الف

تفتیان: با هزینه خودم در فرانسه هستم نه فدراسیون


5 مرداد 1398 - 17:01
5d3c440d0e781_5d3c440d0e785
دونده سرعتی ایران می گوید فدراسیون دوومیدانی با حواشی زیادی رو به رو است که باید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به آن نظارت کنند.

به گزارش مشهد فوری،حسن تفتیان در مورد شرایط تمرینی اش اظهار کرد: پنج هفته پیش طبق صحبتی که با صیامی دبیر فدراسیون داشتیم قرار بود برنامه هایم را به فدراسیون بدهم. برنامه ها و اردوهایم را به فدراسیون دادم اما متاسفانه فدراسیون آنقدر درگیر کارهای خودش است که مسئولان تاکنون هیچ خبری به من نداده اند.

او در مورد انتخاب مربی نیز گفت: مربی ام را که انتخاب کردم و اونتانون فرانسوی است، یعنی تا المپیک باید او مربی ام باشد. من تا المپیک با هیچ مربی دیگری کار نخواهم کرد، درست ترین کار ممکن همین است. اگر می خواهیم در المپیک نتیجه بگیریم، آن هم یک سال مانده تا المپیک نباید دست به تغییر بزنیم.

تفتیان با گلایه از سخنگوی جدید فدراسیون دوومیدانی گفت: یک اردوی یک ماهه با هزینه شخصی خودم در فرانسه دارم اما امروز دیدم شایان سخنگوی جدید فدراسیون در خبری اعلام کرده است که تفتیان در اردوی فرانسه است و با مربی خارجی کار می‌کند. این اردو هیچ ارتباطی به فدراسیون ندارد که قرار باشد از سوی فدراسیون اعلام شود. من تقریبا یک سال است که با هزینه شخصی کار می‌کنم و فدراسیون هیچ حمایتی از من نداشته است. تنها فدراسیون پشت نتایج و رکوردهایم پنهان شده و به نفع خودش استفاده کرده است.

دونده سرعتی ایران خاطرنشان کرد: من در این سال ورودی مسابقات جهانی را آوردم که فقط دو نفر از ایران موفق به کسب آن شده اند، خیلی رکوردهای ورودی سخت شده و کسب آن اتفاق خیلی مهمی است. در حال حاضر خیلی از ورزشکاران مطرح دنیا به دنبال کسب ورودی جهانی هستند. درحالی که من این ورودی را کسب کردم اما متاسفانه هنوز که هنوز است هیچ حمایتی از من نشده است و فکر می‌کنم که هیچ پشتیبانی هم نخواهد شد.

ملی پوش دوومیدانی ایران با اشاره به حواشی این رشته اظهار کرد: متاسفانه این روزها به سبب عدم مدیریت، فدراسیون دوومیدانی با حاشیه های زیادی همراه است و واقعا همه از اصل مطلب دور شدیم. مخصوصا اینکه رییس فدراسیون هم به حواشی دامن می زند و فکر می‌کنم دوومیدانی از حالت خانواده در آمده است. به گمانم مسابقات جهانی نیز تحت شعاع این حواشی قرار بگیرد. در این اواخر فدراسیون دائم درگیر کارهای شخصی رییس آن کیهانی قرار گرفته، بحث انتخابات کنفدراسیون آسیا، سفرهایی که دارد و مسائل اینچنینی سبب شده که این رشته از اصلش که آماده شدن ورزشکاران برای مسابقات است دور بماند.

او به الزام نظارت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بر روی فدراسیون دوومیدانی تاکید کرد و افزود: همانطور که می دانید جز احسان حدادی همه ورزشکاران رها شدند و هیچ ورزشکاری هیچ برنامه ای ندارد. امیدوارم واقعا از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش روی فدراسیون دوومیدانی نظارت شود. با این وضعیت خیلی سخت می توان کار کرد. فقط می توان امیدوار بود که کمیته ملی المپیک ورود کند، چون بحث المپیک و کسب سهمیه است. کسب سهمیه المپیک سخت شده و اگر نخواهیم نگاه ویژه ای به دوومیدانی داشته باشیم فکر می‌کنم کسب سهمیه با این شرایط امکان پذیر نباشد.

تفتیان گفت: من در حال حاضر تمریناتم را دنبال می‌کنم، ولی هیچ ربطی به فدراسیون ندارد و فدراسیون هیچ حمایتی از من ندارد. اگر قرار باشد این چنین پیش رود تنها در مسابقات جایزه بزرگ شرکت خواهم کرد و حضورم در مسابقات جهانی با اما و اگر خواهد بود. اگر وضع همینطور پیش رود لزومی ندارد شرکت کنم. وقتی برای فدراسیون مهم نیست که من چه نتیجه‌ای در این مسابقات بگیرم و هیچ حمایتی هم از ورزشکار ملی که قرار است در چند ماه آینده با بهترین های جهان مسابقه دهد نمی‌کند حضورم چه اهمیتی خواهد داشت. وظیفه اصلی فدراسیون این است که ورزشکار و ملی پوشش را آماده کند و به مسابقات آسیایی و جهانی بفرستد، وقتی وظیفه اش را انجام نمی دهد من فکر می‌کنم حضورم در مسابقات جهانی با اما و اگر باشد.

قهرمان دوی ۱۰۰ متر آسیا در مورد پایین رفتن جایگاهش در فدراسیون جهانی گفت: بله رنکینگ جهانی ام خیلی پایین آمده و دلیل آن هم این است که در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده بودم. البته جدیدا مسابقاتی را شرکت کردم و روز به روز نتایج بهتر هم می شود. اگر همینطور پیش رود بعد از آسیب دیدگی که داشتم روزهای بهتری را در این فصل خواهم داشت.

وی در مورد حضورش در مسابقات قهرمانی کشور گفت: من ایران نیستم و در قهرمانی کشور هم شرکت نخواهم کرد. واقعا اگر این وضع باشد در قهرمانی کشور که هیچ شاید در قهرمانی جهان هم حاضر نشوم.

تفتیان که اکنون در اردوی فرانسه تمرین می‌کند در پایان گفت: آقایان ۵ هفته پیش از من برنامه گرفتند که ظرف یک هفته به من خبر دهند. اما هنوز هیچ خبری نداده‌اند و هیچ ارتباطی با من نداشتند و البته دروغ می گویند، مصاحبه می‌کنند و طوری نمایش می دهند که حسن تفتیان در اردوی فرانسه است و مربی خارجی دارد که انگار اینها با حمایت فدراسیون بوده است. در حالی که من کاملا این موضوع را تکذیب می‌کنم و فدراسیون هیچ حمایتی در یک سال اخیر از من نکرده و اکثر هزینه هایم را خودم پرداخت کردم و این قضیه بسیار جای تاسف دارد.

دونده سرعتی ایران می گوید فدراسیون دوومیدانی با حواشی زیادی رو به رو است که باید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به آن نظارت کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d3c440d0e781_5d3c440d0e785
5 مرداد 1398 - 17:01

به گزارش مشهد فوری،حسن تفتیان در مورد شرایط تمرینی اش اظهار کرد: پنج هفته پیش طبق صحبتی که با صیامی دبیر فدراسیون داشتیم قرار بود برنامه هایم را به فدراسیون بدهم. برنامه ها و اردوهایم را به فدراسیون دادم اما متاسفانه فدراسیون آنقدر درگیر کارهای خودش است که مسئولان تاکنون هیچ خبری به من نداده اند.

او در مورد انتخاب مربی نیز گفت: مربی ام را که انتخاب کردم و اونتانون فرانسوی است، یعنی تا المپیک باید او مربی ام باشد. من تا المپیک با هیچ مربی دیگری کار نخواهم کرد، درست ترین کار ممکن همین است. اگر می خواهیم در المپیک نتیجه بگیریم، آن هم یک سال مانده تا المپیک نباید دست به تغییر بزنیم.

تفتیان با گلایه از سخنگوی جدید فدراسیون دوومیدانی گفت: یک اردوی یک ماهه با هزینه شخصی خودم در فرانسه دارم اما امروز دیدم شایان سخنگوی جدید فدراسیون در خبری اعلام کرده است که تفتیان در اردوی فرانسه است و با مربی خارجی کار می‌کند. این اردو هیچ ارتباطی به فدراسیون ندارد که قرار باشد از سوی فدراسیون اعلام شود. من تقریبا یک سال است که با هزینه شخصی کار می‌کنم و فدراسیون هیچ حمایتی از من نداشته است. تنها فدراسیون پشت نتایج و رکوردهایم پنهان شده و به نفع خودش استفاده کرده است.

دونده سرعتی ایران خاطرنشان کرد: من در این سال ورودی مسابقات جهانی را آوردم که فقط دو نفر از ایران موفق به کسب آن شده اند، خیلی رکوردهای ورودی سخت شده و کسب آن اتفاق خیلی مهمی است. در حال حاضر خیلی از ورزشکاران مطرح دنیا به دنبال کسب ورودی جهانی هستند. درحالی که من این ورودی را کسب کردم اما متاسفانه هنوز که هنوز است هیچ حمایتی از من نشده است و فکر می‌کنم که هیچ پشتیبانی هم نخواهد شد.

ملی پوش دوومیدانی ایران با اشاره به حواشی این رشته اظهار کرد: متاسفانه این روزها به سبب عدم مدیریت، فدراسیون دوومیدانی با حاشیه های زیادی همراه است و واقعا همه از اصل مطلب دور شدیم. مخصوصا اینکه رییس فدراسیون هم به حواشی دامن می زند و فکر می‌کنم دوومیدانی از حالت خانواده در آمده است. به گمانم مسابقات جهانی نیز تحت شعاع این حواشی قرار بگیرد. در این اواخر فدراسیون دائم درگیر کارهای شخصی رییس آن کیهانی قرار گرفته، بحث انتخابات کنفدراسیون آسیا، سفرهایی که دارد و مسائل اینچنینی سبب شده که این رشته از اصلش که آماده شدن ورزشکاران برای مسابقات است دور بماند.

او به الزام نظارت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بر روی فدراسیون دوومیدانی تاکید کرد و افزود: همانطور که می دانید جز احسان حدادی همه ورزشکاران رها شدند و هیچ ورزشکاری هیچ برنامه ای ندارد. امیدوارم واقعا از سوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش روی فدراسیون دوومیدانی نظارت شود. با این وضعیت خیلی سخت می توان کار کرد. فقط می توان امیدوار بود که کمیته ملی المپیک ورود کند، چون بحث المپیک و کسب سهمیه است. کسب سهمیه المپیک سخت شده و اگر نخواهیم نگاه ویژه ای به دوومیدانی داشته باشیم فکر می‌کنم کسب سهمیه با این شرایط امکان پذیر نباشد.

تفتیان گفت: من در حال حاضر تمریناتم را دنبال می‌کنم، ولی هیچ ربطی به فدراسیون ندارد و فدراسیون هیچ حمایتی از من ندارد. اگر قرار باشد این چنین پیش رود تنها در مسابقات جایزه بزرگ شرکت خواهم کرد و حضورم در مسابقات جهانی با اما و اگر خواهد بود. اگر وضع همینطور پیش رود لزومی ندارد شرکت کنم. وقتی برای فدراسیون مهم نیست که من چه نتیجه‌ای در این مسابقات بگیرم و هیچ حمایتی هم از ورزشکار ملی که قرار است در چند ماه آینده با بهترین های جهان مسابقه دهد نمی‌کند حضورم چه اهمیتی خواهد داشت. وظیفه اصلی فدراسیون این است که ورزشکار و ملی پوشش را آماده کند و به مسابقات آسیایی و جهانی بفرستد، وقتی وظیفه اش را انجام نمی دهد من فکر می‌کنم حضورم در مسابقات جهانی با اما و اگر باشد.

قهرمان دوی ۱۰۰ متر آسیا در مورد پایین رفتن جایگاهش در فدراسیون جهانی گفت: بله رنکینگ جهانی ام خیلی پایین آمده و دلیل آن هم این است که در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده بودم. البته جدیدا مسابقاتی را شرکت کردم و روز به روز نتایج بهتر هم می شود. اگر همینطور پیش رود بعد از آسیب دیدگی که داشتم روزهای بهتری را در این فصل خواهم داشت.

وی در مورد حضورش در مسابقات قهرمانی کشور گفت: من ایران نیستم و در قهرمانی کشور هم شرکت نخواهم کرد. واقعا اگر این وضع باشد در قهرمانی کشور که هیچ شاید در قهرمانی جهان هم حاضر نشوم.

تفتیان که اکنون در اردوی فرانسه تمرین می‌کند در پایان گفت: آقایان ۵ هفته پیش از من برنامه گرفتند که ظرف یک هفته به من خبر دهند. اما هنوز هیچ خبری نداده‌اند و هیچ ارتباطی با من نداشتند و البته دروغ می گویند، مصاحبه می‌کنند و طوری نمایش می دهند که حسن تفتیان در اردوی فرانسه است و مربی خارجی دارد که انگار اینها با حمایت فدراسیون بوده است. در حالی که من کاملا این موضوع را تکذیب می‌کنم و فدراسیون هیچ حمایتی در یک سال اخیر از من نکرده و اکثر هزینه هایم را خودم پرداخت کردم و این قضیه بسیار جای تاسف دارد.

منبع: ایسنا

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان