بیانیه اصحاب رسانه خراسان رضوی در محکومیت عمل سخیف هفته نامه «شارلی ابدو»


19 شهریور 1399 - 18:26
8defe7ee9d
اصحاب رسانه خراسان رضوی در محکومیت عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش مشهدفوری، اصحاب رسانه خراسان رضوی در محکومیت عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

«توهین و جسارت نه فقط شیوه باطل کرداران مستکبر که راه و رسم حقیر ترین و ناپاک ترین موجوداتی است که عالم به خود دیده است. اقدام هفته نامه شارلی ابدو فرانسوی نیز در همین شمار دسته بندی می‌شود. این اقدام شوم نه کاری حرفه‌ای و رسانه‌ای که حرکتی مذبوحانه از سر استیصال و ناتوانی است که در قاعده جنگ صلیبی رسانه‌ای قابل تعریف است. حرکتی که زائیده ناتوانی آنان در رویارویی با حرکت عظیم گسترده و منسجم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در تمام دنیا می‌باشد. آنان به چشم‌های هراس زده خود می‌بینند که امواج نور تا آسمان برخاسته و پیراهن تاریکی را یقه می‌دراند لذا می‌کوشند تا با غبار آلود کردن اوضاع، فرصت حقیقت بینی را از جامعه بگیرند.

این رفتار غیر حرفه‌ای رسانه فارسی را در اندازه کوچکتر به قامت حقارت خودشان هم می‌توان تعبیر کرد چه نگاهی تخصصی و روانشناسانه به پیشینه شارلی ابدو نشان می‌دهد که نویسندگان و مسئولان این نشریه گرفتار ولع خودنمایی و حرص و آز برای جذب مخاطب به هر قیمتی می‌باشند که این خود توهینی بزرگ به جامعه رسانه‌ای جهان و پا گذاشتن روی باور حرفه‌ای و تعهد نانوشته "با هر قیمتی نباید مخاطب جذب کرد" می‌باشد که شایسته است جهان رسانه با آن مقابله‌ای حرفه‌ای و هوشمندانه کند.

متاسفانه رئیس جمهور جوان و کم تجربه فرانسه با حمایت از این اقدام نادرست و غیر حرفه‌ای آن را اقدامی در مسیر آزادی بیان عنوان کرده و گویا فراموش کرده است که همین نشریه در زمانی نه چندان دور، به خاطر توهین به باورهای ملی فرانسه برای مدتی تعطیل شد. او در حالی از آزادی بیان دم می‌زند که کوچکترین نقد علمی را به "هلوکاست" برنمی‌تابند و کمترین حق را برای توسعه آگاهی مردم خویش قائل نیستند. ماجرای جلیقه زردها و دیگر خیزش‌های مردمی در فرانسه را از یاد نبرده ایم که جوابشان را با داغ و درفش دادند و هیچ کس هم یاد آزادی بیان نیفتاد!!

اصحاب رسانه خراسان رضوی ضمن محکوم کردن عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه که موجب ایجاد تنفر و انزجار در بین مسلمانان و افراد آزاده جهان شده ، از مسئولان سیاست خارجی و به طور مشخص وزارت خارجه می‌خواهند در اسرع وقت نسبت به این جسارت جنایت بار واکنش نشان دهند و در سپهر سیاست عزت، حکمت و مصلحت، با این اقدام شوم برخورد نمایند. قطعا متوهمان متجاسر، سزای توهین خود را به سخت ترین وجه خواهند پرداخت.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ»

اصحاب رسانه خراسان رضوی در محکومیت عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کردند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8defe7ee9d
19 شهریور 1399 - 18:26

به گزارش مشهدفوری، اصحاب رسانه خراسان رضوی در محکومیت عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

«توهین و جسارت نه فقط شیوه باطل کرداران مستکبر که راه و رسم حقیر ترین و ناپاک ترین موجوداتی است که عالم به خود دیده است. اقدام هفته نامه شارلی ابدو فرانسوی نیز در همین شمار دسته بندی می‌شود. این اقدام شوم نه کاری حرفه‌ای و رسانه‌ای که حرکتی مذبوحانه از سر استیصال و ناتوانی است که در قاعده جنگ صلیبی رسانه‌ای قابل تعریف است. حرکتی که زائیده ناتوانی آنان در رویارویی با حرکت عظیم گسترده و منسجم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در تمام دنیا می‌باشد. آنان به چشم‌های هراس زده خود می‌بینند که امواج نور تا آسمان برخاسته و پیراهن تاریکی را یقه می‌دراند لذا می‌کوشند تا با غبار آلود کردن اوضاع، فرصت حقیقت بینی را از جامعه بگیرند.

این رفتار غیر حرفه‌ای رسانه فارسی را در اندازه کوچکتر به قامت حقارت خودشان هم می‌توان تعبیر کرد چه نگاهی تخصصی و روانشناسانه به پیشینه شارلی ابدو نشان می‌دهد که نویسندگان و مسئولان این نشریه گرفتار ولع خودنمایی و حرص و آز برای جذب مخاطب به هر قیمتی می‌باشند که این خود توهینی بزرگ به جامعه رسانه‌ای جهان و پا گذاشتن روی باور حرفه‌ای و تعهد نانوشته "با هر قیمتی نباید مخاطب جذب کرد" می‌باشد که شایسته است جهان رسانه با آن مقابله‌ای حرفه‌ای و هوشمندانه کند.

متاسفانه رئیس جمهور جوان و کم تجربه فرانسه با حمایت از این اقدام نادرست و غیر حرفه‌ای آن را اقدامی در مسیر آزادی بیان عنوان کرده و گویا فراموش کرده است که همین نشریه در زمانی نه چندان دور، به خاطر توهین به باورهای ملی فرانسه برای مدتی تعطیل شد. او در حالی از آزادی بیان دم می‌زند که کوچکترین نقد علمی را به "هلوکاست" برنمی‌تابند و کمترین حق را برای توسعه آگاهی مردم خویش قائل نیستند. ماجرای جلیقه زردها و دیگر خیزش‌های مردمی در فرانسه را از یاد نبرده ایم که جوابشان را با داغ و درفش دادند و هیچ کس هم یاد آزادی بیان نیفتاد!!

اصحاب رسانه خراسان رضوی ضمن محکوم کردن عمل سخیف هفته نامه شارلی ابدو و همچنین موضع گیری نابخردانه رئیس جمهور فرانسه که موجب ایجاد تنفر و انزجار در بین مسلمانان و افراد آزاده جهان شده ، از مسئولان سیاست خارجی و به طور مشخص وزارت خارجه می‌خواهند در اسرع وقت نسبت به این جسارت جنایت بار واکنش نشان دهند و در سپهر سیاست عزت، حکمت و مصلحت، با این اقدام شوم برخورد نمایند. قطعا متوهمان متجاسر، سزای توهین خود را به سخت ترین وجه خواهند پرداخت.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ»

منبع: مشهد فوری

315

نظرات

اخبار ایران و جهان