الف

تست روانشناسی/ آیا من منزوی هستم؟


19 اردیبهشت 1399 - 17:47
55bedc4d74
تست روانشناسی این بخش به شما کمک می‌کند تا با پاسخ دادن به سوالاتی ساده متوجه شوید که چه نوع شخصیتی در رابطه با برقراری ارتباط با دیگران دارید. در ادامه بیشتر می‌خوانید.

تست روانشناسی این بخش با یک سری سوالات کاملا تخصصی و علمی برای تشخیص اینکه آیا شما فردی منزوی هستید یا نه برای شناخت شخصیتی خود ادامه مطلب را با دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

 1ـ وقتی شما در میان یک جمع شلوغ قرار می گیرید، چه رفتاری از خود نشان می دهید؟

  معمولاً ساکت می مانید. (20 امتیاز)
 
 معمولاً پرحرفی می کنید. (5 امتیاز)
 
 اکثرا حرفی برای گفتن پیدا می کنید. (15 امتیاز)
 
 نظر های مختصر، اما خاصی را بیان می کنید. (10 امتیاز)
 
 
2ـ وقتی در کلاس درس هستید:
 
  در ردیف عقب می نشینید تا پرحرفی کنید. (5 امتیاز)
 
 در گوشه ای از کلاس می نشینید. (20 امتیاز)
 
 آن قدر حرف می زنیم تا معلم عصبانی شود. (10 امتیاز)
 
 فقط زمانی که نیاز به کمک دارید صحبت می کنید. (15 امتیاز)
 
 
3ـ معمولاً وقت خود را در منزل چگونه می گذرانید؟
 
 معمولاً با تلفن صحبت می کنید. (10 امتیاز)
 
با اینترنت مشغول می شوید. (15 امتیاز)
 
موسیقی گوش می کنید. (25 امتیاز)
 
در خصوص مشکلات و مسایلی که پیش آمده صحبت می کنید. (5 امتیاز)
 
  
4- در انتخاب مدل لباس، کدام مورد دربارهٔ شما صدق می کند؟
  
 از میان مدل های قدیم و جدید هرچه دوست دارید انتخاب می کنید. (10 امتیاز)
 
 هرچیزی که پوشش محسوب می شود، کافی است. (20 امتیاز)
 
 آخرین مدل روز را انتخاب می خرید. (10 امتیاز)
 
 عموما از آنچه در جامعه مد است بی خبر هستید. (15 امتیاز)
  
 
5ـ اگر به یک میهمانی دعوت شوید که عدهٔ زیادی غریبه حضور دارند:
 
 
 مطمئنا به آنجا می روید تا با افراد جدید آشنا شوید. (10 امتیاز)
 
 با حضور آن همه غریبه، هرگز به میهمانی نخواهید رفت. (25 امتیاز)
 
شاید بروید، چون بهتر از ماندن در خانه است. (10 امتیاز)
 
افراد منزوی 
 

 

 
6 ـ در کدام یک از موقعیت های زیر احساس راحتی بیشتری می کنید؟
 
 مکان شلوغ و پر جمعیت. (10 امتیاز)
 
 مکان های خلوت. (20امتیاز)
 
 مکان هایی که فقط آشنایان در آنجا باشند. (15 امتیاز)
 
 جایی که کاملاً تنها باشید. (25 امتیاز)
 
 
7ـ کدام رنگ را از میان رنگهای زیر بیشتر دوست دارید؟
 
  مشکی (20امتیاز)
 
خاکستری (25 امتیاز)
 
قرمز (15 امتیاز)
 
 آبی (10 امتیاز)
 
 
8 ـ معمولاً هرچند وقت یک بار با خانواده تان بیرون می روید؟
 
 خیلی به ندرت (25 امتیاز)
 
 فقط وقتی قرار باشد به رستوران بروید (20 امتیاز)
 
 همیشه (5 امتیاز)
 
 گاهی اوقات (10 امتیاز)
  
 
9ـ در میان حیوانات زیر کدام یک را بیشتر دوست دارید؟
 
  گربه (25 ماتیاز)
 
 سگ (10 ماتیلز)
 
 میمون (10 امتیاز)
 
 پرندگان (5 امتیاز)
 
 10ـ شما معمولاً در برخورد با دیگران با چه مشخصه هایی شناخته می شوید؟
 
 مهربان و صمیمی (5 ماتیلز)
 
 خنده رو و بشاش (10 ماتیاز)
 
 سرد و بی تفاوت (20 امتیاز)
 
 عبوس و گرفته (25 امتیاز)
 
 
 نتیجه و امتیاز دهی: 
 
* اگر امتیاز شما از. تا 40 باشد:
 
زندگی شما کاملاً شکل اجتماعی دارد و بدون دیگران و رابطهٔ با آن ها تقریباً مریض خواهید شد! برای شما گذراندن وقت با دیگران یک امر حیاتی محسوب می شود و به هبچ وجه دوست ندارید تنها باشد. شما در برابر افسردگی کاملاً مصونیت دارید و این یک خبر خوب برای شماست.
 
* اگر امتیاز شما از 45 تا 105 باشد:
 
به نظر می رسد زندگی اجتماعی برای شما در درجه اول اهمیت قرار ندارد. البته به این معنی نیست که شما از مردم متنفرید، فقط دوست ندارید همیشه و همه جا در اطرافتان پر از افراد غریبه باشد و ترجیح می دهید حتی در شرایطی که این غریبه ها حضور دارند فاصله تان با آن ها حفظ شود. در مجموع، بودن با دیگران را به تنهایی ترجیح می دهید.
 
 
* اگر امتیاز شما از 105 تا 175 باشد:
 
شما علاقه چندانی به دیگران و ارتباط داشتن با آن ها ندارید و هنوز به مرحلهٔ جامعه گریزی نرسیده اید. ولی به نظر می رسد فاصله چندان زیادی با این موضوع ندارید. شما علاقه زیادی به جمع نشان نمی دهید. و بودن با دیگران برایتان کسالت بار است. اگر این روش ادامه پیدا کند می تواند در نهایت منجر به انزوای کامل اجتماعی برای شما شود که به هیچ وجه وضعیت مناسبی نیست.
 
 
 * اگر امتیاز شما از 175 تا335 باشد:
 
شما به طور کامل از جامعه و رفتارهای جمعی و بودن با دیگران بیزار هستید. اغلب اوقات در اتاق در بسته خودتان مشغول و با تخیلات خود سرگرم گفت و گوهای بی حاصل هستید.

تست روانشناسی این بخش به شما کمک می‌کند تا با پاسخ دادن به سوالاتی ساده متوجه شوید که چه نوع شخصیتی در رابطه با برقراری ارتباط با دیگران دارید. در ادامه بیشتر می‌خوانید.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

55bedc4d74
19 اردیبهشت 1399 - 17:47

تست روانشناسی این بخش با یک سری سوالات کاملا تخصصی و علمی برای تشخیص اینکه آیا شما فردی منزوی هستید یا نه برای شناخت شخصیتی خود ادامه مطلب را با دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

 1ـ وقتی شما در میان یک جمع شلوغ قرار می گیرید، چه رفتاری از خود نشان می دهید؟

  معمولاً ساکت می مانید. (20 امتیاز)
 
 معمولاً پرحرفی می کنید. (5 امتیاز)
 
 اکثرا حرفی برای گفتن پیدا می کنید. (15 امتیاز)
 
 نظر های مختصر، اما خاصی را بیان می کنید. (10 امتیاز)
 
 
2ـ وقتی در کلاس درس هستید:
 
  در ردیف عقب می نشینید تا پرحرفی کنید. (5 امتیاز)
 
 در گوشه ای از کلاس می نشینید. (20 امتیاز)
 
 آن قدر حرف می زنیم تا معلم عصبانی شود. (10 امتیاز)
 
 فقط زمانی که نیاز به کمک دارید صحبت می کنید. (15 امتیاز)
 
 
3ـ معمولاً وقت خود را در منزل چگونه می گذرانید؟
 
 معمولاً با تلفن صحبت می کنید. (10 امتیاز)
 
با اینترنت مشغول می شوید. (15 امتیاز)
 
موسیقی گوش می کنید. (25 امتیاز)
 
در خصوص مشکلات و مسایلی که پیش آمده صحبت می کنید. (5 امتیاز)
 
  
4- در انتخاب مدل لباس، کدام مورد دربارهٔ شما صدق می کند؟
  
 از میان مدل های قدیم و جدید هرچه دوست دارید انتخاب می کنید. (10 امتیاز)
 
 هرچیزی که پوشش محسوب می شود، کافی است. (20 امتیاز)
 
 آخرین مدل روز را انتخاب می خرید. (10 امتیاز)
 
 عموما از آنچه در جامعه مد است بی خبر هستید. (15 امتیاز)
  
 
5ـ اگر به یک میهمانی دعوت شوید که عدهٔ زیادی غریبه حضور دارند:
 
 
 مطمئنا به آنجا می روید تا با افراد جدید آشنا شوید. (10 امتیاز)
 
 با حضور آن همه غریبه، هرگز به میهمانی نخواهید رفت. (25 امتیاز)
 
شاید بروید، چون بهتر از ماندن در خانه است. (10 امتیاز)
 
افراد منزوی 
 

 

 
6 ـ در کدام یک از موقعیت های زیر احساس راحتی بیشتری می کنید؟
 
 مکان شلوغ و پر جمعیت. (10 امتیاز)
 
 مکان های خلوت. (20امتیاز)
 
 مکان هایی که فقط آشنایان در آنجا باشند. (15 امتیاز)
 
 جایی که کاملاً تنها باشید. (25 امتیاز)
 
 
7ـ کدام رنگ را از میان رنگهای زیر بیشتر دوست دارید؟
 
  مشکی (20امتیاز)
 
خاکستری (25 امتیاز)
 
قرمز (15 امتیاز)
 
 آبی (10 امتیاز)
 
 
8 ـ معمولاً هرچند وقت یک بار با خانواده تان بیرون می روید؟
 
 خیلی به ندرت (25 امتیاز)
 
 فقط وقتی قرار باشد به رستوران بروید (20 امتیاز)
 
 همیشه (5 امتیاز)
 
 گاهی اوقات (10 امتیاز)
  
 
9ـ در میان حیوانات زیر کدام یک را بیشتر دوست دارید؟
 
  گربه (25 ماتیاز)
 
 سگ (10 ماتیلز)
 
 میمون (10 امتیاز)
 
 پرندگان (5 امتیاز)
 
 10ـ شما معمولاً در برخورد با دیگران با چه مشخصه هایی شناخته می شوید؟
 
 مهربان و صمیمی (5 ماتیلز)
 
 خنده رو و بشاش (10 ماتیاز)
 
 سرد و بی تفاوت (20 امتیاز)
 
 عبوس و گرفته (25 امتیاز)
 
 
 نتیجه و امتیاز دهی: 
 
* اگر امتیاز شما از. تا 40 باشد:
 
زندگی شما کاملاً شکل اجتماعی دارد و بدون دیگران و رابطهٔ با آن ها تقریباً مریض خواهید شد! برای شما گذراندن وقت با دیگران یک امر حیاتی محسوب می شود و به هبچ وجه دوست ندارید تنها باشد. شما در برابر افسردگی کاملاً مصونیت دارید و این یک خبر خوب برای شماست.
 
* اگر امتیاز شما از 45 تا 105 باشد:
 
به نظر می رسد زندگی اجتماعی برای شما در درجه اول اهمیت قرار ندارد. البته به این معنی نیست که شما از مردم متنفرید، فقط دوست ندارید همیشه و همه جا در اطرافتان پر از افراد غریبه باشد و ترجیح می دهید حتی در شرایطی که این غریبه ها حضور دارند فاصله تان با آن ها حفظ شود. در مجموع، بودن با دیگران را به تنهایی ترجیح می دهید.
 
 
* اگر امتیاز شما از 105 تا 175 باشد:
 
شما علاقه چندانی به دیگران و ارتباط داشتن با آن ها ندارید و هنوز به مرحلهٔ جامعه گریزی نرسیده اید. ولی به نظر می رسد فاصله چندان زیادی با این موضوع ندارید. شما علاقه زیادی به جمع نشان نمی دهید. و بودن با دیگران برایتان کسالت بار است. اگر این روش ادامه پیدا کند می تواند در نهایت منجر به انزوای کامل اجتماعی برای شما شود که به هیچ وجه وضعیت مناسبی نیست.
 
 
 * اگر امتیاز شما از 175 تا335 باشد:
 
شما به طور کامل از جامعه و رفتارهای جمعی و بودن با دیگران بیزار هستید. اغلب اوقات در اتاق در بسته خودتان مشغول و با تخیلات خود سرگرم گفت و گوهای بی حاصل هستید.

منبع: نمناک

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان