الف

آیا شما فردی قانونمند هستید؟/ تست روانشناسی قانونمندی


5 آبان 1400 - 16:12
94907f1c69
قانونمند بودن افراد یکی از ویژگی های مهم برای زندگی اجتماعی و پیشرفت رو به جلو اجتماع است، اگر میخواهید بدانید تا چه حد فردی قانونمند هستید بهتر است تست قانونمندی که در ادامه مقاله آورده شده است را انجام دهید.

به گزارش مشهدفوری، قانون، بایدها و نبایدهایی است که رفتار فرد را در زندگی اجتماعی مشخص می‌کند. ایجاد اصطکاک و برخورد و رقابت بین منافع فردی جزئی اجتناب ناپذیر در یک جامعه است و بنابراین بدون قانون نمی‌توان منافع انسانی را در زندگی اجتماعی تامین کرد.

جامعه‌ای می توانند قانونمند باشد که افراد نگرشی مثبت و پذیرنده به قانون داشته باشند و قانون را به عنوان وسیله‌ای برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی بدانند. 

قانون‌مندی فردی به صورت مستقیم باعث کاهش تخلفات اجتماعی و فردی می‌شود و در نهایت در یک جامعه ایده آل، مردم حتی در تنهایی هم قانون را رعایت می‌کنند و مرتکب جرم نمی‌شوند. فساد مدیریت به حداقل می‌رسد و کارمندان تکریم ارباب رجوع را در اولویت کار خود قرار می‌دهند.

تست قانونمندی

ممکن است فکر کنید که یک شهروند قانونمند هستید ولی آیا واقعا همینطور است؟ با پاسخ دادن به این تست قانونمندی می‌توانید متوجه شوید که تا چه اندازه از قانون پیروی می‌کنید. 

برای هر سوال گزینه‌ای را که نزدیک تر به شخصیت و رفتار شماست را انتخاب کنید. 

شما در بزرگراه در حال رانندگی هستید که موبایلتان زنگ می خورد. نادیده گرفتن این تماس می تواند به معنی ایجاد مشکل در محل کار شود. آیا جواب موبایلتان را می دهید ؟

الف – حتما

ب – به هیچ وجه

ج – احتمالش هست

  دوستتان از شما می خواهید اجازه دهید که پسرش با وجود سن کمی که دارد در خانه شما نوشیدنی الکی بخورد. آیا برایش نوشیدنی الکلی می آورید ؟

الف – به هیچ وجه

ب – به شرطی که رانندگی نکند

ج – اجازه میدهم فقط یک گیلاس بخورد

د – مطمئن نیستم

به طور کلی نظر شما درباره قانون چیست ؟

الف – قوانین به دلیلی وجود دارند .

ب – قوانین بسیار محدود کننده هستند .

ج – برخی از قوانین ضروری هستند .

د – نظری ندارم . 

فرزند شما به اندازه کافی برای رانندگی بزرگ نشده است ولی می خواهد رانندگی را یاد بگیرد. آیا به او آموزش می دهید ؟

الف – خیلی خطرناک است. 

ب – در یک جای خلوت به او اجازه میدهم که امتحان کند. 

ج – او را به یک پارکینگ خالی می برم . 

د – اجازه میدهم روی صندلی راننده بنشیند ولی رانندگی نکند .

ه – مطمئن نیستم .

تست قانونمندی

– زمانی که با دوستتان در حال قدم زدن هستید، زباله ای را در خیابان می اندازد، چه کار می‌کنید ؟

الف – زباله را برداشته در سطل آشغال می‌اندازم.

ب – به او می گویم زباله نریزد.

ج – با این که متوجه شده ام چیزی نمی‌گویم. 

د – برایم مهم نیست. 

– آیا تا به حال مواد مخدر مصرف کرده اید ؟

الف – بیشتر از 5 بار 

ب – یکی دو بار 

ج – هرگز

– آیا در نوجوانی بدون پرداخت پول چیزی از فروشگاه برداشته اید ؟

الف – گرفتار و متهم شده ام 

ب – یکی دو بار در اثر فشار همسالان

ج – در موردش فکر کردم

د – به هیچ وجه

– اگر ببینید شخصی در حال انجام کار غیرقانونی است، آیا برای جلوگیری از آن وارد عمل می‌شوید ؟

الف – بله حتما .

ب – کار من نیست .

ج – به فکرم می رسد ولی کاری نمی‌کنم .

د – به خاطر تلاششان آن ها را تحسین می‌کنم.

– آیا به نقش تابلوی توقف قبل از دور زدن اعتقاد دارید ؟

الف – بله کاملا 

ب – همیشه به طور کامل متوقف می شوم .

ج – فقط در خیابان های فرعی رعایت می کنم.

خصوصیات افراد قانونمند, تست قانونمندی, قانونمندی

پاسخ نامه تست قانونمندی 

این تست  در مجموع 27 امتیاز دارد . با توج به جدول زیر به پاسخ های خود امتیاز دهید. 

قانونمند بودن افراد یکی از ویژگی های مهم برای زندگی اجتماعی و پیشرفت رو به جلو اجتماع است، اگر میخواهید بدانید تا چه حد فردی قانونمند هستید بهتر است تست قانونمندی که در ادامه مقاله آورده شده است را انجام دهید.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

94907f1c69
5 آبان 1400 - 16:12

به گزارش مشهدفوری، قانون، بایدها و نبایدهایی است که رفتار فرد را در زندگی اجتماعی مشخص می‌کند. ایجاد اصطکاک و برخورد و رقابت بین منافع فردی جزئی اجتناب ناپذیر در یک جامعه است و بنابراین بدون قانون نمی‌توان منافع انسانی را در زندگی اجتماعی تامین کرد.

جامعه‌ای می توانند قانونمند باشد که افراد نگرشی مثبت و پذیرنده به قانون داشته باشند و قانون را به عنوان وسیله‌ای برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی بدانند. 

قانون‌مندی فردی به صورت مستقیم باعث کاهش تخلفات اجتماعی و فردی می‌شود و در نهایت در یک جامعه ایده آل، مردم حتی در تنهایی هم قانون را رعایت می‌کنند و مرتکب جرم نمی‌شوند. فساد مدیریت به حداقل می‌رسد و کارمندان تکریم ارباب رجوع را در اولویت کار خود قرار می‌دهند.

تست قانونمندی

ممکن است فکر کنید که یک شهروند قانونمند هستید ولی آیا واقعا همینطور است؟ با پاسخ دادن به این تست قانونمندی می‌توانید متوجه شوید که تا چه اندازه از قانون پیروی می‌کنید. 

برای هر سوال گزینه‌ای را که نزدیک تر به شخصیت و رفتار شماست را انتخاب کنید. 

شما در بزرگراه در حال رانندگی هستید که موبایلتان زنگ می خورد. نادیده گرفتن این تماس می تواند به معنی ایجاد مشکل در محل کار شود. آیا جواب موبایلتان را می دهید ؟

الف – حتما

ب – به هیچ وجه

ج – احتمالش هست

  دوستتان از شما می خواهید اجازه دهید که پسرش با وجود سن کمی که دارد در خانه شما نوشیدنی الکی بخورد. آیا برایش نوشیدنی الکلی می آورید ؟

الف – به هیچ وجه

ب – به شرطی که رانندگی نکند

ج – اجازه میدهم فقط یک گیلاس بخورد

د – مطمئن نیستم

به طور کلی نظر شما درباره قانون چیست ؟

الف – قوانین به دلیلی وجود دارند .

ب – قوانین بسیار محدود کننده هستند .

ج – برخی از قوانین ضروری هستند .

د – نظری ندارم . 

فرزند شما به اندازه کافی برای رانندگی بزرگ نشده است ولی می خواهد رانندگی را یاد بگیرد. آیا به او آموزش می دهید ؟

الف – خیلی خطرناک است. 

ب – در یک جای خلوت به او اجازه میدهم که امتحان کند. 

ج – او را به یک پارکینگ خالی می برم . 

د – اجازه میدهم روی صندلی راننده بنشیند ولی رانندگی نکند .

ه – مطمئن نیستم .

تست قانونمندی

– زمانی که با دوستتان در حال قدم زدن هستید، زباله ای را در خیابان می اندازد، چه کار می‌کنید ؟

الف – زباله را برداشته در سطل آشغال می‌اندازم.

ب – به او می گویم زباله نریزد.

ج – با این که متوجه شده ام چیزی نمی‌گویم. 

د – برایم مهم نیست. 

– آیا تا به حال مواد مخدر مصرف کرده اید ؟

الف – بیشتر از 5 بار 

ب – یکی دو بار 

ج – هرگز

– آیا در نوجوانی بدون پرداخت پول چیزی از فروشگاه برداشته اید ؟

الف – گرفتار و متهم شده ام 

ب – یکی دو بار در اثر فشار همسالان

ج – در موردش فکر کردم

د – به هیچ وجه

– اگر ببینید شخصی در حال انجام کار غیرقانونی است، آیا برای جلوگیری از آن وارد عمل می‌شوید ؟

الف – بله حتما .

ب – کار من نیست .

ج – به فکرم می رسد ولی کاری نمی‌کنم .

د – به خاطر تلاششان آن ها را تحسین می‌کنم.

– آیا به نقش تابلوی توقف قبل از دور زدن اعتقاد دارید ؟

الف – بله کاملا 

ب – همیشه به طور کامل متوقف می شوم .

ج – فقط در خیابان های فرعی رعایت می کنم.

خصوصیات افراد قانونمند, تست قانونمندی, قانونمندی

پاسخ نامه تست قانونمندی 

این تست  در مجموع 27 امتیاز دارد . با توج به جدول زیر به پاسخ های خود امتیاز دهید. 

منبع: خبر فوری

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان