الف

نام و نشانی مطب پزشکان متخصص در مشهد

لیست پزشکان متخصص مشهد


10 خرداد 1399 - 13:28
2202383f96
نام و نشانی مطب پزشکان متخصص در مشهد اعلام شد.

لیست پزشکان متخصص مشهد

نام پزشک دکتر

تخصص

تلفن

آدرس

دیانا حسینی

فوق تخصص زنان و زایمان

۳۸۴۶۴۵۴۴

احمد آباد  , عارف ۱  , ساختمان پزشکان بزرگمهر  , طبقه ی اول

محمد مومنی اطفال ۳۸۴۳۵۳۶۳ احمدآباد

حسین‌

موحداول‌

اطفال

۳۸۵۴۵۷۷۰

‌ضد – میدان

محمدرضا

نوری

اطفال

۳۸۴۱۲۲۱۸

احمدآباد – ساختمان‌۷۷

ملیحه‌

نادری نسب‌

اطفال

۳۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا -

احمد

هاشم‌ زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۲۰۳۹

چمران‌ – ساختمان‌گلستان‌

میرحمید

هاشمی نمین‌

اطفال

۳۶۶۳۶۰۶۶

شاهد۴۵ -

هادی

ولی زاده‌

اطفال

۳۳۶۴۴۰۱۴

هفده شهریور – اول‌چهنو

صادق‌

پوراحمدی

اطفال

۳۷۲۵۵۵۳۵

خواجه‌ربیع‌۴۸ -

صادق‌

پوراحمدی

اطفال

۳۲۷۲۱۸۸۰

خواجه‌ربیع‌ – خ‌مستوفی

افتخار

محمودی

قلب اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – ‌مولویشمالی

محمد

محمدزاده‌

اطفال

۳۲۲۵۷۶۸۹

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲

اشرف‌

محمدزاده‌

فوق‌ تخصص‌ اطفال

۳۸۵۴۳۴۸۸

پاسداران‌ -

ایرج‌

گنجی

اطفال

۳۸۴۰۴۰۹۴

راهنمایی۵-۳ -

هادی

میرزائیان‌

اطفال

۳۸۴۳۳۵۵۰

کویدکترا -

علیرضا

مدرسی

اطفال

۳۸۵۹۲۰۵۷

دانشگاه‌ – مقابل‌ سینما هویز

کمال‌

مرندی

اطفال

۳۸۵۴۰۹۹۳

باهنر -

جمیل

آزما

اطفال

۳۲۲۲۷۸۷۴

مدرس -

مسعود

مشیری

اطفال

۳۸۴۱۱۰۷۷

سناباد – ‌ایرج‌جنوبی

حسین‌

نصیریان‌

اطفال

۳۸۴۲۸۰۸۰

احمدآباد – ‌پرستار

فریبرز

مصطفوی

اطفال

۳۸۴۲۹۰۰۵

احمدآباد – ‌محتشمی۱

نصرت‌

لطفی

اطفال

۳۸۴۱۷۱۳۳

دکترا -

منصوره‌

امیدوارتهرانی

اطفال

۳۸۴۲۶۷۵۸

‌کوهسنگی – جنب‌ داروخانه کوهسنگی

محمدهادی

امیریان‌

اطفال

۳۷۶۸۸۸۹۰

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴

راضیه

اخوان طبسی

اطفال

 

وکیل آباد – سه راه زندان

علیرضا

ارژنگی

اطفال

۳۲۷۰۱۴۴۰

خواجه ربیع – سمزقند

محمد

اسماعیلی

اطفال

۳۸۵۹۲۳۹۲

کوهسنگی – اسدی۴ساختمان‌پزشکان‌صدر

 

افتخارمحمودی

اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – خ‌مولویشمالی

محمدحسن

افخمی جدی

اطفال

۳۸۵۴۲۶۳۱

دانشگاه – چهارراه گلستان

محمدرضا

بلورساز مشهدی

اطفال

۳۲۲۲۳۶۶۶

خواجه ربیع – اول کوچه پژمان

ابوالقاسم

بهارلو

اطفال

۳۷۳۸۰۹۷

طلاب – سی متری – پلاک ۹۲

عبداله‌

بنی هاشم‌

اطفال

۳۸۵۱۸۲۸۳

‌کوهسنگی۶ – ساختمان‌پزشکان‌

مهدی

بهشید

اطفال

۳۷۶۱۴۴۵۵

سجاد -

عباس‌

تاج‌ دینی

اطفال

۳۷۲۴۸۳۶۸

توحید – خ‌رضوی

عباس‌

تاج‌ دینی

اطفال

۳۲۲۲۱۲۹۴

امام‌خمینی -

احمد

بذرافشان‌

اطفال

۳۸۵۴۴۰۳۱

کوهسنگی۴ -

سعیده‌

ترویج‌ اسلامی

اطفال

۳۸۶۷۷۵۲۰

وکیل آباد – آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی

عبدالحسین‌

تراب پرهیز

اطفال

۳۸۵۴۹۹۵۵

امام‌رضا -

ناهید

تفضلی مقدم‌

اطفال

۳۸۶۱۸۶۱۲

‌پیروزی – چ‌۴چشمه‌

محمود

دل‌ آسایی

اطفال

۳۸۴۱۷۰۳۰

احمدآباد – مقابل‌هتل‌هما

محمدرضا

جهان‌ شاهی

اطفال

۳۶۶۱۵۵۶۰

قاسم‌آباد – ش‌راه‌ آهن‌

محمود

جلایر

اطفال

۳۷۲۴۵۶۶۸

میدان شهدا -

عبدالعلی

خوارزمی

اطفال

۳۸۴۰۰۱۱۰

احمدآباد – خ‌عارف‌

سید محمد

خاتمی

اطفال

۹۱۵۵۱۱۰۸۲۶

پیروزی – فلکه حر درمانگاه پیروزی

مهدی

خادم‌

اطفال

۳۸۴۲۹۷۰۰

رودکی – بل‌ذکریا

غلامحسین‌

جدیر

اطفال

۳۲۲۲۴۸۹۰

پاسداران‌ -

محسن‌

حری

اطفال

۳۸۴۳۶۷۰۰

پرستار۱ -

محمود

حسینی

اطفال

۳۸۷۹۵۰۶۰

‌پیروزی -

ساغر

یزدانی

اطفال

۳۶۶۲۴۷۷۰

قاسم آباد – بین‌شریعتی۳۲و

احمد

حکیم‌ زرگر

اطفال

۳۸۴۰۲۸۶۹

احمدآباد – بعدرضا

حمیدرضا

حقوقی

اطفال

۳۷۲۵۸۷۵۲

عبدالمطلب – ‌کنارداروخانه‌

شهناز

حقیقی

اطفال

۳۷۶۸۸۴۱۱

سجاد – اول‌بزرگمهر

وحید

پراگمی

اطفال

۳۷۶۸۶۳۵۳

‌سجاد – ساختمان‌بهاران‌

سیمین‌

پرتوی

اطفال

۳۸۴۲۴۲۹۵

پرستار -

سیدمحمدجواد

پری زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۳۱۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌

شمسی

رسولی

اطفال

۳۶۰۴۲۹۱۸

وکیل آباد – دانش‌آموز۷

محمدعلی

رغیب‌

اطفال

۳۶۰۴۱۵۶۰

آزادشهر – چ‌۳۸متری

رمضانعلی

سامی راد

اطفال

۳۸۴۰۸۴۰۳

احمدآباد – جنب‌محتشمی

علیاصغر

طاهریان‌

اطفال

۳۶۶۲۴۸۰۰

قاسم آباد – ‌حجاب‌۳۹

غلامرضا

زابلی نژاد

اطفال

۳۸۵۹۴۳۸۵

باهنر – بیمارستان سینا

محمود

صادق‌ الحسینی

اطفال

۳۶۰۴۲۸۹۹

دانشجو۳ -

جواد

طباطبایی

اطفال

۳۸۴۰۰۸۱۱

احمدآباد – ‌ابوذر۲۱-۱۹

ابوالقاسم‌

زیبدی

اطفال

۳۸۴۰۶۶۷۱

سناباد -

محمدتقی

صراف‌

اطفال

۳۸۵۴۴۶۴۴

ابن‌سینا -

علی اکبر

سرجمعی

اطفال

۳۸۴۳۶۳۶۴

سناباد – غربیچ‌ارم‌

سعید

سعیدی رضوانی

اطفال

۳۲۷۳۶۰۶۱

مقدم – بین‌چ‌برق‌ وسیلو

محمدحسین‌

شفاعی

اطفال

۳۸۴۱۲۳۸۲

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

ایمان

کربلایی

قلب اطفال

۰۵۱-۲۹۴۸۵۶۵

امام خمینی – امام

محمد

قربانیان‌

اطفال

۳۷۲۴۵۹۴۷

مطهریشمالی – ‌چ‌۳۵متری

عباس‌

قریب‌

فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌

۳۸۴۱۶۱۳۳

دانشگاه‌ – قبل‌ م‌ تقیآباد

سهیل‌

عبادی

اطفال

۳۲۲۲۶۷۷۳

هاشمینژاد -

ویکتوریا

عراقی

اطفال

۳۸۴۱۶۶۲۰

سناباد – نبش‌آفرین‌

هاشم

عرفانیان

اطفال

۹۱۵۳۱۳۲۸۰۵

بلوار وکیل اباد -

کاظم‌

غفاری

اطفال

۳۶۰۴۹۳۳۳

آزادشهر – امامت‌۳۶

ایرج‌

غفرانی

اطفال

۳۲۲۲۴۳۴۷

دانشگاه‌ – بعدجنت‌

صفرعلی

غفرانی

اطفال

۳۸۴۳۲۸۰۲

آبکوه‌ – ‌ارم‌ جنوبی

یحیی

فخرنبوی

اطفال

۳۸۴۳۵۶۶۶

دکترا – ابن سینا

مهدی

فرساد

اطفال

۳۸۴۱۵۹۷۸

احمدآباد – ‌قائم‌ ۵

علی

آل‌ شیخ‌

چشم

۳۸۴۲۰۴۷۰

احمدآباد – پرستار۱

عباس‌

پهلوان‌ زاده‌

چشم

۳۸۵۹۲۲۸۹

امام‌رضا – قبل‌چ‌دانش‌

میرنقی

موسوی

چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌)

۳۸۵۴۱۸۷۴

‌امام‌رضا – میدان ‌بیمارستان

محمدحسین‌

موسوی نیک‌

چشم

۳۸۴۳۵۳۳۲

احمدآباد – نبش‌عارف‌۵

فریدون‌

موشخیان‌

چشم

۳۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی

علیرضا

مهدیزاده‌

چشم

۳۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌

خداداد

مرادیان‌

چشم

۳۸۴۳۳۵۶۵

دانشگاه – ‌شریعتیساختمان‌۷۰۷

محمدمهدی

آریانا

چشم

۲۲۵۴۶۶۶

مدرس – ساختمان ۱۴

علی

گلستانی

جراح چشم

۸۴۲۱۱۶۲

احمدآباد – ‌عارف‌۲

ابوالقاسم‌

مشیرفلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

بیمارستان‌امام‌رضا -

 

امیرحسن‌ خانی

چشم

۸۴۱۹۶۰۹

تلویزیون‌ -

 

احمدیان‌ شالچی

چشم

۸۴۰۸۳۰۸

پرستار۱ -

محمدحسن

احمدیان شالچی

چشم

۸۴۱۰۹۱۰

هاشمی نژاد -

عباس

احمدزاده

چشم

۲۲۵۵۹۱۹

طلاب – سیمتری

غلامحسین‌

اعظم‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ -

علی اکبر

بلوریان

چشم

۷۶۸۰۲۳۳

سجاد – چهارراه بزرگمهر

رضا

بااصل‌

چشم

۸۴۱۴۲۸۱

دانشگاه‌ – جنب‌بازار

محمد

برادران‌ رحیمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

محمد

برادران رحییمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن سینا – ساختمان اطبا

محسن

جواهریان

چشم

۸۴۰۱۹۵۷

کوهسنگی – کوهسنگی ۲۸

رحمت‌

جاوید

چشم

۸۴۱۸۷۳۰

احمدآباد – پرستار۱

رحمت‌

جاوید

چشم

۸۵۱۲۷۰۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

عباس‌

یاراحمدی

جراح چشم

۸۴۱۲۲۸۱

ابن‌سینا – ساختمان‌ ۲۰۷

حمید

خاکشور

چشم

۸۵۹۱۸۸۲

چمران – ‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

جعفر

حداد

چشم

۸۴۳۳۰۸۴

احمدآباد – بیمارستان گوهرشاد

هما

جراح‌ نژاد

چشم

۸۴۱۵۱۷۱

احمدآباد – خ‌رضا۵

سیدعبدالرضا

حسینی نسب‌

چشم

۷۶۸۸۴۴۴

‌سجاد – خ‌مینا

احمد

یزدانی بایگی

چشم

۸۴۳۴۵۳۰

دانشگاه‌ -

عباسعلی

یکتا

چشم

۸۴۱۰۵۱۰

ابن‌سینا -

مهین

پرتوی

چشم

۸۴۲۷۵۹۴

احمدآباد – پاستور

الیاس‌

شمسی

چشم

۸۵۹۱۰۶۳

چمران‌ – ۳راه‌جم‌

میترا

سالاری

چشم

۲۲۲۲۴۵۴

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

خلیل‌

شادکامی

چشم

۸۴۳۳۳۳۸

احمدآباد – ساختمان‌آهنچی

غلامحسین‌

صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ -

رحیم‌

ستاری

چشم

۸۵۴۷۷۷۰

چمران – ‌۳راه‌جم‌

محمدرضا

صداقت‌

چشم

۸۴۳۳۳۵۰

پرستار ۱ -

عباس‌

شجاعی

جراح چشم

۸۴۴۵۹۸۲

احمدآباد – مقابل ‌محتشمی

عباس‌

شجاعی

جراح چشم

۸۵۱۴۱۳۴

چمران – مق‌۳راه‌جم‌ساختمان‌اطبا

حسین‌

صحی زاده‌

چشم

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا -

علی

کاظمی

چشم

۸۴۰۶۹۵۲

احمدآباد – اول‌پرستار

امان‌اله‌

کریمی

چشم

۶۰۵۱۳۹۵

آزادشهر – امامت‌۷ ساختمان‌کاکتوس‌

فاطمه‌

قهرمانی

چشم

۸۴۱۶۴۳۶

احمدآباد – ‌ابومسلم‌

کاظم‌

قاجاری

چشم

۸۴۳۷۳۲۶

احمدآباد – بعدخ‌قائم‌

محمد

عابدینی

جراح چشم

۸۴۰۴۲۲۵

پرستار۱ -

مرتضی

عدالت‌

چشم

۸۴۰۲۲۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

غلامرضا

عشقی شرق‌

چشم

۸۴۰۰۴۴۴

احمدآباد – ‌محتشمی

عباس‌

عظیمی

چشم

۸۴۱۹۱۸۱

خیام‌۹ -

ابوالقاسم‌

فلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

امام‌ رضا – میدان بیمارستان

جهانگیر

فرخ‌

چشم

۸۵۴۹۳۲۲

کوهسنگی – اسدی ۶

محمد

فرشچی

چشم

۸۵۴۳۶۷۰

ابن‌سینا -

احمد

مولایی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۴۸۲۸

‌سجاد -

یحیی

نوروزبیگی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۰۷۳۱

‌سجاد – نبش‌هدایت‌

حسن‌

ناهیدی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌

مهدی

پورصادق

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۸۴۸۴

احمدآباد – عارف ۵

نعمت‌ اله‌

مختاری

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۵۵۷۵

چمران‌ -

سیدمرتضی

میرصالحی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۷۸۵۲

چمران‌ – جنب‌ شهروروستا

بهروز

آزادگان

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۴۵۱

احمدآباد – ابتدای عارف

محمود

مصدق‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۱۱۵

باهنر -

محمدرضا

لشگری

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۱۷۹۱

ابن‌سینا۱ -

امیر

لطف‌ علی زاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۴۱۵۱

احمدآباد – اول‌قائم‌

مسعود

نقیب‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌

محمد

نعیمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌

سعید

امامی

گوش،حلق وبینی

۸۵۱۷۸۰۸

دانشگاه – ساختمان ساسان

بهروز

ابراهیمی

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۳۶۵

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

یوسف

اسکندری

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۲۵۱۲

نواب صفوی – ابتدا

یوسف‌

اسکندری

گوش،حلق وبینی

۳۶۴۳۵۱۲

نواب‌صفوی -

غلامرضا

ذبیحی

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۹۶۲۱

آزادشهر – امامت‌۵

علی

باقرزاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا

مهدی

بزازی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۵۴۶۲

احمدآباد – ابتدای خیابان

تقی

دوگانی

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۳۴۲۹

چمران‌۱۱ -

حبیب‌اله‌

دانشور

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۸۵۹۹

احمدآباد – اول‌عارف‌

سیروس

خادم معارف

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان ۴۴

سیروس‌

خادم‌ معارف‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

محمدرضا

خادملو

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۵۵۶۸

احمدآباد – ساختمان‌عطار

محسن

دادمهر

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۴۹۹۸

چمران – ساختمان‌پزشکان‌

مهدی

درخشان‌

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۲۶۸۶

‌عباسی۱۹ -

جعفر

حس زاده

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان – ساختمان گلستان

جعفر

حسن‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان‌ -

عباس

راشد

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۹۶۳۸

احمدآباد – عارف

محمدباقر

رضینی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۰۰۷۳

احمدآباد – ابتدا

علی

سهبانی باقرزاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه – ابتدای کفایی

احمد

شاهین فر

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۳۰۰

خسروی – بیمارستان شاهین فر

محمود

صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

خاکی – بیمارستان سینا

محمد

صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

سید مسعود

شریفی دولویی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۳۲۸۲

احمدآباد – ابتدا

محمدمهدی

شفاعی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۵۰۶۰

احمدآباد -

اسداله‌

کیافر

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۴۵۲۳

احمدآباد – ‌بهشت‌۲

محمدمهدی

قاسمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۱۶۱۶

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان گوهرشا

ساسان‌

عین‌ القضاتی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۷۲۳۳

احمدآباد – ‌پرستار۱

محمود

فتوحی

گوش،حلق وبینی

۷۲۵۱۱۹۹

‌توحید – میدان

علیرضا

فخروی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۳۳۷

مدرس – جنب دادگستری

علیرضا

فریدحسینی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۵۶۵

چمران‌ -

فاطمه‌

موسوی

پوست

۸۶۱۶۸۲۷

نبش‌سامانیه‌ -

مسعود

ملکی

پوست

۸۴۴۵۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱

مرضیه‌

محروقان‌

پوست

۸۴۰۶۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

کاظم‌

مستوفی

پوست

۸۴۲۴۴۶۶

احمدآباد – ‌عارف‌

ثریا

نصرتیان‌

پوست

۷۶۸۹۶۰۰

‌خیام‌ – چهارراه

جواد

نقدیانی

پوست

۸۵۴۸۴۹۶

ابن‌سینا – ساختمان‌ اطبا

علیرضا

انطیقه چیان

پوست

۸۵۹۰۳۱۱

ابن سینا – ساختمان اطبا

آذر

اخوان‌

پوست

۷۶۱۱۳۳۷

بل‌سجاد – خ‌مینا

سهیلا

اشراقی

پوست

۸۴۱۴۵۲۴

دکترا – مقابل‌البسکو

ثریا

اکرام نصرتیان

پوست

۷۶۱۷۱۸۱

سجاد – چهارراه خیام

محمود

بلورساز

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه‌ -

محمد

بلورساز مشهدی

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه – بین دکتری و کفایی

فرحناز

ثمره‌ محمدیان‌

پوست

۸۴۰۹۶۵۱

احمدآباد – عارف‌۲

عباس‌

تقوی رضوی زاده‌

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی -

حسین‌

خلیلی

پوست

۸۵۹۶۸۶۸

‌گلستان‌ -

زهره‌

جاویدی

پوست

۸۴۴۵۵۰۹

راهنمایی ۱۰ -

زری

جاویدی

پوست

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌

غلامرضا

خزاعی

پوست

۸۵۹۱۰۶۳

چمران – ‌۳راه‌جم‌

سیدحسن‌

حسینی

پوست

۸۵۴۴۲۸۹

کوهسنگی۶ -

مهدی

حسینی خواه‌

پوست

۸۴۳۴۲۰۰

احمدآباد -

محمدتقی

رادپور

پوست

۸۵۴۱۴۱۴

ابن‌سینا -

عباس‌

رضوی زاده

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی – مقابل‌مسجدولیعصر

سیمین‌

طلایی

پوست

۸۴۲۶۳۶۶

احمدآباد – نبش‌عارف‌

نسرین‌

سالاری

پوست

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – خ‌محتشمی

یداله‌

ساکت‌

پوست

۲۲۲۶۰۲۰

جنت‌ -

یداله‌

ساکت‌

پوست

۸۴۰۵۶۶۷

سناباد -

مریم‌

زینال‌ پور

پوست

۸۵۱۳۹۴۱

چمران‌۱۵ – مجتمع شفا

فضل‌ اله‌

صدر

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – چ‌بنفشه‌

فخرالزمان

پزشک پور

پوست

۶۰۴۹۳۷۰

دانشگاه – ابتدای کفایی

کامران‌

قریشی الحسینی

پوست

۷۶۳۲۵۵۵

بهار -

سرور

فامیلی

پوست

۸۴۲۸۷۶۴

احمدآباد – ‌محتشمی۱

زهرا

فاضل‌

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – ‌بنفشه‌

محمدحسن

فتح اله زاده

پوست

۳۸۴۴۸۹۳۰

مشهد - خ احمد آباد - روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید

رابعه‌

فیضی

پوست

۸۴۴۵۶۹۶

احمدآباد – عارف‌۱

محمدحسن‌

آموزگار

جراح عمومی

۸۴۳۲۴۲۶

احمدآباد – بهشت‌۱

محمدعلی

نوازی

جراح عمومی

۸۵۹۳۸۱۱

پاسداران‌ -

بهروز

هوشمند

جراح عمومی

۶۰۵۳۹۶۲

میلاد۵ -

کاظم‌

موسوی

جراح عمومی

۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی

محمدرضا

آذرپژوه

جراح عمومی

۲۲۲۱۳۳۱

سرخس – ابتدای کوی کارگران

-

وهاب‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۹۰۷۴

احمدآباد -

بهمن‌

مترجم‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر

محمدتقی

نگین‌ تاج‌

جراح کلیه‌ ومجاری ادراری

۸۴۱۱۲۸۲

احمدآباد -

فخرالدین‌

محلاتی

جراح عمومی

۸۴۲۳۷۷۲

احمدآباد – ‌محتشمی۱

خسرو

آروند

جراح عمومی

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد – ابتدایمدرس‌

خسرو

آروند

جراح عمومی

۸۵۹۰۲۰۲

پاسداران -

حسین‌

معمار

جراح عمومی

۸۴۳۸۰۷۷

احمدآباد -

محمدعلی

معینی

جراح عمومی

۸۴۲۴۰۶۴

سناباد -

داریوش

ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۴۳۱۵

خاکی – بیمارستان سینا

داریوش‌

ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۸۶۶۶

باهنر – بیمارستان سینا

احمد

اصفهانی زاده

جراح عمومی

۸۴۳۱۶۱۶

احمدآباد – بهشت

محمدابراهیم

اکبری

جراح عمومی

۸۴۲۹۰۷۲

احمدآباد – ساختمان ۴۴

محمدرضا

اعتضادی

جراح عمومی

۸۴۱۰۶۶۵

خواجه ربیع – چهارراه

محمد

توسلی

جراح عمومی

۸۵۴۶۰۶۲

گلستان‌ – مجتمع‌ پزشکان‌

علیرضا

توسلی

جراح عمومی

۸۴۳۴۹۰۲

‌پرستار۱ -

عبدالحسین‌

توکلی زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۲۴۴

پاستور -

بهروز

ثابتی

جراح عمومی

۲۷۰۸۳۷۱

طبرسی – چهارراه برق

محمدجواد

بجدی

جراح عمومی

۶۰۴۴۷۶۶

آزادشهر – دک‌

عباس

تجدد

جراح عمومی

۸۴۰۸۵۴۵

احمدآباد – سی متری دوم

حفیظاله‌

بصیر

جراح عمومی

۸۴۲۵۵۱۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

ناصر

دلیلی

جراح عمومی

۸۴۲۰۰۱۵

احمدآباد – عارف‌

مهدی

جمعه‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۴۶۰۸۰

پرستار۱ -

منصور

دارابی

جراح عمومی

۸۴۳۲۱۲۲

دکترا – مقابل‌بهشت‌

محمدرضا

دارابی

جراح عمومی

۸۵۴۹۷۴۹

چمران – جم‌ساختمان‌ پزشکان‌

سیدمحمدمجتبی

دستغیب‌

جراح عمومی

۸۴۳۰۷۱۰

دانشگاه‌ – جنب‌کفایی

سیدضیا

حقی

جراح عمومی

۸۴۳۶۸۶۵

دکترا – بعدحس‌-نصرت‌

پرویز

رئوفیان‌

جراح عمومی

۸۴۲۵۳۵۱

احمدآباد – خ‌محتشمی

غلامحسین‌

روان‌ خواه‌ مقدم‌

جراح عمومی

۸۴۳۲۷۷۷

احمدآباد -

علی

روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ – چ‌ارم‌

حسن‌

راوری

جراح عمومی

۸۴۳۱۰۹۹

احمدآباد – پرستار

محمدتقی

رجبی مشهدی

جراح عمومی

۸۵۴۶۶۱۱

ابن‌سینا۱ – ساختمان‌ پزشکان

محمد

رحیمی

جراح عمومی

۸۴۳۳۶۵۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۷

علی

زمانیان‌ روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ -

ناصر

سنجرموسوی

جراح عمومی

۸۴۲۱۳۷۱

بولوار ‌تلویزیون‌ -

خسرو

شایان‌

جراح ارتوپد

۸۴۰۴۹۳۱

احمدآباد – عارف‌۲

حسین‌

شباهنگ‌

جراح عمومی

۸۴۰۳۲۵۱

احمدآباد – خ‌ عارف‌۵

ابراهیم‌

صیادپورزنجانی

جراح عمومی

۸۴۱۶۴۴۴

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

محمدصادق‌

صدری زاده‌

جراح عمومی

۲۲۲۵۲۴۰

شیرازی – ملک‌

نوشین

کاوسی

جراح عمومی

۸۸۲۱۰۵۲

وکیل آباد – سامانیه

محمد

قائمی

جراح عمومی

۸۵۹۲۰۵۴

چمران‌‌ – ۳راه‌جم

مرتضی

علایی

جراح عمومی

۸۵۴۷۲۸۴

باهنر – ساختمان‌شهسوار

ناصر

علی زاده‌

جراح عمومی

۷۲۵۴۲۴۱

کاشانی – خ‌رضوینو

پرویز

عامریون‌

جراح پلاستیک

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – ‌محتشمی

علی

غیور

جراح عمومی

۸۴۰۳۳۲۷

احمدآباد – ‌ابوذر۸

جعفر

فلاطونی

جراح عمومی

۷۲۷۱۳۴۱

میدان ‌توحید -

سیدحسن‌

فاطمی

جراح عمومی

۸۵۴۱۸۴۴

امام‌رضا۵ -

محمد

فرجی

جراح مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – اول‌خیابان‌پرستار

احمد

فرزاد

جراح عمومی

۸۴۲۴۴۶۱

احمدآباد – ‌پرستار

مرضیه‌

مهاجری

زنان و زایمان

۸۴۳۷۸۹۴

احمدآباد – ‌قائم‌۱

مهدی

مهدوی

زنان و زایمان

۸۴۳۴۷۰۵

احمدآباد – ساختمان‌۸۵

عطیه‌

منصوری

زنان و زایمان

۸۴۲۷۴۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

رضا

نایبی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۳۲۶

احمدآباد – ساختمان‌ذبیحی

طاهره‌

هاشمی

زنان و زایمان

۸۴۲۶۲۴۵

احمدآباد -

فاطمه‌

هاشمیان‌

زنان و زایمان

۸۴۴۶۱۵۱

احمدآباد – بعد۳راه‌راهنمایی

نسرین‌

آذری متین‌

زنان و زایمان

۸۴۳۹۶۰۴

احمدآباد – نبش‌قائم‌ساختما

حسین‌

واحد

زنان و زایمان

۸۴۲۳۶۳۳

احمدآباد – اول‌پرستار

منیره‌

پورجواد

زنان و زایمان

۸۴۰۴۸۷۶

احمدآباد – خ‌کلاهدوز۸

محمود

متقی

زنان و زایمان

۸۴۲۳۵۹۸

بهشتی – میدان ‌کوشه‌ای

صدیقه‌

آیتی

زنان و زایمان

۸۴۳۹۱۳۷

احمدآباد -

پرویز

میبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۷۶۳۴

احمدآباد – ‌پاستور۱۲

حسین‌

محرری

زنان و زایمان

۷۲۵۶۲۳۸

‌قرنی – مقابل‌ م‌بار

حسین‌

محرری

زنان و زایمان

۸۴۳۴۶۴۱

آخردکترا -

میترا

نجف‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۳۱۲۲۱

سناباد – ۵راه خ‌اعتمادی

پوراندخت‌

مروارید

زنان و زایمان

۷۲۷۵۴۲۵

میدان ‌توحید -

حسین‌

مرندی

زنان و زایمان

۸۵۹۱۳۹۱

دانشگاه۱۶‌ – ساختمان‌۹۹۹

هادی

آریامنش

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۴۱

سجاد – چهارراه بهار

نسرین‌

گلشنی

زنان و زایمان

۸۴۰۱۴۱۶

احمدآباد – ‌رضا۱۲

غلامحسین‌

نصیرایی(فروغ‌)

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – ‌رضا

عباس‌

مشرف‌ رضوی

زنان و زایمان

۲۲۲۶۲۸۱

جنت‌۳ -

پرویز

معتکف‌

زنان و زایمان

۲۲۲۶۵۴۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

عبدالصمد

امینیان

زنان و زایمان

۲۲۲۵۳۵۴

جنت – پلاک ۱۶

فریده‌

انصاری

زنان و زایمان

۸۴۴۶۰۴۵

سناباد۲۲ -

مهین

ادهمی مقدم

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۹۲

احمدآباد – شهید فلاحی

خلیل

اخوان

زنان و زایمان

۸۵۴۱۸۲۳

ضد – بین فلکه و عدل خمینی

خلیل‌

اخوان‌

زنان و زایمان

۸۵۹۹۹۳۱

خرمشهر – ۱۰مهتاب‌

حسین

احمری مقدم

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۲۹

احمدآباد – بهشت

غلامحسِین

ارندی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۸۴۰

احمدآباد – اول محتشمی

اکبر

اسدیان

زنان و زایمان

 

کوی کارگران -

هما

اسکوئیان‌

زنان و زایمان

۸۶۱۷۶۰۷

سامانیه‌ -

نسرین‌

بهلول‌

زنان و زایمان

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱

احمد

بهاری

زنان و زایمان

۸۵۹۱۲۴۲

چمران‌ -

احمد

بهاری کاشانی

زنان و زایمان

۲۲۲۲۸۰۴

جم – جنب بیمارستان آریا

فاطمه‌

توسلی

زنان و زایمان

۸۴۱۱۹۹۶

پاستور۴ -

مهدی

توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۴۵

پاستور -

رضا

توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۳۳

پاستور -

حسین‌

بهروان‌ فر

زنان و زایمان

۸۵۹۳۹۹۴

چمران – جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

حشمت الله

بهرامی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۰۱

دانشگاه – خیابان اسرار

محمدناصر

تیمورزاده‌

زنان و زایمان

۸۴۲۹۰۹۸

احمدآباد – خ‌محتشمی

زهره‌

بیدار

زنان و زایمان

۶۶۲۱۰۱۵

شهرک‌ لشگر – فلاحی۳

سهیلا

بخشی

زنان و زایمان

۸۵۱۲۴۲۵

‌چمران‌ – ساختمان‌شفا

مریم‌

برهانی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد -

عالیه‌

ترابی زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۶۲۷

کوهسنگی۴ -

نبی اله‌

ترجمان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۹۶۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

مهدی

ترک‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۳۹۷

سناباد – مقابل‌انتقال‌ خون‌

پروین‌

تکلو

زنان و زایمان

۷۶۱۵۵۷۶

‌خیام – ‌خ‌گلایل‌

نفیسه‌

ثقفی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۷۶۷

احمدآباد – خ‌پرستار۱

منیره‌

جهانیان‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۳۶۵

ابن‌سینا۱ -

سیده فاطمه

جودی

زنان و زایمان

۶۰۵۶۹۵۲

آزادشهر – چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا

زهره‌

یوسفی

زنان و زایمان

۸۵۴۱۴۲۳

دانشگاه‌۱۶ -

محمود

جاودانی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۴۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۳

ملیحه‌

خالصه‌

زنان و زایمان

۲۲۵۴۵۳۴

خواجه‌ربیع‌ – نبش‌ امیرآبا

نیره‌

خادم‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۶۷۴

احمدآباد -

یحیی

حدادی

زنان و زایمان

۸۴۰۰۷۰۵

احمدآباد – بین‌عدالت‌ومحتش‌

علی

جراح‌ نژاد

زنان و زایمان

۸۵۹۴۹۹۲

رازیشرقی -

زهره‌

خزاعی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۱۲۵

پرستار۱ -

مهدی

یغمایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۰۴۱

احمدآباد – ‌پاستور۲

سیدحسن‌

جعفریان‌

زنان و زایمان

۲۲۵۲۲۵۵

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲

حوریه‌

جعفرزاده‌ اصفهانی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۵۴

عارف‌۲ -

عبدالوهاب‌

پرتوی

زنان و زایمان

۸۵۴۳۲۲۶

چمران‌۱۱ -

محسن‌

رجبیون‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۸۰۸

گلستان‌ -

احمد

رحیمی

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۸۷

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴

روح‌ انگیز

رحیمی

زنان و زایمان

۸۴۳۲۶۷۲

احمدآباد – خ‌پاستور۴

محسن‌

رکن‌

زنان و زایمان

۸۵۴۵۹۹۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

ابوالقاسم‌

سنایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۸۹۴

احمدآباد – جنب‌بیگوهرشاد

منوچهر

صادقی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۱۱۱

کویدکترا – مقابل‌بهشت‌

ماهره‌

سازگاراردبیلی

زنان و زایمان

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد -

بتول‌

ساعدی

زنان و زایمان

۶۰۴۵۱۹۳

زیباشهر۷ -

شهناز

شیبانی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۰۹۰

احمدآباد – ‌عارف‌

پرویز

طیبیمیبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۰۳۲

‌دکترا – چهارراه

مصطفی

سیف‌

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

سیداحمد

شریف‌

زنان و زایمان

۸۴۳۲۱۳۱

ابن‌سینا – جنب‌البسکو

فاطمه‌

شریفیان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۲۰۹

احمدآباد – ‌پرستار

ایرج‌

کچویی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۵۲۴

سناباد – مقابل‌البسکو

صغری

کبیری

زنان و زایمان

۷۸۵۴۱۲۵

امام خمینی – بصیر

زهرا

کبریایی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۴۷۸

احمدآباد – نبش قائم‌

سیما

کدخدایان‌

زنان و زایمان

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌

عباس‌

قهرمانی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۰۹۸

احمدآباد – ‌قائم‌۵

عصمت‌

قربانی

زنان و زایمان

۸۴۳۰۰۳۱

احمدآباد -

پریدخت‌

علوی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر

سیدهاشم‌

علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۰۴۴

راهنمایی۶ -

سیدهاشم‌

علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۹۷۳۹

راهنمایی۶ -

محمدتقی

عالم‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۴۹۰

امام‌خمینی – ‌بعدم‌ ۱۰دی

فاطمه‌

عالمی پور

زنان و زایمان

۲۷۳۷۱۶۹

طلاب‌ – نبش‌خ‌۲

سیدرحیم‌

عادل‌ برخوردار

زنان و زایمان

۸۶۸۰۴۴۰

وکیل آباد – ۳راه‌زندان‌خ‌تربیت‌

هوشنگ‌

عتیقی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۵

کوهسنگی – ‌غفاری

محبوبه‌

غرویان‌

زنان و زایمان

۸۴۳۴۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱

نرگس‌

عرفانیان‌

زنان و زایمان

۲۷۲۳۴۵۹

بین‌ چ‌برق‌وسیلو -

حسن‌

عسگری

زنان و زایمان

۷۶۸۸۴۸۰

سجاد – ‌بزرگمهر

منصوره‌

غفرانی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۸۷

م‌احمدآباد – جنب‌مخابرات‌

حبیب‌ اله‌

فیوضی

زنان و زایمان

۷۶۱۷۲۷۶

فلسطین‌۱۸ -

بهجت‌

فیروزی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۳۲۹

محتشمی۲ -

غلامحسین‌

فروغ‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – رضا

گیتا

فکوربیات‌

زنان و زایمان

۸۴۱۷۱۷۴

سناباد – جنب‌داروخانه‌

 

مهاجری مقدم‌

قلب

۸۵۴۹۰۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

محمد

ملکشی

قلب

۲۲۲۶۸۴۱

مدرس‌ – ساختمان‌۱۴

حسین‌

نادمی

قلب

۸۴۴۰۰۵۹

احمدآباد – ‌پرستار۳

ایرج‌

ناظم‌

قلب

۲۲۵۰۹۱۰

چمران‌ -

حمید رضا

وحید جاجرمی

جراح و فوق تخصص قلب

۹۱۵۵۸۴۱۱۳۵

احمد اباد -ساختمان پزشکان -

سید محمد

محمدی

قلب

۹۱۵۳۲۴۵۵۸۶

سجاد – بهار۵

محمد

محمدی

قلب

۷۶۱۲۴۳۰

‌سجاد – بین‌بهاروخیام‌

اسداله‌

میرزایی

جراح و فوق تخصص قلب

۸۵۱۷۶۸۴

دانشگاه‌۱۶ – جنب برک‌

جواد

لطفی

قلب

۸۴۱۶۴۳۶

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌

جواد

لطفی

قلب

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا -

محمدرضا

ابوالفضلی

قلب

۷۶۸۶۷۸۱

فلسطین‌۸ -

علی اصغر

بلوریان‌

قلب

۸۴۱۸۱۱۲

احمدآباد – خ‌عارف‌

محمد

برادران‌ رحیمی

قلب

۲۲۵۱۷۱۳

جنت‌۷ – ساختمان‌۱۲۱

فروغ‌

جوادی

قلب

۸۴۲۰۶۴۳

احمدآباد – خ‌پرستار

ماشااله‌

دهقانی دشت‌ آبی

قلب

۸۵۹۹۹۲۳

کوهسنگی۴ -

اسداله‌

داوری

قلب

۸۵۴۳۱۴۲

ابن‌سینا۱ -

هاشم‌

دانش‌ ثانی

قلب

۸۵۹۸۲۲۲

چمران‌ – ۳راه‌جم‌ ساختمان‌۱۹

اصغر

حاتمی

قلب

۸۴۱۸۱۱۱

احمدآباد – محتشمی

علی

حاجی زاده‌

قلب

۲۲۲۲۷۰۲

‌وحدت‌ -

علی اصغر

دادگر

قلب

۸۴۳۱۱۶۷

احمدآباد – کلاهدوز۸

علیرضا

حیدری بکاولی

قلب

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار -

منصور

حسین‌ زاده‌ اردبیلی

قلب

۸۵۴۹۶۶۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

حسینی

قلب

۸۵۹۱۲۹۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

بهروز

روحانی

قلب

۸۵۹۴۲۵۵

‌ضد – میدان

منوچهر

رادپور

قلب

۸۴۳۳۳۲۹

دانشگاه‌ – اول‌کفایی

جواد

رادفر

قلب

۸۴۲۰۲۵۲

احمدآباد -

جواد

رضائی

قلب

۶۰۵۸۶۶۰

آزادشهر – نبش چهارراه میلاد

عباس‌علی

رفیق‌ دوست‌

قلب

۸۵۹۵۴۵۳

دانشگاه‌۱۶ -

اکبر

رفیعی تبریزی

قلب

۸۴۱۰۹۱۰

کویدکترا -

مهرداد

صادقی اردوبادی

قلب

۸۴۰۸۱۹۰

احمدآباد – پرستار۱

 

شبستری

قلب

۸۵۱۵۵۳۷

م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) -

سیداحمد

سررشته‌ دار

قلب

۸۴۲۳۳۵۴

احمدآباد – خ‌محتشمی

فضل‌ اله‌

عادلی

قلب

۲۷۰۸۱۴۸

‌برق – ‌شیخ‌صدوق‌

مهدی

فلاطونی

قلب

۸۴۱۳۳۵۵

کویدکترا -

هدایت‌

فاتحی

قلب

۸۵۴۷۸۲۹

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌

محمد

فاضلی

قلب

۸۴۱۴۴۹۹

کویدکترا -

محمد

فاضلی

قلب

۸۵۹۱۲۱۲

چمران‌ – ساختمان‌شفا

ابوالحسن‌

فیض‌

قلب

۸۴۰۱۷۱۰

سلمان‌فارسی -

هوشنگ‌

فروهر

قلب

۲۲۲۹۰۰۹

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

شوکت‌ اله‌

مهاجرزاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۱۴۸

احمدآباد -

بهروز

ناصری

ارتوپدی

۸۴۲۴۵۴۶

احمدآباد – پرستار۱

هادی

مخمل‌ باف‌

ارتوپدی

۸۴۱۱۵۱۰

احمدآباد – اول‌قائم‌

ابوالفضل‌

محمدی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۴

امام‌ رضا – میدان

عباس‌

مدرسی

ارتوپدی

۸۵۴۴۲۳۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

مصطفی

نیکنام‌

ارتوپدی

۸۴۱۲۶۹۰

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان قائم‌

سیدمهدی

مظلومی

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۰۹

چمران‌۱۱چ‌۱ -

محمد

مظفری

ارتوپدی

۸۴۱۷۵۷۹

احمدآباد – ‌عارف‌۵

جعفر

امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران – چهارراه گلستان

جعفر

امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران‌ – چ‌گلستان‌

یوسف‌

اهرابی نژاد

ارتوپدی

۸۵۴۸۱۹۵

رازی – بیمارستان سینا

محمدرضا

اجتماعی

ارتوپدی

۸۵۹۰۰۸۰

ابن سینا – ساختمان اطبا

محمدعلی

اسلامی

ارتوپدی

۸۵۹۳۸۳۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

جواد

افضلی

ارتوپدی

۲۲۵۹۱۵۹

سعدی۱۸ -

ناصر

بلوریان‌

ارتوپدی

۸۵۹۸۰۵۶

چمران – ‌۳راه‌جم‌

مهدی

بنایی

ارتوپدی

۲۲۲۹۹۶۶

دانشگاه – مقابل‌اسرار

محمود

بهاری کاشانی

ارتوپدی

۸۵۹۸۹۳۴

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

بهداد

ارتوپدی

۸۵۴۶۶۶۶

جم – بیمارستان آریا

بیژن

ثاقب طالبی

ارتوپدی

۳۱۰۳۲۵

نخریسی – جنب جهاد

فرشید

باقری

ارتوپدی

۸۴۰۴۱۲۸

‌پرستار -

محمد

حلاج مقدم

ارتوپدی

۸۵۹۰۸۶۰

امام رضا – فلکه بیمارستان

محمدجواد

دلدار

ارتوپدی

۸۴۰۷۴۲۲

احمدآباد – اول‌قائم‌

محمدرضا

داورنیا

ارتوپدی

۸۴۳۹۲۰۰

پاستور۲۲ -

اکبر

حاج‌ صادقی

ارتوپدی

۸۵۱۷۶۱۸

ابن‌سینا۱ -

محمدرضا

دارابی

ارتوپدی

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱

حسن‌

حسن‌ زاده‌

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

چمران‌ – ساختمان‌ پزشکان‌جم‌

حسن

حسن زاده خیاط

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

پاسداران – مقابل هتل جم

حسن‌

رحیمی

ارتوپدی

۸۴۱۷۶۳۶

کفایی۱ -

ابوالقاسم‌

رضایی

ارتوپدی

۷۶۲۲۶۴۲

سجاد – بین‌چ‌ خیام‌ وبهار

حسین‌

شاهوردیانی

ارتوپدی

۶۶۱۶۲۳۳

احمدآباد – ملاصدرا۳۸

بیژن‌

طالبی

ارتوپدی

۸۵۹۹۸۳۲

فدائیان‌اسلام‌ -

عباس‌

طالبیان‌

ارتوپدی

۸۴۱۴۴۳۳

‌احمدآباد – ساختمان‌ ۷۰

محمدرضا

شاهرخی

ارتوپدی

۸۴۳۰۵۰۴

احمدآباد – پرستار۱_ ساختمان ۲۰

علیرضا

سجادی

ارتوپدی

۸۴۳۳۱۱۷

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

علیرضا

سجادی

ارتوپدی

۸۴۱۵۷۳۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

اقبال‌

صدری

ارتوپدی

۸۴۲۹۵۳۵

احمدآباد – ‌محتشمی

یوسف‌

سروری

ارتوپدی

۸۵۹۸۸۸۰

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌

سیدرضا

شریفی

ارتوپدی

۸۴۲۲۰۲۱

احمدآباد – ساختمان‌سهندزر

محمود

شکیبانیا

ارتوپدی

۸۵۴۹۲۵۱

چمران‌۱۱ -

محمود

کاشانی

ارتوپدی

۸۵۴۲۳۰۷

پاسداران‌ – ‌۳راه‌جم

محمدحسن‌

کیانوش‌

ارتوپدی

۷۶۱۳۱۷۱

سجاد – بعدچ‌خیام‌

موسی

کیاوش‌

ارتوپدی

۸۴۲۲۳۷۵

احمدآباد – نبش‌عارف‌

محمد

قره‌ داغی

ارتوپدی

۸۴۰۱۷۰۰

احمدآباد – ‌محتشمی

حسن‌

علی زاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۷۰۴

احمدآباد – عارف‌۱

حسن‌

عرفانی

ارتوپدی

۸۴۳۳۲۱۹

احمدآباد – بین‌نشاط و ابونصر

عباس‌

نوریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۴۶۵

احمدآباد – پرستار۱

محمدهاشم‌

محمودیان‌

مغز و اعصاب

۸۵۴۲۵۶۳

باهنر -

سیدعلی

میلانی

مغز و اعصاب

۷۶۱۹۲۳۴

بولوار ‌فردوسی – خ‌ابن‌سیناشرقی

 

آخوندیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۳۸۱۵

احمدآباد -

جلیل‌

مختاری

مغز و اعصاب

۲۲۲۹۴۶۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

علی

میرزایی

مغز و اعصاب

۷۷۴۵۱۲۳

عارف – عارف ۱۰

کریم‌

نیکخواه‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۵۵

دانشگاه – کفایی

حسین‌

مشهدی نژاد

مغز و اعصاب

۸۵۹۴۴۲۴

چمران‌۱۱ -

بهرام

مطلق

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه -

محمدرضا

نقابیان‌

مغز و اعصاب

۲۲۵۴۳۳۳

‌چمران‌ – میدان ‌سعدی

حبیب‌اله‌

نعمتی

مغز و اعصاب

۸۵۹۹۲۰۰

‌ابن‌سینا – ساختمان‌پزشک‌

غلامرضا

امیرشیبانی

مغز و اعصاب

۸۴۲۷۰۱۱

کوهسنگی – بیمارستان مهر

علی اصغر

ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت ۱ – پلاک ۹

علی اصغر

ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت‌۱

محمدرضا

احصایی

مغز و اعصاب

۸۵۴۴۲۱۱

کوهسنگی – ‌اسدی۴

فرح‌

اشرف‌ زاده‌

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – خ‌پرستار

سعید

اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۱۷۶۱۱

وکیل‌آباد۱۶ – بالایداروخانه‌

سعید

اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۸۳۴۴۶

وکیل آباد – تربیت

محمدمهدی

اعتمادی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۸۵

احمدآبادخ‌ – عارف‌۵

محمدرضا

بهادرخان

مغز و اعصاب

۸۴۳۲۱۱۲

احمدآباد – قائم

محمدرضا

تلافیان‌

مغز و اعصاب

۷۲۷۵۰۷۷

دانشگاه‌ – نبش‌ک‌شفق‌

فخرالدین‌

توکلی

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۶۰۱

احمدآباد – پرستاروعدالت‌

غلامحسین

بهروز

مغز و اعصاب

۸۴۴۸۰۷۰

احمدآباد – خیابان بهشت

بهرام‌

بهرامی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

علیرضا

بیرجندی

مغز و اعصاب

۲۲۲۳۵۸۶

مدرس -

عزیزالله

تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن سینا – ساختمان اطبا

عزیزاله‌

تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطباض

سعید

حائری مهنه‌

مغز و اعصاب

۸۴۲۲۷۰۶

بهشتی۲۵ -

رضا

حائریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۲۱

قائم‌ – نبش‌کفایی

عزیزاله‌

حاتمی

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۸۰۹

سناباد – نبش‌آفرین‌

ابوالحسن‌

پیش‌ نماز

مغز و اعصاب

۸۵۴۹۲۹۰

ضد – دهم‌مهتاب‌

منیژه‌

شوکتی

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا

حمید

طوفانی

مغز و اعصاب

۸۴۰۱۸۹۵

احمدآباد – ‌محتشمی

سیدهاشم‌

سپهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد -

سیدهاشم‌

سپهری

مغز و اعصاب

۸۵۱۵۱۶۵

میدان ‌ضد -

محمدرضا

طالب‌

مغز و اعصاب

۸۴۴۴۹۸۶

احمدآباد – نبش‌پرستار

عبدالصالح‌

صالحی

مغز و اعصاب

۸۴۳۰۰۴۴

دانشگاه‌ – قبل‌کفایی

حسین‌

صالحیار

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۰۰

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌

عبدالحسین‌

طاهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۷۰۱۰

‌دکترا – ابتدا

محمد

شافعی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۶۰۷

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

سیدعلیرضا

ضیایی

مغز و اعصاب

۸۵۹۵۱۲۸

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌

رضا

صدرنبوی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۴۷

سناباد – ساختمان‌۷۷

وحید

سعادتیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۹۸۶۶

احمدآباد – ۳راه‌راهنماییساختمان‌گل‌

جراح‌

صفایی

مغز و اعصاب

۸۴۳۵۳۶۳

احمدآباد -

حسن‌

کریمی

اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی

۸۴۲۸۴۰۲

احمدآباد – ابوذر

قربان‌علی

قلوبی

مغز و اعصاب

۲۷۳۹۹۳۳

گاز – چ‌۷

ادریس‌

علی خواه‌

مغز و اعصاب

۷۲۴۹۳۲۷

مطهری۱۳-۱۱ -

حمید

عضدی نیا

مغز و اعصاب

۸۵۹۰۸۸۰

دانشگاه‌۱۶ -

عبداله‌

فرساد

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۲۷۹

دکترا – آخرخ‌مسعود

رضا

مهدوی

ارولوژی

۸۴۰۰۴۳۷

احمدآباد – ‌پرستار

جمشید

محمدزاده‌

ارولوژی

۸۴۳۴۶۱۷

احمدآباد – ‌بهشت‌

محمدزاده‌ رضایی

ارولوژی

۸۴۲۸۸۶۶

احمدآباد – ‌پرستار۱

مهدی

لطفی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۳۳

دکترا -

بهمن‌

احتشام‌ راد

ارولوژی

۲۲۲۷۱۶۳

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

ابوالفضل‌

اقوامی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۶۰

دکترا – ابن‌سینا

ایرج‌

افتخارشاهرودی

ارولوژی

۷۶۱۷۵۷۵

‌سجاد – نبش‌هدایت‌

وهاب

بنکدار

ارولوژی

۲۲۵۶۵۱۱

چمران – ‌مقابل‌بنیادشهید

سید رحیم

تقوی رضوی زاده

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان – ساختمان گلستان

رحیم‌

تقوی رضوی زاده‌

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌

محمدامیر

خمر

ارولوژی

۷۶۲۲۲۸۳

خیام‌ – بعدهدایت‌

علیرضا

حاکمی برآبادی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خیابان عارف

علی اصغر

یارمحمدی

ارولوژی

۲۲۵۱۵۶۸

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

علیرضا

حاکمی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خ‌عارف‌

محمد

خدابخشیان‌

ارولوژی

۸۴۱۷۰۹۱

احمدآباد – نبش‌بهشت‌

جمشید

رشیدی

ارولوژی

۸۵۹۰۲۲۶

چمران – ساختمان‌شفا

علی

شمسا

ارولوژی

۸۵۴۴۷۹۹

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌

فریدون‌

شاملو

ارولوژی

۸۴۳۱۰۴۶

مطهریجنوبی -

داریوش

سیروس

ارولوژی

۸۴۳۶۷۴۴

مطهری شمالی -

سید جعفر

شریعت رضوی

ارولوژی

۸۴۲۸۱۵۳

احمدآباد – اول پرستار

امین‌

کدخدایان‌

ارولوژی

۸۵۴۴۵۴۶

گلستان‌ -

غلامرضا

عباس‌ زاده‌

ارولوژی

۸۵۱۱۲۱۵

‌امام‌رضا – میدان

محمدباقر

نورالهیان‌

داخلی

۸۵۹۰۱۲۲

امام‌خمینی – ‌ثبت‌

فریدون‌

مهدویان‌

داخلی

۸۵۴۵۵۹۵

رازی -

کریم‌

پورعماد

داخلی

۸۴۰۲۳۶۵

راهنمایی۱۶ -

رحمت‌ اله‌

مختاری

داخلی

۸۴۱۶۳۸۵

آبکوه‌ – ‌آفرین‌

علی

مختاری فر

داخلی

۲۲۲۳۸۳۹

مدرس‌ – مجتمع تجاریمدرس‌

فرزین‌

مجیدفیاض‌

داخلی

۸۴۰۲۴۲۱

احمدآباد – ‌عدالت‌۱

سیروس‌

محسنی

داخلی

۶۶۲۱۱۲۴

قاسم‌آباد – چهارراه ‌ورزش‌

مهدی

نجف‌ زاده‌

داخلی

۸۴۲۶۲۹۰

کوهسنگی – اسدی۲۰

هوشنگ‌

آرین‌

داخلی

۸۴۲۰۵۳۵

احمدآباد – خ‌ابوذر۳

ابراهیم‌

آریان‌

داخلی

۸۴۰۸۶۴۶

کوهسنگی – جنب‌ پاسگاه‌

ابراهیم‌

نعمت‌ پور

داخلی

۲۲۲۵۴۲۵

خسروی -

منوچهر

معتکف‌

داخلی انگل شناس

۸۴۳۷۴۶۲

دانشگاه – میدان ‌شریعتی

هوشنگ‌

انوری

داخلی

۸۴۳۴۲۳۵

احمدآباد – ‌بهشت‌۱

حمید

امیری

داخلی

۸۴۲۴۸۷۹

احمدآباد – خ‌رضا۱۶

غلامعلی

انصاری

داخلی

۶۰۶۲۷۴۱

‌وکیل‌آباد – بین ‌سیدرضی و

سیدحسین‌

احمدی حسینی

داخلی

۸۵۹۲۰۵۱

‌دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

عبدالرئوف‌

احراری

داخلی

۸۵۹۳۹۶۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

اربابی

داخلی

۸۵۹۷۶۶۷

جم‌ – ساختمان‌جم‌

رجب علی

اصغری

داخلی

۸۵۴۱۵۱۵

بهار – فلکه برق، اول بهار

علیرضا

اعتمادی

داخلی

۲۷۰۷۰۲۹

طلاب‌ – خ‌۳

فرهاد

یاوری

داخلی

۸۴۲۴۳۷۱

احمدآباد – بعد رضا۱۶

محمدمهدی

خراسانی

داخلی

۸۴۲۰۷۶۰

سجاد – نبش‌زنبق‌

احمد

گیفانی

داخلی

۶۰۵۵۱۶۱

چهارراه عباسی -

سیدحسن‌

رضوی

داخلی

۸۶۷۵۰۱۲

‌وکیل‌آباد – خ‌ فراهانی۶

 

سنگ‌ چولی

داخلی

۸۴۱۷۰۰۶

بهشتی – م‌کوشه‌ای

حسن‌

شهبازی

داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی

۲۲۲۶۱۳۴

میدان ‌شهدا -

علی

سمیع‌ زاده‌

داخلی

۸۴۳۸۶۹۹

دانشگاه – میدان ‌شریعتی

علی

شهرستانی

داخلی

۸۴۰۹۷۲۶

احمدآباد – ‌ابوذر

غلامعلی

زارع‌

داخلی آلرژی

۲۲۱۲۵۹۹

مدرس‌ – بالایداروخانه رضا

عباس‌

شیردل‌

داخلی

۸۴۳۳۶۶۱

احمدآباد -

احمد

شریعتی

داخلی

۷۲۵۵۶۴۵

خواجه‌ربیع‌۴۴ -

محمد

شریف‌

داخلی

۸۴۰۰۵۰۰

احمدآباد – خ‌رضا۱۴-۱۲

محسن‌

شفیع‌ خراسانی

داخلی ترک‌ اعتیاد

۸۶۹۳۳۰۲

وکیل‌آباد – بولوار ‌دانشجو۱۴

حسین‌

کشوری

داخلی

۸۵۴۹۹۸۸

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

حسین‌

عطایی

داخلی خون شناسی

۲۲۵۰۰۴۳

رجایی – شاهین‌فر

ابراهیم‌

عصارنیا

داخلی

۷۲۴۶۸۹۶

خواجه‌ربیع‌۴۸‌‌ – یعقوبی

ابوالقاسم‌

فنونی

داخلی

۶۰۵۶۷۲۲

آزادشهر – بولوار معلم‌

عباس‌

فومنی

داخلی

۶۰۵۳۳۲۲

آزادشهر – بعدمعلم‌۱۰

عباس‌

فیض‌ اله‌

داخلی

۲۷۳۶۶۱۸

طلاب‌ – ‌ابوذر۱۲

عبدالرحیم‌

فریدونی راد

داخلی

۷۲۴۸۶۵۰

توحید – روبرومسجدحیدری

زهره‌

موسوی

غدد

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

رباب‌

ابوترابی

غدد

۸۴۱۴۲۳۸

احمدآباد – عارف‌۲

پرویز

اظهری

غدد

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

محمدحسن‌

خزاعی

غدد

۸۴۲۶۰۹۹

احمدآباد – ملاصدرا

رضا

رجبیان‌

غدد

۸۴۱۱۰۶۲

دانشگاه‌ – خ‌کفایی

نرگس‌

وثوق‌ گرایلی

اپتیومتریست

۷۲۷۵۵۵۰

میدان توحید -

سودابه‌

میرزایی

اپتیومتریست

۸۴۱۹۱۳۲

دانشگاه‌ – اول‌کفایی

جواد

هرویان‌

اپتیومتریست

۸۴۲۹۹۶۶

احمدآباد – پرستار۱

نازنین‌

پاک‌ نهاد

اپتیومتریست

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار۱ -

مجید

ترابی

اپتیومتریست

۸۴۱۰۹۶۳

گلستان‌غربی -

جمشید

خوش‌ دل‌

اپتیومتریست

۸۴۰۵۵۳۳

احمدآباد – خ‌محتشمی

محمدجواد

خوش‌ سیما

اپتیومتریست

۸۵۴۲۸۶۵

گلستان‌ -

رمضان‌علی

رحمتی

اپتیومتریست

۸۵۹۴۱۹۵

چمران – ۳راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

امیر

رحیمیان‌ مشهد

اپتیومتریست

۷۶۸۴۱۲۶

سجاد – مقابل ‌میلاد

زهره‌

عمادزاده‌

اپتیومتریست

۸۴۳۸۶۰۶

دانشگاه – ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا

فریده‌

توتونیان‌

لیسانس مامایی

۷۲۴۴۲۹۲

خواجه‌ربیع‌ – خ‌خوش‌

راضیه‌

طلایی

لیسانس مامایی

۸۴۲۵۸۶۳

میدان ‌راهنمایی – قبل‌فلسطین‌

طاهره‌

قصیم‌

لیسانس مامایی

۸۴۰۳۵۷۹

احمدآباد – ‌رضا۲۰

عباس‌

خادم‌ ثامنی

آسیب شناسی

۸۵۴۸۸۰۰

رازی۱۰ -

سیدغلامرضا

میرحسینی

داخلی ریه

۸۴۳۳۷۹۰

احمدآباد – ساختمان‌۸۵

علی

آزرم‌

داخلی ریه

۲۲۲۴۴۴۸

مدرس‌ -

فریدون‌

پازند

داخلی ریه

۸۴۳۳۶۸۶

کویدکترا -

پرویز

اصفهانی زاده‌

داخلی ریه

۸۴۰۶۰۲۴

کوهسنگی – ‌محتشمی۱۷

محمد

توحیدی

داخلی ریه

۸۴۳۵۶۳۵

دکترا – چهارراه

اصغر

رضایی

داخلی ریه

۷۶۲۳۸۰۰

فلسطین‌۱۸ -

مهدی

کشمیری

داخلی ریه

۸۵۹۹۵۹۴

چمران – ‌۳راه‌جم‌

سیدجواد

قریشی

داخلی ریه

۸۶۷۰۴۷۲

وکیل آباد – ‌۷تیر۱

داود

عطاران‌

داخلی ریه

۸۴۴۰۳۰۳

محتشمی -

هاشم‌

مهدیزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۰۸۷۰

دانشگاه‌ – بعد چهارراه دکترا

جواد

منصوری

داخلی قلب

۲۲۵۲۲۱۰

م‌شهدا – ساختمان‌۶۶

سیدحسن‌

هاشمیان‌

داخلی قلب

۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا -

حمید

ولی زاده مقدم‌

داخلی قلب

۷۲۷۷۸۳۷

مطهری۴۴-۴۲ -

یوسف‌

اخوین‌

داخلی قلب

۷۶۸۶۸۷۸

سجاد – چ‌ بزرگمهر

محمد

تفرشی

داخلی قلب

۷۶۸۲۱۰۷

سجاد – چ‌بزرگمهر

زهرا

جهان‌ آرا

داخلی قلب

۸۵۴۲۵۸۳

سردادور – ک‌ارض‌اقدس‌

جواد

رضایی

داخلی قلب

۶۰۵۸۶۶۰

زیباشهر۳ -

مهدی

عمادزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۸۹۷۹

احمدآباد – ‌قائم‌

علیرضا

عطاری

داخلی قلب

۶۰۵۴۰۶۷

آزادشهر – امامت‌۹

علیرضا

عطاری

داخلی قلب

۸۴۱۴۸۸۴

ابن‌سینا – ساختمان‌۲۰۷

خسرو

نوربخش‌

داخلی گوارش

۸۴۲۱۲۰۰

احمدآباد – نبش‌عارف‌

حسن‌

وثوقی نیا

داخلی گوارش

۸۴۳۹۲۱۹

کلاهدوز -

کاظم‌

امینی

داخلی گوارش

۸۵۴۰۲۱۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

عباس‌

اسماعیل‌ زاده‌

داخلی گوارش

۸۵۹۴۷۸۴

‌چمران – ‌۳راه‌جم‌ساختمان‌شفا

سعید

یزدچیان‌

داخلی گوارش

۸۴۱۴۰۰۵

دانشگاه‌ – قبل‌م‌ تقیآباد

احمد

خسروی

داخلی گوارش

۸۴۰۷۴۰۶

احمدآباد – ‌محتشمی

داود

شریفی

داخلی گوارش

۸۴۲۴۲۹۵

احمدآباد – اول‌پرستار

حسن‌

سعادت‌ نیا

داخلی گوارش

۸۴۲۵۲۲۱

احمدآباد – خ‌عارف‌۵

شهین‌

سعادتیان‌

داخلی گوارش

۸۴۲۲۳۰۵

احمدآباد – بین‌پاستوروقائم‌

احمد

صفاری

داخلی گوارش

۸۴۲۳۹۳۵

پرستار۱ -

 

فرقانی

داخلی گوارش

۷۲۷۱۲۰۹

ابوطالب‌ – قبل‌م‌ عبدالمطلب

مسیح‌

نقیبی

داخلی کلیه

۸۵۹۳۹۳۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

عطااله‌

بهروز اقدم‌

داخلی کلیه

۸۴۲۰۷۵۴

احمدآباد – ‌ عارف‌

محمدرضا

هاتف‌

داخلی روماتولوژی

۸۵۱۱۱۴۴

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌ ۹۹۹

مسعود

ثقفی خادم‌

داخلی روماتولوژی

۸۴۲۴۶۹۵

احمدآباد – خ‌محتشمی

ژاله‌

شریعتی

داخلی روماتولوژی

۸۴۰۲۶۷۶

احمدآباد – عارف‌۲

منوچهر

لاری(محمدزاده‌)

داخلی خون

۸۴۳۴۳۱۹

احمدآباد – ‌بهشت‌۲

محمود

جعفرزاده‌

جراح پلاستیک

۸۴۳۱۱۶۶

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

 

نام و نشانی مطب پزشکان متخصص در مشهد اعلام شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

2202383f96
10 خرداد 1399 - 13:28

لیست پزشکان متخصص مشهد

نام پزشک دکتر

تخصص

تلفن

آدرس

دیانا حسینی

فوق تخصص زنان و زایمان

۳۸۴۶۴۵۴۴

احمد آباد  , عارف ۱  , ساختمان پزشکان بزرگمهر  , طبقه ی اول

محمد مومنی اطفال ۳۸۴۳۵۳۶۳ احمدآباد

حسین‌

موحداول‌

اطفال

۳۸۵۴۵۷۷۰

‌ضد – میدان

محمدرضا

نوری

اطفال

۳۸۴۱۲۲۱۸

احمدآباد – ساختمان‌۷۷

ملیحه‌

نادری نسب‌

اطفال

۳۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا -

احمد

هاشم‌ زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۲۰۳۹

چمران‌ – ساختمان‌گلستان‌

میرحمید

هاشمی نمین‌

اطفال

۳۶۶۳۶۰۶۶

شاهد۴۵ -

هادی

ولی زاده‌

اطفال

۳۳۶۴۴۰۱۴

هفده شهریور – اول‌چهنو

صادق‌

پوراحمدی

اطفال

۳۷۲۵۵۵۳۵

خواجه‌ربیع‌۴۸ -

صادق‌

پوراحمدی

اطفال

۳۲۷۲۱۸۸۰

خواجه‌ربیع‌ – خ‌مستوفی

افتخار

محمودی

قلب اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – ‌مولویشمالی

محمد

محمدزاده‌

اطفال

۳۲۲۵۷۶۸۹

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲

اشرف‌

محمدزاده‌

فوق‌ تخصص‌ اطفال

۳۸۵۴۳۴۸۸

پاسداران‌ -

ایرج‌

گنجی

اطفال

۳۸۴۰۴۰۹۴

راهنمایی۵-۳ -

هادی

میرزائیان‌

اطفال

۳۸۴۳۳۵۵۰

کویدکترا -

علیرضا

مدرسی

اطفال

۳۸۵۹۲۰۵۷

دانشگاه‌ – مقابل‌ سینما هویز

کمال‌

مرندی

اطفال

۳۸۵۴۰۹۹۳

باهنر -

جمیل

آزما

اطفال

۳۲۲۲۷۸۷۴

مدرس -

مسعود

مشیری

اطفال

۳۸۴۱۱۰۷۷

سناباد – ‌ایرج‌جنوبی

حسین‌

نصیریان‌

اطفال

۳۸۴۲۸۰۸۰

احمدآباد – ‌پرستار

فریبرز

مصطفوی

اطفال

۳۸۴۲۹۰۰۵

احمدآباد – ‌محتشمی۱

نصرت‌

لطفی

اطفال

۳۸۴۱۷۱۳۳

دکترا -

منصوره‌

امیدوارتهرانی

اطفال

۳۸۴۲۶۷۵۸

‌کوهسنگی – جنب‌ داروخانه کوهسنگی

محمدهادی

امیریان‌

اطفال

۳۷۶۸۸۸۹۰

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴

راضیه

اخوان طبسی

اطفال

 

وکیل آباد – سه راه زندان

علیرضا

ارژنگی

اطفال

۳۲۷۰۱۴۴۰

خواجه ربیع – سمزقند

محمد

اسماعیلی

اطفال

۳۸۵۹۲۳۹۲

کوهسنگی – اسدی۴ساختمان‌پزشکان‌صدر

 

افتخارمحمودی

اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – خ‌مولویشمالی

محمدحسن

افخمی جدی

اطفال

۳۸۵۴۲۶۳۱

دانشگاه – چهارراه گلستان

محمدرضا

بلورساز مشهدی

اطفال

۳۲۲۲۳۶۶۶

خواجه ربیع – اول کوچه پژمان

ابوالقاسم

بهارلو

اطفال

۳۷۳۸۰۹۷

طلاب – سی متری – پلاک ۹۲

عبداله‌

بنی هاشم‌

اطفال

۳۸۵۱۸۲۸۳

‌کوهسنگی۶ – ساختمان‌پزشکان‌

مهدی

بهشید

اطفال

۳۷۶۱۴۴۵۵

سجاد -

عباس‌

تاج‌ دینی

اطفال

۳۷۲۴۸۳۶۸

توحید – خ‌رضوی

عباس‌

تاج‌ دینی

اطفال

۳۲۲۲۱۲۹۴

امام‌خمینی -

احمد

بذرافشان‌

اطفال

۳۸۵۴۴۰۳۱

کوهسنگی۴ -

سعیده‌

ترویج‌ اسلامی

اطفال

۳۸۶۷۷۵۲۰

وکیل آباد – آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی

عبدالحسین‌

تراب پرهیز

اطفال

۳۸۵۴۹۹۵۵

امام‌رضا -

ناهید

تفضلی مقدم‌

اطفال

۳۸۶۱۸۶۱۲

‌پیروزی – چ‌۴چشمه‌

محمود

دل‌ آسایی

اطفال

۳۸۴۱۷۰۳۰

احمدآباد – مقابل‌هتل‌هما

محمدرضا

جهان‌ شاهی

اطفال

۳۶۶۱۵۵۶۰

قاسم‌آباد – ش‌راه‌ آهن‌

محمود

جلایر

اطفال

۳۷۲۴۵۶۶۸

میدان شهدا -

عبدالعلی

خوارزمی

اطفال

۳۸۴۰۰۱۱۰

احمدآباد – خ‌عارف‌

سید محمد

خاتمی

اطفال

۹۱۵۵۱۱۰۸۲۶

پیروزی – فلکه حر درمانگاه پیروزی

مهدی

خادم‌

اطفال

۳۸۴۲۹۷۰۰

رودکی – بل‌ذکریا

غلامحسین‌

جدیر

اطفال

۳۲۲۲۴۸۹۰

پاسداران‌ -

محسن‌

حری

اطفال

۳۸۴۳۶۷۰۰

پرستار۱ -

محمود

حسینی

اطفال

۳۸۷۹۵۰۶۰

‌پیروزی -

ساغر

یزدانی

اطفال

۳۶۶۲۴۷۷۰

قاسم آباد – بین‌شریعتی۳۲و

احمد

حکیم‌ زرگر

اطفال

۳۸۴۰۲۸۶۹

احمدآباد – بعدرضا

حمیدرضا

حقوقی

اطفال

۳۷۲۵۸۷۵۲

عبدالمطلب – ‌کنارداروخانه‌

شهناز

حقیقی

اطفال

۳۷۶۸۸۴۱۱

سجاد – اول‌بزرگمهر

وحید

پراگمی

اطفال

۳۷۶۸۶۳۵۳

‌سجاد – ساختمان‌بهاران‌

سیمین‌

پرتوی

اطفال

۳۸۴۲۴۲۹۵

پرستار -

سیدمحمدجواد

پری زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۳۱۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌

شمسی

رسولی

اطفال

۳۶۰۴۲۹۱۸

وکیل آباد – دانش‌آموز۷

محمدعلی

رغیب‌

اطفال

۳۶۰۴۱۵۶۰

آزادشهر – چ‌۳۸متری

رمضانعلی

سامی راد

اطفال

۳۸۴۰۸۴۰۳

احمدآباد – جنب‌محتشمی

علیاصغر

طاهریان‌

اطفال

۳۶۶۲۴۸۰۰

قاسم آباد – ‌حجاب‌۳۹

غلامرضا

زابلی نژاد

اطفال

۳۸۵۹۴۳۸۵

باهنر – بیمارستان سینا

محمود

صادق‌ الحسینی

اطفال

۳۶۰۴۲۸۹۹

دانشجو۳ -

جواد

طباطبایی

اطفال

۳۸۴۰۰۸۱۱

احمدآباد – ‌ابوذر۲۱-۱۹

ابوالقاسم‌

زیبدی

اطفال

۳۸۴۰۶۶۷۱

سناباد -

محمدتقی

صراف‌

اطفال

۳۸۵۴۴۶۴۴

ابن‌سینا -

علی اکبر

سرجمعی

اطفال

۳۸۴۳۶۳۶۴

سناباد – غربیچ‌ارم‌

سعید

سعیدی رضوانی

اطفال

۳۲۷۳۶۰۶۱

مقدم – بین‌چ‌برق‌ وسیلو

محمدحسین‌

شفاعی

اطفال

۳۸۴۱۲۳۸۲

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

ایمان

کربلایی

قلب اطفال

۰۵۱-۲۹۴۸۵۶۵

امام خمینی – امام

محمد

قربانیان‌

اطفال

۳۷۲۴۵۹۴۷

مطهریشمالی – ‌چ‌۳۵متری

عباس‌

قریب‌

فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌

۳۸۴۱۶۱۳۳

دانشگاه‌ – قبل‌ م‌ تقیآباد

سهیل‌

عبادی

اطفال

۳۲۲۲۶۷۷۳

هاشمینژاد -

ویکتوریا

عراقی

اطفال

۳۸۴۱۶۶۲۰

سناباد – نبش‌آفرین‌

هاشم

عرفانیان

اطفال

۹۱۵۳۱۳۲۸۰۵

بلوار وکیل اباد -

کاظم‌

غفاری

اطفال

۳۶۰۴۹۳۳۳

آزادشهر – امامت‌۳۶

ایرج‌

غفرانی

اطفال

۳۲۲۲۴۳۴۷

دانشگاه‌ – بعدجنت‌

صفرعلی

غفرانی

اطفال

۳۸۴۳۲۸۰۲

آبکوه‌ – ‌ارم‌ جنوبی

یحیی

فخرنبوی

اطفال

۳۸۴۳۵۶۶۶

دکترا – ابن سینا

مهدی

فرساد

اطفال

۳۸۴۱۵۹۷۸

احمدآباد – ‌قائم‌ ۵

علی

آل‌ شیخ‌

چشم

۳۸۴۲۰۴۷۰

احمدآباد – پرستار۱

عباس‌

پهلوان‌ زاده‌

چشم

۳۸۵۹۲۲۸۹

امام‌رضا – قبل‌چ‌دانش‌

میرنقی

موسوی

چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌)

۳۸۵۴۱۸۷۴

‌امام‌رضا – میدان ‌بیمارستان

محمدحسین‌

موسوی نیک‌

چشم

۳۸۴۳۵۳۳۲

احمدآباد – نبش‌عارف‌۵

فریدون‌

موشخیان‌

چشم

۳۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی

علیرضا

مهدیزاده‌

چشم

۳۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌

خداداد

مرادیان‌

چشم

۳۸۴۳۳۵۶۵

دانشگاه – ‌شریعتیساختمان‌۷۰۷

محمدمهدی

آریانا

چشم

۲۲۵۴۶۶۶

مدرس – ساختمان ۱۴

علی

گلستانی

جراح چشم

۸۴۲۱۱۶۲

احمدآباد – ‌عارف‌۲

ابوالقاسم‌

مشیرفلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

بیمارستان‌امام‌رضا -

 

امیرحسن‌ خانی

چشم

۸۴۱۹۶۰۹

تلویزیون‌ -

 

احمدیان‌ شالچی

چشم

۸۴۰۸۳۰۸

پرستار۱ -

محمدحسن

احمدیان شالچی

چشم

۸۴۱۰۹۱۰

هاشمی نژاد -

عباس

احمدزاده

چشم

۲۲۵۵۹۱۹

طلاب – سیمتری

غلامحسین‌

اعظم‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ -

علی اکبر

بلوریان

چشم

۷۶۸۰۲۳۳

سجاد – چهارراه بزرگمهر

رضا

بااصل‌

چشم

۸۴۱۴۲۸۱

دانشگاه‌ – جنب‌بازار

محمد

برادران‌ رحیمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

محمد

برادران رحییمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن سینا – ساختمان اطبا

محسن

جواهریان

چشم

۸۴۰۱۹۵۷

کوهسنگی – کوهسنگی ۲۸

رحمت‌

جاوید

چشم

۸۴۱۸۷۳۰

احمدآباد – پرستار۱

رحمت‌

جاوید

چشم

۸۵۱۲۷۰۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

عباس‌

یاراحمدی

جراح چشم

۸۴۱۲۲۸۱

ابن‌سینا – ساختمان‌ ۲۰۷

حمید

خاکشور

چشم

۸۵۹۱۸۸۲

چمران – ‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

جعفر

حداد

چشم

۸۴۳۳۰۸۴

احمدآباد – بیمارستان گوهرشاد

هما

جراح‌ نژاد

چشم

۸۴۱۵۱۷۱

احمدآباد – خ‌رضا۵

سیدعبدالرضا

حسینی نسب‌

چشم

۷۶۸۸۴۴۴

‌سجاد – خ‌مینا

احمد

یزدانی بایگی

چشم

۸۴۳۴۵۳۰

دانشگاه‌ -

عباسعلی

یکتا

چشم

۸۴۱۰۵۱۰

ابن‌سینا -

مهین

پرتوی

چشم

۸۴۲۷۵۹۴

احمدآباد – پاستور

الیاس‌

شمسی

چشم

۸۵۹۱۰۶۳

چمران‌ – ۳راه‌جم‌

میترا

سالاری

چشم

۲۲۲۲۴۵۴

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

خلیل‌

شادکامی

چشم

۸۴۳۳۳۳۸

احمدآباد – ساختمان‌آهنچی

غلامحسین‌

صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ -

رحیم‌

ستاری

چشم

۸۵۴۷۷۷۰

چمران – ‌۳راه‌جم‌

محمدرضا

صداقت‌

چشم

۸۴۳۳۳۵۰

پرستار ۱ -

عباس‌

شجاعی

جراح چشم

۸۴۴۵۹۸۲

احمدآباد – مقابل ‌محتشمی

عباس‌

شجاعی

جراح چشم

۸۵۱۴۱۳۴

چمران – مق‌۳راه‌جم‌ساختمان‌اطبا

حسین‌

صحی زاده‌

چشم

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا -

علی

کاظمی

چشم

۸۴۰۶۹۵۲

احمدآباد – اول‌پرستار

امان‌اله‌

کریمی

چشم

۶۰۵۱۳۹۵

آزادشهر – امامت‌۷ ساختمان‌کاکتوس‌

فاطمه‌

قهرمانی

چشم

۸۴۱۶۴۳۶

احمدآباد – ‌ابومسلم‌

کاظم‌

قاجاری

چشم

۸۴۳۷۳۲۶

احمدآباد – بعدخ‌قائم‌

محمد

عابدینی

جراح چشم

۸۴۰۴۲۲۵

پرستار۱ -

مرتضی

عدالت‌

چشم

۸۴۰۲۲۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

غلامرضا

عشقی شرق‌

چشم

۸۴۰۰۴۴۴

احمدآباد – ‌محتشمی

عباس‌

عظیمی

چشم

۸۴۱۹۱۸۱

خیام‌۹ -

ابوالقاسم‌

فلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

امام‌ رضا – میدان بیمارستان

جهانگیر

فرخ‌

چشم

۸۵۴۹۳۲۲

کوهسنگی – اسدی ۶

محمد

فرشچی

چشم

۸۵۴۳۶۷۰

ابن‌سینا -

احمد

مولایی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۴۸۲۸

‌سجاد -

یحیی

نوروزبیگی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۰۷۳۱

‌سجاد – نبش‌هدایت‌

حسن‌

ناهیدی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌

مهدی

پورصادق

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۸۴۸۴

احمدآباد – عارف ۵

نعمت‌ اله‌

مختاری

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۵۵۷۵

چمران‌ -

سیدمرتضی

میرصالحی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۷۸۵۲

چمران‌ – جنب‌ شهروروستا

بهروز

آزادگان

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۴۵۱

احمدآباد – ابتدای عارف

محمود

مصدق‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۱۱۵

باهنر -

محمدرضا

لشگری

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۱۷۹۱

ابن‌سینا۱ -

امیر

لطف‌ علی زاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۴۱۵۱

احمدآباد – اول‌قائم‌

مسعود

نقیب‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌

محمد

نعیمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌

سعید

امامی

گوش،حلق وبینی

۸۵۱۷۸۰۸

دانشگاه – ساختمان ساسان

بهروز

ابراهیمی

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۳۶۵

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

یوسف

اسکندری

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۲۵۱۲

نواب صفوی – ابتدا

یوسف‌

اسکندری

گوش،حلق وبینی

۳۶۴۳۵۱۲

نواب‌صفوی -

غلامرضا

ذبیحی

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۹۶۲۱

آزادشهر – امامت‌۵

علی

باقرزاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا

مهدی

بزازی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۵۴۶۲

احمدآباد – ابتدای خیابان

تقی

دوگانی

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۳۴۲۹

چمران‌۱۱ -

حبیب‌اله‌

دانشور

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۸۵۹۹

احمدآباد – اول‌عارف‌

سیروس

خادم معارف

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان ۴۴

سیروس‌

خادم‌ معارف‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

محمدرضا

خادملو

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۵۵۶۸

احمدآباد – ساختمان‌عطار

محسن

دادمهر

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۴۹۹۸

چمران – ساختمان‌پزشکان‌

مهدی

درخشان‌

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۲۶۸۶

‌عباسی۱۹ -

جعفر

حس زاده

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان – ساختمان گلستان

جعفر

حسن‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان‌ -

عباس

راشد

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۹۶۳۸

احمدآباد – عارف

محمدباقر

رضینی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۰۰۷۳

احمدآباد – ابتدا

علی

سهبانی باقرزاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه – ابتدای کفایی

احمد

شاهین فر

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۳۰۰

خسروی – بیمارستان شاهین فر

محمود

صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

خاکی – بیمارستان سینا

محمد

صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

سید مسعود

شریفی دولویی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۳۲۸۲

احمدآباد – ابتدا

محمدمهدی

شفاعی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۵۰۶۰

احمدآباد -

اسداله‌

کیافر

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۴۵۲۳

احمدآباد – ‌بهشت‌۲

محمدمهدی

قاسمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۱۶۱۶

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان گوهرشا

ساسان‌

عین‌ القضاتی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۷۲۳۳

احمدآباد – ‌پرستار۱

محمود

فتوحی

گوش،حلق وبینی

۷۲۵۱۱۹۹

‌توحید – میدان

علیرضا

فخروی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۳۳۷

مدرس – جنب دادگستری

علیرضا

فریدحسینی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۵۶۵

چمران‌ -

فاطمه‌

موسوی

پوست

۸۶۱۶۸۲۷

نبش‌سامانیه‌ -

مسعود

ملکی

پوست

۸۴۴۵۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱

مرضیه‌

محروقان‌

پوست

۸۴۰۶۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

کاظم‌

مستوفی

پوست

۸۴۲۴۴۶۶

احمدآباد – ‌عارف‌

ثریا

نصرتیان‌

پوست

۷۶۸۹۶۰۰

‌خیام‌ – چهارراه

جواد

نقدیانی

پوست

۸۵۴۸۴۹۶

ابن‌سینا – ساختمان‌ اطبا

علیرضا

انطیقه چیان

پوست

۸۵۹۰۳۱۱

ابن سینا – ساختمان اطبا

آذر

اخوان‌

پوست

۷۶۱۱۳۳۷

بل‌سجاد – خ‌مینا

سهیلا

اشراقی

پوست

۸۴۱۴۵۲۴

دکترا – مقابل‌البسکو

ثریا

اکرام نصرتیان

پوست

۷۶۱۷۱۸۱

سجاد – چهارراه خیام

محمود

بلورساز

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه‌ -

محمد

بلورساز مشهدی

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه – بین دکتری و کفایی

فرحناز

ثمره‌ محمدیان‌

پوست

۸۴۰۹۶۵۱

احمدآباد – عارف‌۲

عباس‌

تقوی رضوی زاده‌

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی -

حسین‌

خلیلی

پوست

۸۵۹۶۸۶۸

‌گلستان‌ -

زهره‌

جاویدی

پوست

۸۴۴۵۵۰۹

راهنمایی ۱۰ -

زری

جاویدی

پوست

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌

غلامرضا

خزاعی

پوست

۸۵۹۱۰۶۳

چمران – ‌۳راه‌جم‌

سیدحسن‌

حسینی

پوست

۸۵۴۴۲۸۹

کوهسنگی۶ -

مهدی

حسینی خواه‌

پوست

۸۴۳۴۲۰۰

احمدآباد -

محمدتقی

رادپور

پوست

۸۵۴۱۴۱۴

ابن‌سینا -

عباس‌

رضوی زاده

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی – مقابل‌مسجدولیعصر

سیمین‌

طلایی

پوست

۸۴۲۶۳۶۶

احمدآباد – نبش‌عارف‌

نسرین‌

سالاری

پوست

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – خ‌محتشمی

یداله‌

ساکت‌

پوست

۲۲۲۶۰۲۰

جنت‌ -

یداله‌

ساکت‌

پوست

۸۴۰۵۶۶۷

سناباد -

مریم‌

زینال‌ پور

پوست

۸۵۱۳۹۴۱

چمران‌۱۵ – مجتمع شفا

فضل‌ اله‌

صدر

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – چ‌بنفشه‌

فخرالزمان

پزشک پور

پوست

۶۰۴۹۳۷۰

دانشگاه – ابتدای کفایی

کامران‌

قریشی الحسینی

پوست

۷۶۳۲۵۵۵

بهار -

سرور

فامیلی

پوست

۸۴۲۸۷۶۴

احمدآباد – ‌محتشمی۱

زهرا

فاضل‌

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – ‌بنفشه‌

محمدحسن

فتح اله زاده

پوست

۳۸۴۴۸۹۳۰

مشهد - خ احمد آباد - روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید

رابعه‌

فیضی

پوست

۸۴۴۵۶۹۶

احمدآباد – عارف‌۱

محمدحسن‌

آموزگار

جراح عمومی

۸۴۳۲۴۲۶

احمدآباد – بهشت‌۱

محمدعلی

نوازی

جراح عمومی

۸۵۹۳۸۱۱

پاسداران‌ -

بهروز

هوشمند

جراح عمومی

۶۰۵۳۹۶۲

میلاد۵ -

کاظم‌

موسوی

جراح عمومی

۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی

محمدرضا

آذرپژوه

جراح عمومی

۲۲۲۱۳۳۱

سرخس – ابتدای کوی کارگران

-

وهاب‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۹۰۷۴

احمدآباد -

بهمن‌

مترجم‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر

محمدتقی

نگین‌ تاج‌

جراح کلیه‌ ومجاری ادراری

۸۴۱۱۲۸۲

احمدآباد -

فخرالدین‌

محلاتی

جراح عمومی

۸۴۲۳۷۷۲

احمدآباد – ‌محتشمی۱

خسرو

آروند

جراح عمومی

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد – ابتدایمدرس‌

خسرو

آروند

جراح عمومی

۸۵۹۰۲۰۲

پاسداران -

حسین‌

معمار

جراح عمومی

۸۴۳۸۰۷۷

احمدآباد -

محمدعلی

معینی

جراح عمومی

۸۴۲۴۰۶۴

سناباد -

داریوش

ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۴۳۱۵

خاکی – بیمارستان سینا

داریوش‌

ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۸۶۶۶

باهنر – بیمارستان سینا

احمد

اصفهانی زاده

جراح عمومی

۸۴۳۱۶۱۶

احمدآباد – بهشت

محمدابراهیم

اکبری

جراح عمومی

۸۴۲۹۰۷۲

احمدآباد – ساختمان ۴۴

محمدرضا

اعتضادی

جراح عمومی

۸۴۱۰۶۶۵

خواجه ربیع – چهارراه

محمد

توسلی

جراح عمومی

۸۵۴۶۰۶۲

گلستان‌ – مجتمع‌ پزشکان‌

علیرضا

توسلی

جراح عمومی

۸۴۳۴۹۰۲

‌پرستار۱ -

عبدالحسین‌

توکلی زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۲۴۴

پاستور -

بهروز

ثابتی

جراح عمومی

۲۷۰۸۳۷۱

طبرسی – چهارراه برق

محمدجواد

بجدی

جراح عمومی

۶۰۴۴۷۶۶

آزادشهر – دک‌

عباس

تجدد

جراح عمومی

۸۴۰۸۵۴۵

احمدآباد – سی متری دوم

حفیظاله‌

بصیر

جراح عمومی

۸۴۲۵۵۱۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

ناصر

دلیلی

جراح عمومی

۸۴۲۰۰۱۵

احمدآباد – عارف‌

مهدی

جمعه‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۴۶۰۸۰

پرستار۱ -

منصور

دارابی

جراح عمومی

۸۴۳۲۱۲۲

دکترا – مقابل‌بهشت‌

محمدرضا

دارابی

جراح عمومی

۸۵۴۹۷۴۹

چمران – جم‌ساختمان‌ پزشکان‌

سیدمحمدمجتبی

دستغیب‌

جراح عمومی

۸۴۳۰۷۱۰

دانشگاه‌ – جنب‌کفایی

سیدضیا

حقی

جراح عمومی

۸۴۳۶۸۶۵

دکترا – بعدحس‌-نصرت‌

پرویز

رئوفیان‌

جراح عمومی

۸۴۲۵۳۵۱

احمدآباد – خ‌محتشمی

غلامحسین‌

روان‌ خواه‌ مقدم‌

جراح عمومی

۸۴۳۲۷۷۷

احمدآباد -

علی

روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ – چ‌ارم‌

حسن‌

راوری

جراح عمومی

۸۴۳۱۰۹۹

احمدآباد – پرستار

محمدتقی

رجبی مشهدی

جراح عمومی

۸۵۴۶۶۱۱

ابن‌سینا۱ – ساختمان‌ پزشکان

محمد

رحیمی

جراح عمومی

۸۴۳۳۶۵۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۷

علی

زمانیان‌ روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ -

ناصر

سنجرموسوی

جراح عمومی

۸۴۲۱۳۷۱

بولوار ‌تلویزیون‌ -

خسرو

شایان‌

جراح ارتوپد

۸۴۰۴۹۳۱

احمدآباد – عارف‌۲

حسین‌

شباهنگ‌

جراح عمومی

۸۴۰۳۲۵۱

احمدآباد – خ‌ عارف‌۵

ابراهیم‌

صیادپورزنجانی

جراح عمومی

۸۴۱۶۴۴۴

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

محمدصادق‌

صدری زاده‌

جراح عمومی

۲۲۲۵۲۴۰

شیرازی – ملک‌

نوشین

کاوسی

جراح عمومی

۸۸۲۱۰۵۲

وکیل آباد – سامانیه

محمد

قائمی

جراح عمومی

۸۵۹۲۰۵۴

چمران‌‌ – ۳راه‌جم

مرتضی

علایی

جراح عمومی

۸۵۴۷۲۸۴

باهنر – ساختمان‌شهسوار

ناصر

علی زاده‌

جراح عمومی

۷۲۵۴۲۴۱

کاشانی – خ‌رضوینو

پرویز

عامریون‌

جراح پلاستیک

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – ‌محتشمی

علی

غیور

جراح عمومی

۸۴۰۳۳۲۷

احمدآباد – ‌ابوذر۸

جعفر

فلاطونی

جراح عمومی

۷۲۷۱۳۴۱

میدان ‌توحید -

سیدحسن‌

فاطمی

جراح عمومی

۸۵۴۱۸۴۴

امام‌رضا۵ -

محمد

فرجی

جراح مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – اول‌خیابان‌پرستار

احمد

فرزاد

جراح عمومی

۸۴۲۴۴۶۱

احمدآباد – ‌پرستار

مرضیه‌

مهاجری

زنان و زایمان

۸۴۳۷۸۹۴

احمدآباد – ‌قائم‌۱

مهدی

مهدوی

زنان و زایمان

۸۴۳۴۷۰۵

احمدآباد – ساختمان‌۸۵

عطیه‌

منصوری

زنان و زایمان

۸۴۲۷۴۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

رضا

نایبی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۳۲۶

احمدآباد – ساختمان‌ذبیحی

طاهره‌

هاشمی

زنان و زایمان

۸۴۲۶۲۴۵

احمدآباد -

فاطمه‌

هاشمیان‌

زنان و زایمان

۸۴۴۶۱۵۱

احمدآباد – بعد۳راه‌راهنمایی

نسرین‌

آذری متین‌

زنان و زایمان

۸۴۳۹۶۰۴

احمدآباد – نبش‌قائم‌ساختما

حسین‌

واحد

زنان و زایمان

۸۴۲۳۶۳۳

احمدآباد – اول‌پرستار

منیره‌

پورجواد

زنان و زایمان

۸۴۰۴۸۷۶

احمدآباد – خ‌کلاهدوز۸

محمود

متقی

زنان و زایمان

۸۴۲۳۵۹۸

بهشتی – میدان ‌کوشه‌ای

صدیقه‌

آیتی

زنان و زایمان

۸۴۳۹۱۳۷

احمدآباد -

پرویز

میبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۷۶۳۴

احمدآباد – ‌پاستور۱۲

حسین‌

محرری

زنان و زایمان

۷۲۵۶۲۳۸

‌قرنی – مقابل‌ م‌بار

حسین‌

محرری

زنان و زایمان

۸۴۳۴۶۴۱

آخردکترا -

میترا

نجف‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۳۱۲۲۱

سناباد – ۵راه خ‌اعتمادی

پوراندخت‌

مروارید

زنان و زایمان

۷۲۷۵۴۲۵

میدان ‌توحید -

حسین‌

مرندی

زنان و زایمان

۸۵۹۱۳۹۱

دانشگاه۱۶‌ – ساختمان‌۹۹۹

هادی

آریامنش

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۴۱

سجاد – چهارراه بهار

نسرین‌

گلشنی

زنان و زایمان

۸۴۰۱۴۱۶

احمدآباد – ‌رضا۱۲

غلامحسین‌

نصیرایی(فروغ‌)

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – ‌رضا

عباس‌

مشرف‌ رضوی

زنان و زایمان

۲۲۲۶۲۸۱

جنت‌۳ -

پرویز

معتکف‌

زنان و زایمان

۲۲۲۶۵۴۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

عبدالصمد

امینیان

زنان و زایمان

۲۲۲۵۳۵۴

جنت – پلاک ۱۶

فریده‌

انصاری

زنان و زایمان

۸۴۴۶۰۴۵

سناباد۲۲ -

مهین

ادهمی مقدم

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۹۲

احمدآباد – شهید فلاحی

خلیل

اخوان

زنان و زایمان

۸۵۴۱۸۲۳

ضد – بین فلکه و عدل خمینی

خلیل‌

اخوان‌

زنان و زایمان

۸۵۹۹۹۳۱

خرمشهر – ۱۰مهتاب‌

حسین

احمری مقدم

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۲۹

احمدآباد – بهشت

غلامحسِین

ارندی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۸۴۰

احمدآباد – اول محتشمی

اکبر

اسدیان

زنان و زایمان

 

کوی کارگران -

هما

اسکوئیان‌

زنان و زایمان

۸۶۱۷۶۰۷

سامانیه‌ -

نسرین‌

بهلول‌

زنان و زایمان

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱

احمد

بهاری

زنان و زایمان

۸۵۹۱۲۴۲

چمران‌ -

احمد

بهاری کاشانی

زنان و زایمان

۲۲۲۲۸۰۴

جم – جنب بیمارستان آریا

فاطمه‌

توسلی

زنان و زایمان

۸۴۱۱۹۹۶

پاستور۴ -

مهدی

توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۴۵

پاستور -

رضا

توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۳۳

پاستور -

حسین‌

بهروان‌ فر

زنان و زایمان

۸۵۹۳۹۹۴

چمران – جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

حشمت الله

بهرامی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۰۱

دانشگاه – خیابان اسرار

محمدناصر

تیمورزاده‌

زنان و زایمان

۸۴۲۹۰۹۸

احمدآباد – خ‌محتشمی

زهره‌

بیدار

زنان و زایمان

۶۶۲۱۰۱۵

شهرک‌ لشگر – فلاحی۳

سهیلا

بخشی

زنان و زایمان

۸۵۱۲۴۲۵

‌چمران‌ – ساختمان‌شفا

مریم‌

برهانی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد -

عالیه‌

ترابی زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۶۲۷

کوهسنگی۴ -

نبی اله‌

ترجمان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۹۶۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

مهدی

ترک‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۳۹۷

سناباد – مقابل‌انتقال‌ خون‌

پروین‌

تکلو

زنان و زایمان

۷۶۱۵۵۷۶

‌خیام – ‌خ‌گلایل‌

نفیسه‌

ثقفی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۷۶۷

احمدآباد – خ‌پرستار۱

منیره‌

جهانیان‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۳۶۵

ابن‌سینا۱ -

سیده فاطمه

جودی

زنان و زایمان

۶۰۵۶۹۵۲

آزادشهر – چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا

زهره‌

یوسفی

زنان و زایمان

۸۵۴۱۴۲۳

دانشگاه‌۱۶ -

محمود

جاودانی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۴۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۳

ملیحه‌

خالصه‌

زنان و زایمان

۲۲۵۴۵۳۴

خواجه‌ربیع‌ – نبش‌ امیرآبا

نیره‌

خادم‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۶۷۴

احمدآباد -

یحیی

حدادی

زنان و زایمان

۸۴۰۰۷۰۵

احمدآباد – بین‌عدالت‌ومحتش‌

علی

جراح‌ نژاد

زنان و زایمان

۸۵۹۴۹۹۲

رازیشرقی -

زهره‌

خزاعی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۱۲۵

پرستار۱ -

مهدی

یغمایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۰۴۱

احمدآباد – ‌پاستور۲

سیدحسن‌

جعفریان‌

زنان و زایمان

۲۲۵۲۲۵۵

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲

حوریه‌

جعفرزاده‌ اصفهانی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۵۴

عارف‌۲ -

عبدالوهاب‌

پرتوی

زنان و زایمان

۸۵۴۳۲۲۶

چمران‌۱۱ -

محسن‌

رجبیون‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۸۰۸

گلستان‌ -

احمد

رحیمی

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۸۷

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴

روح‌ انگیز

رحیمی

زنان و زایمان

۸۴۳۲۶۷۲

احمدآباد – خ‌پاستور۴

محسن‌

رکن‌

زنان و زایمان

۸۵۴۵۹۹۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

ابوالقاسم‌

سنایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۸۹۴

احمدآباد – جنب‌بیگوهرشاد

منوچهر

صادقی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۱۱۱

کویدکترا – مقابل‌بهشت‌

ماهره‌

سازگاراردبیلی

زنان و زایمان

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد -

بتول‌

ساعدی

زنان و زایمان

۶۰۴۵۱۹۳

زیباشهر۷ -

شهناز

شیبانی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۰۹۰

احمدآباد – ‌عارف‌

پرویز

طیبیمیبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۰۳۲

‌دکترا – چهارراه

مصطفی

سیف‌

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

سیداحمد

شریف‌

زنان و زایمان

۸۴۳۲۱۳۱

ابن‌سینا – جنب‌البسکو

فاطمه‌

شریفیان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۲۰۹

احمدآباد – ‌پرستار

ایرج‌

کچویی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۵۲۴

سناباد – مقابل‌البسکو

صغری

کبیری

زنان و زایمان

۷۸۵۴۱۲۵

امام خمینی – بصیر

زهرا

کبریایی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۴۷۸

احمدآباد – نبش قائم‌

سیما

کدخدایان‌

زنان و زایمان

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌

عباس‌

قهرمانی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۰۹۸

احمدآباد – ‌قائم‌۵

عصمت‌

قربانی

زنان و زایمان

۸۴۳۰۰۳۱

احمدآباد -

پریدخت‌

علوی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر

سیدهاشم‌

علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۰۴۴

راهنمایی۶ -

سیدهاشم‌

علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۹۷۳۹

راهنمایی۶ -

محمدتقی

عالم‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۴۹۰

امام‌خمینی – ‌بعدم‌ ۱۰دی

فاطمه‌

عالمی پور

زنان و زایمان

۲۷۳۷۱۶۹

طلاب‌ – نبش‌خ‌۲

سیدرحیم‌

عادل‌ برخوردار

زنان و زایمان

۸۶۸۰۴۴۰

وکیل آباد – ۳راه‌زندان‌خ‌تربیت‌

هوشنگ‌

عتیقی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۵

کوهسنگی – ‌غفاری

محبوبه‌

غرویان‌

زنان و زایمان

۸۴۳۴۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱

نرگس‌

عرفانیان‌

زنان و زایمان

۲۷۲۳۴۵۹

بین‌ چ‌برق‌وسیلو -

حسن‌

عسگری

زنان و زایمان

۷۶۸۸۴۸۰

سجاد – ‌بزرگمهر

منصوره‌

غفرانی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۸۷

م‌احمدآباد – جنب‌مخابرات‌

حبیب‌ اله‌

فیوضی

زنان و زایمان

۷۶۱۷۲۷۶

فلسطین‌۱۸ -

بهجت‌

فیروزی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۳۲۹

محتشمی۲ -

غلامحسین‌

فروغ‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – رضا

گیتا

فکوربیات‌

زنان و زایمان

۸۴۱۷۱۷۴

سناباد – جنب‌داروخانه‌

 

مهاجری مقدم‌

قلب

۸۵۴۹۰۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

محمد

ملکشی

قلب

۲۲۲۶۸۴۱

مدرس‌ – ساختمان‌۱۴

حسین‌

نادمی

قلب

۸۴۴۰۰۵۹

احمدآباد – ‌پرستار۳

ایرج‌

ناظم‌

قلب

۲۲۵۰۹۱۰

چمران‌ -

حمید رضا

وحید جاجرمی

جراح و فوق تخصص قلب

۹۱۵۵۸۴۱۱۳۵

احمد اباد -ساختمان پزشکان -

سید محمد

محمدی

قلب

۹۱۵۳۲۴۵۵۸۶

سجاد – بهار۵

محمد

محمدی

قلب

۷۶۱۲۴۳۰

‌سجاد – بین‌بهاروخیام‌

اسداله‌

میرزایی

جراح و فوق تخصص قلب

۸۵۱۷۶۸۴

دانشگاه‌۱۶ – جنب برک‌

جواد

لطفی

قلب

۸۴۱۶۴۳۶

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌

جواد

لطفی

قلب

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا -

محمدرضا

ابوالفضلی

قلب

۷۶۸۶۷۸۱

فلسطین‌۸ -

علی اصغر

بلوریان‌

قلب

۸۴۱۸۱۱۲

احمدآباد – خ‌عارف‌

محمد

برادران‌ رحیمی

قلب

۲۲۵۱۷۱۳

جنت‌۷ – ساختمان‌۱۲۱

فروغ‌

جوادی

قلب

۸۴۲۰۶۴۳

احمدآباد – خ‌پرستار

ماشااله‌

دهقانی دشت‌ آبی

قلب

۸۵۹۹۹۲۳

کوهسنگی۴ -

اسداله‌

داوری

قلب

۸۵۴۳۱۴۲

ابن‌سینا۱ -

هاشم‌

دانش‌ ثانی

قلب

۸۵۹۸۲۲۲

چمران‌ – ۳راه‌جم‌ ساختمان‌۱۹

اصغر

حاتمی

قلب

۸۴۱۸۱۱۱

احمدآباد – محتشمی

علی

حاجی زاده‌

قلب

۲۲۲۲۷۰۲

‌وحدت‌ -

علی اصغر

دادگر

قلب

۸۴۳۱۱۶۷

احمدآباد – کلاهدوز۸

علیرضا

حیدری بکاولی

قلب

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار -

منصور

حسین‌ زاده‌ اردبیلی

قلب

۸۵۴۹۶۶۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

حسینی

قلب

۸۵۹۱۲۹۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

بهروز

روحانی

قلب

۸۵۹۴۲۵۵

‌ضد – میدان

منوچهر

رادپور

قلب

۸۴۳۳۳۲۹

دانشگاه‌ – اول‌کفایی

جواد

رادفر

قلب

۸۴۲۰۲۵۲

احمدآباد -

جواد

رضائی

قلب

۶۰۵۸۶۶۰

آزادشهر – نبش چهارراه میلاد

عباس‌علی

رفیق‌ دوست‌

قلب

۸۵۹۵۴۵۳

دانشگاه‌۱۶ -

اکبر

رفیعی تبریزی

قلب

۸۴۱۰۹۱۰

کویدکترا -

مهرداد

صادقی اردوبادی

قلب

۸۴۰۸۱۹۰

احمدآباد – پرستار۱

 

شبستری

قلب

۸۵۱۵۵۳۷

م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) -

سیداحمد

سررشته‌ دار

قلب

۸۴۲۳۳۵۴

احمدآباد – خ‌محتشمی

فضل‌ اله‌

عادلی

قلب

۲۷۰۸۱۴۸

‌برق – ‌شیخ‌صدوق‌

مهدی

فلاطونی

قلب

۸۴۱۳۳۵۵

کویدکترا -

هدایت‌

فاتحی

قلب

۸۵۴۷۸۲۹

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌

محمد

فاضلی

قلب

۸۴۱۴۴۹۹

کویدکترا -

محمد

فاضلی

قلب

۸۵۹۱۲۱۲

چمران‌ – ساختمان‌شفا

ابوالحسن‌

فیض‌

قلب

۸۴۰۱۷۱۰

سلمان‌فارسی -

هوشنگ‌

فروهر

قلب

۲۲۲۹۰۰۹

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

شوکت‌ اله‌

مهاجرزاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۱۴۸

احمدآباد -

بهروز

ناصری

ارتوپدی

۸۴۲۴۵۴۶

احمدآباد – پرستار۱

هادی

مخمل‌ باف‌

ارتوپدی

۸۴۱۱۵۱۰

احمدآباد – اول‌قائم‌

ابوالفضل‌

محمدی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۴

امام‌ رضا – میدان

عباس‌

مدرسی

ارتوپدی

۸۵۴۴۲۳۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

مصطفی

نیکنام‌

ارتوپدی

۸۴۱۲۶۹۰

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان قائم‌

سیدمهدی

مظلومی

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۰۹

چمران‌۱۱چ‌۱ -

محمد

مظفری

ارتوپدی

۸۴۱۷۵۷۹

احمدآباد – ‌عارف‌۵

جعفر

امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران – چهارراه گلستان

جعفر

امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران‌ – چ‌گلستان‌

یوسف‌

اهرابی نژاد

ارتوپدی

۸۵۴۸۱۹۵

رازی – بیمارستان سینا

محمدرضا

اجتماعی

ارتوپدی

۸۵۹۰۰۸۰

ابن سینا – ساختمان اطبا

محمدعلی

اسلامی

ارتوپدی

۸۵۹۳۸۳۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

جواد

افضلی

ارتوپدی

۲۲۵۹۱۵۹

سعدی۱۸ -

ناصر

بلوریان‌

ارتوپدی

۸۵۹۸۰۵۶

چمران – ‌۳راه‌جم‌

مهدی

بنایی

ارتوپدی

۲۲۲۹۹۶۶

دانشگاه – مقابل‌اسرار

محمود

بهاری کاشانی

ارتوپدی

۸۵۹۸۹۳۴

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

بهداد

ارتوپدی

۸۵۴۶۶۶۶

جم – بیمارستان آریا

بیژن

ثاقب طالبی

ارتوپدی

۳۱۰۳۲۵

نخریسی – جنب جهاد

فرشید

باقری

ارتوپدی

۸۴۰۴۱۲۸

‌پرستار -

محمد

حلاج مقدم

ارتوپدی

۸۵۹۰۸۶۰

امام رضا – فلکه بیمارستان

محمدجواد

دلدار

ارتوپدی

۸۴۰۷۴۲۲

احمدآباد – اول‌قائم‌

محمدرضا

داورنیا

ارتوپدی

۸۴۳۹۲۰۰

پاستور۲۲ -

اکبر

حاج‌ صادقی

ارتوپدی

۸۵۱۷۶۱۸

ابن‌سینا۱ -

محمدرضا

دارابی

ارتوپدی

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱

حسن‌

حسن‌ زاده‌

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

چمران‌ – ساختمان‌ پزشکان‌جم‌

حسن

حسن زاده خیاط

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

پاسداران – مقابل هتل جم

حسن‌

رحیمی

ارتوپدی

۸۴۱۷۶۳۶

کفایی۱ -

ابوالقاسم‌

رضایی

ارتوپدی

۷۶۲۲۶۴۲

سجاد – بین‌چ‌ خیام‌ وبهار

حسین‌

شاهوردیانی

ارتوپدی

۶۶۱۶۲۳۳

احمدآباد – ملاصدرا۳۸

بیژن‌

طالبی

ارتوپدی

۸۵۹۹۸۳۲

فدائیان‌اسلام‌ -

عباس‌

طالبیان‌

ارتوپدی

۸۴۱۴۴۳۳

‌احمدآباد – ساختمان‌ ۷۰

محمدرضا

شاهرخی

ارتوپدی

۸۴۳۰۵۰۴

احمدآباد – پرستار۱_ ساختمان ۲۰

علیرضا

سجادی

ارتوپدی

۸۴۳۳۱۱۷

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

علیرضا

سجادی

ارتوپدی

۸۴۱۵۷۳۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری

اقبال‌

صدری

ارتوپدی

۸۴۲۹۵۳۵

احمدآباد – ‌محتشمی

یوسف‌

سروری

ارتوپدی

۸۵۹۸۸۸۰

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌

سیدرضا

شریفی

ارتوپدی

۸۴۲۲۰۲۱

احمدآباد – ساختمان‌سهندزر

محمود

شکیبانیا

ارتوپدی

۸۵۴۹۲۵۱

چمران‌۱۱ -

محمود

کاشانی

ارتوپدی

۸۵۴۲۳۰۷

پاسداران‌ – ‌۳راه‌جم

محمدحسن‌

کیانوش‌

ارتوپدی

۷۶۱۳۱۷۱

سجاد – بعدچ‌خیام‌

موسی

کیاوش‌

ارتوپدی

۸۴۲۲۳۷۵

احمدآباد – نبش‌عارف‌

محمد

قره‌ داغی

ارتوپدی

۸۴۰۱۷۰۰

احمدآباد – ‌محتشمی

حسن‌

علی زاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۷۰۴

احمدآباد – عارف‌۱

حسن‌

عرفانی

ارتوپدی

۸۴۳۳۲۱۹

احمدآباد – بین‌نشاط و ابونصر

عباس‌

نوریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۴۶۵

احمدآباد – پرستار۱

محمدهاشم‌

محمودیان‌

مغز و اعصاب

۸۵۴۲۵۶۳

باهنر -

سیدعلی

میلانی

مغز و اعصاب

۷۶۱۹۲۳۴

بولوار ‌فردوسی – خ‌ابن‌سیناشرقی

 

آخوندیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۳۸۱۵

احمدآباد -

جلیل‌

مختاری

مغز و اعصاب

۲۲۲۹۴۶۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

علی

میرزایی

مغز و اعصاب

۷۷۴۵۱۲۳

عارف – عارف ۱۰

کریم‌

نیکخواه‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۵۵

دانشگاه – کفایی

حسین‌

مشهدی نژاد

مغز و اعصاب

۸۵۹۴۴۲۴

چمران‌۱۱ -

بهرام

مطلق

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه -

محمدرضا

نقابیان‌

مغز و اعصاب

۲۲۵۴۳۳۳

‌چمران‌ – میدان ‌سعدی

حبیب‌اله‌

نعمتی

مغز و اعصاب

۸۵۹۹۲۰۰

‌ابن‌سینا – ساختمان‌پزشک‌

غلامرضا

امیرشیبانی

مغز و اعصاب

۸۴۲۷۰۱۱

کوهسنگی – بیمارستان مهر

علی اصغر

ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت ۱ – پلاک ۹

علی اصغر

ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت‌۱

محمدرضا

احصایی

مغز و اعصاب

۸۵۴۴۲۱۱

کوهسنگی – ‌اسدی۴

فرح‌

اشرف‌ زاده‌

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – خ‌پرستار

سعید

اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۱۷۶۱۱

وکیل‌آباد۱۶ – بالایداروخانه‌

سعید

اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۸۳۴۴۶

وکیل آباد – تربیت

محمدمهدی

اعتمادی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۸۵

احمدآبادخ‌ – عارف‌۵

محمدرضا

بهادرخان

مغز و اعصاب

۸۴۳۲۱۱۲

احمدآباد – قائم

محمدرضا

تلافیان‌

مغز و اعصاب

۷۲۷۵۰۷۷

دانشگاه‌ – نبش‌ک‌شفق‌

فخرالدین‌

توکلی

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۶۰۱

احمدآباد – پرستاروعدالت‌

غلامحسین

بهروز

مغز و اعصاب

۸۴۴۸۰۷۰

احمدآباد – خیابان بهشت

بهرام‌

بهرامی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

علیرضا

بیرجندی

مغز و اعصاب

۲۲۲۳۵۸۶

مدرس -

عزیزالله

تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن سینا – ساختمان اطبا

عزیزاله‌

تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطباض

سعید

حائری مهنه‌

مغز و اعصاب

۸۴۲۲۷۰۶

بهشتی۲۵ -

رضا

حائریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۲۱

قائم‌ – نبش‌کفایی

عزیزاله‌

حاتمی

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۸۰۹

سناباد – نبش‌آفرین‌

ابوالحسن‌

پیش‌ نماز

مغز و اعصاب

۸۵۴۹۲۹۰

ضد – دهم‌مهتاب‌

منیژه‌

شوکتی

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا

حمید

طوفانی

مغز و اعصاب

۸۴۰۱۸۹۵

احمدآباد – ‌محتشمی

سیدهاشم‌

سپهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد -

سیدهاشم‌

سپهری

مغز و اعصاب

۸۵۱۵۱۶۵

میدان ‌ضد -

محمدرضا

طالب‌

مغز و اعصاب

۸۴۴۴۹۸۶

احمدآباد – نبش‌پرستار

عبدالصالح‌

صالحی

مغز و اعصاب

۸۴۳۰۰۴۴

دانشگاه‌ – قبل‌کفایی

حسین‌

صالحیار

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۰۰

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌

عبدالحسین‌

طاهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۷۰۱۰

‌دکترا – ابتدا

محمد

شافعی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۶۰۷

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

سیدعلیرضا

ضیایی

مغز و اعصاب

۸۵۹۵۱۲۸

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌

رضا

صدرنبوی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۴۷

سناباد – ساختمان‌۷۷

وحید

سعادتیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۹۸۶۶

احمدآباد – ۳راه‌راهنماییساختمان‌گل‌

جراح‌

صفایی

مغز و اعصاب

۸۴۳۵۳۶۳

احمدآباد -

حسن‌

کریمی

اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی

۸۴۲۸۴۰۲

احمدآباد – ابوذر

قربان‌علی

قلوبی

مغز و اعصاب

۲۷۳۹۹۳۳

گاز – چ‌۷

ادریس‌

علی خواه‌

مغز و اعصاب

۷۲۴۹۳۲۷

مطهری۱۳-۱۱ -

حمید

عضدی نیا

مغز و اعصاب

۸۵۹۰۸۸۰

دانشگاه‌۱۶ -

عبداله‌

فرساد

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۲۷۹

دکترا – آخرخ‌مسعود

رضا

مهدوی

ارولوژی

۸۴۰۰۴۳۷

احمدآباد – ‌پرستار

جمشید

محمدزاده‌

ارولوژی

۸۴۳۴۶۱۷

احمدآباد – ‌بهشت‌

محمدزاده‌ رضایی

ارولوژی

۸۴۲۸۸۶۶

احمدآباد – ‌پرستار۱

مهدی

لطفی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۳۳

دکترا -

بهمن‌

احتشام‌ راد

ارولوژی

۲۲۲۷۱۶۳

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

ابوالفضل‌

اقوامی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۶۰

دکترا – ابن‌سینا

ایرج‌

افتخارشاهرودی

ارولوژی

۷۶۱۷۵۷۵

‌سجاد – نبش‌هدایت‌

وهاب

بنکدار

ارولوژی

۲۲۵۶۵۱۱

چمران – ‌مقابل‌بنیادشهید

سید رحیم

تقوی رضوی زاده

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان – ساختمان گلستان

رحیم‌

تقوی رضوی زاده‌

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌

محمدامیر

خمر

ارولوژی

۷۶۲۲۲۸۳

خیام‌ – بعدهدایت‌

علیرضا

حاکمی برآبادی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خیابان عارف

علی اصغر

یارمحمدی

ارولوژی

۲۲۵۱۵۶۸

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا

علیرضا

حاکمی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خ‌عارف‌

محمد

خدابخشیان‌

ارولوژی

۸۴۱۷۰۹۱

احمدآباد – نبش‌بهشت‌

جمشید

رشیدی

ارولوژی

۸۵۹۰۲۲۶

چمران – ساختمان‌شفا

علی

شمسا

ارولوژی

۸۵۴۴۷۹۹

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌

فریدون‌

شاملو

ارولوژی

۸۴۳۱۰۴۶

مطهریجنوبی -

داریوش

سیروس

ارولوژی

۸۴۳۶۷۴۴

مطهری شمالی -

سید جعفر

شریعت رضوی

ارولوژی

۸۴۲۸۱۵۳

احمدآباد – اول پرستار

امین‌

کدخدایان‌

ارولوژی

۸۵۴۴۵۴۶

گلستان‌ -

غلامرضا

عباس‌ زاده‌

ارولوژی

۸۵۱۱۲۱۵

‌امام‌رضا – میدان

محمدباقر

نورالهیان‌

داخلی

۸۵۹۰۱۲۲

امام‌خمینی – ‌ثبت‌

فریدون‌

مهدویان‌

داخلی

۸۵۴۵۵۹۵

رازی -

کریم‌

پورعماد

داخلی

۸۴۰۲۳۶۵

راهنمایی۱۶ -

رحمت‌ اله‌

مختاری

داخلی

۸۴۱۶۳۸۵

آبکوه‌ – ‌آفرین‌

علی

مختاری فر

داخلی

۲۲۲۳۸۳۹

مدرس‌ – مجتمع تجاریمدرس‌

فرزین‌

مجیدفیاض‌

داخلی

۸۴۰۲۴۲۱

احمدآباد – ‌عدالت‌۱

سیروس‌

محسنی

داخلی

۶۶۲۱۱۲۴

قاسم‌آباد – چهارراه ‌ورزش‌

مهدی

نجف‌ زاده‌

داخلی

۸۴۲۶۲۹۰

کوهسنگی – اسدی۲۰

هوشنگ‌

آرین‌

داخلی

۸۴۲۰۵۳۵

احمدآباد – خ‌ابوذر۳

ابراهیم‌

آریان‌

داخلی

۸۴۰۸۶۴۶

کوهسنگی – جنب‌ پاسگاه‌

ابراهیم‌

نعمت‌ پور

داخلی

۲۲۲۵۴۲۵

خسروی -

منوچهر

معتکف‌

داخلی انگل شناس

۸۴۳۷۴۶۲

دانشگاه – میدان ‌شریعتی

هوشنگ‌

انوری

داخلی

۸۴۳۴۲۳۵

احمدآباد – ‌بهشت‌۱

حمید

امیری

داخلی

۸۴۲۴۸۷۹

احمدآباد – خ‌رضا۱۶

غلامعلی

انصاری

داخلی

۶۰۶۲۷۴۱

‌وکیل‌آباد – بین ‌سیدرضی و

سیدحسین‌

احمدی حسینی

داخلی

۸۵۹۲۰۵۱

‌دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌

عبدالرئوف‌

احراری

داخلی

۸۵۹۳۹۶۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

احمد

اربابی

داخلی

۸۵۹۷۶۶۷

جم‌ – ساختمان‌جم‌

رجب علی

اصغری

داخلی

۸۵۴۱۵۱۵

بهار – فلکه برق، اول بهار

علیرضا

اعتمادی

داخلی

۲۷۰۷۰۲۹

طلاب‌ – خ‌۳

فرهاد

یاوری

داخلی

۸۴۲۴۳۷۱

احمدآباد – بعد رضا۱۶

محمدمهدی

خراسانی

داخلی

۸۴۲۰۷۶۰

سجاد – نبش‌زنبق‌

احمد

گیفانی

داخلی

۶۰۵۵۱۶۱

چهارراه عباسی -

سیدحسن‌

رضوی

داخلی

۸۶۷۵۰۱۲

‌وکیل‌آباد – خ‌ فراهانی۶

 

سنگ‌ چولی

داخلی

۸۴۱۷۰۰۶

بهشتی – م‌کوشه‌ای

حسن‌

شهبازی

داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی

۲۲۲۶۱۳۴

میدان ‌شهدا -

علی

سمیع‌ زاده‌

داخلی

۸۴۳۸۶۹۹

دانشگاه – میدان ‌شریعتی

علی

شهرستانی

داخلی

۸۴۰۹۷۲۶

احمدآباد – ‌ابوذر

غلامعلی

زارع‌

داخلی آلرژی

۲۲۱۲۵۹۹

مدرس‌ – بالایداروخانه رضا

عباس‌

شیردل‌

داخلی

۸۴۳۳۶۶۱

احمدآباد -

احمد

شریعتی

داخلی

۷۲۵۵۶۴۵

خواجه‌ربیع‌۴۴ -

محمد

شریف‌

داخلی

۸۴۰۰۵۰۰

احمدآباد – خ‌رضا۱۴-۱۲

محسن‌

شفیع‌ خراسانی

داخلی ترک‌ اعتیاد

۸۶۹۳۳۰۲

وکیل‌آباد – بولوار ‌دانشجو۱۴

حسین‌

کشوری

داخلی

۸۵۴۹۹۸۸

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

حسین‌

عطایی

داخلی خون شناسی

۲۲۵۰۰۴۳

رجایی – شاهین‌فر

ابراهیم‌

عصارنیا

داخلی

۷۲۴۶۸۹۶

خواجه‌ربیع‌۴۸‌‌ – یعقوبی

ابوالقاسم‌

فنونی

داخلی

۶۰۵۶۷۲۲

آزادشهر – بولوار معلم‌

عباس‌

فومنی

داخلی

۶۰۵۳۳۲۲

آزادشهر – بعدمعلم‌۱۰

عباس‌

فیض‌ اله‌

داخلی

۲۷۳۶۶۱۸

طلاب‌ – ‌ابوذر۱۲

عبدالرحیم‌

فریدونی راد

داخلی

۷۲۴۸۶۵۰

توحید – روبرومسجدحیدری

زهره‌

موسوی

غدد

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹

رباب‌

ابوترابی

غدد

۸۴۱۴۲۳۸

احمدآباد – عارف‌۲

پرویز

اظهری

غدد

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴

محمدحسن‌

خزاعی

غدد

۸۴۲۶۰۹۹

احمدآباد – ملاصدرا

رضا

رجبیان‌

غدد

۸۴۱۱۰۶۲

دانشگاه‌ – خ‌کفایی

نرگس‌

وثوق‌ گرایلی

اپتیومتریست

۷۲۷۵۵۵۰

میدان توحید -

سودابه‌

میرزایی

اپتیومتریست

۸۴۱۹۱۳۲

دانشگاه‌ – اول‌کفایی

جواد

هرویان‌

اپتیومتریست

۸۴۲۹۹۶۶

احمدآباد – پرستار۱

نازنین‌

پاک‌ نهاد

اپتیومتریست

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار۱ -

مجید

ترابی

اپتیومتریست

۸۴۱۰۹۶۳

گلستان‌غربی -

جمشید

خوش‌ دل‌

اپتیومتریست

۸۴۰۵۵۳۳

احمدآباد – خ‌محتشمی

محمدجواد

خوش‌ سیما

اپتیومتریست

۸۵۴۲۸۶۵

گلستان‌ -

رمضان‌علی

رحمتی

اپتیومتریست

۸۵۹۴۱۹۵

چمران – ۳راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌

امیر

رحیمیان‌ مشهد

اپتیومتریست

۷۶۸۴۱۲۶

سجاد – مقابل ‌میلاد

زهره‌

عمادزاده‌

اپتیومتریست

۸۴۳۸۶۰۶

دانشگاه – ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا

فریده‌

توتونیان‌

لیسانس مامایی

۷۲۴۴۲۹۲

خواجه‌ربیع‌ – خ‌خوش‌

راضیه‌

طلایی

لیسانس مامایی

۸۴۲۵۸۶۳

میدان ‌راهنمایی – قبل‌فلسطین‌

طاهره‌

قصیم‌

لیسانس مامایی

۸۴۰۳۵۷۹

احمدآباد – ‌رضا۲۰

عباس‌

خادم‌ ثامنی

آسیب شناسی

۸۵۴۸۸۰۰

رازی۱۰ -

سیدغلامرضا

میرحسینی

داخلی ریه

۸۴۳۳۷۹۰

احمدآباد – ساختمان‌۸۵

علی

آزرم‌

داخلی ریه

۲۲۲۴۴۴۸

مدرس‌ -

فریدون‌

پازند

داخلی ریه

۸۴۳۳۶۸۶

کویدکترا -

پرویز

اصفهانی زاده‌

داخلی ریه

۸۴۰۶۰۲۴

کوهسنگی – ‌محتشمی۱۷

محمد

توحیدی

داخلی ریه

۸۴۳۵۶۳۵

دکترا – چهارراه

اصغر

رضایی

داخلی ریه

۷۶۲۳۸۰۰

فلسطین‌۱۸ -

مهدی

کشمیری

داخلی ریه

۸۵۹۹۵۹۴

چمران – ‌۳راه‌جم‌

سیدجواد

قریشی

داخلی ریه

۸۶۷۰۴۷۲

وکیل آباد – ‌۷تیر۱

داود

عطاران‌

داخلی ریه

۸۴۴۰۳۰۳

محتشمی -

هاشم‌

مهدیزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۰۸۷۰

دانشگاه‌ – بعد چهارراه دکترا

جواد

منصوری

داخلی قلب

۲۲۵۲۲۱۰

م‌شهدا – ساختمان‌۶۶

سیدحسن‌

هاشمیان‌

داخلی قلب

۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا -

حمید

ولی زاده مقدم‌

داخلی قلب

۷۲۷۷۸۳۷

مطهری۴۴-۴۲ -

یوسف‌

اخوین‌

داخلی قلب

۷۶۸۶۸۷۸

سجاد – چ‌ بزرگمهر

محمد

تفرشی

داخلی قلب

۷۶۸۲۱۰۷

سجاد – چ‌بزرگمهر

زهرا

جهان‌ آرا

داخلی قلب

۸۵۴۲۵۸۳

سردادور – ک‌ارض‌اقدس‌

جواد

رضایی

داخلی قلب

۶۰۵۸۶۶۰

زیباشهر۳ -

مهدی

عمادزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۸۹۷۹

احمدآباد – ‌قائم‌

علیرضا

عطاری

داخلی قلب

۶۰۵۴۰۶۷

آزادشهر – امامت‌۹

علیرضا

عطاری

داخلی قلب

۸۴۱۴۸۸۴

ابن‌سینا – ساختمان‌۲۰۷

خسرو

نوربخش‌

داخلی گوارش

۸۴۲۱۲۰۰

احمدآباد – نبش‌عارف‌

حسن‌

وثوقی نیا

داخلی گوارش

۸۴۳۹۲۱۹

کلاهدوز -

کاظم‌

امینی

داخلی گوارش

۸۵۴۰۲۱۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

عباس‌

اسماعیل‌ زاده‌

داخلی گوارش

۸۵۹۴۷۸۴

‌چمران – ‌۳راه‌جم‌ساختمان‌شفا

سعید

یزدچیان‌

داخلی گوارش

۸۴۱۴۰۰۵

دانشگاه‌ – قبل‌م‌ تقیآباد

احمد

خسروی

داخلی گوارش

۸۴۰۷۴۰۶

احمدآباد – ‌محتشمی

داود

شریفی

داخلی گوارش

۸۴۲۴۲۹۵

احمدآباد – اول‌پرستار

حسن‌

سعادت‌ نیا

داخلی گوارش

۸۴۲۵۲۲۱

احمدآباد – خ‌عارف‌۵

شهین‌

سعادتیان‌

داخلی گوارش

۸۴۲۲۳۰۵

احمدآباد – بین‌پاستوروقائم‌

احمد

صفاری

داخلی گوارش

۸۴۲۳۹۳۵

پرستار۱ -

 

فرقانی

داخلی گوارش

۷۲۷۱۲۰۹

ابوطالب‌ – قبل‌م‌ عبدالمطلب

مسیح‌

نقیبی

داخلی کلیه

۸۵۹۳۹۳۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا

عطااله‌

بهروز اقدم‌

داخلی کلیه

۸۴۲۰۷۵۴

احمدآباد – ‌ عارف‌

محمدرضا

هاتف‌

داخلی روماتولوژی

۸۵۱۱۱۴۴

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌ ۹۹۹

مسعود

ثقفی خادم‌

داخلی روماتولوژی

۸۴۲۴۶۹۵

احمدآباد – خ‌محتشمی

ژاله‌

شریعتی

داخلی روماتولوژی

۸۴۰۲۶۷۶

احمدآباد – عارف‌۲

منوچهر

لاری(محمدزاده‌)

داخلی خون

۸۴۳۴۳۱۹

احمدآباد – ‌بهشت‌۲

محمود

جعفرزاده‌

جراح پلاستیک

۸۴۳۱۱۶۶

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

 

منبع: مشهد فوری

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان