الف

مصوبه اراضی آبشار و لشکر مشهد ابلاغ شد


2 تیر 1398 - 11:30
5d0f239f06857_5d0f239f06859
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از ابلاغ مصوبه اراضی آبشار و لشکر مشهد خبر داد.

به گزارش مشهد فوری،محمدهادی مهدی نیا ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه اراضی آبشار و لشکر مشهد اظهار داشت: مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره طرح تفصیلی اراضی آبشار 2 و پادگان لشکر77 در نهایت بعد از گذشت 3 ماه با 12 بند و چند اصلاحیه به علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: راضی نیستیم خللی در برنامه کاری ارتشی‌ها که امنیت کشور را ایجاد می‌کنند وارد شود.

مهدی‌نیا ادامه داد: در صورتی که تحویل اراضی به شهرداری زیاد زمان نبرد، احداث پارک هفتاد و دو هکتاری که پیش از این بسیار وعده داده شده بود شاید بیشتر از 6 ماه طول نکشد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یک شهرک سلامت در محدوده‌ای از این اراضی یکی از ایده‌هایی است که می‌توان اجرایی کرد؛ به طوری که کاربری‌های موجود درمانی در خیابان‌های عارف و پرستار به این شهرک منتقل و به تبع آن از بار ترافیکی شهر کاسته شود

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از ابلاغ مصوبه اراضی آبشار و لشکر مشهد خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d0f239f06857_5d0f239f06859
2 تیر 1398 - 11:30

به گزارش مشهد فوری،محمدهادی مهدی نیا ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه اراضی آبشار و لشکر مشهد اظهار داشت: مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره طرح تفصیلی اراضی آبشار 2 و پادگان لشکر77 در نهایت بعد از گذشت 3 ماه با 12 بند و چند اصلاحیه به علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: راضی نیستیم خللی در برنامه کاری ارتشی‌ها که امنیت کشور را ایجاد می‌کنند وارد شود.

مهدی‌نیا ادامه داد: در صورتی که تحویل اراضی به شهرداری زیاد زمان نبرد، احداث پارک هفتاد و دو هکتاری که پیش از این بسیار وعده داده شده بود شاید بیشتر از 6 ماه طول نکشد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یک شهرک سلامت در محدوده‌ای از این اراضی یکی از ایده‌هایی است که می‌توان اجرایی کرد؛ به طوری که کاربری‌های موجود درمانی در خیابان‌های عارف و پرستار به این شهرک منتقل و به تبع آن از بار ترافیکی شهر کاسته شود

منبع: تسنیم

اخبار ایران و جهان