الف

اعتماد بیجا کار دست جوپان داد

سرقت شبانه احشام با نقشه فیلم های هندی


2 شهریور 1398 - 23:05
5d61836035f42_5d61836035f47
چهار فرد شرور که برای سرقت مسلحانه چندین راس گوسفند طرح دوستی با چوپان را ریخته بودند، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش مشهد فوری،چهار فرد شرور که برای سرقت مسلحانه چندین راس گوسفند طرح دوستی با چوپان را ریخته بودند، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود شناسایی و دستگیر شدند.

*نقشه سرقت و جمع کردن اعضای باند

یکی ازاعضای باند سرقت با سلاح سرد، مدتی پیش به صورت اتفاقی چشمش به یک گله کوچک دام در حوالی شهرستان طرقبه افتاد و فکر شوم سرقت همانجا به سرش زد.

شب نشده بود که او سه عضو دیگر باند را دور هم جمع کرد و ماجرا را برای آنها تشریح و نقشه سرقت را چند بار برای آنها به تصویر کشید.

قرار می شود در اجرای این اقدام مجرمانه نفر اول که گله گوسفند را مشاهده کرده بود، به چوپان نزدیک و طرح دوستی با او بریزد.

 سپس در فرصتی مناسب و با ارسال پیامک «شروع»از دیگر اعضای باند بخواهد برای سرقت 7 راس گوسفند وارد عمل شوند.

اولین گام نقشه سرقت افراد شرور هم برداشته می شود و چندین روز یکی از اعضای باند روی ماجرا کار کرد و خودش را به چوپان نزدیک کرد و برای اجرای گام بعدی نقشه سرقت، خودش را به هربهانه ای بود مهمان باغ کوچک چوپان کرد.

او که به چوپان بخت برگشته گفته بود می خواهد شب را تا صبح با هم سپری کنند، بازیرکی خاصی مدعی می شود که من از سگ های رها شده در باغ ترس دارم و اگر می شود آنها را ببند! 

چوپان از همه جا بی خبر هم سگ ها را می بندد و گرم صحبت می شود. وقتی خیال سارق از حمله سگ ها راحت می شود، دست به تلفن می برد و در فرصتی مناسب به همدستانش که در همان حوالی به کمین نشسته بودند، آغاز مرحله پایانی سرقت را اعلام می کند.

*حمله شمشیر به دستان و بردن احشام

 در یک چشم به هم زدن صدای کوبیدن دَر به شیوه ای وحشتناک فضای باغ را در برمی گیرد، وقتی چوپان در را باز می کند سه فرد مسلح به شمشیر و... را که سرو صورت خود را پوشانده بودند را مشاهده می کند، همدستان سارق ضربه ای به سر چوپان وارد کرده و داخل باغ می شوند و دست ، پا و دهان چوپان را می بندند؛ آنها برای آنکه نقشه لو نرود دست و پای همدستشان را هم بسته و او را کنار مالباخته قرار می دهند.

پس از آن 7 راس گوسفند،گوشی تلفن همراه وپراید همدستشان را باخود می برند.

پس از فرار سارقان شب رو، چوپان به هرزحمتی که بود دستان خود و رفیق نابابش را باز کرد و با پلیس تماس گرفت.

موضوع به سرهنگ حسین پور فرمانده انتظامی شهرستان بینالود اطلاع داده شد و پس از آن دستورات ویژه ای برای بررسی ماجرا صادر و ماموران به محل اعزام شدند.

*مهارت پلیس و کشف خیانت دوست تازه وارد

با حضور پلیس در محل و انجام بررسی های انتظامی روی نحوه سرقت، شک ماموران همان اول به رفیق یک شبه زیاد شد، چراکه سارقان خودروی او راهم برده بودند و او هیچ شکایتی در این زمینه نداشت!

همین موضوع مورد تحقیق قرار گرفت و باعث شد تا متهم دچار تناقض گویی شود و به اجبار لب به اعتراف گشاید.

پس از آن او همه چیز را لود داد و گفت که تمامی این اقدامات نقشه سرقت بوده و هویت دیگر اعضای باند را که منتظر پیوستنش بودند، را لو داد.

پلیس به سرعت محل اختفای متهمان را شناسایی ومحاصره کرد. دیگر اعضای باند که منتظر بودند آخرین عضو باند هم به آنها ملحق شود تا گوسفندان را بین خود تقسیم کنند، به محض دیدن پلیس دریافتند که جز پشت میله های زندان چیزی نصیب آنها نخوهد شد.

بادستگیری سه عضو دیگر باند، ادوات جرم مانند شمشیر و...به همراه گوشی سرقتی کشف شد. سارقان درادامه اعتراف کردند که 7 راس گوسفند را حوالی بلوار شاهنامه در یک باغ متروکه مخفی کرده اند که احشام سرقتی کشف و به مالباخته برگردانده شد.

از سوی مالباخته مدعی بود در شب سرقت یکی از سارقان با خود اسلحه کمری همراه داشت و با ته آن ضربه ای به سرش زده که درمقابل اعضای باند اعلام کردند که اسلحه پلاستیکی بوده و کلت کمری در کار نبوده است. از همین رو تحقیقات پلیسی برای روشن شدن ماجرا همچنان ادامه دارد.

چهار فرد شرور که برای سرقت مسلحانه چندین راس گوسفند طرح دوستی با چوپان را ریخته بودند، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود شناسایی و دستگیر شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d61836035f42_5d61836035f47
2 شهریور 1398 - 23:05

به گزارش مشهد فوری،چهار فرد شرور که برای سرقت مسلحانه چندین راس گوسفند طرح دوستی با چوپان را ریخته بودند، با تلاش ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود شناسایی و دستگیر شدند.

*نقشه سرقت و جمع کردن اعضای باند

یکی ازاعضای باند سرقت با سلاح سرد، مدتی پیش به صورت اتفاقی چشمش به یک گله کوچک دام در حوالی شهرستان طرقبه افتاد و فکر شوم سرقت همانجا به سرش زد.

شب نشده بود که او سه عضو دیگر باند را دور هم جمع کرد و ماجرا را برای آنها تشریح و نقشه سرقت را چند بار برای آنها به تصویر کشید.

قرار می شود در اجرای این اقدام مجرمانه نفر اول که گله گوسفند را مشاهده کرده بود، به چوپان نزدیک و طرح دوستی با او بریزد.

 سپس در فرصتی مناسب و با ارسال پیامک «شروع»از دیگر اعضای باند بخواهد برای سرقت 7 راس گوسفند وارد عمل شوند.

اولین گام نقشه سرقت افراد شرور هم برداشته می شود و چندین روز یکی از اعضای باند روی ماجرا کار کرد و خودش را به چوپان نزدیک کرد و برای اجرای گام بعدی نقشه سرقت، خودش را به هربهانه ای بود مهمان باغ کوچک چوپان کرد.

او که به چوپان بخت برگشته گفته بود می خواهد شب را تا صبح با هم سپری کنند، بازیرکی خاصی مدعی می شود که من از سگ های رها شده در باغ ترس دارم و اگر می شود آنها را ببند! 

چوپان از همه جا بی خبر هم سگ ها را می بندد و گرم صحبت می شود. وقتی خیال سارق از حمله سگ ها راحت می شود، دست به تلفن می برد و در فرصتی مناسب به همدستانش که در همان حوالی به کمین نشسته بودند، آغاز مرحله پایانی سرقت را اعلام می کند.

*حمله شمشیر به دستان و بردن احشام

 در یک چشم به هم زدن صدای کوبیدن دَر به شیوه ای وحشتناک فضای باغ را در برمی گیرد، وقتی چوپان در را باز می کند سه فرد مسلح به شمشیر و... را که سرو صورت خود را پوشانده بودند را مشاهده می کند، همدستان سارق ضربه ای به سر چوپان وارد کرده و داخل باغ می شوند و دست ، پا و دهان چوپان را می بندند؛ آنها برای آنکه نقشه لو نرود دست و پای همدستشان را هم بسته و او را کنار مالباخته قرار می دهند.

پس از آن 7 راس گوسفند،گوشی تلفن همراه وپراید همدستشان را باخود می برند.

پس از فرار سارقان شب رو، چوپان به هرزحمتی که بود دستان خود و رفیق نابابش را باز کرد و با پلیس تماس گرفت.

موضوع به سرهنگ حسین پور فرمانده انتظامی شهرستان بینالود اطلاع داده شد و پس از آن دستورات ویژه ای برای بررسی ماجرا صادر و ماموران به محل اعزام شدند.

*مهارت پلیس و کشف خیانت دوست تازه وارد

با حضور پلیس در محل و انجام بررسی های انتظامی روی نحوه سرقت، شک ماموران همان اول به رفیق یک شبه زیاد شد، چراکه سارقان خودروی او راهم برده بودند و او هیچ شکایتی در این زمینه نداشت!

همین موضوع مورد تحقیق قرار گرفت و باعث شد تا متهم دچار تناقض گویی شود و به اجبار لب به اعتراف گشاید.

پس از آن او همه چیز را لود داد و گفت که تمامی این اقدامات نقشه سرقت بوده و هویت دیگر اعضای باند را که منتظر پیوستنش بودند، را لو داد.

پلیس به سرعت محل اختفای متهمان را شناسایی ومحاصره کرد. دیگر اعضای باند که منتظر بودند آخرین عضو باند هم به آنها ملحق شود تا گوسفندان را بین خود تقسیم کنند، به محض دیدن پلیس دریافتند که جز پشت میله های زندان چیزی نصیب آنها نخوهد شد.

بادستگیری سه عضو دیگر باند، ادوات جرم مانند شمشیر و...به همراه گوشی سرقتی کشف شد. سارقان درادامه اعتراف کردند که 7 راس گوسفند را حوالی بلوار شاهنامه در یک باغ متروکه مخفی کرده اند که احشام سرقتی کشف و به مالباخته برگردانده شد.

از سوی مالباخته مدعی بود در شب سرقت یکی از سارقان با خود اسلحه کمری همراه داشت و با ته آن ضربه ای به سرش زده که درمقابل اعضای باند اعلام کردند که اسلحه پلاستیکی بوده و کلت کمری در کار نبوده است. از همین رو تحقیقات پلیسی برای روشن شدن ماجرا همچنان ادامه دارد.

منبع: قدس

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان