شناسه خبر: ۵۷۰۶۶
لینک کوتاه کپی شد

مجید خرمی؛

اعضاي محترم شوراي چهارم ؛هرگونه هبه فعلا ممنوع !

اعضاي محترم شوراي چهارم ؛هرگونه هبه فعلا ممنوع !

به گزارش سایت مشهد فوری، مجید خرمی نوشت، هفته گذشته زمزمه هايي از واگذاري ساختماني به يك موسسه مطالعاتي متعلق به بخش خصوصي در تالار شهر شنيده شد و كه البته به دليل حساسيت ايجاد شده و شايد هم به قول دوستان به علت كمبود وقت در صحن علني مطرح نگرديد.

بررسي صورت گرفته در كارنامه اين موسسه در سايت خود ايشان، البته قبل از آنكه از دسترس خارج شود عملكرد آنچنان خاص و متمايز از ساير موسسات فرهنگي مطالعاتي و مذهبي خوب شهر بهشت را نشان نمي داد كه بتوان خويشتن را قانع كرد اين مشخصه باعث شده تا صولت خان مرتضوي دچار حس محبت گردند و بخواهند ساختماني ٢٢٩ متري را در يكي از بهترين نقاط خيابان شيرازي مشهد به ايشان هبه كنند .

وقتي اسامي مديران آن موسسه را بررسي كرديم با انسان هاي بسيار محترم و شاخص اما از نظر فكري نزديك به يك جريان سياسي روبه رو شديم .

به هر حال علت اين هبه براي اين موسسه خاص همچنان براي ما مبهم است و همچنان منتظريم كسي ذهن ما را روشن كند كه به كدام دليل و عملكرد قهرمانانه و خاص كه كسي ديگر نتواند انجام دهد بايستي اين حاتم بخشي از جيب ملت صورت گيرد ؟

صدها موسسه مطالعاتي خوب و همتراز با اين موسسه و بعضا با عملكرد درخشان تر و واضح تر از آن در شهر مشهد با كمترين امكانات و بدور از هرگونه وابستگي در حال آگاهي بخشي به جوانان اين مرز و بوم و ترويج معارف اسلامي هستند و ساختمان كه هيچ ، بعضا ريالي از سوي شهرداري مشهد مورد تفقد قرار نگرفته اند اينجاست كه شك و شبهه بيشتر مي شود كه نكند مساله سياسي پشت سر قضيه باشد ؟

باري اينگونه بخشش ها كه سخن از انجام موارد مشابه ديگر در روزهاي آينده در محافل شنيده مي شود آن هم در روزهاي پايان كار شوراي چهارم و صولت خان ظاهرا غير منطقي به نظر مي رسد.

اعضاي محترم شوراي چهارم شهر مشهد مخاطب اين حقير ، شما بزرگواران هستيد !

در اين روزهاي پاياني از اينگونه اعمال بپرهيزيد !

به شما برادرانه هشدار ميدهم كه اينگونه موارد را از دستور كار شوراي شهر خارج نماييد و بگذاريد در آينده نه چندان دور توسط شوراي شهر جديد مورد بررسي قرار گيرد و در اين زمان كوتاه باقي مانده به امورات تمام مردم بپردازيد.

رسانه ها و افكار عمومي با چشماني باز و گوش هايي شنوا در حال رصد اعمال شما هستند و واقعا آرزو ميكنم اتفاقي نيفتد كه بخواهيم از آن به عنوان خيانت ياد كنيم و تا روزگاران پابرجاست در هر زمان به عنوان يك كارنامه سياه برايتان رزومه گردد.

اميدوارم توصيه هاي اين برادر كوچك تر كه خير شما را خواهان است جدي بگيريد و اعضاي محترمي كه با اين موارد مخالف هستند براي ثبت در تاريخ در صحن علني شورا به صراحت با اينگونه بخشش ها مخالفت نمايند .

24

ارسال نظر