شناسه خبر: ۱۵۶۲۴۱
لینک کوتاه کپی شد

فرصت یک هفته‌ای برای جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز در کشف رود

برای جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز در کشف رود از سوی معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مهلت یک‌هفته‌ای مصوب شد .

فرصت یک هفته‌ای برای جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز در کشف رود

به گزارش مشهد فوری ، در شصت و پنجمین جلسه کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان که در سالن جلسات محیط‌بان شهید حسین صادقی برگزار شد ، برای جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز در کشف رود از سوی معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مهلت یک‌هفته‌ای مصوب شد .

در این مصوبه، با توجه به تأکید معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ، مقرر شد دستگاه‌های متولی در معیت نیروی انتظامی نسبت به پیگیری و جمع‌آوری موتور تلمبه‌های سیار و ثابت و کلیه منصوبات غیرمجاز ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه گزارش را به دبیرخانه ارائه دهند.

همچنین مقر رشد با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مشهد ، مبنی بر آمادگی جهت ارتقاء و استانداردسازی تصفیه‌خانه‌های پرکندآباد ۱ و ۲ ، شرکت آب و فاضلاب مشهد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز در خصوص این موضوع، گزارش مربوطه را به دبیرخانه ارائه کنند.

ازاین‌رو ، ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته درزمینهٔ لایروبی لجن مازاد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار و شبکه‌های مربوطه از سوی شرکت آب و فاضلاب استان ، اقدامات و برنامه‌ها مشکلات سرمایه‌گذار جهت تکمیل نمودن ساخت تصفیه‌خانه شهرک توحید سبزوار و با توجه به اینکه تکمیل تصفیه‌خانه مذکور تأثیر مستقیم بر کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر سبزوار خواهد داشت ، شرکت آب و فاضلاب استان پیگیری و مکاتبات لازم را با وزارت نیرو و استانداری انجام داده و گزارشی از علت عدم تکمیل شدن تصفیه‌خانه مذکور را به دبیرخانه جهت پیگیری از مراجع مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته ارائه دهد.

گفتنی است؛ شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی باید از واگذاری پساب تصفیه‌خانه شهر سبزوار تا زمان استاندارد شدن پساب تصفیه‌خانه خودداری کنند.

همچنین در این جلسه مصوب شد تا شرکت آب و فاضلاب مشهد گزارشی از علت غیراستاندارد بودن پساب تصفیه‌خانه‌های پرکندآباد ۱ و ۲ و برنامه‌های آن شرکت جهت اصلاح وضع موجود را به دبیرخانه کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان و استانداری ارائه کند.

325

ارسال نظر