نقشه بی رحمانه خواهرزاده برای سرقت سرمایه دایی‌اش به سنگ خورد

مهربانی به شیوه خاله خرسه و آب میوه مسموم


7 خرداد 1399 - 10:42
e04d83ead8
خواهرزاده سنگدل و همدستش که برای بالا کشیدن حدود صد میلیون تومان پول و طلا نقشه‌ای وحشتناک را اجرا کرده بودند، در حین این کار با جسم سخت به سر طعمه زده و دست و پای زنش را هم بستند.

آشتی بو دار!
رفتار خواهرزاده حاشیه ساز از همان ابتدا کمی برای دایی‌اش مشکوک بود و این سوال را در ذهنش حلاجی می‌کرد که چه شده پس از مدت‌ها قهر و بی‌خبری سرو کله خواهر زاده‌اش در مغازه و محل کسب دایی پیدا شده است.
اما هرچه ماجرا ذهن او را مشغول‌تر می‌کرد او سعی می‌کرد خودش را با این پاسخ آرام کند که هرچه بوده گذشته و خواهر زاده‌اش از رفتار گذشته پیشمان شده و حالا نباید خرمن قدیمی را چهارشاخ زد.
رفته رفته خواهرزاده شیاد توانست کمی در دل دایی جا باز کند و سرانجام قرار و مدار مهمانی آن هم در منزل دایی را گذاشت.زمان شام رسید و زنگ درخانه زده شد و او در حالی که یک بطری دوغ هم باخود آورده بود وارد خانه شد. در حالی که همه برای صرف شام آماده می‌شدند، لیوان‌های پر شده از دوغ هم سر میز قرار گرفت. از همه چیز صحبت شد. اما انگار میهمان مشکوک انتظار وقوع چیزی را می‌کشید. او خودش از آن دوغ نخورد اما خانواده دایی‌اش لیوان‌های دوغ را سرکشیدند.

دوغ مسموم و اجرای اولین پرده ازنقشه
چند ده دقیقه بعد در حالی که خواهرزاده رفتارش خیلی مشکوک شده بود، از سر میز شام کنار رفت و دیگران هم یکی پس از دیگر به خوردن شام پایان دادند. مرد بی‌رحم که دوغ را آلوده به داروی بیهوشی و مسموم کرده بود، از اثر نکردن دارو ها متعجب مانده بود وقتی دید که دایی، همسر و فرزندش هنوز از پا نیافتاده‌اند و در اجرای این نقشه ناکام مانده به بهانه‌ای از آن‌ها خداحافظی و پا به فرارگذاشت.
اما این پایان ماجرا نبود چراکه او دست بردار نبود و برای سرقت اموال دایی پرده‌ای دیگر از تصورات هوش سیاهش را اجرا و درفرصتی مناسب کلیدهای خانه آن‌ها را باخود برد.
مردقوی هیکل دست و پای زن مالباخته را بست
از اقدامات شیطانی یک روز نگذشته بود که طعمه ماجرا برای لحظاتی از خانه خارج و همسرش را در منزل تنها گذاشت، به محض آنکه به خانه مراجعه و کلید انداخت تا در ورودی را باز کند متوجه شد که پشت در با جسمی سخت بسته شده است. مشت و لگد هم برای بازکردن در کارساز نشد و از سوی دیگر از همسرش هم خبری نبود.
در همین میان بود که دَر خانه یک مرتبه باز شد و مرد قوی هیکلی از خانه بیرون پرید، اما وقتی راه فرارخود را مسدود دید باهم گلاویز شدند، وقتی مرد قوی هیکل راه فراری از دست صاحب خانه پیش روی خود ندید،باجسم سختی که همراهش بود ضربه‌ای سنگین به سر او زد و باعث شد تا دایی نقش زمین و از حال برود.
چند دقیقه بعد که صاحب خانه کمی توان حرکت به دست آورد هر طور که بود خودش را داخل خانه کشاند و دید دست، پا و دهان همسرش باچسب بسته شده و مقداری طلا و... هم به سرقت رفته است.
وقتی همسرش را نجات می‌دهد با داد و فریاد از خانه بیرون پرید تا ماجرا را به همسایه‌ها اطلاع دهد که مشاهده کرد چندین نفر در گوشه‌ای از خیابان دور یک نفر را که نقش زمین شده را گرفته‌اند. جلوتر که می‌رود می‌بیند تعدادی از اهالی که شاهد ماجرا بودند، فرد سارق را زمین گیر کرده‌اند.
لحظاتی بعد فرد سارق تحویل پلیس و پس از تکمیل مراحل انتظامی راهی دادسرای ناحیه 6 مشهد شد.
موشکافی قضایی و نمایان شدن پشت پرده ماجرا
اینگونه بود که برای روشن شدن دیگر ابعاد موضوع، پرونده به شعبه 604 بازپرسی ارجاع و در اختیار قاضی «شادنژاد» قرار گرفت.پس از احضار متهم به سرقت و ضرب و شتم مرد میانسال به شعبه، پرده از حقیقتی تلخ برداشته شد چراکه سارق خشن اعتراف کرد همه چیز زیر سر خواهرزاده طعمه است، او بود که کلید خانه را برای انجام سرقت به او داده است. همچنین او مدعی شد: وقتی درزندان یکی از شهرستان‌ها با خواهرزاده فرد مذکور هم سلولی بودم و رفاقتی پیدا کرده بودیم، پیشنهاد سرقت از این خانه را به من داد و گفت که دایی من فرد پولداری است که حدود صد میلیون تومان وجه نقد و طلا درخانه‌اش نگه می‌دارد.
حتی او شب قبل با دوغ مسموم به خانه دایی‌اش رفت ولی نتوانست نقشه بیهوشی را اجرا کند. درادامه بازپرس پرونده مالباخته را مورد تحقیق قرار داد و او هم مدعی شد: آن شب که خواهرزاده ام باخودش دوغ آورده بود، از قبل در یخچال کمی دوغ داشتیم وبرای همین از دوغی که او آورده بود استفاده نکردیم. اما روز بعد دوغ به شیوه مشکوکی ناپدید شد.
بررسی‌های تکمیلی مقام قضایی حاکی از آن بود که خواهرزاده سنگدل صبح روز بعد و قبل از اجرای قسمت دوم نقشه‌اش با استفاده از کلیدی که به سرقت برده بود به محل مراجعه و دوغ آلوده به مواد بیهوشی را ازخانه خارج کرده است.
وقتی همه چیز برای مقام قضایی روشن شد، باتوجه به سرنخ‌های موجود که نشان می‌داد خواهر زاده شیاد در یکی از شهرستان‌های استان مخفی شده است، با صدور نیابتی قضایی، دستور بازداشت متهم فراری را صادر کرد تا اوهم پای میز محاکمه حاضر شود.

خواهرزاده سنگدل و همدستش که برای بالا کشیدن حدود صد میلیون تومان پول و طلا نقشه‌ای وحشتناک را اجرا کرده بودند، در حین این کار با جسم سخت به سر طعمه زده و دست و پای زنش را هم بستند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

e04d83ead8
7 خرداد 1399 - 10:42

آشتی بو دار!
رفتار خواهرزاده حاشیه ساز از همان ابتدا کمی برای دایی‌اش مشکوک بود و این سوال را در ذهنش حلاجی می‌کرد که چه شده پس از مدت‌ها قهر و بی‌خبری سرو کله خواهر زاده‌اش در مغازه و محل کسب دایی پیدا شده است.
اما هرچه ماجرا ذهن او را مشغول‌تر می‌کرد او سعی می‌کرد خودش را با این پاسخ آرام کند که هرچه بوده گذشته و خواهر زاده‌اش از رفتار گذشته پیشمان شده و حالا نباید خرمن قدیمی را چهارشاخ زد.
رفته رفته خواهرزاده شیاد توانست کمی در دل دایی جا باز کند و سرانجام قرار و مدار مهمانی آن هم در منزل دایی را گذاشت.زمان شام رسید و زنگ درخانه زده شد و او در حالی که یک بطری دوغ هم باخود آورده بود وارد خانه شد. در حالی که همه برای صرف شام آماده می‌شدند، لیوان‌های پر شده از دوغ هم سر میز قرار گرفت. از همه چیز صحبت شد. اما انگار میهمان مشکوک انتظار وقوع چیزی را می‌کشید. او خودش از آن دوغ نخورد اما خانواده دایی‌اش لیوان‌های دوغ را سرکشیدند.

دوغ مسموم و اجرای اولین پرده ازنقشه
چند ده دقیقه بعد در حالی که خواهرزاده رفتارش خیلی مشکوک شده بود، از سر میز شام کنار رفت و دیگران هم یکی پس از دیگر به خوردن شام پایان دادند. مرد بی‌رحم که دوغ را آلوده به داروی بیهوشی و مسموم کرده بود، از اثر نکردن دارو ها متعجب مانده بود وقتی دید که دایی، همسر و فرزندش هنوز از پا نیافتاده‌اند و در اجرای این نقشه ناکام مانده به بهانه‌ای از آن‌ها خداحافظی و پا به فرارگذاشت.
اما این پایان ماجرا نبود چراکه او دست بردار نبود و برای سرقت اموال دایی پرده‌ای دیگر از تصورات هوش سیاهش را اجرا و درفرصتی مناسب کلیدهای خانه آن‌ها را باخود برد.
مردقوی هیکل دست و پای زن مالباخته را بست
از اقدامات شیطانی یک روز نگذشته بود که طعمه ماجرا برای لحظاتی از خانه خارج و همسرش را در منزل تنها گذاشت، به محض آنکه به خانه مراجعه و کلید انداخت تا در ورودی را باز کند متوجه شد که پشت در با جسمی سخت بسته شده است. مشت و لگد هم برای بازکردن در کارساز نشد و از سوی دیگر از همسرش هم خبری نبود.
در همین میان بود که دَر خانه یک مرتبه باز شد و مرد قوی هیکلی از خانه بیرون پرید، اما وقتی راه فرارخود را مسدود دید باهم گلاویز شدند، وقتی مرد قوی هیکل راه فراری از دست صاحب خانه پیش روی خود ندید،باجسم سختی که همراهش بود ضربه‌ای سنگین به سر او زد و باعث شد تا دایی نقش زمین و از حال برود.
چند دقیقه بعد که صاحب خانه کمی توان حرکت به دست آورد هر طور که بود خودش را داخل خانه کشاند و دید دست، پا و دهان همسرش باچسب بسته شده و مقداری طلا و... هم به سرقت رفته است.
وقتی همسرش را نجات می‌دهد با داد و فریاد از خانه بیرون پرید تا ماجرا را به همسایه‌ها اطلاع دهد که مشاهده کرد چندین نفر در گوشه‌ای از خیابان دور یک نفر را که نقش زمین شده را گرفته‌اند. جلوتر که می‌رود می‌بیند تعدادی از اهالی که شاهد ماجرا بودند، فرد سارق را زمین گیر کرده‌اند.
لحظاتی بعد فرد سارق تحویل پلیس و پس از تکمیل مراحل انتظامی راهی دادسرای ناحیه 6 مشهد شد.
موشکافی قضایی و نمایان شدن پشت پرده ماجرا
اینگونه بود که برای روشن شدن دیگر ابعاد موضوع، پرونده به شعبه 604 بازپرسی ارجاع و در اختیار قاضی «شادنژاد» قرار گرفت.پس از احضار متهم به سرقت و ضرب و شتم مرد میانسال به شعبه، پرده از حقیقتی تلخ برداشته شد چراکه سارق خشن اعتراف کرد همه چیز زیر سر خواهرزاده طعمه است، او بود که کلید خانه را برای انجام سرقت به او داده است. همچنین او مدعی شد: وقتی درزندان یکی از شهرستان‌ها با خواهرزاده فرد مذکور هم سلولی بودم و رفاقتی پیدا کرده بودیم، پیشنهاد سرقت از این خانه را به من داد و گفت که دایی من فرد پولداری است که حدود صد میلیون تومان وجه نقد و طلا درخانه‌اش نگه می‌دارد.
حتی او شب قبل با دوغ مسموم به خانه دایی‌اش رفت ولی نتوانست نقشه بیهوشی را اجرا کند. درادامه بازپرس پرونده مالباخته را مورد تحقیق قرار داد و او هم مدعی شد: آن شب که خواهرزاده ام باخودش دوغ آورده بود، از قبل در یخچال کمی دوغ داشتیم وبرای همین از دوغی که او آورده بود استفاده نکردیم. اما روز بعد دوغ به شیوه مشکوکی ناپدید شد.
بررسی‌های تکمیلی مقام قضایی حاکی از آن بود که خواهرزاده سنگدل صبح روز بعد و قبل از اجرای قسمت دوم نقشه‌اش با استفاده از کلیدی که به سرقت برده بود به محل مراجعه و دوغ آلوده به مواد بیهوشی را ازخانه خارج کرده است.
وقتی همه چیز برای مقام قضایی روشن شد، باتوجه به سرنخ‌های موجود که نشان می‌داد خواهر زاده شیاد در یکی از شهرستان‌های استان مخفی شده است، با صدور نیابتی قضایی، دستور بازداشت متهم فراری را صادر کرد تا اوهم پای میز محاکمه حاضر شود.

منبع: قدس