مشهد سند بلند مرتبه سازی ندارد


25 دی 1397 - 10:23
5c3d85aba0df7_5c3d85aba0dfa
مهلت یک ماهه شورای شهر به شهرداری برای ارائه سند پهنه های بلند مرتبه سازی مشهد پایان یافته اما هنوز تکلیف بلند مرتبه سازی در مشهد مشخص نیست

به گزارش مشهد فوری 23 آذر ماه جاری بود که رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از مهلت یک ماهه به شهرداری برای ارائه پهنه های بلندمرتبه سازی در مشهد خبر داده بود اما حالا پس از یک ماه مهدی نیا می گوید: فرصتی یک ماهه به شهرداری داده ایم تا با هماهنگی راه و شهرسازی سند جامانده از طرح جامع را که تعیین تکلیف وضعیت پهنه ها، محورها و کانون های بلند مرتبه سازی است، مشخص و تعیین تکلیف کند.
وی می افزاید: تا جایی که من اطلاع دارم شهرداری قرار است گزارشی را تهیه و به کمیسیون عمران شورا ارسال کند اما هنوز این گزارش به دست ما نرسیده است.رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد  یادآور می شود: روز یک شنبه نیز نامه ای از طرف رئیس شورا به شخص آقای شهردار ارسال کردیم تا با توجه به اتمام زمان یک ماهه، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف محورها، پهنه ها و کانون های طرح جامع را در بلند مرتبه سازی ارائه کنند.
سند بلند مرتبه سازی همزمان با طرح جامع منتشر می شود
در ادامه موضوع را از مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد پیگیری می کنیم. ساسان نورین مقدم، با تاکید بر این که در اولین جلسه ای که کمیسیون عمران شورای شهر اعلام آمادگی کند، گزارش نتیجه بررسی بلند مرتبه سازی را ارسال می کنیم، در پاسخ به این که آیا سند بلندمرتبه سازی در مشهد آماده شده است یا خیر؟ می گوید: سند نمی توانیم تولید کنیم. سند بلند مرتبه سازی در دل طرح تفصیلی است. مثل این می ماند که بگویند از دل طرح تفصیلی، ضابطه و مقررات و سند منتشر کنید. ضابطه و مقررات، بخشی از سند طرح تفصیلی است.
وی ادامه می دهد: شورا مقرر کرده بود تکلیف بلند مرتبه سازی را تا زمانی که طرح تفصیلی بخواهد تهیه شود، روشن کنید. بخشی از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی را منهای طرح تفصیلی، نمی توانیم منتشر کنیم.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد تاکید می کند: شورا از ما می خواهد تکلیف بلند مرتبه سازی را روشن کنیم ما هم می گوییم اشکالی ندارد بلند مرتبه سازی در دل طرح تفصیلی روشن خواهد شد. شورا می گوید تا زمانی که طرح تفصیلی تهیه شود، به تقاضاهای بلند مرتبه سازی پاسخ بدهید. ما می گوییم باید یک روش ارائه دهیم. این روش را از دل معذوریت ها، محدودیت ها و قابلیت هایی که طرح جامع و مطالعات بالا دستی دارد، بیرون می کشیم.
وی تصریح می کند: این جنس کار، راهبرد است، سند نیست که بخواهیم منتشرش کنیم، ماهیت راهبرد این است که در راهگذر هوایی و در فلان ارتفاع به تدریج نمی توانیم بلند مرتبه سازی کنیم. آیا این ضابطه است؟ خیر. در پاسخ این که می گویید این سند را باید منتشر کنیم، می گوییم اشکالی ندارد این سند در دل طرح تفصیلی منتشر خواهد شد اما این که چه زمانی منتشر می شود؟ جوابش مشخص است، هر موقع طرح تفصیلی منتشر شود.
نورین مقدم می افزاید: قانون برای اعلام و اعلان طرح، زمان مشخص کرده و آن هم وقتی است که در مرجع قانونی شورا و مصوبه کمیسیون ماده 5 و در شورای عالی مصوب شد، مراجع موظف هستند آن را اعلام کنند.
وی ادامه می دهد: حال این سوال پیش می آید که آیا راهبرد، قابلیت اعلام و علنی کردن دارد؟ خیر. راهبرد کلی است. راهبرد می گوید در مسیر هواپیماها نباید بلند مرتبه سازی شود و این را همه مردم باید بدانند اما سند نیست، راهبرد است و این قضیه علنی شده و من نمی خواهم موضوع جدیدی را اضافه کنم.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد می گوید: اگر سند جزئیات بلند مرتبه سازی را می خواهید، جزئیات بلند مرتبه سازی مانند ضوابط و مقررات و دیگر اسناد طرح تفصیلی، وقتی طرح تفصیلی تصویب و منتشر شود آن هم در دل طرح منتشر می شود. من که نمی توانم بخشی از سند طرح تفصیلی را جدا جدا مصوب کنم. این سند غیر قابل تفکیک است. شورا قید کرده تکلیف بلند مرتبه سازی را مشخص کنیم تا بلند مرتبه سازی تا زمان تصویب طرح بلاتکلیف نماند و ما تکلیف شورا را انجام داده ایم.
وی با اشاره به این که در خصوص بلند مرتبه سازی در چند مرحله مطالعات را انجام داده ایم و یک سری محدوده های جغرافیایی مشخص شد، یادآور می شود: باتوجه به این که مطالعات طرح تفصیلی را انجام می دهیم، نسخه قطعی و نهایی بلند مرتبه سازی باید از آن خارج شود. ولی الان به عنوان کار مقدماتی یا به نوعی دستور کار به عنوان پروژه های پیشران، تا زمانی که مطالعات دقیق طرح تفصیلی بخواهد ملاک عمل شود، قرار شده در این زمینه یک مطالعات زمینه ای کار کنیم.

مهلت یک ماهه شورای شهر به شهرداری برای ارائه سند پهنه های بلند مرتبه سازی مشهد پایان یافته اما هنوز تکلیف بلند مرتبه سازی در مشهد مشخص نیست

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c3d85aba0df7_5c3d85aba0dfa
25 دی 1397 - 10:23

به گزارش مشهد فوری 23 آذر ماه جاری بود که رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از مهلت یک ماهه به شهرداری برای ارائه پهنه های بلندمرتبه سازی در مشهد خبر داده بود اما حالا پس از یک ماه مهدی نیا می گوید: فرصتی یک ماهه به شهرداری داده ایم تا با هماهنگی راه و شهرسازی سند جامانده از طرح جامع را که تعیین تکلیف وضعیت پهنه ها، محورها و کانون های بلند مرتبه سازی است، مشخص و تعیین تکلیف کند.
وی می افزاید: تا جایی که من اطلاع دارم شهرداری قرار است گزارشی را تهیه و به کمیسیون عمران شورا ارسال کند اما هنوز این گزارش به دست ما نرسیده است.رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد  یادآور می شود: روز یک شنبه نیز نامه ای از طرف رئیس شورا به شخص آقای شهردار ارسال کردیم تا با توجه به اتمام زمان یک ماهه، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف محورها، پهنه ها و کانون های طرح جامع را در بلند مرتبه سازی ارائه کنند.
سند بلند مرتبه سازی همزمان با طرح جامع منتشر می شود
در ادامه موضوع را از مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد پیگیری می کنیم. ساسان نورین مقدم، با تاکید بر این که در اولین جلسه ای که کمیسیون عمران شورای شهر اعلام آمادگی کند، گزارش نتیجه بررسی بلند مرتبه سازی را ارسال می کنیم، در پاسخ به این که آیا سند بلندمرتبه سازی در مشهد آماده شده است یا خیر؟ می گوید: سند نمی توانیم تولید کنیم. سند بلند مرتبه سازی در دل طرح تفصیلی است. مثل این می ماند که بگویند از دل طرح تفصیلی، ضابطه و مقررات و سند منتشر کنید. ضابطه و مقررات، بخشی از سند طرح تفصیلی است.
وی ادامه می دهد: شورا مقرر کرده بود تکلیف بلند مرتبه سازی را تا زمانی که طرح تفصیلی بخواهد تهیه شود، روشن کنید. بخشی از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی را منهای طرح تفصیلی، نمی توانیم منتشر کنیم.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد تاکید می کند: شورا از ما می خواهد تکلیف بلند مرتبه سازی را روشن کنیم ما هم می گوییم اشکالی ندارد بلند مرتبه سازی در دل طرح تفصیلی روشن خواهد شد. شورا می گوید تا زمانی که طرح تفصیلی تهیه شود، به تقاضاهای بلند مرتبه سازی پاسخ بدهید. ما می گوییم باید یک روش ارائه دهیم. این روش را از دل معذوریت ها، محدودیت ها و قابلیت هایی که طرح جامع و مطالعات بالا دستی دارد، بیرون می کشیم.
وی تصریح می کند: این جنس کار، راهبرد است، سند نیست که بخواهیم منتشرش کنیم، ماهیت راهبرد این است که در راهگذر هوایی و در فلان ارتفاع به تدریج نمی توانیم بلند مرتبه سازی کنیم. آیا این ضابطه است؟ خیر. در پاسخ این که می گویید این سند را باید منتشر کنیم، می گوییم اشکالی ندارد این سند در دل طرح تفصیلی منتشر خواهد شد اما این که چه زمانی منتشر می شود؟ جوابش مشخص است، هر موقع طرح تفصیلی منتشر شود.
نورین مقدم می افزاید: قانون برای اعلام و اعلان طرح، زمان مشخص کرده و آن هم وقتی است که در مرجع قانونی شورا و مصوبه کمیسیون ماده 5 و در شورای عالی مصوب شد، مراجع موظف هستند آن را اعلام کنند.
وی ادامه می دهد: حال این سوال پیش می آید که آیا راهبرد، قابلیت اعلام و علنی کردن دارد؟ خیر. راهبرد کلی است. راهبرد می گوید در مسیر هواپیماها نباید بلند مرتبه سازی شود و این را همه مردم باید بدانند اما سند نیست، راهبرد است و این قضیه علنی شده و من نمی خواهم موضوع جدیدی را اضافه کنم.
مدیرکل دفتر طرح‌ها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد می گوید: اگر سند جزئیات بلند مرتبه سازی را می خواهید، جزئیات بلند مرتبه سازی مانند ضوابط و مقررات و دیگر اسناد طرح تفصیلی، وقتی طرح تفصیلی تصویب و منتشر شود آن هم در دل طرح منتشر می شود. من که نمی توانم بخشی از سند طرح تفصیلی را جدا جدا مصوب کنم. این سند غیر قابل تفکیک است. شورا قید کرده تکلیف بلند مرتبه سازی را مشخص کنیم تا بلند مرتبه سازی تا زمان تصویب طرح بلاتکلیف نماند و ما تکلیف شورا را انجام داده ایم.
وی با اشاره به این که در خصوص بلند مرتبه سازی در چند مرحله مطالعات را انجام داده ایم و یک سری محدوده های جغرافیایی مشخص شد، یادآور می شود: باتوجه به این که مطالعات طرح تفصیلی را انجام می دهیم، نسخه قطعی و نهایی بلند مرتبه سازی باید از آن خارج شود. ولی الان به عنوان کار مقدماتی یا به نوعی دستور کار به عنوان پروژه های پیشران، تا زمانی که مطالعات دقیق طرح تفصیلی بخواهد ملاک عمل شود، قرار شده در این زمینه یک مطالعات زمینه ای کار کنیم.

منبع: خراسان رضوی

196

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان