الف

هیچ نظارتی بر روی قیمت مسکن نیست/ دستگاه های متولی در قیمت مسکن ورود پیدا کنند


13 خرداد 1398 - 13:28
5cf4e13e8d275_5cf4e13e8d278
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ‌گفت:هیچ نظارتی بر روی قیمت ها وجود ندارد باید ادارات تعزیرات ،مالیات و مسکن شهرسازی در قیمت مسکن ورود پیدا کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ‌در گفت وگو با مشهد فوری، ضمن تایید این موضوع که قیمت های خرید و فروش مسکن در برخی از نقاط مشهد با بالای شهر برابری می کند اظهار‌داشت:هیچ نظارتی بر روی قیمت ها وجود ندارد و دستگاه های متولی در قیمت مسکن ورود پیدا کنند.
مرادزاده افزود: جمله ای به اشتباه رایج است که می گویند مالکیت در اصلاح به این معنی که فرد آزاد است در هر قیمتی که می خواهد ملک خود را بفروشد و به همین دلیل تعزیرات حکومتی ورود پیدا نمی کند و فروشنده هر قیمتی که بخواهد ملک خود را به فروش می رساند؛ آخرین قیمتی که ما از مجیدیه و الهیه داریم هر متر 9 میلیون تومان گزارش شده است که حتی از قیمت برخی مناطق سیدرضی هم بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که کدام ارگان ها باید به نظارت قیمت مسکن ورود یابند گفت: مسکن شهرسازی،اداره مالیات و دارایی و تعزیرات حکومتی باید با نظارت و دخالت در این جریان قیمت ها را کنترل کنند

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ‌گفت:هیچ نظارتی بر روی قیمت ها وجود ندارد باید ادارات تعزیرات ،مالیات و مسکن شهرسازی در قیمت مسکن ورود پیدا کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5cf4e13e8d275_5cf4e13e8d278
13 خرداد 1398 - 13:28

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ‌در گفت وگو با مشهد فوری، ضمن تایید این موضوع که قیمت های خرید و فروش مسکن در برخی از نقاط مشهد با بالای شهر برابری می کند اظهار‌داشت:هیچ نظارتی بر روی قیمت ها وجود ندارد و دستگاه های متولی در قیمت مسکن ورود پیدا کنند.
مرادزاده افزود: جمله ای به اشتباه رایج است که می گویند مالکیت در اصلاح به این معنی که فرد آزاد است در هر قیمتی که می خواهد ملک خود را بفروشد و به همین دلیل تعزیرات حکومتی ورود پیدا نمی کند و فروشنده هر قیمتی که بخواهد ملک خود را به فروش می رساند؛ آخرین قیمتی که ما از مجیدیه و الهیه داریم هر متر 9 میلیون تومان گزارش شده است که حتی از قیمت برخی مناطق سیدرضی هم بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که کدام ارگان ها باید به نظارت قیمت مسکن ورود یابند گفت: مسکن شهرسازی،اداره مالیات و دارایی و تعزیرات حکومتی باید با نظارت و دخالت در این جریان قیمت ها را کنترل کنند

اخبار ایران و جهان