شناسه خبر: ۱۶۱۴۰۱
لینک کوتاه کپی شد

اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ

نمایش «رویای اسبی به نام شبرنگ» نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محمد جهان‌پا در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد آغاز شده است.

اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ

مرکز تخصصی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با همکاری حوزه هنری استان، نمایش «رویای اسبی به نام شبرنگ» را با نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محمد جهان‌پا تهیه کرده که اجرای آن در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد آغاز شده است.

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

 • اجرای تئاتر رویای اسبی به نام شبرنگ - مشهد

ارسال نظر