الف

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

پایان راه مصرف بیمار گونه آب ،جهنم بی آبی است


18 اسفند 1397 - 14:27
5c839c3680c73_5c839c3680c75
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:در این سرزمین کم آب و خشک، آب را در همه بخش ها بیمارگونه اسراف می کنیم و پایان این راه جهنم بی آبی و سرزمینی سوخته است. باید آب را به اندازه مصرف کنیم.

به گزارش مشهد فوری، علایی در جلسه مشترک با هیات مدیره انجمن آب کشاورزان شهرستان چناران ضمن خیرمقدم به مهمانان بر اهمیت و ضرورت همفکری و همکاری با کشاورزان و تشکل های قانونی مردمی گفت: باید این آب و خاک مقدس را از بحران ویرانگر و مرگبار آب نجات دهیم. راه نجات، رسیدن به درک و برداشت و زبان مشترکی از آب و چالش های پیش رو و مدیریت مصرف است.
وی با اشاره به این که باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم و طرح همیاران آب را، همیاری همگان برای مصرف بجا و بمقدار آب و به میزانی که خداوند هرسال با بارش به ما می بخشد تصور کنیم افزود: نخستین گام برای نجات آب و سازگاری با کم آبی این است که با مردم عزیز و کشاورزان دلسوزمان روراست و درست و پاک باشیم. حرف ها و گلایه هایشان را بشنویم. برای خود شانی جز خدمت بی منت به مردم عزیزمان نشناسیم، با عملکردی شفاف و پاک پاسخگو به مردم و دستگاه های نظارتی باشیم و درد و گرفتاری و مشکلات مردم را درد و مسئله خود بدانیم و برای رفع و حلش برنامه داشته باشیم و دراین راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
علایی با اشاره به این که قانون ملی کردن آب در سال 1345، آب را دولتی کرد، گفت: در ایران از سپیده دم تاریخ آب ملی بوده است. در ۸ هزار سال نهادهای مردمی با مدیریتی مردمی، ساده، ارزان، پاک و موفق، بدون درآمدهای نفتی، چرخ زندگی خود و دولت ها را بخوبی چرخانده و در مدیریت آب سرآمد جهانیان بوده اند. در سال ۴۵ آب را دولتی کردند. مردم و نهادهای مردمی را از مدیریت آب حذف کردند، اقتصاد آب را از بین بردند و مدیریت دولتی ناکارآمد، پرهزینه، جدای از مردم و درگیرکاغذبازی و رئیس بازی را جایگزین مدیریت های مردمی کردند. این روند اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی را بشدت آسیب زد و اقتصاد دولتی و ناموفق و ناپاک نفتی را بجای اقتصاد مقاومتی و مردمی نشاند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: تشکل های کشاورزی و مردم باید کمک کنند تا چاه غیر مجازی حفر نشود و با کمک هم چاه های غیر مجاز را پر کنیم، بر روی همه چاه ها کنتور حجمی نصب شود و مالکان همه چاه ها آب را به میزان مجاز اعلام شده در پروانه های بهره برداری برداشت کنند تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ حجم اضافه برداشت از آبخوان های زیرزمینی استان، حدود ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال، را صفر کنیم. شرکت آب نیز در ۳۴ دشت ممنوع و بحرانی استان یک قطره آب جدید را برای هیچ مصرفی تخصیص نخواهد داد. آب لازم برای توسعه صنعت و خدمات و تامین آب شرب و بهداشت شهرهاو روستاها با مدیریت مصرف، افزایش بهره وری از آب و استفاده چند باره از آن تامین خواهد شد. اگر با اجرای همه این راه ها بازهم این بخش ها نیاز به آب جدیدی داشته باشند باید با بهای منطقی از کشاورزان عزیزمان بخرند. ما هم برای اصلاح مصرف همکاری خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان بخش کشاورزی در تصمیم گیری های مربوط به آب ادامه داد:در تمام تصمیم گیری ها مرتبط با آب باید نماینده تشکل های قانونی کشاورزان و نهادهای مردمی حضور داشته باشند. مردم محرم و بهترین یار و یاور مدیران مردمی و فرهیخته هستند.
علایی افزود: خوشبختانه وزیر فرهیخته نیرو طرح سازگاری با کم آبی را در هیات محترم دولت مصوب و ابلاغ کرده است. در استان نیز با مدیریت موفق استاندار عزیز و توانمند و همدلی و همکاری بین دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی، استادان محترم دانشگاه، فرهیختگان جامعه، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها طرح همیاران آب، که در استان کرمان بخوبی اجرا شده و دست آوردهای مبارکی در کاهش مصرف آب با افزایش درآمدهای کشاورزان عزیز و صنعتگران پرتوان داشته را، بومی سازی و اجرا کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: دشمنان کینه توز و جنایتکار و آدمکش می خواهند کم آبی و خشکسالی ها و کم و کاستی های مدیریتی را به تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت و‌پایداری نظام و ایران عزیزمان تبدیل کنند. ما باید دست در دست هم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
همچنین در ادامه این جلسه، اعضای حاضر مشکلات مربوط به حوزه آب شهرستان چناران را به تفضیل بیان کردند؛ مصوب شد که روند برون سپاری کارها و واگذاری آن به تشکل قانونی کشاورزان و حضور موثر نمایندگان کشاورزان در مدیریت منابع آب سرعت داده شود. هر ماه برای پیگیری کارها جلسه ای برگزار شود و طرح همیاران آب برای شهرستان چناران زودتر تهیه و اجرا گردد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:در این سرزمین کم آب و خشک، آب را در همه بخش ها بیمارگونه اسراف می کنیم و پایان این راه جهنم بی آبی و سرزمینی سوخته است. باید آب را به اندازه مصرف کنیم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c839c3680c73_5c839c3680c75
18 اسفند 1397 - 14:27

به گزارش مشهد فوری، علایی در جلسه مشترک با هیات مدیره انجمن آب کشاورزان شهرستان چناران ضمن خیرمقدم به مهمانان بر اهمیت و ضرورت همفکری و همکاری با کشاورزان و تشکل های قانونی مردمی گفت: باید این آب و خاک مقدس را از بحران ویرانگر و مرگبار آب نجات دهیم. راه نجات، رسیدن به درک و برداشت و زبان مشترکی از آب و چالش های پیش رو و مدیریت مصرف است.
وی با اشاره به این که باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم و طرح همیاران آب را، همیاری همگان برای مصرف بجا و بمقدار آب و به میزانی که خداوند هرسال با بارش به ما می بخشد تصور کنیم افزود: نخستین گام برای نجات آب و سازگاری با کم آبی این است که با مردم عزیز و کشاورزان دلسوزمان روراست و درست و پاک باشیم. حرف ها و گلایه هایشان را بشنویم. برای خود شانی جز خدمت بی منت به مردم عزیزمان نشناسیم، با عملکردی شفاف و پاک پاسخگو به مردم و دستگاه های نظارتی باشیم و درد و گرفتاری و مشکلات مردم را درد و مسئله خود بدانیم و برای رفع و حلش برنامه داشته باشیم و دراین راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
علایی با اشاره به این که قانون ملی کردن آب در سال 1345، آب را دولتی کرد، گفت: در ایران از سپیده دم تاریخ آب ملی بوده است. در ۸ هزار سال نهادهای مردمی با مدیریتی مردمی، ساده، ارزان، پاک و موفق، بدون درآمدهای نفتی، چرخ زندگی خود و دولت ها را بخوبی چرخانده و در مدیریت آب سرآمد جهانیان بوده اند. در سال ۴۵ آب را دولتی کردند. مردم و نهادهای مردمی را از مدیریت آب حذف کردند، اقتصاد آب را از بین بردند و مدیریت دولتی ناکارآمد، پرهزینه، جدای از مردم و درگیرکاغذبازی و رئیس بازی را جایگزین مدیریت های مردمی کردند. این روند اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی را بشدت آسیب زد و اقتصاد دولتی و ناموفق و ناپاک نفتی را بجای اقتصاد مقاومتی و مردمی نشاند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: تشکل های کشاورزی و مردم باید کمک کنند تا چاه غیر مجازی حفر نشود و با کمک هم چاه های غیر مجاز را پر کنیم، بر روی همه چاه ها کنتور حجمی نصب شود و مالکان همه چاه ها آب را به میزان مجاز اعلام شده در پروانه های بهره برداری برداشت کنند تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ حجم اضافه برداشت از آبخوان های زیرزمینی استان، حدود ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال، را صفر کنیم. شرکت آب نیز در ۳۴ دشت ممنوع و بحرانی استان یک قطره آب جدید را برای هیچ مصرفی تخصیص نخواهد داد. آب لازم برای توسعه صنعت و خدمات و تامین آب شرب و بهداشت شهرهاو روستاها با مدیریت مصرف، افزایش بهره وری از آب و استفاده چند باره از آن تامین خواهد شد. اگر با اجرای همه این راه ها بازهم این بخش ها نیاز به آب جدیدی داشته باشند باید با بهای منطقی از کشاورزان عزیزمان بخرند. ما هم برای اصلاح مصرف همکاری خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان بخش کشاورزی در تصمیم گیری های مربوط به آب ادامه داد:در تمام تصمیم گیری ها مرتبط با آب باید نماینده تشکل های قانونی کشاورزان و نهادهای مردمی حضور داشته باشند. مردم محرم و بهترین یار و یاور مدیران مردمی و فرهیخته هستند.
علایی افزود: خوشبختانه وزیر فرهیخته نیرو طرح سازگاری با کم آبی را در هیات محترم دولت مصوب و ابلاغ کرده است. در استان نیز با مدیریت موفق استاندار عزیز و توانمند و همدلی و همکاری بین دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی، استادان محترم دانشگاه، فرهیختگان جامعه، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها طرح همیاران آب، که در استان کرمان بخوبی اجرا شده و دست آوردهای مبارکی در کاهش مصرف آب با افزایش درآمدهای کشاورزان عزیز و صنعتگران پرتوان داشته را، بومی سازی و اجرا کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: دشمنان کینه توز و جنایتکار و آدمکش می خواهند کم آبی و خشکسالی ها و کم و کاستی های مدیریتی را به تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت و‌پایداری نظام و ایران عزیزمان تبدیل کنند. ما باید دست در دست هم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
همچنین در ادامه این جلسه، اعضای حاضر مشکلات مربوط به حوزه آب شهرستان چناران را به تفضیل بیان کردند؛ مصوب شد که روند برون سپاری کارها و واگذاری آن به تشکل قانونی کشاورزان و حضور موثر نمایندگان کشاورزان در مدیریت منابع آب سرعت داده شود. هر ماه برای پیگیری کارها جلسه ای برگزار شود و طرح همیاران آب برای شهرستان چناران زودتر تهیه و اجرا گردد.

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان