الف

تحقیقات پیچیده قضایی در پرونده فروش مدارک نامعتبر علمی مشخص کرد

بازار گرمی یک نماینده مجلس برای «سلطان مدارک جعلی»!


19 اسفند 1397 - 15:55
5c85025329f79_5c85025329f7d
پس از ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده و به نوعی مافیای صدور مدارک جعلی پس از پنج ماه سرانجام امیررضا ثابت «سلطان صدور مدارک جعلی»دستگیرشد،اما چند روز پیش پرده ای دیگر از تخلفات متهم کنار رفت.

به گزارش مشهد فوری،پس از ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده و به نوعی مافیای صدور مدارک جعلی که حدود پنج ماه تلاش شبانه روزی را در پی داشت و سرانجام امیررضا ثابت«سلطان صدور مدارک جعلی» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی دستگیرشد، چند روز پیش پرده ای دیگر از تخلفات متهم کنار رفت و معلوم شد که یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس ویک مجری مطرح سیما هم برای فروش هرچه بیشتر مدارک نامعتبر، و اعتبار بخشی به اقدامات متهم در همایش ها مدرک فروشی و... حضور داشته اند!
از روزی که پرونده فروش مدارک نامعتبر در سطوح مختلف علمی مانند کاردانی، کارشناسی، دکتری، پروفسوری و... روی میز قاضی امیر حسین جوانبخت، بازپرس شعبه 751 دادسرای مشهد قرار گرفت، باتوجه به اهمیت ماجرای فروش مدارک علمی که مستقیم سیستم آموزشی کشور را هدف سود جویی های جاعلان مدارک قرار داده بود، تصمیم گرفته شد تا با نفوذ به لایه های مختلف این جرم، هرچه سریعتر سرشاخه های این اقدام مجرمانه شناسایی شوند.
در این مسیر هم مقام قضایی ازسازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی خواست تا تیمی از کارشناسان زبده را برای همراهی دستگاه قضایی معرفی کند.
پس از انجام اقدامات ابتدایی، سرانجام عملیات های پیاپی برای نفوذ یه تاریکخانه و دستگیری جاعلان مدارک که شعاع اقدامات آنها در سطح کشور گسترده بود با حمایت دادستان مرکز استان خراسان رضوی کلید خورد.
*مدارک جعلی سلبریتی ها در فلاش تانک!
در فاز اول که گزارش آن هم در 17 آذر ماه گذشته و در همین صفحه منتشر شد، 8 جاعل مدارک دانشگاهی در مشهد،اصفهان و نوشهردستگیر شدند که بررسی مستندات بدست آمده از عمق فعالیت مجرمانه برخی از متهمان حکایت داشت. به همین واسطه بود که مشخص شد متهم نوشهری به صورت گسترده ای دست به جعل مدارک علمی زده است. این گزارش حاکی است، در ادامه با کشف یک هارد همراه پلاستیک پیچ شده از فلاش تانک سرویس بهداشتی محل کار متهم، پرده از ارتباطات و او با افراد معتبر و شاخته شده کشور برداشته شد.
در پی بررسی اطلاعات داخل هارد مکشوفه مشخص شد که آرشیو صدور هزاران مدارک جعلی داخل آن ذخیره شده که در لابه لای مدارک علمی نامعتبر نام تعدادی از سلبریتی های و افراد شناخته شده ،برخی مدیران دولتی و غیردولتی هم دیده می شد.
وقتی متهم به مشهد منتقل و توسط مقام قضایی در گوشه رینگ تناقض گویی گرفتار آمد، مشخص شد عامل اصلی صدور و فروش مدارک جعلی کشور «امیر رضا ثابت» است.
دستور دستگیری متهم هم صادر می شود و پس از آن او در نیمه بهمن ماه گذشته و طی یک عملیات غافلگیرانه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی به همراه 7 نفر دیگر در مشهد دستگیر شد.
او دستگیر شد و در ادامه کارگاه زیر زمینی تولید مدارک علمی جعلی اش هم در حالی لو رفت که در آنجا انواع مهر های برجسته، مهر های وزارت علوم،هزاران هزار مدارک خام متعلق به دانشگاه های داخلی و خارجی و... کشف شد.
هرچه ماموران شاخه های تحقیقاتی را جلو تر می رفتند به سرنخ های تازه ای از اقدامات مجرمانه امیر رضا ثابت که مستقیما سیستم آموزشی کشور را هدف سودجویی هایش قرار داده بود، دست پیدا می کردند.
*برنامه نویس متهم هم بازداشت شد
در ادامه این ماجرا فردی که سایت های جعلی دانشگاه های خارجی و... را مدیریت می کرد هم دستگیر و تعدادی زیادی از آدرس های مورد استفاده سلطان مدارک که از آن سایت ها برای پوشش اقدامات مجرمانه اش استفاده می کرد را لو داد و آن ها هم مسدود شدند.
از سوی دیگر اقدامات فنی صورت گرفته ماموران را به یکی از مجریان سابق صدا رساند که در برخی همایش ها او در قامت مجری روی سن می رفت.
اعترافات متهم را هم در تاریخ بیست وچهارم بهمن ماه گذشته در خط قرمز با عنوان« يك گوينده سابق صدا هم براى جاعل مدارك علمى كار مى كرد!» منتشر کردیم.
نکته عجیب ماجرا این بود که متهم در مراحل بازجویی مدعی شد برخی افراد شناخته شده مانند یکی از وزرای اسبق هم در مراسم مدرک فروشی شرکت و با حضور او مدارک نامعتبر به حاضران داده می شد!
این اظهارت باعث شد که بررسی های ویژه ای روی این شیوه که به نوعی جلب اعتماد افراد مختلف برای فروش مدارک چند صد میلیون تومانی به حساب می آمد، انجام شود.
از سوی دیگر سلطان مدرک که می دانست باید هرطور شده وجه کار را قانونی و معتبر نشان دهد درکنار دعوت از افراد شناخته شده محل های همایش را هم مکان های انتخاب می کرد که دارای اعتبار و عامه پسند باشد.
پای یک نماینده مجلس و یک مجری دیگر به ماجرا باز شد!اقدامات شبانه روزی ماموران ادامه داشت تا اینکه پرده از ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با هویت(م.ک) با امیر رضا ثابت برداشته شد؛ این ماجرا هم زمانی لو رفت که ماموران در بررسی آرشیو همایش های مدرک فروشی! به لوح فشرده ای دست یافتند.
بررسی مستند دیجیتالی گویای این حقیقت تلخ بود که جناب نماینده پس از شروع همایشی تحت عنوان «تجلیل از یکصد مدیر شایسته ملی!» که در سالن همایش های وزارت کشور برگزار می شد، روی سن حاضر و در میان افرادی که تندیس نامعتبر به مدعوین اهدا می کردند قرار می گیرد و به نوعی به مراسم غیرقانونی متهم اعتبار می بخشد!
همچنین بازبینی لوح فشرده مذکور معلوم کرد که این مراسم حدود 2 ساعت به طول می انجامد و به صورت مداوم نتدیس و لوح های نامعتبر به افراد مختلف ارائه گردیده است.
از سوی دیگر «سلطان صدور مدارک جعلی» برای بالا بردن اعتماد افرادی که برای دریافت تندیس های نامعتبر پول های چند ده میلیون تومانی پرداخته بودند، یکی از مجریان مطرح سیما را با هویت (الف.ج) به عنوان گوینده در این مراسم بکار گرفته بود.
گزارش هاحاکی است، وقتی لوح فشره مذکور که در آن اسامی افراد مختلف توسط مجری خوانده و از آنها دعوت می شد روی سن بیایند، چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد که در میان آنها مدیران مختلف دستگاه های دولتی، خصوصی و ... وجود دارد.
باتوجه به این مستندات که گزارش آن روی میز بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار گرفته است، دستوری صادر شد تا مشخصات دقیق تمامی افرادی که در آن همایش تندیس های نامعتبر دریافت کرده اند، شناسایی شوند.

پس از ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده و به نوعی مافیای صدور مدارک جعلی پس از پنج ماه سرانجام امیررضا ثابت «سلطان صدور مدارک جعلی»دستگیرشد،اما چند روز پیش پرده ای دیگر از تخلفات متهم کنار رفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c85025329f79_5c85025329f7d
19 اسفند 1397 - 15:55

به گزارش مشهد فوری،پس از ورود دستگاه قضایی به پرونده پیچیده و به نوعی مافیای صدور مدارک جعلی که حدود پنج ماه تلاش شبانه روزی را در پی داشت و سرانجام امیررضا ثابت«سلطان صدور مدارک جعلی» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی دستگیرشد، چند روز پیش پرده ای دیگر از تخلفات متهم کنار رفت و معلوم شد که یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس ویک مجری مطرح سیما هم برای فروش هرچه بیشتر مدارک نامعتبر، و اعتبار بخشی به اقدامات متهم در همایش ها مدرک فروشی و... حضور داشته اند!
از روزی که پرونده فروش مدارک نامعتبر در سطوح مختلف علمی مانند کاردانی، کارشناسی، دکتری، پروفسوری و... روی میز قاضی امیر حسین جوانبخت، بازپرس شعبه 751 دادسرای مشهد قرار گرفت، باتوجه به اهمیت ماجرای فروش مدارک علمی که مستقیم سیستم آموزشی کشور را هدف سود جویی های جاعلان مدارک قرار داده بود، تصمیم گرفته شد تا با نفوذ به لایه های مختلف این جرم، هرچه سریعتر سرشاخه های این اقدام مجرمانه شناسایی شوند.
در این مسیر هم مقام قضایی ازسازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی خواست تا تیمی از کارشناسان زبده را برای همراهی دستگاه قضایی معرفی کند.
پس از انجام اقدامات ابتدایی، سرانجام عملیات های پیاپی برای نفوذ یه تاریکخانه و دستگیری جاعلان مدارک که شعاع اقدامات آنها در سطح کشور گسترده بود با حمایت دادستان مرکز استان خراسان رضوی کلید خورد.
*مدارک جعلی سلبریتی ها در فلاش تانک!
در فاز اول که گزارش آن هم در 17 آذر ماه گذشته و در همین صفحه منتشر شد، 8 جاعل مدارک دانشگاهی در مشهد،اصفهان و نوشهردستگیر شدند که بررسی مستندات بدست آمده از عمق فعالیت مجرمانه برخی از متهمان حکایت داشت. به همین واسطه بود که مشخص شد متهم نوشهری به صورت گسترده ای دست به جعل مدارک علمی زده است. این گزارش حاکی است، در ادامه با کشف یک هارد همراه پلاستیک پیچ شده از فلاش تانک سرویس بهداشتی محل کار متهم، پرده از ارتباطات و او با افراد معتبر و شاخته شده کشور برداشته شد.
در پی بررسی اطلاعات داخل هارد مکشوفه مشخص شد که آرشیو صدور هزاران مدارک جعلی داخل آن ذخیره شده که در لابه لای مدارک علمی نامعتبر نام تعدادی از سلبریتی های و افراد شناخته شده ،برخی مدیران دولتی و غیردولتی هم دیده می شد.
وقتی متهم به مشهد منتقل و توسط مقام قضایی در گوشه رینگ تناقض گویی گرفتار آمد، مشخص شد عامل اصلی صدور و فروش مدارک جعلی کشور «امیر رضا ثابت» است.
دستور دستگیری متهم هم صادر می شود و پس از آن او در نیمه بهمن ماه گذشته و طی یک عملیات غافلگیرانه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی به همراه 7 نفر دیگر در مشهد دستگیر شد.
او دستگیر شد و در ادامه کارگاه زیر زمینی تولید مدارک علمی جعلی اش هم در حالی لو رفت که در آنجا انواع مهر های برجسته، مهر های وزارت علوم،هزاران هزار مدارک خام متعلق به دانشگاه های داخلی و خارجی و... کشف شد.
هرچه ماموران شاخه های تحقیقاتی را جلو تر می رفتند به سرنخ های تازه ای از اقدامات مجرمانه امیر رضا ثابت که مستقیما سیستم آموزشی کشور را هدف سودجویی هایش قرار داده بود، دست پیدا می کردند.
*برنامه نویس متهم هم بازداشت شد
در ادامه این ماجرا فردی که سایت های جعلی دانشگاه های خارجی و... را مدیریت می کرد هم دستگیر و تعدادی زیادی از آدرس های مورد استفاده سلطان مدارک که از آن سایت ها برای پوشش اقدامات مجرمانه اش استفاده می کرد را لو داد و آن ها هم مسدود شدند.
از سوی دیگر اقدامات فنی صورت گرفته ماموران را به یکی از مجریان سابق صدا رساند که در برخی همایش ها او در قامت مجری روی سن می رفت.
اعترافات متهم را هم در تاریخ بیست وچهارم بهمن ماه گذشته در خط قرمز با عنوان« يك گوينده سابق صدا هم براى جاعل مدارك علمى كار مى كرد!» منتشر کردیم.
نکته عجیب ماجرا این بود که متهم در مراحل بازجویی مدعی شد برخی افراد شناخته شده مانند یکی از وزرای اسبق هم در مراسم مدرک فروشی شرکت و با حضور او مدارک نامعتبر به حاضران داده می شد!
این اظهارت باعث شد که بررسی های ویژه ای روی این شیوه که به نوعی جلب اعتماد افراد مختلف برای فروش مدارک چند صد میلیون تومانی به حساب می آمد، انجام شود.
از سوی دیگر سلطان مدرک که می دانست باید هرطور شده وجه کار را قانونی و معتبر نشان دهد درکنار دعوت از افراد شناخته شده محل های همایش را هم مکان های انتخاب می کرد که دارای اعتبار و عامه پسند باشد.
پای یک نماینده مجلس و یک مجری دیگر به ماجرا باز شد!اقدامات شبانه روزی ماموران ادامه داشت تا اینکه پرده از ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با هویت(م.ک) با امیر رضا ثابت برداشته شد؛ این ماجرا هم زمانی لو رفت که ماموران در بررسی آرشیو همایش های مدرک فروشی! به لوح فشرده ای دست یافتند.
بررسی مستند دیجیتالی گویای این حقیقت تلخ بود که جناب نماینده پس از شروع همایشی تحت عنوان «تجلیل از یکصد مدیر شایسته ملی!» که در سالن همایش های وزارت کشور برگزار می شد، روی سن حاضر و در میان افرادی که تندیس نامعتبر به مدعوین اهدا می کردند قرار می گیرد و به نوعی به مراسم غیرقانونی متهم اعتبار می بخشد!
همچنین بازبینی لوح فشرده مذکور معلوم کرد که این مراسم حدود 2 ساعت به طول می انجامد و به صورت مداوم نتدیس و لوح های نامعتبر به افراد مختلف ارائه گردیده است.
از سوی دیگر «سلطان صدور مدارک جعلی» برای بالا بردن اعتماد افرادی که برای دریافت تندیس های نامعتبر پول های چند ده میلیون تومانی پرداخته بودند، یکی از مجریان مطرح سیما را با هویت (الف.ج) به عنوان گوینده در این مراسم بکار گرفته بود.
گزارش هاحاکی است، وقتی لوح فشره مذکور که در آن اسامی افراد مختلف توسط مجری خوانده و از آنها دعوت می شد روی سن بیایند، چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد که در میان آنها مدیران مختلف دستگاه های دولتی، خصوصی و ... وجود دارد.
باتوجه به این مستندات که گزارش آن روی میز بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار گرفته است، دستوری صادر شد تا مشخصات دقیق تمامی افرادی که در آن همایش تندیس های نامعتبر دریافت کرده اند، شناسایی شوند.

منبع: قدس

159

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
عبدالرسول حکیمی 0 0 پاسخ 1397/12/22-18:17

سلام ضمن تقدیر وتشکر ازدستگیری افراد سودجوبایدافراد کارمند دفترش را که باچرب زبانی کامل وسمچ بودن درگرفتن پول ازمشتریان بودند هرچه مشتری اصراردارد که کلاهبردارید ولی اصراردربی گناهی خود میداشتند تا پول بگیرند

اخبار ایران و جهان