الف

استاندار خراسان رضوی:

برای ایجاد کسب و کار مدرک تحصیلی بالا نیاز نیست


29 خرداد 1398 - 17:27
5d0a314908d41_5d0a314908d44
استاندار خراسان رضوی گفت: برای ایجاد کسب و کار نباید مدارک تحصیلی بالا داشت و مصادیق بسیار وجود دارد که برخی افراد با مدرک تحصیلی لیسانس مجموعه های اقتصادی موفقی را راه اندازی کرده اند.

به گزارش مشهد فوری،علیرضا رزم حسینی در دومین نشست معین های اقتصاد مقاومتی استان در مشهد افزود: دست تک تک معین های اقتصاد مقاومتی را می بوسم و از مدیران توسعه گرا که در جهاد سازندگی واقعی به صورت داوطلبانه مشارکت کرده اند، تشکر می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه نهادهای مردمی باید جایگزین دولت دیوان سالار شوند اظهار داشت: در مدت کوتاه فعالیت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان انسجام بسیار خوبی میان اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و معین های توسعه گرا ایجاد شده که به پیشبرد بهتر فعالیت ها کمک می کند.

وی با بیان اینکه معین های اقتصاد مقاومتی توانسته اند عملکرد مثبتی ارائه دهند گفت: نتیجه دیوان سالاری پیچیده و فرسوده اداری، باعث شده است مجوزهای حوزه کسب و کار با تأخیر صادر شود و تاکید بر این است که با کاهش بوروکراسی ها، زمینه برای فعالیت معین های اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

رزم حسینی، تحقق سیاست های الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را نیازمند فرهنگ سازی دانست و افزود: پیش نویس پیوست فرهنگی معین های اقتصاد مقاومتی توسط معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آماده شده و پس از نهایی شدن، به معین های توسعه گرا ابلاغ خواهد شد تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی است لذا معین های اقتصادی باید فعالیت های خود را با در نظر گرفتن شاخص های فرهنگی اجتماعی در مناطق تحت پوشش انجام دهند.

وی گفت: در ادامه اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، متناسب با ارزیابی عملکرد معین های اقتصاد مقاومتی، برای معین های پیشرو امتیازاتی در نظر گرفته خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: مردم به فعالیت معین های اقتصاد مقاومتی و الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی امید بسته اند و ضرورت دارد گام های شایسته ای در حوزه اشتغال زایی و بهبود وضعیت معیشت مردم برداشته شود.

علی رسولیان افزود: فرمانداران موظف هستند با معین های اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها همکاری کرده و برای رفع موانع پیش روی آنها پیگیری های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه ساز و کار اطلاع رسانی اقدامات معین های توسعه گرا مشخص شده است اظهار داشت: در هر یک از جلسات شورای اداری، گزارشی از عملکرد معین های اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد تا مدیران دستگاه های اجرایی با فعالیت های الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی آشنا شوند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس ارزیابی دبیرخانه این نهاد، ۶۶ درصد معین های توسعه اقتصادی فرهنگی در گام های اول و دوم و ۲۵ درصد هم در گام های سوم و چهارم اجرای تفاهمنامه ها قرار دارند و ۹ درصد هم هنوز عملیات اجرایی را آغاز نکرده اند.

علی اکبر لبافی با بیان اینکه تمام اقدامات اجرایی در نهاد اقتصاد مقاومتی با اتکا به ظرفیت های مردمی و معین های بخش خصوصی انجام می شود افزود: برخی معین ها فقط در یک حوزه فعالیتی تخصص دارند لذا الحاق معین ها بر اساس ظرفیت و حوزه تخصصی آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برخی معین های اقتصاد مقاومتی به رغم توانمندی های مالی برای اجرای تفاهمنامه های مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیازمند پشتیبانی معین های پیشرو هستند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها ارتباط لازم بین معین ها و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی وجود ندارد گفت: ضرورت دعوت از معین ها و شنیدن مشکلات آنها توسط اضلاع مثلث توسعه اقتصادی و پیشگیری از موانع و مشکلات پیش روی آنها بیش از پیش احساس می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: برای ایجاد کسب و کار نباید مدارک تحصیلی بالا داشت و مصادیق بسیار وجود دارد که برخی افراد با مدرک تحصیلی لیسانس مجموعه های اقتصادی موفقی را راه اندازی کرده اند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d0a314908d41_5d0a314908d44
29 خرداد 1398 - 17:27

به گزارش مشهد فوری،علیرضا رزم حسینی در دومین نشست معین های اقتصاد مقاومتی استان در مشهد افزود: دست تک تک معین های اقتصاد مقاومتی را می بوسم و از مدیران توسعه گرا که در جهاد سازندگی واقعی به صورت داوطلبانه مشارکت کرده اند، تشکر می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه نهادهای مردمی باید جایگزین دولت دیوان سالار شوند اظهار داشت: در مدت کوتاه فعالیت نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان انسجام بسیار خوبی میان اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و معین های توسعه گرا ایجاد شده که به پیشبرد بهتر فعالیت ها کمک می کند.

وی با بیان اینکه معین های اقتصاد مقاومتی توانسته اند عملکرد مثبتی ارائه دهند گفت: نتیجه دیوان سالاری پیچیده و فرسوده اداری، باعث شده است مجوزهای حوزه کسب و کار با تأخیر صادر شود و تاکید بر این است که با کاهش بوروکراسی ها، زمینه برای فعالیت معین های اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

رزم حسینی، تحقق سیاست های الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را نیازمند فرهنگ سازی دانست و افزود: پیش نویس پیوست فرهنگی معین های اقتصاد مقاومتی توسط معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آماده شده و پس از نهایی شدن، به معین های توسعه گرا ابلاغ خواهد شد تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی است لذا معین های اقتصادی باید فعالیت های خود را با در نظر گرفتن شاخص های فرهنگی اجتماعی در مناطق تحت پوشش انجام دهند.

وی گفت: در ادامه اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، متناسب با ارزیابی عملکرد معین های اقتصاد مقاومتی، برای معین های پیشرو امتیازاتی در نظر گرفته خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: مردم به فعالیت معین های اقتصاد مقاومتی و الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی امید بسته اند و ضرورت دارد گام های شایسته ای در حوزه اشتغال زایی و بهبود وضعیت معیشت مردم برداشته شود.

علی رسولیان افزود: فرمانداران موظف هستند با معین های اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها همکاری کرده و برای رفع موانع پیش روی آنها پیگیری های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه ساز و کار اطلاع رسانی اقدامات معین های توسعه گرا مشخص شده است اظهار داشت: در هر یک از جلسات شورای اداری، گزارشی از عملکرد معین های اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد تا مدیران دستگاه های اجرایی با فعالیت های الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی آشنا شوند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس ارزیابی دبیرخانه این نهاد، ۶۶ درصد معین های توسعه اقتصادی فرهنگی در گام های اول و دوم و ۲۵ درصد هم در گام های سوم و چهارم اجرای تفاهمنامه ها قرار دارند و ۹ درصد هم هنوز عملیات اجرایی را آغاز نکرده اند.

علی اکبر لبافی با بیان اینکه تمام اقدامات اجرایی در نهاد اقتصاد مقاومتی با اتکا به ظرفیت های مردمی و معین های بخش خصوصی انجام می شود افزود: برخی معین ها فقط در یک حوزه فعالیتی تخصص دارند لذا الحاق معین ها بر اساس ظرفیت و حوزه تخصصی آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برخی معین های اقتصاد مقاومتی به رغم توانمندی های مالی برای اجرای تفاهمنامه های مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیازمند پشتیبانی معین های پیشرو هستند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها ارتباط لازم بین معین ها و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی وجود ندارد گفت: ضرورت دعوت از معین ها و شنیدن مشکلات آنها توسط اضلاع مثلث توسعه اقتصادی و پیشگیری از موانع و مشکلات پیش روی آنها بیش از پیش احساس می شود.

منبع: استانداری

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان