ساخت «کوه پارک» جهت خارج شدن ارتفاعات جنوبی مشهد از وضعیت فعلی است/ نمی‌توانیم ارتفاعات جنوبی را به وضعیت سابق برگردانیم


13 خرداد 1399 - 23:19
69f1280ac0
دادستان مشهد گفت: ساخت کوه پارک در ستاد تدبیر استان مطرح شد و صرفا برای خارج شدن این منطقه از وضعیت فعلی اجازه این اقدام به شهرداری داده شده است.

محمد حسین درودی در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره پیوست زیست محیطی برای ساخت کوه پارک در ارتفاعات جنوبی مشهد توضیح داد: ساخت کوه پارک در ستاد تدبیر استان مطرح شد و برای خارج شدن وضعیت ارتفاعات جنوبی مشهد که حدود سه سال رها شده است اجازه این اقدام به شهرداری داده شد.

وی افزود: عملیاتی که در ارتفاعات جنوبی مشهد در حال انجام است صرفا برای خارج شدن این منطقه از وضعیت فعلی است تا در آینده پیوست‌های زیست محیطی هم برسد و هر تصمیمی خواستند بگیرند و مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان مشهد بیان کرد: آنچه که به دلیل نداشتن پیوست زیست محیطی متوقف شد اجرای طرح کمربند جنوبی از ابتدا تا انتها بود طرحی که به عنوان کمربند جنوبی مورد استفاده مردم قرار بگیرد نه اینکه سال‌ها به همین صورت و تخریب شده باقی بماند.

درودی با بیان اینکه اگر می‌شد ارتفاعات جنوبی را به وضعیت سابق درآورد همین کار را می‌کردیم گفت: سال‌ها این منطقه به همین وضعیت رها شده و اکنون امکانی فراهم شده است تا مطابق پیوست زیست محیطی ارتفاعات جنوبی مشهد به فضای سبز برای استفاده مردم تبدیل شود.

وی تصریح کرد: اینکه در ارتفاعات جنوبی پارکینگ ساخته شود تا مردم به ارتفاعات دسترسی داشته باشند و در این منطقه برای استفاده بهتر مردم درخت کاری شده است یعنی خودش پیوست زیست محیطی را همراه داد.

دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا کوه پارک مجوزهای لازم را دارد اظهار کرد: اینکه ستاد تدبیر استان ساخت کوه پارک را تائید کرده یعنی مجوز دارد در واقع طرحی که شهرداری قصد دارد اجرا کند در جهت تسهیل استفاده مردم از ارتفاعات جنوب است.  

درودی تصریح کرد: رها کردن ارتفاعات جنوبی مشهد در این وضعیت خلاف مصلحت‌های زیست محیطی است و اگر استفاده و درخت کاری شود به نفع محیط زیست و در راستای رفاه مردم خواهد بود.

دادستان مشهد گفت: ساخت کوه پارک در ستاد تدبیر استان مطرح شد و صرفا برای خارج شدن این منطقه از وضعیت فعلی اجازه این اقدام به شهرداری داده شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

69f1280ac0
13 خرداد 1399 - 23:19

محمد حسین درودی در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره پیوست زیست محیطی برای ساخت کوه پارک در ارتفاعات جنوبی مشهد توضیح داد: ساخت کوه پارک در ستاد تدبیر استان مطرح شد و برای خارج شدن وضعیت ارتفاعات جنوبی مشهد که حدود سه سال رها شده است اجازه این اقدام به شهرداری داده شد.

وی افزود: عملیاتی که در ارتفاعات جنوبی مشهد در حال انجام است صرفا برای خارج شدن این منطقه از وضعیت فعلی است تا در آینده پیوست‌های زیست محیطی هم برسد و هر تصمیمی خواستند بگیرند و مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان مشهد بیان کرد: آنچه که به دلیل نداشتن پیوست زیست محیطی متوقف شد اجرای طرح کمربند جنوبی از ابتدا تا انتها بود طرحی که به عنوان کمربند جنوبی مورد استفاده مردم قرار بگیرد نه اینکه سال‌ها به همین صورت و تخریب شده باقی بماند.

درودی با بیان اینکه اگر می‌شد ارتفاعات جنوبی را به وضعیت سابق درآورد همین کار را می‌کردیم گفت: سال‌ها این منطقه به همین وضعیت رها شده و اکنون امکانی فراهم شده است تا مطابق پیوست زیست محیطی ارتفاعات جنوبی مشهد به فضای سبز برای استفاده مردم تبدیل شود.

وی تصریح کرد: اینکه در ارتفاعات جنوبی پارکینگ ساخته شود تا مردم به ارتفاعات دسترسی داشته باشند و در این منطقه برای استفاده بهتر مردم درخت کاری شده است یعنی خودش پیوست زیست محیطی را همراه داد.

دادستان مشهد در پاسخ به این سوال که آیا کوه پارک مجوزهای لازم را دارد اظهار کرد: اینکه ستاد تدبیر استان ساخت کوه پارک را تائید کرده یعنی مجوز دارد در واقع طرحی که شهرداری قصد دارد اجرا کند در جهت تسهیل استفاده مردم از ارتفاعات جنوب است.  

درودی تصریح کرد: رها کردن ارتفاعات جنوبی مشهد در این وضعیت خلاف مصلحت‌های زیست محیطی است و اگر استفاده و درخت کاری شود به نفع محیط زیست و در راستای رفاه مردم خواهد بود.

منبع: مشهد فوری