درباره ما
پایگاه خبری مشهد فوری؛ به شماره مجوز 80648 ، خبرگزاری تخصصی شهر مشهد است که مهمترین رویدادهای شهر مشهد در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به لحظه پوشش می دهد .این پایگاه خبری بستر انتشار اخبار شهر مشهد است که زیر مجموعه آن کانال های اخبار مشهد در تلگرام، روبیکا، سروش، گپ، ایتا و بله است . مدیر مسئول این پایگاه خبری محمد جمال رستم زاده خراسانی و سردبیر فاطمه سهامی است. مشهد فوری و مجموعه اخبار مشهد بر این باور است بیش از انتشار اخبار مدیران، مسئولان و سازمان های دولتی وظیفه انعکاس نظرات و مطالبات مردم را بر عهده دارد .پایگاه خبری مشهد فوری و مجموعه رسانه ای اخبار مشهد به هیچ سازمان و نهادی وابسته نیست و یک بخش خصوصی به حساب می آید از این منظر توجه ویژه ای به حمایت از بخش های خصوصی در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد. ما مایلیم که شما مخاطب محترم برای ما سوژه های ناب و مطالباتی برای پیگیری از مسئولان را بفرستید.‌ ‌ ارتباط با مدیرمسئول: https://t.me/Dabir_khabar 09018728104‌ ‌ ارتباط جهت تبلیغات با: https://t.me/TablighMashhad 09107255001