الف

قفل 8 سال زندان فقط یک روز باز شد!


25 خرداد 1398 - 09:30
5d048126cdbe8_5d048126cdbec
دزدی که به خاطر سرقت به عنف (زورگیری) هشت سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده بود، فقط چند ساعت بعد از آزادی ، دوباره به اتهام سرقت پراید و با شلیک نیروهای کلانتری الهیه مشهد در چنگ قانون گرفتار شد.

به گزارش مشهد فوری، ماجرای تاسف برانگیز این دزد بخت برگشته، فقط به چند ساعت بعد از آزادی او از زندان باز می گردد. «ج – ق» که به جرم سرقت به عنف هشت سال از جوانی اش را در زندان سپری کرده بود، در شرایط آزادی قرار گرفت و چهارشنبه گذشته پس از طی تشریفات قانونی، از پشت میله های زندان به آغوش جامعه بازگشت. این مرد 42 ساله که قصد داشت به شهرستان بازگردد، ابتدا به سراغ یکی از دوستان سابقه دارش رفت که قبلا به جرم سرقت روانه زندان شده بود! آن ها یکدیگر را به آغوش کشیدند و در همان لحظه نیز با تعارف و تمجید از هم، پای بساط مواد مخدر نشستند تا کنار یکدیگر به مصرف «شیشه» بپردازند. گزارش خراسان حاکی است: این گونه بود که سفره درد دل ها پهن شد و از هر دری سخن به میان آمد تا این که مرد 42 ساله تصمیم خطرناکی گرفت.
او که فکر می کرد هشت سال زندان را به خاطر بی تجربگی در ماجرای زورگیری تحمل کرده است و اگر چنین و چنان نمی شد به چنگ پلیس نمی افتاد، این بار در اندیشه دستبرد دیگری بود تا با سرقت یک خودرو به لوازم داخلی دیگر خودروهای پارک شده دستبرد بزند! او نقشه شوم خود را با دوست قدیمی اش در میان گذاشت و هر دو نفر در بزرگراه آسیایی مشهد حرکت کردند. در نزدیکی اداره دام پزشکی، یک خودروی پراید نوک مدادی پارک شده بود درحالی که قفل فرمان نیز داشت! ولی این دزد شیوه تخریب قفل فرمان را قبلا آموخته بود به همین خاطر به راحتی در پراید را گشود و با ابزاری که در صندوق عقب خودرو قرار داشت قفل فرمان را تخریب و خودرو را با شگردی خاص روشن کرد.
«ج- ق» پشت فرمان نشست و دوست 41 ساله‌اش نیز سرنشین خودرو شد اما سارق بخت برگشته به پنچر بودن لاستیک پراید سرقتی توجهی نکرده بود تا این که ساعت 9 صبح در بولوار امیریه مشهد مورد ظن نیروهای گشت کلانتری الهیه قرار گرفتند.
ماموران انتظامی که به حرکت خودرو با لاستیک پنچر شده کاملا مشکوک بودند، بلافاصله شماره پلاک آن را از مرکز فرماندهی استعلام کردند و به راننده دستور «ایست» دادند ولی مرد 42 ساله که با دیدن ناگهانی پلیس،دست و پایش را گم کرده بود، وحشت زده و حیران، از پشت فرمان بیرون پرید و پیاده در جهت خلاف حرکت خودروها فرار کرد. در حالی که نیروهای انتظامی حلقه های قانون را بر دستان سرنشین 41 ساله پراید گره زده بودند، با دادن اخطارهای قانونی به تعقیب راننده 42 ساله پرداختند که در نهایت با شلیک چند تیر هوایی او را نیز به دام انداختند و سپس با دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده (رئیس کلانتری الهیه) به مقر انتظامی انتقال دادند. بنابر گزارش خراسان، با توجه به اهمیت موضوع، دو متهم درحالی در دایره تجسس کلانتری مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند که قاضی سید هادی شریعت یار (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) دستورات ویژه ای را برای واکاوی سرقت های احتمالی دیگر و زوایای پنهان این پرونده صادر کرده بود.
با کشف کارد 20 سانتی متری و مدارک داخل خودرو، مالک پراید نیز به کلانتری دعوت شد و این پرونده در مرحله دادرسی قرار گرفت.
«ج- ق» که سعی می کرد همه جرم را به تنهایی قبول کند و همدستش را بی گناه جلوه دهد، با بیان این که هشت سال به خاطر سرقت به عنف در زندان بوده است، افزود: کمتر از 24 ساعت از آزادی ام می گذشت که با خودم گفتم نزد دوستم بروم! ولی بعد از مصرف شیشه تصمیم گرفتم با سرقت لوازم داخلی خودروها، پولی به دست بیاورم که دست خالی نزد خانواده ام نروم! با این حال، دوستم متاهل است و فقط مرا همراهی می کرد!
گزارش ها حاکی است: با دستور قاضی «شریعت یار» بررسی های بیشتر در ا ین باره همچنان ادامه دارد.

دزدی که به خاطر سرقت به عنف (زورگیری) هشت سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده بود، فقط چند ساعت بعد از آزادی ، دوباره به اتهام سرقت پراید و با شلیک نیروهای کلانتری الهیه مشهد در چنگ قانون گرفتار شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d048126cdbe8_5d048126cdbec
25 خرداد 1398 - 09:30

به گزارش مشهد فوری، ماجرای تاسف برانگیز این دزد بخت برگشته، فقط به چند ساعت بعد از آزادی او از زندان باز می گردد. «ج – ق» که به جرم سرقت به عنف هشت سال از جوانی اش را در زندان سپری کرده بود، در شرایط آزادی قرار گرفت و چهارشنبه گذشته پس از طی تشریفات قانونی، از پشت میله های زندان به آغوش جامعه بازگشت. این مرد 42 ساله که قصد داشت به شهرستان بازگردد، ابتدا به سراغ یکی از دوستان سابقه دارش رفت که قبلا به جرم سرقت روانه زندان شده بود! آن ها یکدیگر را به آغوش کشیدند و در همان لحظه نیز با تعارف و تمجید از هم، پای بساط مواد مخدر نشستند تا کنار یکدیگر به مصرف «شیشه» بپردازند. گزارش خراسان حاکی است: این گونه بود که سفره درد دل ها پهن شد و از هر دری سخن به میان آمد تا این که مرد 42 ساله تصمیم خطرناکی گرفت.
او که فکر می کرد هشت سال زندان را به خاطر بی تجربگی در ماجرای زورگیری تحمل کرده است و اگر چنین و چنان نمی شد به چنگ پلیس نمی افتاد، این بار در اندیشه دستبرد دیگری بود تا با سرقت یک خودرو به لوازم داخلی دیگر خودروهای پارک شده دستبرد بزند! او نقشه شوم خود را با دوست قدیمی اش در میان گذاشت و هر دو نفر در بزرگراه آسیایی مشهد حرکت کردند. در نزدیکی اداره دام پزشکی، یک خودروی پراید نوک مدادی پارک شده بود درحالی که قفل فرمان نیز داشت! ولی این دزد شیوه تخریب قفل فرمان را قبلا آموخته بود به همین خاطر به راحتی در پراید را گشود و با ابزاری که در صندوق عقب خودرو قرار داشت قفل فرمان را تخریب و خودرو را با شگردی خاص روشن کرد.
«ج- ق» پشت فرمان نشست و دوست 41 ساله‌اش نیز سرنشین خودرو شد اما سارق بخت برگشته به پنچر بودن لاستیک پراید سرقتی توجهی نکرده بود تا این که ساعت 9 صبح در بولوار امیریه مشهد مورد ظن نیروهای گشت کلانتری الهیه قرار گرفتند.
ماموران انتظامی که به حرکت خودرو با لاستیک پنچر شده کاملا مشکوک بودند، بلافاصله شماره پلاک آن را از مرکز فرماندهی استعلام کردند و به راننده دستور «ایست» دادند ولی مرد 42 ساله که با دیدن ناگهانی پلیس،دست و پایش را گم کرده بود، وحشت زده و حیران، از پشت فرمان بیرون پرید و پیاده در جهت خلاف حرکت خودروها فرار کرد. در حالی که نیروهای انتظامی حلقه های قانون را بر دستان سرنشین 41 ساله پراید گره زده بودند، با دادن اخطارهای قانونی به تعقیب راننده 42 ساله پرداختند که در نهایت با شلیک چند تیر هوایی او را نیز به دام انداختند و سپس با دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده (رئیس کلانتری الهیه) به مقر انتظامی انتقال دادند. بنابر گزارش خراسان، با توجه به اهمیت موضوع، دو متهم درحالی در دایره تجسس کلانتری مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند که قاضی سید هادی شریعت یار (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) دستورات ویژه ای را برای واکاوی سرقت های احتمالی دیگر و زوایای پنهان این پرونده صادر کرده بود.
با کشف کارد 20 سانتی متری و مدارک داخل خودرو، مالک پراید نیز به کلانتری دعوت شد و این پرونده در مرحله دادرسی قرار گرفت.
«ج- ق» که سعی می کرد همه جرم را به تنهایی قبول کند و همدستش را بی گناه جلوه دهد، با بیان این که هشت سال به خاطر سرقت به عنف در زندان بوده است، افزود: کمتر از 24 ساعت از آزادی ام می گذشت که با خودم گفتم نزد دوستم بروم! ولی بعد از مصرف شیشه تصمیم گرفتم با سرقت لوازم داخلی خودروها، پولی به دست بیاورم که دست خالی نزد خانواده ام نروم! با این حال، دوستم متاهل است و فقط مرا همراهی می کرد!
گزارش ها حاکی است: با دستور قاضی «شریعت یار» بررسی های بیشتر در ا ین باره همچنان ادامه دارد.

منبع: خراسان

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان