آموزش به خانواده‌ مهمترین راه برای پیشگیری از پدیده کودک آزاری


29 خرداد 1399 - 22:22
c61dfb6cc7
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و روانشناس کودک و خانواده گفت: آموزش به خانواده یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک آزاری است.

دکتر سید محسن اصغری نکاح در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: برای بررسی پدیده کودک آزاری ابتدا باید مفهوم سوءاستفاده و کودک آزاری را تعریف کرد در واقع زمانی که صحبت از سوءاستفاده می‌شود روی سوءاستفاده رفتاری یا سوءاستفاده جنسی متمرکز می‌شویم در حالی که سوءاستفاده هیجانی و تربیتی نیز داریم و هرکدام باید متولیان خود را داشته باشد و همه باید با یکدیگر هم افزایی کنند تا حقوق، سلامت، امنیت و مصالح کودک تامین شود. 

وی افزود: علی‌رغم زحماتی که نهادها و سازمان‌های حمایت از کودکان می‌کشند آنچه که مشاهده می‌شود وجود پراکندگی، عدم انسجام و گاهی نیز نداشتن یک فهم مناسب بنیادی از مسئله سوءاستفاده است و همینطور نداشتن یک الگوی مناسب مبتنی بر فرهنگ و آموزه‌های دینی برای زمینه سازی تربیت و رشد کودکان است که اگر رشد و تربیت به خوبی انجام شود قسمتی از مسئله سوءاستفاده حل خواهد شد.
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در زمینه آموزش و توانمند سازی والدین، خانواده‌ها، مربیان و متولیان کودک الگوی مناسبی وجود ندارد علاوه بر این مدلی برای پیشگیری و مواجه درمانی- تربیتی با افرادی که سوءاستفاده گر هستند و به نوعی آسیب دیده‌اند موجود نیست و در این زمینه پراکنده عمل شده است. 

اصغری نکاح گفت: نمی‌توان منکر اقداماتی که سازمان‌ها و نهادهایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دستگاه قضا، نیروی انتظامی، انجمن مددکاری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور انجام داده‌اند شد لازم است در این خصوص به نوعی متحد و هم داستان شوند و فعالیت‌ها شکل منسجم‌تری بگیرد. لازم است نقشه آسیب پذیری خانواده ها و در نتیجه آسیب دیدگی های کودکان را ترسیم کنیم و بر اساس آن نقش و کارکرد هر نهادی مشخص شود.
این روانشناس کودک و خانواده با بیان اینکه آموزش یکی از مهم‌ترین راه‌های هم توانمند سازی خانواده‌ها و متولیان و هم زمینه ساز آگاهی و پیشگیری مناسب است عنوان کرد: نکته‌ای که در پیشگیری به عنوان یک مسئله بسیار مهم وجود دارد مدل است. مدل پیشگیری باید خانواده محور باشد در واقع ما هیچوقت به کودک مستقل از خانواده نمی‌توانیم کمک کنیم و شاید فهم کودکی و کمک به کودکان جدا از خانواده ممکن نباشد. 

وی ادامه داد: در حالی که مشاهده می‌شود برخی به دنبال این هستند که کودکان را آموزش دهند و در آموزش‌های رسمی قصد دارند پیشگیری از سوءاستفاده را وارد کنند هرچند که آموزش و توانمند سازی کودکان نیز قسمتی از کار بوده اما اولویت اصلی با خانواده است یعنی اگر مادر، پدر یا زوجی که قصد ازدواج دارند نسبت به حقوق کودکان و نسبت به مهارت‌های کار با کودک توانمند شوند زمینه سوءاستفاده را بنیادی پایین می‌آورد زیرا کودک مستقل از خانواده نیست.

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: این سوءاستفاده‌هایی که گفته می‌شود به نوعی با خانواده در ارتباط است به عنوان مثال خانواده نظارت خود را به خوبی انجام نمی‌دهد، خانواده‌ها در نظارت کردن ماهرانه به قدر کافی توانمند نیستند یا خانواده خود آسیب دیده است یا اینکه افرادی از خانواده مانند پدر یا مادر بیماری روانی، افسردگی، وسواس دارد یا گرفتار اعتیاد و بیماری اعصاب و روان هستند که تمام این موارد با خانواده پیوند می‌خورد.
اصغری نکاح گفت: عدم کنترل مشکلات تکانه‌ای و پخته نبودن والدین برای والد شدن و اینکه مسئولیت پذیری لازم، عشق ورزیدن به بچه‌ها و همراهی با کودکان را درونی نکرده‌اند باعث می‌شود که عمده آسیب‌ها با خانواده پیوند بخورد بنابراین هرکس که دلش برای کودکان می‌تپد و علاقه‌مند به کودکان است اگر خارج از خانواده به دنبال کمک به کودکان هست بداند که اشتباه می‌کند. 

وی اضافه کرد: هرچقدر ما علاقه‌مند به کودکان بوده و نسبت به آن‌ها احساس مسئولیت می‌کنیم باید در خدمت خانواده باشیم درصورتی که خانواده توانمند و مصون باشد کودک در یک بستر امن قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه سوءاستفاده از کودک نمی‌شود بلکه رشد هم می‌کند.
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: نظام خانواده در برخی از کشورها تغییر کرده و دیگر خانواده معنا و مفهوم خود را ندارد به همین دلیل مجبور شده‌اند که ماموریت‌های پیشگیری از سوءاستفاده را ببرند به سمت اینکه به نوعی از بچه‌ها به صورت مجزا از خانواده مراقبت، حمایت و نظارت کنند اما در کشور ما با وجود تغییرهایی که در نهاد خانواده صورت گرفته همچنان خانواده جایگاه اصلی را دارد.
این روانشناس کودک و خانواده با بیان اینکه آموزش به خانواده یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از آسیب است بیان کرد: بنابراین اگر ما برای افرادی که می‌خواهند ازدواج کنند یا زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند و در شرف فرزند آوری هستند یا دارای فرزند هستند آموزش بگذاریم و آن‌ها را توانمند کنیم یک پیشگیری از سوءاستفاده بنیادی انجام داده‌ایم.

وی تاکید کرد: آموزش و توانمند سازی خانواده‌ها و مربیان می تواند کانون مشترک و نقطه شروع همه فعالیتهای حذف سوءرفتار با کودکان باشد و همه مسئولند که با زمینه آگاهی و پیشگیری مناسب را فراهم کنند. 

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد متذکر شد: هر نوع سوءاستفاده‌هایی که با دقت تحلیل می‌شود به نوعی با خانواده در ارتباط است به عنوان مثال گاه خانواده نظارت خود را به خوبی انجام نمی‌دهد، خانواده‌ها در نظارت کردن ماهرانه به قدر کافی توانمند نیستند گاه خانواده خود آسیب دیده است یا اینکه افرادی از خانواده مانند پدر یا مادر بیماری روانی، افسردگی، وسواس دارد یا گرفتار اعتیاد و بیماری اعصاب و روان هستند که تمام این موارد با خانواده پیوند می‌خورد.

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و روانشناس کودک و خانواده گفت: آموزش به خانواده یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک آزاری است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c61dfb6cc7
29 خرداد 1399 - 22:22

دکتر سید محسن اصغری نکاح در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: برای بررسی پدیده کودک آزاری ابتدا باید مفهوم سوءاستفاده و کودک آزاری را تعریف کرد در واقع زمانی که صحبت از سوءاستفاده می‌شود روی سوءاستفاده رفتاری یا سوءاستفاده جنسی متمرکز می‌شویم در حالی که سوءاستفاده هیجانی و تربیتی نیز داریم و هرکدام باید متولیان خود را داشته باشد و همه باید با یکدیگر هم افزایی کنند تا حقوق، سلامت، امنیت و مصالح کودک تامین شود. 

وی افزود: علی‌رغم زحماتی که نهادها و سازمان‌های حمایت از کودکان می‌کشند آنچه که مشاهده می‌شود وجود پراکندگی، عدم انسجام و گاهی نیز نداشتن یک فهم مناسب بنیادی از مسئله سوءاستفاده است و همینطور نداشتن یک الگوی مناسب مبتنی بر فرهنگ و آموزه‌های دینی برای زمینه سازی تربیت و رشد کودکان است که اگر رشد و تربیت به خوبی انجام شود قسمتی از مسئله سوءاستفاده حل خواهد شد.
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در زمینه آموزش و توانمند سازی والدین، خانواده‌ها، مربیان و متولیان کودک الگوی مناسبی وجود ندارد علاوه بر این مدلی برای پیشگیری و مواجه درمانی- تربیتی با افرادی که سوءاستفاده گر هستند و به نوعی آسیب دیده‌اند موجود نیست و در این زمینه پراکنده عمل شده است. 

اصغری نکاح گفت: نمی‌توان منکر اقداماتی که سازمان‌ها و نهادهایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دستگاه قضا، نیروی انتظامی، انجمن مددکاری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور انجام داده‌اند شد لازم است در این خصوص به نوعی متحد و هم داستان شوند و فعالیت‌ها شکل منسجم‌تری بگیرد. لازم است نقشه آسیب پذیری خانواده ها و در نتیجه آسیب دیدگی های کودکان را ترسیم کنیم و بر اساس آن نقش و کارکرد هر نهادی مشخص شود.
این روانشناس کودک و خانواده با بیان اینکه آموزش یکی از مهم‌ترین راه‌های هم توانمند سازی خانواده‌ها و متولیان و هم زمینه ساز آگاهی و پیشگیری مناسب است عنوان کرد: نکته‌ای که در پیشگیری به عنوان یک مسئله بسیار مهم وجود دارد مدل است. مدل پیشگیری باید خانواده محور باشد در واقع ما هیچوقت به کودک مستقل از خانواده نمی‌توانیم کمک کنیم و شاید فهم کودکی و کمک به کودکان جدا از خانواده ممکن نباشد. 

وی ادامه داد: در حالی که مشاهده می‌شود برخی به دنبال این هستند که کودکان را آموزش دهند و در آموزش‌های رسمی قصد دارند پیشگیری از سوءاستفاده را وارد کنند هرچند که آموزش و توانمند سازی کودکان نیز قسمتی از کار بوده اما اولویت اصلی با خانواده است یعنی اگر مادر، پدر یا زوجی که قصد ازدواج دارند نسبت به حقوق کودکان و نسبت به مهارت‌های کار با کودک توانمند شوند زمینه سوءاستفاده را بنیادی پایین می‌آورد زیرا کودک مستقل از خانواده نیست.

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: این سوءاستفاده‌هایی که گفته می‌شود به نوعی با خانواده در ارتباط است به عنوان مثال خانواده نظارت خود را به خوبی انجام نمی‌دهد، خانواده‌ها در نظارت کردن ماهرانه به قدر کافی توانمند نیستند یا خانواده خود آسیب دیده است یا اینکه افرادی از خانواده مانند پدر یا مادر بیماری روانی، افسردگی، وسواس دارد یا گرفتار اعتیاد و بیماری اعصاب و روان هستند که تمام این موارد با خانواده پیوند می‌خورد.
اصغری نکاح گفت: عدم کنترل مشکلات تکانه‌ای و پخته نبودن والدین برای والد شدن و اینکه مسئولیت پذیری لازم، عشق ورزیدن به بچه‌ها و همراهی با کودکان را درونی نکرده‌اند باعث می‌شود که عمده آسیب‌ها با خانواده پیوند بخورد بنابراین هرکس که دلش برای کودکان می‌تپد و علاقه‌مند به کودکان است اگر خارج از خانواده به دنبال کمک به کودکان هست بداند که اشتباه می‌کند. 

وی اضافه کرد: هرچقدر ما علاقه‌مند به کودکان بوده و نسبت به آن‌ها احساس مسئولیت می‌کنیم باید در خدمت خانواده باشیم درصورتی که خانواده توانمند و مصون باشد کودک در یک بستر امن قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه سوءاستفاده از کودک نمی‌شود بلکه رشد هم می‌کند.
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: نظام خانواده در برخی از کشورها تغییر کرده و دیگر خانواده معنا و مفهوم خود را ندارد به همین دلیل مجبور شده‌اند که ماموریت‌های پیشگیری از سوءاستفاده را ببرند به سمت اینکه به نوعی از بچه‌ها به صورت مجزا از خانواده مراقبت، حمایت و نظارت کنند اما در کشور ما با وجود تغییرهایی که در نهاد خانواده صورت گرفته همچنان خانواده جایگاه اصلی را دارد.
این روانشناس کودک و خانواده با بیان اینکه آموزش به خانواده یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از آسیب است بیان کرد: بنابراین اگر ما برای افرادی که می‌خواهند ازدواج کنند یا زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند و در شرف فرزند آوری هستند یا دارای فرزند هستند آموزش بگذاریم و آن‌ها را توانمند کنیم یک پیشگیری از سوءاستفاده بنیادی انجام داده‌ایم.

وی تاکید کرد: آموزش و توانمند سازی خانواده‌ها و مربیان می تواند کانون مشترک و نقطه شروع همه فعالیتهای حذف سوءرفتار با کودکان باشد و همه مسئولند که با زمینه آگاهی و پیشگیری مناسب را فراهم کنند. 

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد متذکر شد: هر نوع سوءاستفاده‌هایی که با دقت تحلیل می‌شود به نوعی با خانواده در ارتباط است به عنوان مثال گاه خانواده نظارت خود را به خوبی انجام نمی‌دهد، خانواده‌ها در نظارت کردن ماهرانه به قدر کافی توانمند نیستند گاه خانواده خود آسیب دیده است یا اینکه افرادی از خانواده مانند پدر یا مادر بیماری روانی، افسردگی، وسواس دارد یا گرفتار اعتیاد و بیماری اعصاب و روان هستند که تمام این موارد با خانواده پیوند می‌خورد.

منبع: مشهد فوری