ورود پیکر شهید نسیم افغانی


9 تیر 1399 - 11:50
995d0d8353
پیکر شهید نسیم افغانی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس برای تشییع و تدفین وارد مشهد شد

پیکر مطهر شهید افغانستانی "نسیم افغانی" از شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران که به تازگی در تفحص منطقه فکه پیدا شده بود روز دوشنبه وارد مشهد شد

پیکر شهید نسیم افغانی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس برای تشییع و تدفین وارد مشهد شد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

995d0d8353
9 تیر 1399 - 11:50

پیکر مطهر شهید افغانستانی "نسیم افغانی" از شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران که به تازگی در تفحص منطقه فکه پیدا شده بود روز دوشنبه وارد مشهد شد

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان