دوستی خیابانی که دردسرساز شد


5 اسفند 1398 - 17:56
3dd0f1e844
زن کینه جو که کارمند یک بانک بود برای گرفتن انتقام از دوست خیابانی‌اش تراژدی عجیب و غریبی رقم زد.

همه چیز دریک رابطه خارج از عرف و شرع کلید خورد، موضوع هم این بود که مرد جوان که یک شرکت خصوصی داشت با زنی که از نظر مالی در رفاه بود، دوستی خیابانی برقرار و هر چه از این ماجرا می‌گذشت رفت آمدها و دیدارهای خیابانی آنها هم بیشتر و بیشتر می‌شد.
ماجرای لرز پای خربزه!
ارتباط مخفیانه آنها ادامه داشت تا اینکه زن انتقام جو دوست خیابانی‌اش را در حالتی که انتظار نداشت با منشی شرکتش دید. همین موضوع کافی بود تا جرقه طراحی نقشه‌های عجیب و غریب و شیادانه درذهن زن زده شود.
چند روز بعد، با ارسال یک پاکت به مکان تردد مدیر شرکت اولین پرده از اقدامات کینه جویانه زن جوان کنار رفت، چرا که وقتی پاکت توسط دوستان و همکاران دوست خیابانی‌اش باز شد، تصاویر نامتعارفی که حاکی از رابطه او بایک زن بود از داخل آن خارج و آبروی فرد مذکور هدف قرار داده شد.
با این اقدام بازخوردهای وحشتناک و نگاه‌های تحقیرآمیز فراوانی به سمت مرد جوان روانه شد. مرد جوان که اقدامات غیرشرعی و عرفی خودش را لو رفته می‌دید نمی‌دانست این کار توسط چه کسی صورت گرفته است.
هنوز چند روزی از ارسال اولین پاکت بی‌نام و نشان به محل نگذشته بود که پاکت دوم از لای در خانه دایی مرد جوان داخل خانه افتاد! وقتی اعضای خانواده در این پاکت را باز کردند چیزی نمانده بود که چشمانشان از حدقه بیرون بزند چرا که بازهم تصاویر جدید غیر قابل تصور از خواهرزاده داخل پاکت قرار داشت. مردجوان گیج شده بود و نمی‌دانست که این تصاویر توسط چه کسی و چگونه به دست ارسال کننده پاکت‌ها رسیده، او حتی نمی‌دانست که آدرس دقیق خانواده‌اش را چطورگیر آورده‌اند.
مرد جوان که درگیر یک اقدام نکوهش شده شده بود و می‌دانست اگر عامل این اقدام به همین شیوه جلو برود دیگر چیزی از آبرویش باقی نمی‌ماند و تمام آنچه مخفی کرده بود درحال فاش شدن است، برای همین راهی دادسرای ویژه فضای مجازی شد و در آنجا طرح شکایت کرد.
پرونده او که می‌دانست خودش هم در این ماجرا بی تقصیر نیست،به شعبه 772 دادسرای ناحیه 7 مشهد ارجاع و زیر دست قاضی «غلامی» قرار گرفت.
از همین رو فرد شاکی به شعبه دعوت شد تا تمامی زوایای تاریک ماجرا را برای مقام قضایی تشریح کند. این اقدام هم صورت گرفت اما او بازهم ناگفته‌های فراوانی داشت که در مرحله اول به آن اشاره نکرد. در مقابل مقام قضایی با موشکافی و کنارهم چیدن برخی اظهارات شاکی پرونده، فرضیه‌ای دیگر را دنبال کرد و آن هم این بود که باید پشت پرده ماجرای ارتباط دیگری نهفته باشد.

به آدرس روی سنگ قبر هم رحم نکرد
بر این اساس بود که قاضی پرونده به ماموران پلیس دستور داد تمامی زوایای کار را به دقت بررسی و عامل این اقدام را شناسایی کنند. چندین روز این ماجرا زمان برد تا اینکه همه سرنخ‌ها به یک کارمند بانک ختم شد، اینگونه بود که او به دادسرا احضار و وقتی مقابل اداله دقیق وفنی مقام قضایی قرار گرفت، خشت از دستش افتاد و همه چیز لو رفت و مشخص شد او عامل اصلی این اقدامات بوده و برای این دست به این کار زده بود که انتقامش را از مرد جوان بگیرد، چرا که او را با فرد دیگری دیده بود!
واکاوی معمای چگونگی دسترسی متهم پرونده به آدرس اقوام و برخی دوستان، تصاویر و... هم نشان می‌داد که زن انتقام جو در یکی از موارد، تصویر سنگ قبر یکی از اقوام مرد جوان را که در اینستاگرامش منتشر کرده بود را مشاهده و مشخصات روی سنگ قبر را برداشته و باتوجه به دسترسی که در بانک داشت آدرس نزدیکان او را از روی حساب بانکی آنها استخراج و پاکت تصاویر را برای آنها فرستاده بود.
او حتی از روی دیگر تصاویر اینستاگرامی توانسته بود محل تردد شاکی پرونده را شناسایی و دیگر اقداماتش را رقم بزند. در پرده‌ای دیگر زن کینه جو که درمیان دنبال کننده‌های صفحه اینستاگرامی مرد جوان، صفحه منشی را دیده بود، با شناسه کاربری ناشناس طرح دوستی با او ریخته و موفق می‌شود برخی تصاویر او را بدست بیاورد و از آنها برعلیه شاکی پرونده استفاده کند.پس از روشن شد این ماجرا دیگر روند قضایی پرونده هم در دستورکار قرار گرفت.
اینستاگرام یا آلبوم تصاویر خصوصی!
در این زمینه قاضی غلامی به قدس گفت: متاسفانه اینستا گرام برای برخی افراد به آلبوم تصاویر خصوصی و ... تبدیل شده است که این اقدام بسیار خطرناک و در مواردی باعث ایجاد جرایم مختلف می‌شود. از سوی دیگر در نمونه‌هایی مشاهده شده است که افرادی حتی بلیط پرواز و لوازم با ارزش خود را هم در این فضا منتشر و به راحتی به مجرمان فضای مجازی گرای سرقت و دیگر اقدامات مجرمانه رامی‌دهند. پس کاربران فضای مجازی دقت داشته باشند و با دست خودشان درد سری ایجاد نکنند که دیگر جای جبران ماجرا وجود نداشته باشد.     

زن کینه جو که کارمند یک بانک بود برای گرفتن انتقام از دوست خیابانی‌اش تراژدی عجیب و غریبی رقم زد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

3dd0f1e844
5 اسفند 1398 - 17:56

همه چیز دریک رابطه خارج از عرف و شرع کلید خورد، موضوع هم این بود که مرد جوان که یک شرکت خصوصی داشت با زنی که از نظر مالی در رفاه بود، دوستی خیابانی برقرار و هر چه از این ماجرا می‌گذشت رفت آمدها و دیدارهای خیابانی آنها هم بیشتر و بیشتر می‌شد.
ماجرای لرز پای خربزه!
ارتباط مخفیانه آنها ادامه داشت تا اینکه زن انتقام جو دوست خیابانی‌اش را در حالتی که انتظار نداشت با منشی شرکتش دید. همین موضوع کافی بود تا جرقه طراحی نقشه‌های عجیب و غریب و شیادانه درذهن زن زده شود.
چند روز بعد، با ارسال یک پاکت به مکان تردد مدیر شرکت اولین پرده از اقدامات کینه جویانه زن جوان کنار رفت، چرا که وقتی پاکت توسط دوستان و همکاران دوست خیابانی‌اش باز شد، تصاویر نامتعارفی که حاکی از رابطه او بایک زن بود از داخل آن خارج و آبروی فرد مذکور هدف قرار داده شد.
با این اقدام بازخوردهای وحشتناک و نگاه‌های تحقیرآمیز فراوانی به سمت مرد جوان روانه شد. مرد جوان که اقدامات غیرشرعی و عرفی خودش را لو رفته می‌دید نمی‌دانست این کار توسط چه کسی صورت گرفته است.
هنوز چند روزی از ارسال اولین پاکت بی‌نام و نشان به محل نگذشته بود که پاکت دوم از لای در خانه دایی مرد جوان داخل خانه افتاد! وقتی اعضای خانواده در این پاکت را باز کردند چیزی نمانده بود که چشمانشان از حدقه بیرون بزند چرا که بازهم تصاویر جدید غیر قابل تصور از خواهرزاده داخل پاکت قرار داشت. مردجوان گیج شده بود و نمی‌دانست که این تصاویر توسط چه کسی و چگونه به دست ارسال کننده پاکت‌ها رسیده، او حتی نمی‌دانست که آدرس دقیق خانواده‌اش را چطورگیر آورده‌اند.
مرد جوان که درگیر یک اقدام نکوهش شده شده بود و می‌دانست اگر عامل این اقدام به همین شیوه جلو برود دیگر چیزی از آبرویش باقی نمی‌ماند و تمام آنچه مخفی کرده بود درحال فاش شدن است، برای همین راهی دادسرای ویژه فضای مجازی شد و در آنجا طرح شکایت کرد.
پرونده او که می‌دانست خودش هم در این ماجرا بی تقصیر نیست،به شعبه 772 دادسرای ناحیه 7 مشهد ارجاع و زیر دست قاضی «غلامی» قرار گرفت.
از همین رو فرد شاکی به شعبه دعوت شد تا تمامی زوایای تاریک ماجرا را برای مقام قضایی تشریح کند. این اقدام هم صورت گرفت اما او بازهم ناگفته‌های فراوانی داشت که در مرحله اول به آن اشاره نکرد. در مقابل مقام قضایی با موشکافی و کنارهم چیدن برخی اظهارات شاکی پرونده، فرضیه‌ای دیگر را دنبال کرد و آن هم این بود که باید پشت پرده ماجرای ارتباط دیگری نهفته باشد.

به آدرس روی سنگ قبر هم رحم نکرد
بر این اساس بود که قاضی پرونده به ماموران پلیس دستور داد تمامی زوایای کار را به دقت بررسی و عامل این اقدام را شناسایی کنند. چندین روز این ماجرا زمان برد تا اینکه همه سرنخ‌ها به یک کارمند بانک ختم شد، اینگونه بود که او به دادسرا احضار و وقتی مقابل اداله دقیق وفنی مقام قضایی قرار گرفت، خشت از دستش افتاد و همه چیز لو رفت و مشخص شد او عامل اصلی این اقدامات بوده و برای این دست به این کار زده بود که انتقامش را از مرد جوان بگیرد، چرا که او را با فرد دیگری دیده بود!
واکاوی معمای چگونگی دسترسی متهم پرونده به آدرس اقوام و برخی دوستان، تصاویر و... هم نشان می‌داد که زن انتقام جو در یکی از موارد، تصویر سنگ قبر یکی از اقوام مرد جوان را که در اینستاگرامش منتشر کرده بود را مشاهده و مشخصات روی سنگ قبر را برداشته و باتوجه به دسترسی که در بانک داشت آدرس نزدیکان او را از روی حساب بانکی آنها استخراج و پاکت تصاویر را برای آنها فرستاده بود.
او حتی از روی دیگر تصاویر اینستاگرامی توانسته بود محل تردد شاکی پرونده را شناسایی و دیگر اقداماتش را رقم بزند. در پرده‌ای دیگر زن کینه جو که درمیان دنبال کننده‌های صفحه اینستاگرامی مرد جوان، صفحه منشی را دیده بود، با شناسه کاربری ناشناس طرح دوستی با او ریخته و موفق می‌شود برخی تصاویر او را بدست بیاورد و از آنها برعلیه شاکی پرونده استفاده کند.پس از روشن شد این ماجرا دیگر روند قضایی پرونده هم در دستورکار قرار گرفت.
اینستاگرام یا آلبوم تصاویر خصوصی!
در این زمینه قاضی غلامی به قدس گفت: متاسفانه اینستا گرام برای برخی افراد به آلبوم تصاویر خصوصی و ... تبدیل شده است که این اقدام بسیار خطرناک و در مواردی باعث ایجاد جرایم مختلف می‌شود. از سوی دیگر در نمونه‌هایی مشاهده شده است که افرادی حتی بلیط پرواز و لوازم با ارزش خود را هم در این فضا منتشر و به راحتی به مجرمان فضای مجازی گرای سرقت و دیگر اقدامات مجرمانه رامی‌دهند. پس کاربران فضای مجازی دقت داشته باشند و با دست خودشان درد سری ایجاد نکنند که دیگر جای جبران ماجرا وجود نداشته باشد.     

منبع: قدس