دوئل روحانی و ترامپ در سازمان ملل


3 مهر 1397 - 21:44
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش سخنرانی خود را در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد.

به گزارش مشهد فوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایق پیش سخنرانی خود را در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد

روحانی در این نشست بیان کرد: امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان از خودسری و بی توجهی برخی از دولت ها از ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج است

وی تصریح کرد: امنیت جهان در سایه همکاری و هماهنگی همه کشورها امکان پذیر است.

متن سخنرانی ترامپ در سازمان ملل

روحانی ادامه داد: اما با افرادی طرف هستیم که فکر می کنند با ملی‌گرایی افراطی، نژاد پرستی و تضعیف نهادهای بین‌المللی می‌توانند بر احساسات عمومی تاثیر بگذارند و یا به تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.

وی با انتقاد از رفتارهای ضد و نقیض آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا دولتی است که هنوز به دولت بودن خود واقف نیست و عهد و پیمان سلف خود را نقض می‌کند.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: با چه معیاری می‌توان با دولت بدعهد آمریکا، گفتگو کرد. هر گفتگویی باید در چارچوب برجام باشد.

رئیس جمهور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل: امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان از خودسری و بی توجهی برخی از دولت ها از ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج است.
 

روحانی افزود: امنیت جهان در سایه همکاری و هماهنگی همه کشورها امکان پذیر است.

رئیس جمهور گفت: اما با افرادی طرف هستیم که فکر می کنند می‌توانند بر احساسات عمومی تاثیر بگذارند و یا به تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.

روحانی: دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد افزود: دولت ایالات متحده آمریکا، دست‌کم در صورت هیأت حاکمۀ کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین‌المللی را بی‌خاصیت سازد.

وی اضافه کرد: باید برای همیشه، این خیال‌پردازی را کنار بگذاریم که، می‌توان با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای خود، دست و پا کرد.
در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد. دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.

روحانی: ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم!

روحانی با اشاره به خروج یکجانبه امریکا از برجام، خروج یک‌جانبه و غیرقانونیِ دولت آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات فشرده برای رفع یک بحرانِ ساختگی بود.

وی تصریح کرد: این دولت درحالی‌که برخلاف قواعد و حقوق بین‌الملل، از یک توافق چندجانبۀ مصّوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفت‌و‌گوی دوجانبه می‌خواند. 

رئیس جمهور تاکید کرد: هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاعِ بزرگ‌تر آن‌که دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت‌وگو با آن است!

روحانی با بیان اینکه:  برپایه ۱۲ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران از همان ابتدا به تمام تعهداتش پایبند بوه است اظهار داشت: اما دولت آمریکا از همان ابتدا به تعهداتش پایبند نبود و دولت امریکا از این توافق خارج شد.

سازمان ملل نباید اجازه دهد هیچ عضوی از اجرای تعهدات بین المللی سرباز زند.

روحانی همچنین به تحریم ها اشاره کرد و گفت: آمریکا از بقیه اعضا می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی عمل نکند. این یعنی سرپیچی از قانون و تهدید قانون مداران به مجازات. برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: این روش فقط دربرخورد با برجام نیست. حتی در برخورد با دیوان بین‌المللی داوری هم هست.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش سخنرانی خود را در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

به گزارش مشهد فوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایق پیش سخنرانی خود را در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد

روحانی در این نشست بیان کرد: امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان از خودسری و بی توجهی برخی از دولت ها از ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج است

وی تصریح کرد: امنیت جهان در سایه همکاری و هماهنگی همه کشورها امکان پذیر است.

متن سخنرانی ترامپ در سازمان ملل

روحانی ادامه داد: اما با افرادی طرف هستیم که فکر می کنند با ملی‌گرایی افراطی، نژاد پرستی و تضعیف نهادهای بین‌المللی می‌توانند بر احساسات عمومی تاثیر بگذارند و یا به تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.

وی با انتقاد از رفتارهای ضد و نقیض آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا دولتی است که هنوز به دولت بودن خود واقف نیست و عهد و پیمان سلف خود را نقض می‌کند.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: با چه معیاری می‌توان با دولت بدعهد آمریکا، گفتگو کرد. هر گفتگویی باید در چارچوب برجام باشد.

رئیس جمهور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل: امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان از خودسری و بی توجهی برخی از دولت ها از ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج است.
 

روحانی افزود: امنیت جهان در سایه همکاری و هماهنگی همه کشورها امکان پذیر است.

رئیس جمهور گفت: اما با افرادی طرف هستیم که فکر می کنند می‌توانند بر احساسات عمومی تاثیر بگذارند و یا به تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می‌زنند.

روحانی: دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد افزود: دولت ایالات متحده آمریکا، دست‌کم در صورت هیأت حاکمۀ کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین‌المللی را بی‌خاصیت سازد.

وی اضافه کرد: باید برای همیشه، این خیال‌پردازی را کنار بگذاریم که، می‌توان با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای خود، دست و پا کرد.
در این شرایط، بی‌تفاوتی و بی‌اثری نهادهای بین‌المللی می‌تواند خطری برای صلح جهانی باشد. دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.

روحانی: ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم!

روحانی با اشاره به خروج یکجانبه امریکا از برجام، خروج یک‌جانبه و غیرقانونیِ دولت آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات فشرده برای رفع یک بحرانِ ساختگی بود.

وی تصریح کرد: این دولت درحالی‌که برخلاف قواعد و حقوق بین‌الملل، از یک توافق چندجانبۀ مصّوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفت‌و‌گوی دوجانبه می‌خواند. 

رئیس جمهور تاکید کرد: هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاعِ بزرگ‌تر آن‌که دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت‌وگو با آن است!

روحانی با بیان اینکه:  برپایه ۱۲ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران از همان ابتدا به تمام تعهداتش پایبند بوه است اظهار داشت: اما دولت آمریکا از همان ابتدا به تعهداتش پایبند نبود و دولت امریکا از این توافق خارج شد.

سازمان ملل نباید اجازه دهد هیچ عضوی از اجرای تعهدات بین المللی سرباز زند.

روحانی همچنین به تحریم ها اشاره کرد و گفت: آمریکا از بقیه اعضا می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی عمل نکند. این یعنی سرپیچی از قانون و تهدید قانون مداران به مجازات. برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: این روش فقط دربرخورد با برجام نیست. حتی در برخورد با دیوان بین‌المللی داوری هم هست.

22 /119

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.