خاص و اخذ و ثبت نظرات، بازدید از محل متقاضی و ثبت تاییدیه و نتایج در صورت نیاز، رتبه بندی نهایی متقاضیان و ارجاع به کمیته راهبری و اجماع در خصوص متقاضیان برتر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار ایران و جهان