شناسه خبر: ۶۶۴۰۶
لینک کوتاه کپی شد

رانت مالی شورای شهر برای روزنامه شهر داری مشهد

شورای شهر مشهد در ششمین جلسه علنی خود مصوبه ای را با 14 رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رساند که در نهایت می توان از آن به عنوان هدر دادن پول مردم یاد کرد.

رانت مالی شورای شهر برای روزنامه شهر داری مشهد

به گزارش سایت مشهد فوری ، در ششمین جلسه علنی دوره پنجم شورای شهر مشهد، مصوبه شورای قبلی در زمینه انحصارانتشارآگهی های شهرداری در روزنامه شهرآرا و واسطه گری این موسسه در انجام کلیه امورتبلیغات توسعه یافت و تشدید شد تا در حوزه انحصار آگهی و تبلیغات شهرداری، شورای پنجم پا جای پای شورای چهارم گذاشته و به رانت مالی و اطلاع رسانی روزنامه شهرداری رای مثبت داده باشد. براساس این مصوبه شورا، شهرداری وسازمان ها وموسسات وابسته آن موظف شدند تمام آگهی های تبلیغی،مناقصه ومزایده خودرا در روزنامه شهرآرا به چاپ برسانند ودرخصوص سایر فعالیت های مطبوعاتی شامل ستاد خبری وغیره وهمچنین دیگر آگهی ها که به ضرورت قانونی باید در سایر روزنامه های سراسری درج شود نیز سفارش و پیگیری آن ها از طریق موسسه شهرآرا انجام شود.

اجحاف در حق مردم
اما مشخص نیست مبنای تصمیم گیری اعضای شورای شهر در رای دادن به این مصوبه چه بوده است، ارجحیت به روزنامه شهرداری با ضریب نفوذ مشخص به دیگر رسانه های پر مخاطب استان چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ وقتی معرفی عملکردها واقدامات شهرداری مشهد که به نوعی آینه اقدامات و دستاوردهای نظام است صرفا در روزنامه شهرداری خلاصه شود و سایر مخاطبان روزنامه های استانی را که ضریب ملی و سراسری دارند از این عملکردها بی خبر بگذاریم، آیا این موضوع هدر رفت پول مردم به شمار نمی آید؟

انحصار گرایی برای روزنامه شهر آرا
رمارم عضو شورای شهر در مخالفت با اصلاح تبصره های مذکور در صحن علنی اظهارکرد: من حتی با اصل مصوبه که در سال 95تصویب شد، مخالفم زیرا مصوبه یک نوع انحصار گرایی برای روزنامه شهرآرا ایجاد کرده است بدون توجه به دیگر رسانه هایی که در حوزه اطلاع رسانی به کمک شهرداری مشهد آمدند و معمولا رسانه ها به این گونه تفاوت معترض هستند.
وی اضافه کرد: این که باز بیاییم به شهرآرا اختیارات بیشتری بدهیم، در واقع تمرکز شهرآرا را به سمت درآمد زایی سوق می دهیم و آن را از اهداف فرهنگی اش دور می کنیم؛ نمونه شهرآرا را شهرداری تهران با روزنامه همشهری دارد. این روزنامه منبع درآمدی اش را ازپیام همشهری تعریف کرده وشهرداری تهران وقتی می خواهد آگهی های خودش را چاپ کند، یک نوبت از آگهی وامکاناتش را در اختیار روزنامه همشهری می گذارد ویک نوبت را به سایر روزنامه ها و ... می دهد وخودش را از دیگر رسانه ها محروم نمی کند.

دستگاه واسط سفارش آگهی
در این جلسه طرح جمعی از اعضای شورا در زمینه اصلاح وبازنگری تبصره 14و 15مصوبه 27 اسفند 95 شورای شهر با امضای اصولی، گندمی، شهلا، مهدی نیا، حسینی پویا، فیضی از اعضای شورا، درباره بودجه موسسه فرهنگی شهرآرا در دستور کار قرارگرفت و اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورادر این باره گفت: در بودجه مصوب سال 96شورای شهر در بودجه شهرآرا دو تبصره 14و16بحث درج آگهی های تبلیغاتی سازمان ها وموسسات وابسته به شهرداری مشهد در موسسه شهر آرا مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه تمام آگهی های تبلیغاتی ومناقصه ومزایده شهرداری مشهد، سازمان ها ،شرکت ها وموسسات وابسته بایددر روزنامه شهرآرا به چاپ برسدوآن دسته از آگهی های شهرداری که بنا به ضرورت قانونی باید در روزنامه های سراسری چاپ شود، علاوه بر شهرآرا در روزنامه های دیگر نیز چاپ شود.
وی اضافه کرد: همچنین در تبصره 16گفته شده است تمام سفارش های چاپ ،نصب وتبلیغات روی سازه های تبلیغات شهری شامل بنر،پارچه وفلکسی وغیره شهرداری و سازمان ها وموسسات وابسته باید به موسسه شهرآرا ارجاع شود وهرگونه پرداخت به سایر مجموعه ها در این موضوع ممنوع است. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد مجاز است حداکثر30درصد از چاپ بنر را مشروط بر این که بالاتر از نرخ موسسه فرهنگی شهرآرا نباشد، به غیر سفارش دهد.
اصولی با بیان این که این دو تبصره در بودجه سال 96بوده است، اظهارکرد: با بررسی هایی که انجام دادیم، دیدیم این کار عملا اتفاق نمی افتد ودرواقع مقوله ای دیده شده وبه این نحو تبصره های 14و16مصوبه مذکور اصلاح شد.
وی تصریح کرد: این تبصره ها به شکل ذیل اصلاح شد در تبصره 14اصلاحی تمام آگهی های تبلیغی ،مناقصه ومزایده شهرداری مشهد وسازمان ها وموسسات وابسته باید در روزنامه شهرآرا به چاپ برسد وآن دسته از آگهی های شهرداری که بنا به ضرورت قانونی باید در روزنامه های سراسری چاپ شود، علاوه بر شهر آرا در دیگر روزنامه ها ازطریق موسسه شهرآرا سفارش داده شود وهمچنین سایر فعالیت های مطبوعاتی ،ستاد خبری وغیره باید توسط موسسه شهرآرا انجام شود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرگفت: تفاوت این اصلاحیه این است که سفارش چاپ آگهی نیز از طریق موسسه شهرآرا انجام می شود یعنی آن واگذاری ها وواسطه هایی که سازمان ها وشهرداری ها برای سفارش آگهی دارند و آن کارگزاری به نوعی منتقل می شود و در موسسه شهر آرا تمرکز پیدا می کند.
وی افزود: تبصره 16 را نیز این گونه اصلاح کردیم:تمام سفارش های چاپ،نصب واکران تبلیغات وتابلوهای تبلیغاتی وکلیه خدمات تبلیغاتی توسط موسسه شهرآرا وفق ردیف بهای خدمات سال 96شهرآرا انجام وتولید مستند ،نماهنگ، نصب تبلیغات روی سازه های تبلیغاتی شهری اعم ازپارچه ای، فلکسی و... شهرداری، سازمان ها وغیره می بایست به موسسه شهرآرا ارجاع شود وهرگونه پرداخت به سایرمجموعه ها در این موضوع ممنوع است.
وی اضافه کرد: هدف از این اصلاح این است که بتوانیم به موسسه شهرآرا کمک کنیم تا در بودجه سال 97مستقل عمل کند واعتبار کمکی وآن یارانه 12میلیاردتومانی که در سال 96اختصاص داده شده بود، در بودجه 97اختصاص داده نشود
.اصولی با بیان این که مدیر موسسه شهرآرا در کمیسیون فرهنگی حضور یافته وتعهد داده است، اظهارکرد : وی اعلام کرده که با این اصلاحیه این امکان را فراهم خواهد کرد که موسسه شهرآرا تا پایان سال به استقلال مالی برسد و در بودجه سال 97 اعتباری را به موسسه شهرآرا پرداخت نکنیم.
احسان ثانوی، مدیرامور فرهنگی شهرداری مشهد، درباره این اصلاحیه ها اظهارکرد: درخصوص اصلاحیه ای که قرار است در دو تبصره اعمال شود، در بحث پایگاه خبری ،ستادهای خبری ،تولید نماهنگ،مستند سازی وبخشی از طراحی ها نظر موافقی نداریم ودراین باره که با شهردار نیز صحبتی داشتیم به این موارد اشاره شد وموافق نبودند واعتقاد داشتند که اگر قرار بر اجرایی شدن به این شکل بوده شهرداری را نیز در جلسات بررسی دعوت می کردند وپیشنهادهای شهرداری را می شنیدند که این اتفاق نیفتاد .
گندمی نیز در این باره گفت: در بخش روزنامه های سراسری نیز همه مجموعه ها وسازمان ها در اساسنامه هایشان قید شده، در نتیجه انتشار آگهی در روزنامه های مشخص شده را ممنوع نمی کنیم لذا هم تمرکز کار خوب است وهم این که موسسه شهرآرا را به استقلال مالی برسانیم .
وی گفت: قراردادهایی در همین مجموعه شورا وجود دارد؛ قراردادی بسته شده در زمینه فیلمی با 350میلیون تومان درحالی که با 35میلیون تومان امکان پذیر بوده است پس چرا این کاررامجموعه ای انجام ندهد که متعلق به شهرداری است ومی توانیم تمرکز بیشتری روی آن داشته باشیم .

تداخل وظایف شهرآرا با روابط عمومی
رمارم عضو شورای شهر در مخالفت با این طرح، تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود ایجاد تداخل وظایف شهرآرا با روابط عمومی است؛ یعنی ما بخشی از وظایف روابط عمومی وحوزه اطلاع رسانی شهرداری را به شهرآرا واگذار می کنیم تا شهرآرا برود و با انجام این وظایف برای خودش درآمد کسب کند. این کار در شان شهرداری مشهد نیست، این یعنی این که شهرآرا به عنوان یک دستگاه واسط، سفارش آگهی ها،مستند سازی ها وخبر رسانی واطلاع رسانی ها را به دستگاه های دیگر می دهد واین وسط با دریافت پورسانت ایجاد درآمد می کند که این نه در شان شهرداری است ونه درشان یک موسسه فرهنگی لذا با این تبصره ها مخالف هستم.
وی افزود: در همین زمینه هم شنیده ام که سازمان بازرسی به این مصوبه ایراد دارد که شهرداری نمی تواند این موارد را به ارگان محلی آن هم در سطح مشهد بدهد. وی اضافه کرد: برخی از کارهای شهرداری شاید جنبه ملی داشته باشد وبخواهد از کارگردان ملی استفاده کند که با واگذارکردن این کار به شهرآرا، شهرداری از این فرصت ها محروم می شود.
شهلا عضو دیگر شورای شهر نیز در این باره گفت: بخشی از آگهی هایی که در شهر روی بیلبوردها وبنرها وپل ها اکران می شود، سازمان میادین با بقیه جاها تهاتر می کند واین باید مشخص شود آگهی هایی که توسط سازمان میادین تهاتر می شود، در حوزه شهرداری قرار دارد.وی اضافه کرد: در این تبصره ها باید قید شود این کار با هدف استقلال مالی شهرآرا از سال 97به بعد تصویب می شود.
بختیاری معاون فرهنگی شهرداری نیز در این باره گفت: این جا بحث تبلیغی ،ترویجی وفنی مطرح است که مدیر موسسه شهرآرا قول داده است رعایت شود اما یک بحث زیبا شناختی فنی هم دارد که یک اثر مستند پنج دقیقه ای را شاید یکی 35میلیون تومان بگیرد و یکی 350میلیون تومان به دلیل تفاوت ها وشاخص های فنی وهنری که دارد. درخواست داریم در بحث های فرهنگی وهنری استثنایی دیده شودوایجاد محدودیت نشود.
وی افزود: در بحث تعامل وارتباط روابط عمومی با رسانه ها وهنرمندان مخاطب خودش نیز بخشی ازاین تعاملات مبتنی بر همین حمایت هایی است که اتفاق می افتد که دوستان این موارد را لحاظ کنند. پس از بحث وبررسی اصلاحیه دو تبصره 14و16به رای گذاشته شد وبا 14رای موافق وتنها رای مخالف شهناز رمارم به تصویب شورای شهر مشهد رسید وبر اساس تبصره 14 اصلاحی شهرداری وسازمان ها وموسسات وابسته آن موظف شدند تمام آگهی های تبلیغی،مناقصه ومزایده خودرا در روزنامه شهرآرا به چاپ برسانند ودرخصوص سایر فعالیت های مطبوعاتی شامل ستاد خبری وغیره وهمچنین سایر آگهی ها که به ضرورت قانونی در سایر روزنامه های سراسری باید درج شود نیز سفارش و پیگیری آن ها باید از طریق موسسه شهرآرا انجام شود مشروط بر آن که مجموع هزینه مربوط وحق کارگزاری موسسه شهرآرا از حداقل پیشنهادی در دسترس ارائه شده از سوی عرضه کنندگان بیشتر نباشد.
همچنین براساس اصلاحیه تبصره 16شهرداری ،سازمان ها،شرکت ها وموسسات وابسته به آن مکلف اند تمام سفارش های اقلام تبلیغاتی چاپ،نصب و اکران تبلیغات خود را وفق ردیف خدمات آلبوم بودجه 96موسسه شهرآرا تولیدمستند،نماهنگ،نصب تبلیغات روی سازه های تبلیغات شهری اعم از بنر، پارچه، فلکسی و.. را به این موسسه ارجاع نمایند وهرگونه سفارش وپرداخت به سایر مجموعه ها در موضوعات مزبور ممنوع است در این موارد قیمت پیشنهادی موسسه شهرآرا نمی تواند از حداقل قیمت پیشنهادی سایر عرضه کنندگان این گونه خدمات با رعایت کیفیت بیشتر باشد.در ادامه نوروزی رئیس کمیسیون اقتصاد ی شورای شهر حذف قید "ضرورت قانونی " را از متن لایحه پیشنهاد کرد که رای نیاورد.

22

ارسال نظر