هوای مشهد در شرایط ناسالم


18 شهریور 1399 - 16:03
76052d93a9
کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد از جمله سرافرازان، مفتح، آوینی و خاقانی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش مشهدفوری؛ کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد از جمله سرافرازان، مفتح، آوینی و خاقانی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

شاخص کیفیت طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ و امروز ۷۱ گزارش شده است.

با توجه به کیفیت هوای ناسالم در ۴ منطقه مشهد، احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان وجود دارد، همچنین، توصیه می‌شود، افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

بیشترین میزان آلودگی هوا در منطقه سرافرازان گزارش شده است.

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد از جمله سرافرازان، مفتح، آوینی و خاقانی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

76052d93a9
18 شهریور 1399 - 16:03

به گزارش مشهدفوری؛ کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد از جمله سرافرازان، مفتح، آوینی و خاقانی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

شاخص کیفیت طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ و امروز ۷۱ گزارش شده است.

با توجه به کیفیت هوای ناسالم در ۴ منطقه مشهد، احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان وجود دارد، همچنین، توصیه می‌شود، افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

بیشترین میزان آلودگی هوا در منطقه سرافرازان گزارش شده است.

منبع: فارس

اخبار ایران و جهان