دخترک زنبیل به دست قربانی شیطان ۴۱ ساله شد +عکس


23 فروردین 1397 - 16:39
ساعت 7 شب، ندا زنبیل به‌دست از خانه‌شان خارج شد تا نان بخرد اما دیگر برنگشت. لحظات می‌گذشت و خانواده ندا هر لحظه نگرانی‌شان از تاخیر دخترشان بیشتر می‌شد.

به گزارش مشهدفوری، ابتدا تصور کردند که نانوایی شلوغ بوده و تاخیر ندا هم به همین دلیل است، اما انتظار برای آنها تمامی نداشت و درنهایت پدر ندا به نانوایی رفت. از دخترش خبری نبود و مرد نانوا مدعی بود که دخترک نان را خریده و داخل زنبیل قرمزش گذاشته و راهی خانه‌شان شده است.

جسدی داخل گونی
بامداد 8 فروردین، مرد میانسالی در حال عبور از خیابان شهید غلامی 8 متوجه کیسه‌ای شد که در کنار کوچه رها شده بود. کنجکاوی با دیدن کیسه به جان مرد میانسال افتاد. چطور ممکن بود که کسی آشغال هایش را در اینجا بگذارد؟ به‌دنبال سوالی که در ذهن مرد میانسال به وجود آمد سراغ کیسه رفت. تصورش هم برای مرد میانسال غیرممکن بود. داخل کیسه دخترکی قرار داشت که پریدگی رنگ چهره‌اش حکایت از مرگ او داشت.

هویتی برای جسد
بازپرس کشیک قتل  مشهد و تیم تحقیق راهی شهرک شهید رجائی مشهد شدند. جسد دخترک 6 ساله از داخل گونی بیرون آورده شد. لباس‌های خانه به تن داشت و هیچ مدرکی که هویت او را نشان دهد در دست نبود. کبودی دور گردن حکایت از خفگی داشت. آن‌طور که پزشکی قانونی اعلام کرد، دخترک پس از شکنجه سیاه به کام مرگ کشیده شده بود. جسد متعلق به دختر یک چاه‌کن افغان بود که برای خرید نان از خانه خارج شده و دیگر باز نگشته بود. مرد افغان که متوجه هیاهوی اهالی شده و از طرفی نگران دیر کردن دخترش شده بود، خودش را به محل رساند و جسد دخترش را شناسایی کرد.

دستگیری متهم 
تحقیقات برای پیدا کردن قاتل ادامه داشت و خانه به خانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. به دستوربازپرس علی‌اکبر احمدی‌نژاد از شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تیم تحقیق به صورت نامحسوس خانه را زیر نظر گرفتند. ساعتی بعد زن جوانی همراه سه پسر بچه وارد خانه شد اما از میوه فروش 41 ساله خبری نبود. ماموران وارد خانه شدند و این بار از داخل خانه به انتظار مرد جوان نشستند و به محض ورود مرد میوه فروش به خانه او را بازداشت کردند. مرد جوان که از دیدن ماموران تعجب کرده بود باز هم خود را نباخت و با فریاد بی گناهی خود را بیان می‌کرد. اما مدرک پلیس که مقابل مرد جوان قرار داده شد، جای انکاری برای او نگذاشت.

جنایت هولناک
«ندا را در حالی که زنبیل قرمز به دست داشت دیدم.» این نخستین جمله‌ای بود که متهم جوان به زبان آورد و ادامه داد: باید با ترفندی او را وارد خانه‌ام می‌کردم. به او گفتم مقداری غذا هست و آن را به خانه بیاور. دخترک وارد خانه شد. ابتدا او را مورد آزار و اذیت قرار دادم و زمانی که شنیدم می‌خواهد به خانواده اش بگوید، او را خفه کردم. سپس کیسه‌های میوه را برداشتم و جسد او را داخل کیسه گذاشتم و به خیابان شهید غلامی 8 بردم و کنار کوچه انداختم. زنبیل حاوی نان تافتون را نیز به پشت بام منزل یکی از همسایگان در خیابان شهید غلامی 9 انداختم و دمپایی‌های آبی رنگ او را نیز به پشت بام منزل خودم پرت کردم!

زندگی خصوصی مرد شیطان صفت
41 ساله، قد متوسط، با موهایی کم‌پشت دارای سه فرزند پسر که بزرگ‌ترین آنها حدود 10 سال و کوچک‌ترینشان تقریبا 3 ساله است. از شهری دیگر راهی مشهد شد تا کسب و کار کند و برای همین سراغ بازار تره‌بار رفت. سبزیجات و میوه خریداری می‌کرد و در مقابل خانه‌اش به فروش می‌رساند. خانه او دومین خانه در کوچه‌ای است که خانه ندا داخل آن قرار دارد. فاصله، به متراژ می‌شود 100 متر و به تعداد خانه می‌شود چهاریا پنج خانه. می‌خواهد هر چه زودتر قصاص شود تا از عذاب وجدان راحت شود. مدعی است همیشه تریاک مصرف می‌کرده اما آن روز ماده مخدر سفید رنگی را برای اولین‌بار مصرف کرده است. بعد از مصرف این ماده دخترک را به شکل زن بالغی دیده و نقشه‌ای که در سر داشته را اجرا کرده است. این‌ها جزئی از زندگی خصوصی قاتل بی‌رحمی است که ندا را به قتل رساند.

رسیدگی کامل به پرونده
بازپرس جنایی این پرونده با این‌که معتقد است باید با سرعت این پرونده رسیدگی شود، اما می‌گوید که تمام زاویای آن باید مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که اینطور جرایم کار هر مجرمی نیست واز هر کسی سر نمی‌زند، قرار است تیم روانشناسی در این رابطه اقدام کنند. بحث روانی و زندگی اجتماعی متهم مورد بررسی قرار بگیرد تا اطلاعات کامل در این رابطه در دست باشد.

ساعت 7 شب، ندا زنبیل به‌دست از خانه‌شان خارج شد تا نان بخرد اما دیگر برنگشت. لحظات می‌گذشت و خانواده ندا هر لحظه نگرانی‌شان از تاخیر دخترشان بیشتر می‌شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

23 فروردین 1397 - 16:39

به گزارش مشهدفوری، ابتدا تصور کردند که نانوایی شلوغ بوده و تاخیر ندا هم به همین دلیل است، اما انتظار برای آنها تمامی نداشت و درنهایت پدر ندا به نانوایی رفت. از دخترش خبری نبود و مرد نانوا مدعی بود که دخترک نان را خریده و داخل زنبیل قرمزش گذاشته و راهی خانه‌شان شده است.

جسدی داخل گونی
بامداد 8 فروردین، مرد میانسالی در حال عبور از خیابان شهید غلامی 8 متوجه کیسه‌ای شد که در کنار کوچه رها شده بود. کنجکاوی با دیدن کیسه به جان مرد میانسال افتاد. چطور ممکن بود که کسی آشغال هایش را در اینجا بگذارد؟ به‌دنبال سوالی که در ذهن مرد میانسال به وجود آمد سراغ کیسه رفت. تصورش هم برای مرد میانسال غیرممکن بود. داخل کیسه دخترکی قرار داشت که پریدگی رنگ چهره‌اش حکایت از مرگ او داشت.

هویتی برای جسد
بازپرس کشیک قتل  مشهد و تیم تحقیق راهی شهرک شهید رجائی مشهد شدند. جسد دخترک 6 ساله از داخل گونی بیرون آورده شد. لباس‌های خانه به تن داشت و هیچ مدرکی که هویت او را نشان دهد در دست نبود. کبودی دور گردن حکایت از خفگی داشت. آن‌طور که پزشکی قانونی اعلام کرد، دخترک پس از شکنجه سیاه به کام مرگ کشیده شده بود. جسد متعلق به دختر یک چاه‌کن افغان بود که برای خرید نان از خانه خارج شده و دیگر باز نگشته بود. مرد افغان که متوجه هیاهوی اهالی شده و از طرفی نگران دیر کردن دخترش شده بود، خودش را به محل رساند و جسد دخترش را شناسایی کرد.

دستگیری متهم 
تحقیقات برای پیدا کردن قاتل ادامه داشت و خانه به خانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. به دستوربازپرس علی‌اکبر احمدی‌نژاد از شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تیم تحقیق به صورت نامحسوس خانه را زیر نظر گرفتند. ساعتی بعد زن جوانی همراه سه پسر بچه وارد خانه شد اما از میوه فروش 41 ساله خبری نبود. ماموران وارد خانه شدند و این بار از داخل خانه به انتظار مرد جوان نشستند و به محض ورود مرد میوه فروش به خانه او را بازداشت کردند. مرد جوان که از دیدن ماموران تعجب کرده بود باز هم خود را نباخت و با فریاد بی گناهی خود را بیان می‌کرد. اما مدرک پلیس که مقابل مرد جوان قرار داده شد، جای انکاری برای او نگذاشت.

جنایت هولناک
«ندا را در حالی که زنبیل قرمز به دست داشت دیدم.» این نخستین جمله‌ای بود که متهم جوان به زبان آورد و ادامه داد: باید با ترفندی او را وارد خانه‌ام می‌کردم. به او گفتم مقداری غذا هست و آن را به خانه بیاور. دخترک وارد خانه شد. ابتدا او را مورد آزار و اذیت قرار دادم و زمانی که شنیدم می‌خواهد به خانواده اش بگوید، او را خفه کردم. سپس کیسه‌های میوه را برداشتم و جسد او را داخل کیسه گذاشتم و به خیابان شهید غلامی 8 بردم و کنار کوچه انداختم. زنبیل حاوی نان تافتون را نیز به پشت بام منزل یکی از همسایگان در خیابان شهید غلامی 9 انداختم و دمپایی‌های آبی رنگ او را نیز به پشت بام منزل خودم پرت کردم!

زندگی خصوصی مرد شیطان صفت
41 ساله، قد متوسط، با موهایی کم‌پشت دارای سه فرزند پسر که بزرگ‌ترین آنها حدود 10 سال و کوچک‌ترینشان تقریبا 3 ساله است. از شهری دیگر راهی مشهد شد تا کسب و کار کند و برای همین سراغ بازار تره‌بار رفت. سبزیجات و میوه خریداری می‌کرد و در مقابل خانه‌اش به فروش می‌رساند. خانه او دومین خانه در کوچه‌ای است که خانه ندا داخل آن قرار دارد. فاصله، به متراژ می‌شود 100 متر و به تعداد خانه می‌شود چهاریا پنج خانه. می‌خواهد هر چه زودتر قصاص شود تا از عذاب وجدان راحت شود. مدعی است همیشه تریاک مصرف می‌کرده اما آن روز ماده مخدر سفید رنگی را برای اولین‌بار مصرف کرده است. بعد از مصرف این ماده دخترک را به شکل زن بالغی دیده و نقشه‌ای که در سر داشته را اجرا کرده است. این‌ها جزئی از زندگی خصوصی قاتل بی‌رحمی است که ندا را به قتل رساند.

رسیدگی کامل به پرونده
بازپرس جنایی این پرونده با این‌که معتقد است باید با سرعت این پرونده رسیدگی شود، اما می‌گوید که تمام زاویای آن باید مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که اینطور جرایم کار هر مجرمی نیست واز هر کسی سر نمی‌زند، قرار است تیم روانشناسی در این رابطه اقدام کنند. بحث روانی و زندگی اجتماعی متهم مورد بررسی قرار بگیرد تا اطلاعات کامل در این رابطه در دست باشد.

22 /27

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.